En

  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2012
    Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  2015