En

BUKET ÇELİK HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2012
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Bilim Dalı  2016
 • NO AD YIL
  1  COVID-19 Salgınında Ameliyathane ve Vaka Yönetimi...  2020
  2  The Discharge Needs of Family Caregivers of the Patients Following Hip Fracture Surgery...  2020
  3  Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Ameliyat Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi...  2020
  4  The Effect of Selected Risk Factors onPerioperative Pressure Injury Development...  2019
  5  Investigation of Inadvertent Hypothermia Incidence and Risk Factors...  2018
  6  Cerrahi Kliniklerdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Yansıtma Raporlarından Elde Edilen Öğrenme Deneyimle...  2018
  7  Organ Bağışına Yönelik Öğrenci Tutumları: Hemşirelik...  2018
  8  Stomaya Farklı Bir Pencereden Bakış: Stoması Olan Bireyle Yaşamak...  2017
 • NO AD TARİH
  1  Investigation of the Effects of Peer Education on Attitudes Toward Organ Donation and Ratio of Donor... 15/11/2019 - 18/11/2019
  2  Lenfödem Belirti Şiddet ve Sıkıntı Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması... 03/10/2019 - 06/10/2019
  3  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulamasında Rehber Hemşire Uygulaması: Öğrenciler... 02/11/2017 - 05/11/2017
  4  Kalça Kırığı Olan Hasta Yakını Olmak Rotasız Bir Gemide İlerlemek Gibi: Kalitatif Bir Çal... 02/11/2017 - 05/11/2017
  5  GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE'deKİ UYGULAMALAR VE CERRAHİ EKİBİN ... 02/11/2017 - 05/11/2017
  6  CERRAHİ HASTALARDA BASINÇ YARASI İNİSİDANSI VE ÖNGÖRÜLEN RİSK FAKTÖRLERİ: TÜRKİYE DENEY... 02/11/2017 - 05/11/2017
  7  The effect of the pre-operative fasting time on anxiety level... 04/05/2017 - 07/05/2017
  8  The pressure sores incedence in surgi cal patients and effects of selected risk fa ctors for intraop... 04/05/2017 -
  9  Investigation of Hypothermia Incidence and Risk Factors in Patients Undergoing Surgery... 04/05/2017 - 07/05/2017
  10  Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Anksiyete Düzeyine Etkisinin Incelenmesi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  11  Stomaya Aile Üyesinin Gözüyle Bir Bakış: Stomalı Bireyle Yaşamak... 19/05/2015 - 23/05/2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Covid-19 Enfeksiyonuna Yönelik Ameliyathanede Alınması Gereken ÖnlemlerCovid-19 Hemşire Eğitim Rehberi ve Bakım Algoritmaları...  2021
 • NO AD TARIH
  1  Böbrek Nakli Alıcılarında Ilaç Uyumunu Arttırmak Için Yeni Bir Girişim: Sistemdeğişimi Girişiminin Etkisinin Incelenmesi...  5/2019 - 5/2022
  2  Üniversite Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Organ Bağışı Tutumuna ve Organ Bağışı Kartı Edinme Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  3/2018 - 3/2020
 • NO AD YIL
  1  2...  2017