Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. İBRAHİM KAYA EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü  1993
  Doktora  The University of Warwick The University of Warwick Sosyoloji Bölümü  2001
  Doçent  Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji  2009
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  İslamcılık Eleştirilemez midir?...  2015
  2  Contemporary Turkey: An Islamic-capitalist Variety of Modernity?...  2014
  3  Türk ve Rus Modernliğinin Tarihsel Yörüngeleri...  2014
  4  Farklı bir Modernlik Projesi Olarak Kemalizm...  2012
  5  conceptualizing the current clashes between modernist republicans and islamic conservatives in turke...  2012
  6  Varieties of World-making: Beyond Globalization...  2009
  7  Identity Politics: the Struggle for Recognition or Hegemony?...  2007
  8  State Formation: Structure or Culture...  2007
  9  Kimlik Politikaları: Tanınma mı yoksa Hegemonya mı?...  2007
  10  State Formation: Structure or Culture?...  2007
  11  Kimlikler Çağında Sınıf...  2006
  12  Kimlikler Çağında Toplumsal Sınıf...  2006
  13  Toplumsal Kuramlar ve Çoklu Modernlikler Perspektifi...  2005
  14  Modernity, Openness, Interpretation: A Perspective on Multiple Modernities...  2004
  15  Modernity and Veiled Women...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Kürt Sorunu ve Çözüm Önerileri Üzerine bir Tartışma... 24/01/2012 - 29/01/2012
  2  Modern-dışılaşan Türkiye... 25/11/2011 - 25/11/2011
  3  21. Yüzyılda Kemalist Modernliğin Anlamı... 14/05/2011 - 14/05/2011
  4  Çoklu Modernlikler Kavramsallaştırması Bağlamında Türk ve Rus Deneyimlerinin Karşılaştırm... 11/05/2011 - 13/05/2011
  5  Ulus-devletin Gelişimi... 24/12/2010 - 24/12/2010
  6  "Teorisyenlerini Bulamayan Devrim: Türk Devrimi"... 22/10/2008 - 24/10/2008
  7  Türk, Rus ve Japon Modernlik Deneyimlerinde Özerklik Yorumları ve Uygarlık Anlayışları... 08/09/2007 - 09/09/2007
  8  İslam ve Modernlik... 02/11/2006 - 03/11/2006
  9  Kimlik Politikaları: Tanınma mı Yoksa Hegemonya mı?... 19/09/2006 - 21/09/2006
  10  Türk, Rus ve Japon Modernlik Deneyimlerinin Karşılaştırmalı Tarihsel Sosyolojik Analizi... 08/09/2006 - 09/09/2006
  11  Çoklu Modernlikler Teorisi... 11/11/2005 - 11/11/2005
  12  Liberalism and Islam. .... 07/10/2005 - 08/10/2005
  13  The Relations between Islam and Modernity... 11/12/2000 - 12/12/2000
  14  Social Theory and Later Modernities: the Turkish Experience... 09/06/1999 - 10/06/1999
 • NO AD YIL
  1  Yeni Türkiye'nin Toplumsal Yapısı...  2016
  2  Yeni Türkiye: Modernliği Olmayan Kapitalizm...  2014
  3  Modern-dışılaşan Türkiye...  2013
  4  Sosyal Teori ve Geç Modernlikler: Türk Deneyimi...  2006
  5  Social Theory and Later Modernities...  2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Yeni Türkiye'nin Toplumsal Yapısına İlişkin Eleştirel Çözümlemeler Yeni Türkiye'nin Toplumsal Yapısı...  2016
  2  Sanayi Devrimi ve Sosyal Sorunlar Sosyal Sorunlar...  2013
  3  Yoksulluk Sosyal Sorunlar...  2013
  4  Geç Modernlikler Çerçevesinde Türk Modernlik Deneyimi Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı...  2012
  5  İslam ve Modernlik Arasındaki İlişki: Çoğul Yorumlar ve Çoğul Deneyimler Siyasal İslam ve Liberalizm...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Türk, Rus ve Japon Modernlik Deneyimlerinin Karşılaştırmalı Tarihsel-sosyolojik Analizi...  6/2006 - 6/2009
 • NO AD YIL
  1  Türkiye Bilimler Akademisi Seçkin Genç Bilimci Ödülü...  2006
  2  Türkiye Bilimler Akademisi Sosyal Bilimlerde Teşvik Ödülü...  2007
  3  TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü...  2012
  4  TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü...  2007
  5  TÜBA Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü...  2004
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Yayınlara Teşvik Ödülü...  2014
  7  TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü...  2014
  8  Marquis Who's Who in the World...  2016
 • NO AD YIL
  1  Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursu  1996
 • NO Görev
  1 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2019- Ağustos 2019
  2 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2018- Mart 2019
  3 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyometri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Aralık 2017- Haziran 2018
  4 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyometri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Haziran 2017- Aralık 2017
  5 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyometri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Aralık 2016- Haziran 2017
  6 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyometri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Haziran 2016- Aralık 2016
  7 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2016- Şubat 2018
  8 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Şubat 2016- Şubat 2018
  9 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyometri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Aralık 2015- Haziran 2016