Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ URUNGU AKGÜL EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜZECİLİK BÖLÜMÜ MÜZECİLİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü  1990
  Lisans  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji  1999
  Yüksek Lisans  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Antropoloji  2004
  Doktora  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji Anabilim Dalı Sosyal Antropoloji programı  2010
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Eylem Antropolojisinin Bileşenleri Olarak SED ve ÇED...  2013
  2  Uygulamalı Antropolojinin Gelişimine Genel Bir Bakış...  2013
  3  Sürdürülebilir Kalkınma: Uygulamalı Antropolojinin Eylem Alanı...  2010
  4  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramına Sosyal Antropolojik Bir Yaklaşım...  2010
 • NO AD TARİH
  1  Oyun ve Spor: Yerelden Küresele, Çocuklardan Yetişkinlere, Eğlenceden Endüstriye... 07/05/2015 - 08/05/2015
 • NO AD YIL
  1  Endüstriyel Projelerde Kültürel Yaklaşımlar...  2018
  2  Kuzeydoğu Anadoluda Kültürel Sınırlar...  2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuklar Eğitim ve Müzeler, Antropoljik Bir Kavram olarak kültürün Sürekliliği Somut Olmayan Kültürel Mirasın Aktarımı ve Müzede Eğitim Müzeler Oyunlar Oyuncaklar ve Çocuklar...  2014
 • NO AD TARIH
  1  Ege Bölgesinde Müze Profesyonellerinin Mesleki Profili...  12/2014 - 12/2016
  2  Ege Bölgesinde Müze Profesyonellerinin Mesleki Profili...  12/2014 - 12/2016
  3  Müze Uygulama Projesi...  4/2014 - 4/2016
 • NO Görev
  1 Kafkasya-Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2021- Ocak 2022
  2 Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Nisan 2024
  3 Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2014- Kasım 2017