En

DOÇ.DR. SERAP AKFIRAT EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SOSYAL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü  1997
  Yüksek Lisans  Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı  2003
  Doktora  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı  2008
  Yardımcı Doçent  Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Psikoloji  2017
 • NO AD YIL
  1  Minimal Grup Durumunda Kullanılan Stratejiler, Sosyal Normlar ve Öz Saygı...  2021
  2  Social identification and collective action participation in the internet age: A meta-analysis...  2021
  3  The social identity perspective of social media leadership in collective action participation...  2021
  4  Grup Temelli Bir Duygu Olarak Kolektif Suçluluk Duygusu: Bir Derleme Çalışması...  2021
  5  Formation of an emergent protestor identity: Applying the EMSICA to the Gezi Park protests...  2021
  6  Muslims' Desire for Intergroup Revenge in the Aftermath of the Christchurch Attack: The Predictive R...  2020
  7  Sosyal Değişimin Desteklenmesinde Rol Oynayan Faktörlerin Değerlendirilmesi: Psikologlar İçin Meslek...  2020
  8  Sosyal ve Evrimsel Psikolojide İnsan Özgeciliği Bilmecesi...  2019
  9  EV SAHİBİ TOPLULUK KÜLTÜRLEŞME ÖLÇEĞİ (ETKÖ) TÜRKÇE FORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE Ö...  2018
  10  Kadın Cinayetlerine Yönelik Atıfların Cinsiyet Grubuyla Özdeşleşme, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik ve...  2018
  11  Identity leadership going global: Validation of theIdentity Leadership Inventory across 20 countries...  2018
  12  Gender differences in emotional experiences across childhood, romantic relationship, and self-defini...  2017
  13  KİMLİK LİDERLİK ÖLÇEĞİ'nın TÜRKÇE FORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ ÖRNEKLEMİND...  2016
  14  Interrelations among Regulation Focus, Authenticity and Emotional Responses to Frustration of Self-R...  2015
  15  Development and psychometric properties of a new measure for memory phenomenology: The Autobiographi...  2015
  16  Mazeret Bulma eğilimi ile özsaygı arasındaki ilişkilen incelenmesi: Mazeret bulma başarısızlık durum...  2015
  17  How the poor deal with their own poverty: A social psychological analysis from the social identity p...  2015
  18  Benlik Kavramı Bağlamında Kürk Mantolu Madonna karakterlerinin çözümlenmesi...  2012
  19  Ulusal/Etnik Kimliklerin Stratejik İnşasi : Kuzey Kibris Örneği...  2010
  20  Bireysel Benlikle İlgli Etmenlerin Kolektif Benlik Temsiline Etkileri...  2007
  21  Bireysel Benlik ve Kolektif Benlik ya da Bizlik ve Benlik...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Formation of Group-Based Emotions: Effects of Common Group Identity and Future Projects of In-group... 16/07/2020 -
  2  MİNİMAL GRUP DURUMUNDA DAĞITIM STRATEJİLERİNİN DEĞERLER, SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMİ VE KOLE... 17/11/2018 -
  3  "Acculturation Strategies Toward Syrian Refugees In Hatay"... 06/09/2018 - 08/09/2018
  4  The Identity Leadership Inventory: A validation study in 20 countries... 26/06/2018 - 30/06/2018
  5  Türkiyede Kadın Cinayetlerine Yönelik Atıfların Siaysi İdeloji ve Temel Değerlerle İlişkisi... 20/04/2018 -
  6  Identity leadership going global: Results from an international validation study of the Identity Lea... 05/07/2017 - 08/07/2017
  7  Sosyal Kimlik Kuramının Bilim Felsefesi: Pozitivizm, İnşacılık ya da Eleştirel Gerçeklik. I.... 17/11/2016 - 19/11/2016
  8  Kadın Cinayetlerine Yönelik Atıfların Cinsiyetle Özdeşleşme ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçil... 06/09/2016 -
  9  Collective Regulation Strategies, Collective Identity Managament Strategies and Assimilation Percept... 09/07/2011 - 12/07/2011
  10  Narcissism, self-esteem, and aggression... 04/07/2011 - 08/07/2011
  11  Narcissism, Self-Esteem and Aggression... 03/07/2011 - 06/07/2011
  12  Sosyal Değişim, Sosyal Kimlikler, Fail Üyeler... 15/09/2010 - 17/09/2010
  13  Some Predictors of Forgiveness in the Case of Infidelity... 03/07/2007 - 06/07/2007
  14  Türkiye'de Sosyal/Siyasal Katılımcılığın Psikolojik Belirleyenleri... 07/09/2004 - 09/09/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  SİBER UZAYDA BENLİK VE KİMLİK SİBER PSİKOLOJİ...  2021
  2  Sosyal Psikolojik Açıdan Millet ve Miiliyetçilik Sosyal Davranış ve Çevre II...  2018
  3  Birinci Dünya Savaşı Öncesinde ve Sonrasında Psikolojide Milliyetçilik SAVAŞ VE PSİKOLOJİ Psikoloji Bilimi Çerçevesinden Birinci Dünya Savaşına Bir Bakış...  2018
  4  Sosyal Psikoloji Çağdaş Psikoloji Akımları...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Kovid-19 Salgınıyla Mücadele Kapsamında Uygulanan Politikaları Desteklemede ve Alınan Önlemlere Uymada Sosyal Normların ve İşbirlikçi Stratejilerin Rolü...  7/2020 - 12/2020
  2  Psikolojik Şiddetin Kadınların Öztanımlayıcı Anıları Üzerindeki Etkisi...  10/2017 - /
  3  Sosyal Kimlikler, Sosyal Destek İyi Oluş...  4/2011 - 11/2011
  4  Sosyal Kimlikler, Tehdit Algıları Ve Ortak Yapıların Desteklenmesi: Kıbrıs Örneği....  10/2006 - 4/2007
 • NO Görev
  1 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikometri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Haziran 2022- Ağustos 2022
  2 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Mayıs 2022-Devam ediyor
  3 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mayıs 2022-Devam ediyor
  4 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2020- Ağustos 2022
  5 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Haziran 2019- Haziran 2022
  6 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2018- Mayıs 2019
  7 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mayıs 2018- Haziran 2018
  8 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2017- Mayıs 2018
  9 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2017- Kasım 2017
  10 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2016- Haziran 2017
  11 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2014- Şubat 2015