Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. SERAP AKFIRAT EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SOSYAL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü  1997
  Yüksek Lisans  Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı  2003
  Doktora  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı  2008
  Yardımcı Doçent  Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Psikoloji  2017
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  2023
 • NO AD YIL
  1  The Norm of Reciprocity in Intergroup Context: A Normative-Identity Model...  2023
  2  The roles of social norms and leadership in health communication in the context of COVID-19...  2023
  3  Bireysel Karşılıklılık Normu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması ve Güvenirlik ve Geçerlik Analizi...  2022
  4  The roles of national and global identities and leaders in the acceptance of COVID-19 vaccines devel...  2022
  5  Innovation Across Cultures: Connecting Leadership, Identification, and Creative Behavior in Organiza...  2022
  6  Minimal Grup Durumunda Kullanılan Stratejiler, Sosyal Normlar ve Öz Saygı...  2021
  7  Social identification and collective action participation in the internet age: A meta-analysis...  2021
  8  Grup Temelli Bir Duygu Olarak Kolektif Suçluluk Duygusu: Bir Derleme Çalışması...  2021
  9  Formation of an emergent protestor identity: Applying the EMSICA to the Gezi Park protests...  2021
  10  The social identity perspective of social media leadership in collective action participation...  2021
  11  Muslims' Desire for Intergroup Revenge in the Aftermath of the Christchurch Attack: The Predictive R...  2020
  12  Sosyal Değişimin Desteklenmesinde Rol Oynayan Faktörlerin Değerlendirilmesi: Psikologlar İçin Meslek...  2020
  13  Sosyal ve Evrimsel Psikolojide İnsan Özgeciliği Bilmecesi...  2019
  14  EV SAHİBİ TOPLULUK KÜLTÜRLEŞME ÖLÇEĞİ (ETKÖ) TÜRKÇE FORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE Ö...  2018
  15  Kadın Cinayetlerine Yönelik Atıfların Cinsiyet Grubuyla Özdeşleşme, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik ve...  2018
  16  Identity leadership going global: Validation of theIdentity Leadership Inventory across 20 countries...  2018
  17  Gender differences in emotional experiences across childhood, romantic relationship, and self-defini...  2017
  18  KİMLİK LİDERLİK ÖLÇEĞİ'nın TÜRKÇE FORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ ÖRNEKLEMİND...  2016
  19  Interrelations among Regulation Focus, Authenticity and Emotional Responses to Frustration of Self-R...  2015
  20  Development and psychometric properties of a new measure for memory phenomenology: The Autobiographi...  2015
  21  Mazeret Bulma eğilimi ile özsaygı arasındaki ilişkilen incelenmesi: Mazeret bulma başarısızlık durum...  2015
  22  How the poor deal with their own poverty: A social psychological analysis from the social identity p...  2015
  23  Benlik Kavramı Bağlamında Kürk Mantolu Madonna karakterlerinin çözümlenmesi...  2012
  24  Ulusal/Etnik Kimliklerin Stratejik İnşasi : Kuzey Kibris Örneği...  2010
  25  Bireysel Benlikle İlgli Etmenlerin Kolektif Benlik Temsiline Etkileri...  2007
  26  Bireysel Benlik ve Kolektif Benlik ya da Bizlik ve Benlik...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Formation of Group-Based Emotions: Effects of Common Group Identity and Future Projects of In-group... 16/07/2020 -
  2  MİNİMAL GRUP DURUMUNDA DAĞITIM STRATEJİLERİNİN DEĞERLER, SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMİ VE KOLE... 17/11/2018 -
  3  "Acculturation Strategies Toward Syrian Refugees In Hatay"... 06/09/2018 - 08/09/2018
  4  The Identity Leadership Inventory: A validation study in 20 countries... 26/06/2018 - 30/06/2018
  5  Türkiyede Kadın Cinayetlerine Yönelik Atıfların Siaysi İdeloji ve Temel Değerlerle İlişkisi... 20/04/2018 -
  6  Identity leadership going global: Results from an international validation study of the Identity Lea... 05/07/2017 - 08/07/2017
  7  Sosyal Kimlik Kuramının Bilim Felsefesi: Pozitivizm, İnşacılık ya da Eleştirel Gerçeklik. I.... 17/11/2016 - 19/11/2016
  8  Kadın Cinayetlerine Yönelik Atıfların Cinsiyetle Özdeşleşme ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçil... 06/09/2016 -
  9  Collective Regulation Strategies, Collective Identity Managament Strategies and Assimilation Percept... 09/07/2011 - 12/07/2011
  10  Narcissism, self-esteem, and aggression... 04/07/2011 - 08/07/2011
  11  Narcissism, Self-Esteem and Aggression... 03/07/2011 - 06/07/2011
  12  Sosyal Değişim, Sosyal Kimlikler, Fail Üyeler... 15/09/2010 - 17/09/2010
  13  Some Predictors of Forgiveness in the Case of Infidelity... 03/07/2007 - 06/07/2007
  14  Türkiye'de Sosyal/Siyasal Katılımcılığın Psikolojik Belirleyenleri... 07/09/2004 - 09/09/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  SİBER UZAYDA BENLİK VE KİMLİK SİBER PSİKOLOJİ...  2021
  2  Sosyal Psikolojik Açıdan Millet ve Miiliyetçilik Sosyal Davranış ve Çevre II...  2018
  3  Birinci Dünya Savaşı Öncesinde ve Sonrasında Psikolojide Milliyetçilik SAVAŞ VE PSİKOLOJİ Psikoloji Bilimi Çerçevesinden Birinci Dünya Savaşına Bir Bakış...  2018
  4  Sosyal Psikoloji Çağdaş Psikoloji Akımları...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Kovid-19 Salgınıyla Mücadele Kapsamında Uygulanan Politikaları Desteklemede ve Alınan Önlemlere Uymada Sosyal Normların ve İşbirlikçi Stratejilerin Rolü...  7/2020 - 12/2020
  2  Psikolojik Şiddetin Kadınların Öztanımlayıcı Anıları Üzerindeki Etkisi...  12/2017 - 9/2022
  3  Sosyal Kimlikler, Sosyal Destek İyi Oluş...  4/2011 - 11/2011
  4  Sosyal Kimlikler, Tehdit Algıları Ve Ortak Yapıların Desteklenmesi: Kıbrıs Örneği....  10/2006 - 4/2007
 • NO Görev
  1 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2023- Kasım 2023
  2 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ekim 2023- Kasım 2023
  3 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikometri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Haziran 2022- Ağustos 2022
  4 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Mayıs 2022- Ekim 2023
  5 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mayıs 2022- Ekim 2023
  6 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2020- Ağustos 2022
  7 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Haziran 2019- Haziran 2022
  8 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2018- Mayıs 2019
  9 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mayıs 2018- Haziran 2018
  10 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2017- Mayıs 2018
  11 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2017- Kasım 2017
  12 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2016- Haziran 2017
  13 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2014- Şubat 2015