Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. DİLEK ÖMÜR ARÇA TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma HAstanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  2006
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2017
 • NO AD YIL
  1  Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Tedavisi ve Rejyonel Analjezi Uygulamaları: Bir Anket Çalışması...  2022
  2  Acute kidney injury after major orthopedic surgery: A retrospective study of frequency and related r...  2022
  3  Intraoperative transfusion practices and perioperative outcome in the European elderly: A secondary ...  2022
  4  "Perfusion Index As A Predictor of Successful Spinal Anesthesia: A Time-Dependent Receiver Operating...  2021
  5  Peri-operative blood transfusion in elective major surgery: incidence, indications and outcome - an ...  2020
  6  Readability of internet-sourced patient education material related to "labour analgesia"...  2017
  7  Comparison of Different Stylets Used for Intubation with the C-MAC D-Blade® Videolaryngoscope: A Ran...  2017
  8  Tıp Öğrencileri ve Tıp Doktorları Arasında Kendi Kendine Tanı ve Tedavi Sıklığının Değerlendirilmesi...  2017
  9  Evaluation of Ibuprofen's Precipitation Characteristics...  2017
  10  Morbidity and mortality predictivity of nutritional assessment tools in the postoperative care unit...  2016
  11  Postanestezik Bakım Ünitesi (PABÜ): Gelişimi ve Standartları...  2016
  12  The analgesic efficacy of ultrasound-guided transversus abdominis plane block on postoperative pain ...  2016
  13  Use of Succinylcholine by Anaesthetists in Turkey: A National Survey....  2015
  14  Evaluation of Precipitation Characteristics of Commonly Used Non-Steroidal Anti-Inflammatory Analges...  2015
  15  SUPRASKAPULER SİNİR TUZAKLANMASI OLGU SUNUMU...  2015
  16  The Effect of Intraoperative Sounds of Saw and Hammer on Psychological Condition in Patients with To...  2015
  17  Effects of smoking on venous cannulation pain: a randomized prospective trial...  2015
  18  Evaluation of the Precipitation Characteristics of Ertapenem, Tigecycline, Colistin, Daptomycin, Van...  2014
  19  Genel Anesteziye Bağlı Ses Değişikliklerinin Analizi...  2014
  20  In Vitro Evaluation of Antimicrobial Features of Sugammadex...  2014
  21  The p-wave Dispersion and QTc Durations in the Patients with Acute Pancreatitis...  2014
  22  Serviko-Torasik Omurga Bileşkesinin Kistik Scwannomu: Olgu sunumu...  2014
  23  YİRMİSEKİZ HAFTALIK GEBEDE NON-OBSTETRİK CERRAHİ VE ANESTEZİ YÖNETİMİ...  2014
  24  Yoğun Bakım Hekimlerinin İntraabdominal Basinç Ölçümü Uygulamalari: Bir Anket Çalışması...  2013
  25  Clinical Picture, Radiological Findings, and Physical Examination in Tracheobronchial Foreign Body A...  2013
  26  The effect of anesthesia technique on maternal and cord blood ischemia-modified albumin (IMA) levels...  2013
  27  Ischemia Modified Albumin Can Predict Necrosis at Incarcerated Hernias...  2013
  28  Detection of fetal keratin with high molecular weightcytokeratin immunostaining in lung biopsy mater...  2013
  29  Precipitation in Gallipoli: Sugammadex / Amiodarone & Sugammadex / Dobutamine & Sugammadex / Protami...  2013
  30  Trakeostomisi Olan Bir Hastada Çift Lümenli Tüp ile Tek Akciğer Ventilasyonu...  2013
  31  Postoperative Pain in Children....  2012
  32  Post Operative Effects: Anesthesia....  2012
  33  Pnömosefali: Epidural Kateter Takılmasının Ender Bir Komplikasyonu...  2011
  34  Propofolün Neden Olduğu Nöbet Benzeri Aktivite...  2011
  35  Major ortopedik cerrahi uygulanan hastalarda ek beslenme desteğinin etkileri...  2006
  36  Uygun entübasyon koşullarının sağlanmasında remifentanil rokuronyuma alternatif olur mu?....  2006
  37  Entübasyon ve ekstübasyon sırasında görülebilen solunumsal problemler ve preoperatif hava yolu değer...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Postoperatif yoğun bakım ünitesine bir yıllık dönemde yatan olguların böbrek hasarlanması s... 03/11/2022 - 06/11/2022
  2  Unexpected intraoperative cardiac arrest ? an unexpected happy end... 19/09/2019 - 21/09/2019
  3  Elektrolit yönetiminde pratik uygulamaların değerlendirilmesi: Bir anket çalışması... 07/11/2018 - 11/11/2018
  4  Ülkemizde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Nitröz Oksit Kullanımı Hakkındaki Tutum ... 25/10/2017 - 29/10/2017
  5  Yoğun Bakım Hastalarında Rejyonel Analjezi/Anestezi Uygulamaları; Bir Anket Çalışması... 25/10/2017 - 29/10/2017
  6  Türkiye'de Akademik görevlerde yer alan Anestezistlerin cinsiyet analizi... 25/10/2017 - 29/10/2017
  7  Plethysmographic Variability Index And Perfusion Index In Patients With Axillary Brachial Plexus Ner... 07/10/2016 - 10/10/2016
  8  Tıp Öğrencileri ve Tıp Doktorları Arasında Kendi Kendine Tanı ve Tedavi Sıklığının Değe... 21/09/2016 - 21/09/2016
  9  NUTRIC skor ve diğer tarama araçları kullanılarak postoperatif bakım ünitesinde nutrisyon risk... 06/04/2016 - 10/04/2016
  10  Beklenmedik İntraoperatif Kardiak arrest-Beklenmedik Mutlu Son... 18/03/2016 - 20/03/2016
  11  LaborAnalgesia ile İlgili İnternet Kaynaklı Hasta Eğitim Materyallerinin Okunabilirliklerinin De... 04/12/2015 - 06/12/2015
  12  Storz C-MAC D bleyd videolaringoskop ile entübasyonda farklı stilelerin kullanılmasının karşı... 26/10/2015 - 29/10/2015
  13  Perfusion index as a predictor of successful neuraxial anesthesia: Preliminary results... 05/09/2015 - 07/09/2015
  14  Ülkemizde Anestezi Uzmanlarının Premedikasyon Tutumları Anketi.... 25/10/2014 - 29/10/2014
  15  The preemptive analgesic efficancy on postoperative pain and morphine consumption of ultrasound-guid... 03/09/2014 - 06/09/2014
  16  The anesthetic management of cesarean section in Turkey: National research survey... 03/09/2014 - 06/09/2014
  17  Use of C-Mac videolaryngoscope with D-blade during difficultintubation in two cases... 05/12/2013 - 07/12/2013
  18  Traneksamik Asitin Anestezi Ve Yoğun Bakım Pratığinde Kullanılan İlaçlar İle Presipitasyonun... 20/11/2013 - 24/11/2013
  19  Parekoksibin Anestezi Ve Yoğun Bakım Pratığinde Kullanılan İlaçlar İle Presipitasyonunun Ara... 20/11/2013 - 24/11/2013
  20  Volatile anesteziklerden Sevofluranenin koku identifikasyonu üzerine etkisi... 02/11/2013 - 06/11/2013
  21  Deksmedetomıdının Anestezı Ve Yoğun Bakım Pratığınde Kullanılan İlaçlar İle Presıpıta... 07/11/2012 - 11/11/2012
  22  Türk Yoğun Bakım Hekımlerının İntra-Abdomınal Basınç Ölçümü Uygulamaları.... 07/11/2012 - 11/11/2012
  23  Norepinefrin ile anestezi pratiğinde kullanılan ilaçların presipitasyonunun araştırılması.... 07/11/2012 - 11/11/2012
  24  Sugammadeksın antıbakterıyel etkınlığının araştırılması.... 07/11/2012 - 11/11/2012
  25  Sık kullanılan non steroıdal antı inflamatuar ilaçların (nsaii) presıpıtasyon özellıklerı... 07/11/2012 - 11/11/2012
  26  Trakeostomisi olan bir hastada çift lümenli tüp ile tek Akciğerventilasyonu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  27  The effect of anesthesia technique on maternal and cord blood ischemia-modified albümin (IMA) level... 05/09/2012 - 08/09/2012
  28  Conn sendromlu olguda laparoskopik surrenalektomi ve anestezi yönetimi olgu sunumu... 01/03/2012 - 04/03/2012
  29  Narkolepsi ve anestezi yönetimi; olgu sunumu.... 01/03/2012 - 04/03/2012
  30  Wolff-parkinson-white sendromlu gebede spinal anestezi deneyimimiz.... 01/03/2012 - 04/03/2012
  31  Propofolün Neden Olduğu Nöbet Benzeri Aktivite... 25/09/2010 - 28/09/2010
  32  Serviko-torasik omurga bileşkesinin kistik schwannomu: olgu sunumu... 14/05/2010 - 18/05/2010
  33  Supraskapular sinir tuzaklaması: Olgu sunumu... 14/05/2010 - 18/05/2010
  34  Orta etkili nöromüsküler blokerlerin tek doz kullanımı sonrası gelişen rezidüel paralizi ins... 25/09/2007 - 28/09/2007
  35  Çocuklarda sevofluran indüksiyonu altında düşük dozlarda rokuronyum uygulamasının yaş grupl... 25/10/2006 - 28/10/2006
  36  Karbonmonoksit olgularının Retrospektif değerlendirirlmesi... 23/11/2005 - 27/11/2005
  37  İlaç veya madde ile zehirlenme olgularının üç yıllık retrospektif incelenmesi.... 23/11/2005 - 27/11/2005
  38  Pediatrik hastalarda desfluran/fentanil ve desfluran/remifentanil... 25/09/2005 - 28/09/2005
  39  Major ortopedik cerrahi uygulanan hastalarda ek beslenme desteğinin etkileri... 06/09/2004 - 10/09/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Beyin ve Sinir Cerrahisinde Minimal İnvasiv Girişimlerde Anestezi YönetimiMinimal İnvaziv Girişimlerde Anestezi TÜRKİYE KLİNİKLERİ...  2022
  2  Anesteziyoloji ve Reanimasyonda Etik ve Araştırma EtiğiAnesteziyoloji ve Ameliyathanede Organizasyon , Yönetim ve Eğitim...  2022
  3  Ortopedide Minimal İnvaziv Girişimlerde AnesteziMinimal İnvaziv Girişimlerde Anestezi TÜRKİYE KLİNİKLERİ...  2022
  4  ANESTEZİK AJANLAR Geriatrik anestezi...  2021
  5  Yoğun Bakımda Etik ve Araştırma EtiğiYoğun Bakımda Organizasyon, Yönetim ve Eğitim...  2020
  6  Geriyatrik hastalarda postoperatif ağrı Postoperatif Ağrı tedavisi...  2019
  7  1.6. Hata bildirim sistemleri-raporlama ve öğrenme sistemleriANESTEZİDE HASTA GÜVENLİĞİ...  2018
  8  peroperatif ve postoperatif anestezi komplikasyonları Güncel Anestezi...  2016
  9  Peroperatif ve Postoperatif Anestezi Komplikasyonları Güncel Anestezi Ders Notları...  2016
  10  Ağrı Kontrolü Ortopedi Anestezisi - 2...  2016
  11  Testis tümörlerinde ve metastazlarında ağrı Üroljide Ağrı...  2011
 • NO AD YIL
  1  Türkiye Acil Tıp Konresi 2015 - En iyi poster bildiri...  2015