En

PROF.DR. ORÇUN YORULMAZ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü  1999
  Yüksek Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı  2002
  Doktora  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı  2007
  Doçent  Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Psikoloji  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  A different view to perfectionism: An investigation of the psychometric properties of the big three ...  2020
  2  REDUCING THE SOCIAL STIGMA ASSOCIATED WITH OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER: A CONTROLLED TRIAL OF AN I...  2020
  3  Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Yanlılık Değişimi: Alanyazın Derlemesi...  2020
  4  What is the role of emotional regulation and psychological rigidity in the relationship between stre...  2020
  5  Neuroticism and religiosity: The role of obsessive beliefs, thought control strategies and guilt in ...  2020
  6  Deneyim Örnekleme Yönteminin Kaygı Bozukluklarının Değerlendirilmesinde Kullanımı: Sistematik Bir De...  2020
  7  Obsesif İnançlar Anketi: Kısa Formların Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenme...  2019
  8  Ruh sağlığında mobil uygulamalar: Etkinliğe yönelik sistematik bir gözden geçirme...  2019
  9  Public stigma of obsessive compulsive disorder and schizophrenic disorder: Is there really any diffe...  2019
  10  A systematic review on effect of mindfulness based interventions on substance abuse...  2018
  11  The future of psychotherapy in Turkey: Predictions for the next 10 Years....  2018
  12  İnternette Oyun Oynama Bozukluğu ve Tedavi Yaklaşımları: Sistematik Bir Gözden Geçirme...  2017
  13  Magical thinking and obsessional experiences: mediator role of thought control strategies...  2016
  14  Cognitive Correlates of Hoarding Symptoms: An Exploratory Study with a non-Western Community Sample...  2015
  15  Psychometric properties of the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised in a Turkish analogue sample...  2015
  16  Çocukluk Dönemi Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi: Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları- Çoc...  2015
  17  Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirli...  2013
  18  Misinterpretations of intrusions, obsessive beliefs and thought control strategies in patients with ...  2013
  19  Locus of Control in Obsessive-Compulsive (OC) and Depression Symptoms: The Moderating Effect of Exte...  2012
  20  Obsesif-Kompulsif Bozukluk: Klinik Görünüm...  2012
  21  Cultural context, Obsessive-Compulsive Disorder symptoms and cognitions: A preliminary study on comp...  2011
  22  The role of magical thinking in Obsessive-Compulsive Disorder symptoms and cognitions in an analogue...  2011
  23  Obsessif-Kompulsif Bozukluk Hastalarında Çıkarımsal Karmaşa Ölçeği?nin Psikometrik Özellikleri (The ...  2010
  24  Vulnerability factors in OCD symptoms: Cross-cultural comparisons between Turkish and Canadian Sampl...  2010
  25  OCD cognitions and symptoms in different religious contexts...  2009
  26  OKB semptomlarında yorumlama ve kontrol süreçlerini değerlendiren İstem Dışı Düşünceleri Yorumlama E...  2008
  27  Responsibility, thought-action fusion and thought suppression in Turkish patients with OCD....  2008
  28  Further support for responsibility in different obsessive-compulsive symptoms in Turkish adolescents...  2008
  29  'Eysenck Kişilik Anketi - Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formu'nun (EKA-GGK) Türkiye'de geçerlik ve g...  2007
  30  Plasebo Etkisi: Kuramsal yaklaşımlar ve fizyolojik, nörolojik ve psikolojik bozuklukların tedavisind...  2007
  31  Padua Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi revizyonu: Türkçe versiyonunun psikometrik özellikler...  2007
  32  What are the roles of responsibility and perfectionism in cleaning and checking compulsions?...  2006
  33  Psychometric properties of the Thought-Action Fusion Scale in a Turkish sample....  2004
  34  1999 Marmara Depremi'nin Mudanya haklı üzerindeki psiko-sosyal etkileri....  2003
 • NO AD TARİH
  1  The Emotion Regulation Interview-Revised Form: Initial Psychometric Properties in Turkish... 02/07/2019 - 05/07/2019
  2  Geleneksel Ortamlar Dışındaki Psikolojik Değerlendirme ve Müdahaleler: Nereden Nereye? Panel Ba... 24/05/2019 - 26/05/2019
  3  Boyutsal Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Benlik Korkusu: İki Ölçüm Aracının Yetişkin Örneklemd... 15/11/2018 - 18/11/2018
  4  Türkiye'de Psikoloji alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin bibliyometrik Bir İnceleme... 15/11/2018 - 17/11/2018
  5  Correlates of Affective Responses Following A Real Stressor: Roles of Perfectionism, Goal Achievemen... 25/10/2018 - 28/10/2018
  6  Exploring the associations between early maladaptive schemas, mindfulness and psychological flexibil... 27/06/2018 - 30/06/2018
  7  The roles of emotional regulation, social support, psychological flexibility and stress on internet ... 11/07/2017 - 14/07/2017
  8  Kompulsif satın alma ve ilişkili değişkenler: Bilişsel faktörler ülkemizde de gerçekten geç... 05/09/2016 - 07/09/2016
  9  Duygusal Yeme Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması... 05/09/2016 - 07/09/2016
  10  Türkiye'de Psikoterapinin Geleceği: 10 Yıl Sonrasına İlişkin Öngörüler... 05/09/2016 - 07/09/2016
  11  TÜPÖV Projesinde Karşılaşılan Sorunlar, Çözüm Yolları, Gelişmeler: Gözden Geçirme... 05/09/2016 - 07/09/2016
  12  Does It Really Matter: Causal Attributions for the Origins of Mental Disorders... 31/08/2016 - 03/09/2016
  13  Are Illusory Beliefs and Morphing Fear Really Associated with Obsessive Compulsive Symptoms in a Tur... 31/08/2016 - 03/09/2016
  14  Subtypes of Obsessive Compulsive Disorder and Stigma: Does It Really Differ and What About Before an... 31/08/2016 - 03/09/2016
  15  Which Cognitions are Critical for Compulsive Buying?... 31/08/2016 - 03/09/2016
  16  Does mindfulness have an influence on the relationship between early maladaptive schemas and psychol... 28/06/2016 - 01/07/2016
  17  Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Damgalama: Farklı Belirtiler ve Müdahalenin Etkileri... 27/05/2016 - 28/05/2016
  18  Relationship Among Social Values and Obsessive Compulsive Disorder: An Investigation On Symptoms and... 07/07/2015 - 10/07/2015
  19  Cognitive Behavioral Model of Compulsive Hoarding: A Further Test in a Turkish Community Sample... 07/07/2015 - 10/07/2015
  20  Obsesif Kompulsif Bozuklukta Biyolojik Cinsiyet Ve Cinsiyet Rolleri... 10/04/2014 - 12/04/2014
  21  Düşüncenin Gücü: Düşünce-Eylem Kaynaşması ve Sonuçları... 09/04/2014 - 12/04/2014
  22  Obsesif Kompulsif Envanteri ve Vancouver Obsesif Kompulsif Envanteri'nin Psikometrik Özelliklerinin... 25/04/2012 - 28/04/2012
  23  Biriktirme Envanteri-Gözden Geçirilmiş Formu'nun Türkçeye Uyarlanması ve Yetişkin Örneklemin... 25/04/2012 - 28/04/2012
  24  Positive and negative affects, perceived parental attitudes and perfectionism as predictors of test ... 04/07/2011 - 08/07/2011
  25  Religiosity and Obsessive-Compulsive Disorder symptoms: Mediator role of appraisal cognitions and th... 02/06/2011 - 05/06/2011
  26  OKB'yi anlamak: BDT modeli ve terapisi... 19/05/2011 - 21/05/2011
  27  Düşünebilmenin bedeli: OKB... 15/09/2010 - 19/09/2010
  28  Religiosity, paranormal beliefs and obsessive-Compulsive cognitions and symptoms... 03/06/2010 - 06/06/2010
  29  Cross-cultural comparison of Dutch and Turkish people in parental rearing attitudes: A preliminary s... 03/06/2010 - 06/06/2010
  30  Obsesif-Kompulsif Bozuklukta bilişsel faktörlerin incelenmesi: Klinik örneklemde istem dışı d... 01/04/2010 - 03/04/2010
  31  Gerçek mi önemli olasılık mı?... 10/03/2009 - 12/03/2009
  32  OKB ve Kültür... 10/03/2009 - 12/03/2009
  33  OKB ve Bilişsel Modeller... 10/03/2009 - 12/03/2009
  34  Obsessive-Compulsive phenomena in different cultural contexts... 10/09/2008 - 13/09/2008
  35  Appraisal and control factors in obsessive-compulsive symptoms: Cross-cultural comparison of Canadia... 11/06/2007 - 14/06/2007
  36  Religiosity, obsessional beliefs and symptoms: Cross-cultural comparison of Canadian and Turkish non... 11/06/2007 - 14/06/2007
  37  Responsibility, thought-action fusion and thought suppression in Turkish patients with Obsessive-Com... 03/06/2007 - 06/06/2007
  38  Thought-action fusion in Obsessive-Compulsive Disorder: Further examination in a Turkish clinical sa... 20/09/2006 - 23/09/2006
  39  Padua Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu (PE-WEUR): Türkçe versiyonunun psikometr... 06/09/2006 - 08/09/2006
  40  Eysenck Kişilik Anketinin Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formunun (EPQR-A) Türkçe uyarlamas... 06/09/2006 - 08/09/2006
  41  Extending the cross-national invariance of the parental warmth and rejection dimensions: Evidence fr... 22/06/2006 - 24/06/2006
  42  Yetişkinlerin çocukluk anıları ve sosyal kaygı... 09/09/2004 - 11/09/2004
  43  Farklı örneklemlerde abartılı sorumluluk algısı ve obsesif-kompulsif semptomatoloji. Sözel bi... 07/09/2004 - 11/09/2004
  44  Psychosocial impacts of 1999 Marmara Earthquake on Mudanya's people... 03/10/2002 - 06/10/2002
  45  Obsesif-kompulsif semptomatoloji ve abartılı sorumluluk... 09/09/2002 - 13/09/2002
 • NO AD YIL
  1  Çevrimiçi Psikolojik Müdahale ve Uygulamalar İçin Telepsikoloji Kılavuzu...  2020
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Klinik Psikolojide Bilimsel AraştırmaKlinik Psikoloji: Bilim ve Uygulama...  2020
  2  Kabul ve Tolerans Duygularınızı Keşfedin Duyguları Anlama Ve Yönetme Rehberi...  2020
  3  Türkiye'de Klinik Psikoloji: Durum ve ÖngörülerKlinik Psikoloji: Bilim ve Uygulama...  2020
  4  Travma Sonrası Gelişim ve PsikoterapiTürkiye Klinikleri-Psikoloji Özel Sayısı-Travma Sonrası Gelişim...  2019
  5  Psikoterapide Güncel Konular Yolculuğu Psikoterapide Güncel Konular...  2017
  6  OKB'de Bilişsel Modeller, Obsesif-Kompulsif Bilişleri Çalışma Grubu ve Güncel Bulgular Obsesif-Kompulsif Bozukluk: Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım,Terapi ve Sık Kullanılan Ölçekle...  2012
  7  Gerçek mi önemli olasılık mı: Üniversite öğrencilerinde çıkarımsal karmaşanın incelenmesi?, Obsesif-kompulsif bozukluk: Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım, terapi ve sık kullanılan ölçekl...  2012
  8  OKB ve Kültür: Benzerlik ve Farklılıklar Obsesif Kompulsif Bozukluk: Bilişsel Davranışçı Yaklaşım, Terapi ve Sık Kullanılan Ölçekl...  2012
  9  Kaygı bozuklukları Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz? Yetişkinlik ve Yaşlılık...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Obsesif-Kompulsif Belirtileri Azaltmada Birlestirilmis Bilissel Yanlılık Degisimlemeye Yönelik Müdahalenin Etkisinin Incelenmesi...  7/2020 - /
  2  Kayıp Yaşamış Risk Altındaki Bireylere Yönelik İnternet Temelli ve Terapist Destekli Bir Yas Müdahale Programının Etkisinin İncelenmesi...  11/2020 - 11/2021
  3  Obsesif Kompulsif Bozukluğa Yönelik Sosyal Damgalamanın İncelenmesi: Damgalama, Belirti Türlerine Göre Farklılaşıyor Mu ve Psikoeğitim Temelli Bir Müdahale Damgalamayı Azaltabilir Mi?...  1/2017 - 12/2017
  4  "Obsesif-Kompulsif Bozukluğa Yönelik Sosyal Damgalamanın İncelenmesi: Damgalama, Belirti Türlerine Göre Farklılaşıyor Mu Ve Psikoeğitim Temelli Bir Müdahale Damgalamayı Azaltabilir mi?...  12/2016 - /
  5  Türkçe Psikoloji Ölçüm Araçları Veritabanı (TÜPÖV) Geliştirme Projesi...  4/2015 - 12/2017
  6  Uygulamalı Psikoloji Laboratuarı için Altyapı Projesi...  10/2013 - 10/2015
  7  Uygulamalı Psikoloji Dersleri İçin Uygulama Laboratuarı Geliştirme...  2/2012 - 2/2013
  8  Batıl İnançlar ve Düşünce Kontrolü: Obsesif-Kompulsif Bozukluk Semptomlarındaki Rollerinin İncelenmesi...  2/2010 - 5/2011
 • NO AD YIL
  1  Uludağ Üniversitesi 2012 Yılı Atıf Ödülü...  2012
  2  Uludağ Üniversitesi 2012 Yılı Bilim Sanat Kategorisi Ödülü...  2012
 • NO Görev
  1 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Haziran 2019-Devam ediyor
  2 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2019-Devam ediyor
  3 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Kasım 2017- Aralık 2017
  4 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Kasım 2017- Aralık 2017
  5 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2017- Kasım 2017
  6 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2017- Kasım 2017
  7 Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2015- Mayıs 2016
  8 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2014- Mayıs 2016
  9 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2014- Kasım 2015
  10 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2013- Mart 2014
  11 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016