En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onkoloji Hemşireliği Bilim Dalı  2014
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2017
 • NO AD YIL
  1  Predicting the Healthy lifestyle behaviors of Turkish adolescents based on their health literacy and...  2021
  2  The predict of metacognitive awareness of nursing students on self-confidence and anxiety in clinica...  2021
  3  Nurses Attitudes Towards Death and Their Effects on Spirituality and Spiritual Care...  2021
  4  Psychometric properties of the Turkish version of the 'nine to eleven-year-olds' attitudes towards b...  2020
  5  Factors affecting knowledge levels of oncology nurses about skin cancer and sun protection...  2020
  6  Assessment of Turkish oncology nurses? knowledge regarding COVID-19 during the current outbreak in T...  2020
  7  Hemşirelik öğrencilerinin eğitim streslerinin klinik karar vermede özgüven ve anksiyetelerine etkisi...  2020
  8  The effect of web based pediatric palliative care education on the palliative care knowledge level a...  2020
  9  Orginal Article: Psychometric Properties of the Turkish Version of the Healthy Lifestyle Belief Scal...  2020
  10  The Effect of Fatigue-reducing Interventions on the Fatigue Levels of Children with Cancer: A Meta-a...  2020
  11  Pediatri Hemşireliği Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Güncel ve Gelecekteki Araştırma Konuları...  2019
  12  Türkiye'de Hemşirelik Alanında Kanserli Çocuklara ve Ebeveynlerine İlişkin Yapılan Lisansüstü Tezler...  2019
  13  Palliative Care Difficulties and Psychometric Properties of the Turkish Version of the Self-Esteem B...  2019
  14  The Effect of Fatigue-Related Education on Pediatric Oncology Patients? Fatigue and Quality of Life...  2018
  15  The Effect of Adolescents' Internet Addiction on Smartphone Addiction...  2017
  16  Examination of the Perceptions of Nurses Working in a University Hospital towards the Palliative Car...  2017
  17  Determination of Medication Use Habits of Adults Living in Rural Area...  2017
  18  The Effect of Symptom Frequency on the Fatigue and Sleep Quality of Adolescent Cancer Patients...  2017
  19  Pediatrik Onkoloji Hastalarında Yorgunluğun Yaşam Kalitesine Etkisi...  2017
  20  The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Smoking Outcome Expectation Scale and the ...  2017
  21  Determination of the interventions of families intended for the symptoms of children with cancer...  2017
  22  Küreselleşmenin Yarattığı Yoksulluk: Çocuk Yoksulluğu...  2017
  23  İmplante Port Kateter Sistemi Bulunan Kanserli Hastaların Portu Günlük Yaşamda Kullanım Davranışları...  2016
  24  Psychometric Properties of the Turkish Version of the Emotional Eating Scale for Children and Adoles...  2016
  25  Developing the Scale for Quality of Life in Pediatric Oncology Patients Aged 13-18: Adolescent Form ...  2016
  26  Psychometric Properties of Turkish Version of Pediatric Daytime Sleepiness Scale (PDSS-T)...  2016
  27  Pediatrik Onkoloji Hastalarında Beslenme: Sistematik İnceleme...  2016
  28  Effects of Perceived Smoking-Cancer Relationship and Cardiovascular Health Attitudes on Childrens? V...  2015
  29  Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi...  2015
  30  Developing a Scale for Quality of Life in Pediatric Oncology Patients Aged 7-12 - Children and Paren...  2015
  31  Çocukluk Dönemi Kronik Hastalıklarında Kullanılan Model ve Teoriler...  2015
  32  Developing a Scale for the Assessment of Fatigue in Pediatric Oncology Patients Aged 7-12 for Childr...  2014
  33  Developing Scales for the Assessment of Fatigue in Turkish Pediatric Oncology Patients Aged 13-18 an...  2014
  34  Çocuğun kansere bağlı yaşadığı yorgunluk ve hemşirelik bakımı...  2014
  35  Bir Ölçme ve Değerlendirme Aracı Olarak: Yazılı Sınavlar...  2014
  36  Symptom Frequency of Children with Cancer and Parent Quality of Life in Turkey...  2014
 • NO AD TARİH
  1  Üniversite Öğrencilerinde COVİD-10 Yeni Koronavirüs Farkındalık ölçeği'nin Geliştirilmesi... 18/12/2020 - 20/12/2020
  2  ADÖLESAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ HEMŞİRELİK TEZLERİNİN İNCELENMESİ... 20/06/2020 - 21/06/2020
  3  Adölesanlar İçin Kilo Kontrol Öz Yeterliliği Yaşam Tarzı Ölçeği-Kısa Formu Türkçe Vers... 27/11/2019 - 30/11/2019
  4  Adölesanlarda Obez Çocuklara Yönelik Tutumu Etkileyen Faktörler ... 27/11/2019 - 30/11/2019
  5  Türkiye'de Hemşirelik Alanında Kanserli Çocuklara ve Ebeveynlerine İlişkin Yapılan Lisansüst... 27/11/2019 - 30/11/2019
  6  Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarının Mezuniyet Sonrası Çocuk Kliniklerinde Ça... 27/11/2019 - 30/11/2019
  7  Kanserli Çocuklarda Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamalarının Semptom ve Ya... 25/09/2019 - 28/09/2019
  8  Yorgunluğa İlişkin Verilen Eğitimin Pediatrik Onkoloji Hastalarının Yorgunluk Düzeyi ve Yaşa... 18/04/2019 - 21/04/2019
  9  Palyatif Bakım Zorlukları (PDCS) ve Özbildirime Dayalı Palyatif Bakım Uygulamaları (PCPS) Öl... 28/09/2018 - 29/09/2018
  10  TÜRKİYE'de HEMŞİRELİK LİSANS EĞİTİM MÜFREDATINDA HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ DER... 20/09/2018 - 21/09/2018
  11  Adölesanlarda Gündüz Uykululuk Durumunu Etkileyen Faktörler... 29/11/2017 - 02/12/2017
  12  Kırsal alanda yaşayan yetişkin bireylerin ilaç kullanma yetisinin belirlenmesi.... 29/06/2017 - 01/07/2017
  13  Adölesanlarda İnternet Bağımlılığının Akıllı Telefon Kullanımı Üzerine Etkisi... 04/12/2015 - 04/12/2015
  14  Çocuk İşçiliğinin ve Çalışan Çocukların Türkiye'deki Lisansüstü Çalışmalardaki Yeri... 03/12/2015 - 04/12/2015
  15  Türkiye'de Çocuklarda Bası Yarası Gelişmesini Değerlendiren Çalışmaların İncelenmesi... 01/12/2015 - 04/12/2015
  16  Kanserli Çocukların Yaşadıkları Semptomlara Yönelik Ebeveynlerin Uyguladıkları Girişimlerin... 17/11/2015 - 18/11/2015
  17  Çocuk ve Adölesanlar için Duygusal Yeme Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikle... 17/11/2015 - 18/11/2015
  18  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Palyatif Bakım ve Uygulama Engellerine Yöne... 22/04/2015 - 26/04/2015
  19  Pediatrik Onkoloji Hastalarında Beslenme: Sistematik İnceleme... 06/04/2015 - 07/04/2015
  20  The examination of the daily port use behaviours of cancer patients with implantable catheter port... 18/09/2014 - 19/09/2014
  21  Türkiye'de Hemşirelik Eğitiminin Tarihsel Süreci... 18/06/2014 - 20/06/2014
  22  Türkiye'de Erkek Hemşirelerin Yeri... 18/06/2014 - 20/06/2014
  23  Kanserli Çocuğun Okul Yaşantısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi... 13/06/2014 - 13/06/2014
  24  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Tezlerinin Özellikleri... 13/06/2014 - 13/06/2014
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Determining the Factors Affecting the School Life of Children with Cancer Health Sciences Research in the Globalizing World...  2018
  2  PLACES OF TALES IN CHILD DEVELOPMENT AND EDUCATION DEVELOPMENTS IN EDUCATIONAL SCIENCES...  2016
  3  AS A TOOL FOR THE EVALUATION OF THE CLINICAL SKILLS PERFORMANCE IN NURSING EDUCATION: OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMS education at the beginning of the 21st century...  2015
  4  The Impact of Obesity Seen In Childhood and Adolescence On Quality of Life THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  5  Pediatric Oncology Patient and Quality of Life THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  6  Death Perception In Children THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
 • NO AD TARIH
  1  Pediyatri Hemşireliğinde Klinik Öncesi Güçlendirme Eğitimin Klinik Karar Verme, Klinik Konfor ve Dersin Yeterliliğine Etkisi...  3/2021 - 9/2022
  2  Yorgunluğa İlişkin Verilen Eğitimin Pediatrik Onkoloji Hastalarının Yorgunluk Düzeyi Ve Yaşam Kalitesine Etkisi...  11/2015 - 11/2017
 • NO AD YIL
  1  Yılın Araştırma Görevlisi...  2014
  2  Bildiri Teşvik Ödülü...  2015
  3  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2019
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK-3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı  2015