En

AHMET YASİN KÜÇÜKTİRYAKİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi  2005
  Yüksek Lisans  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı  2009
 • NO AD YIL
  1  Osmanlı Devletinde Tanzimat Sonrası Aile Hukuku Alanındaki Gelişmeler ve Hukuk-ı Aile Kararnamesi...  2015
 • NO AD TARİH
  1  Çankırılı Abdulkadir Sadreddin Efendi: Hayatı, Eserleri ve İslam Aile Hukukuna Dair Görüşle... 03/06/2021 - 04/06/2021
  2  Modern Dönemde Gençliğin Fıkhi Mezheplere Dair Olumsuz Algısı: Sebepleri, İzalesinin İmkân ... 02/04/2021 - 03/04/2021
  3  Arapça Nahiv Kurallarının Türkçe Dilbilgisi Kurallarıyla Mukayeseli Öğretimi... 16/12/2016 - 18/12/2016
 • NO AD YIL
  1  Osmanlı Aile Hukuku (Gelenek ve Modern Arasında Hukuk-ı Aile Kararnamesi ve Sadreddin Efendi'nin ...  2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Musa Carullah'ın Şeriat Niçin Rüyeti İtibar Etmiş İsimli Eseri ve Bazı Fıkhi Görüşleri Şeriat Niçin Rüyeti İtibar Etmiş...  2019
  2  Şeri Deliller: Kitap Fıkıh Usulü...  2018
  3  Arapça Nahiv Kurallarının Türkçe Dilbilgisi Kurallarıyla Mukayeseli Öğretimi II. Uluslararası Arapça Öğretimi Sempozyumu (Türkiye'de Hazırlık Programlarında Arapça Öğ...  2016
  4  İslam Anayasa ve Devletler Hukuku İslam Hukuku...  2015
 • NO AD YIL
  1  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı / Suriye Hükümeti  2006