Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

UZM. DR. ASLI AKDÖNER TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  2017
 • NO AD YIL
  1  The effectiveness of blood urea nitrogen to albumin ratio and c-reactive protein to albumin ratio in...  2023
  2  Management of a pregnancy with Crigler-Najjar syndrome type 2: a case report...  2023
  3  The effect of oral contraceptive use on sympatic nerve activity in patients with polycystic ovary sy...  2022
  4  Preterm Eylem...  2022
  5  Adenomyozis; Tanı, Klinik bulgular ve tedavinin Güncel Yaklaşımları...  2022
  6  Management of spontaneously occured isolated hematocervix case- a rare pathology...  2022
  7  Prematür Ovaryen Yetmezlik Tanımı, Etiyolojisi ve Hastaya Yaklaşım...  2021
  8  İzole Konjenital Kalp Hastalılarında Obstetrik ve Neonatal Sonuçlar - Tek Merkez Deneyimi...  2020
  9  İn Vitro Fertilizasyon (IVF) ve Spontan Dikoryonik Diamniotik (DDA) İkiz Gebeliklerinde Obstetrik ve...  2020
  10  Prematür Ovaryen Yetmezlikli Hastalarda Karyotip Değerlendirmesi...  2020
 • NO AD TARİH
  1  The clinical characteristics and surgical approach of scar endometriosis: A case series of 12 women... 01/11/2023 - 05/11/2023
  2  ISOLATED UNILATERAL ABSENCE OF ADNEXA DETECTED INCIDENTALLY WITH GIANT PYOCOLPOS MIMICKING TUBAOVARI... 10/11/2022 - 13/11/2022
  3  Huge Atypıc Sarcomatous Pelvıc Mass; A Rare Case Report... 03/11/2022 - 06/11/2022
  4  Postpartum Kanamanın Bir Nedeni: Plesenta Retansiyonu... 01/11/2022 - 05/11/2022
  5  Ardışık IVF gebeliklerde saptanan kore gravidarum... 12/10/2022 - 16/10/2022
  6  Impact of the covid 19 pandemic on clinical evaluation of tuboovarian abscesses... 28/05/2022 - 01/06/2022
  7  Leiomyoma on the septum of a septate uterus: case report... 28/05/2022 - 01/06/2022
  8  Evaluation of managment precnancies from conception to delivery to puperium as risk facing newborns ... 28/05/2022 - 01/06/2022
  9  Aspiration and Shirodkar Cerklage For Cervical Heterotopic Pregnancy Following ICSI/FET Cycle: Manag... 28/05/2022 - 01/06/2022
  10  Does HPV positivity affect endometriosis clinic?... 28/05/2022 - 01/06/2022
  11  Impact of the covid 19 pandemic on clinical presentation of ectopic pregnancies... 28/05/2022 - 01/06/2022
  12  Uterus preserving approach in cesarean scar pregnancy in the spectrum of placenta accreta: case repo... 28/05/2022 - 01/06/2022
  13  Retroperitoneal schwannoma mimicking uterine myoma: case report... 28/05/2022 - 01/06/2022
  14  Management of spontaneously occurred isolated hematocervix case... 28/05/2022 - 01/06/2022
  15  Widespread ascites and genital organ involvement in a case of breast ductal carcinoma in situ: a cas... 18/11/2021 - 21/11/2021
  16  Giant abdominal mass-case report... 18/11/2021 - 21/11/2021
  17  Platelet/lenfosit ve nötrofil/lenfosit oranlarinin birinci trimester missed abortus olgularinda pre... 11/11/2021 - 14/11/2021
  18  Dondurulmuş Embriyo Transfer Sikluslarında Estrojen Seviyesinin Klinik Gebelik Sonuçlarına Olan ... 11/11/2021 - 14/11/2021
  19  Acil ve Elektif Transvajinal Servikal Serklajlarin Obstetrik ve Perinatal Sonuclarinin Degerlendiril... 28/10/2021 - 31/10/2021
  20  B Lynch sütür ile birlikte bilateral uterin arter ligasyonu sonrası fertilite, Olgu Sunumu... 28/10/2021 - 31/10/2021
  21  DERMOİD KİSTE BAĞLI OVER TORSİYONU: OLGU SUNUMU... 26/10/2021 - 30/10/2021
  22  Caryotype evaluation in patients with premature ovarian failure... 04/10/2017 - 08/10/2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  prenatal tarama ve tanı Sağlık Biyoteknolojisi...  2022
  2  Gonadotropinler, Fizyoloji ve Farmakoloji, Klasik Protokoller Güncel Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kitabı 3...  2022
  3  Adnexial Torsion Gynecologic Emergencies...  2022
  4  Reproductive Physiology fertility sparing approaches in gynecologic cancers...  2021
  5  Gebelik ve Obezite Maternal Hastalıklarda Gebelik Yönetimi...  2021
  6  Endometriozis: Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri A'dan Z'ye Endometriozis ve Adenomyozis...  2021
  7  Endometriozisin Medikal Tedavisi ii. Oral Kontraseptifler A'dan Z'ye Endometriozis ve Adenomyozis...  2021