En

ÇAĞRI ÇERİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  2011
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı(Cevher Hazırlama)  2015
 • NO AD TARİH
  1  Centrifugal Dewatering of Soma Eynez Coals... 31/10/2019 - 02/11/2019
  2  Optimization of Operation Parameters of Water Only Cyclone... 10/09/2019 - 12/09/2019
 • NO AD TARIH
  1  TAŞZEMİN İNŞAAT MADENCİLİK ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş.'ne AİT ÇANAKKALE İLİ , YENİCE İLÇESİ , ÇIRPILAR KÖYÜ BÖLGESİNDEKİ KÖMÜRÜN TERMİK SANTRAL YATIRIMI KAPSAMINDA YIKANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI...  10/2017 - 12/2017
  2  Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.ye ait Demir Cevheri Örneğinin Manyetik Ayırma Yöntemi Kullanılarak Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması...  7/2015 - 9/2015
  3  Gördes Zeolit A.Ş. Manisa İli Gördes İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kıranköy Zeolit Sahasından Alınan Cevher Örneklerinin Karakterizasyonu...  5/2015 - 10/2015
  4  Oltu/Erzurum Tüvenan Kömürünün Yıkanabilme özelliklerinin Araştırılması...  2/2014 - 3/2014
  5  Dimin Madencilik'e ait 3 farklı Apatitli Demir Cevherlerinden Manyetik Zenginleştirme ve Flotasyon yöntemleri ile Satılabilir Kalitede Demir ve Apatit konsantrelerinin elde edilebilirliğinin Araştırılması...  9/2014 - 1/2015
  6  Cevher Hazırlama Simulasyon Yazılımları Kullanılarak Flotasyon Proses Optimizasyonu...  7/2013 - 7/2015