Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET OZAN ÖZDEMİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri  2012
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  2014
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  2020
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2023
 • NO AD YIL
  1  Tek Değişkenli GARCH Modelleri İle Türkiye'nin CDS Primi Oynaklığının Analizi...  2020
  2  Türkiye'de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi...  2018
  3  Türkiye'de Yerli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi...  2018
  4  Türkiye'de Hastanede Yatış Süresini Etkileyen Demografik Özelliklerin Sayma Verisi Modelleriyle İnce...  2016
  5  Türkiye'de Enerji Yoksulluğu ve Enerji Tercihi Profili...  2015
  6  Türkiye'de Döviz Kuru Oynaklığının Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile İncelenmesi...  2014
 • NO AD TARİH
  1  VOLATILITY TRANSMISSION AMONG CDS, EQUITY AND OIL MARKETS: EVIDENCE FROM TURKEY... 10/05/2019 - 12/05/2019
  2  türkiye'de hastane yatış süresini etkileyen demografik özelliklerin analizi:ekonometrik yaklaş... 07/05/2015 - 12/05/2015
  3  Türkiye'nin Enerji Yoksulluğu Profili ve Modern Enerji Tüketiminin Bölgesel Analizi... 12/06/2014 - 14/06/2014
  4  Türkiye'deki Siyasi ve Ekonomik Politikaların Döviz Kuru Oynaklığı Üzerindeki Etkisinin Koşu... 22/05/2014 - 25/05/2014
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2017