Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

UZM. DR. MUAMMER ÇELİK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.  2017
 • NO AD YIL
  1  Pre-infection antibody levels of vaccinated healthcare workers with SARS-CoV-2 breakthrough infectio...  2023
  2  Vaccination Status and Outcome of Hospitalized Patients with Coronavirus Disease 2019 Before and Aft...  2023
  3  Fungal colonization and infections in patients with COVID-19 in intensive care units: A real-life ex...  2022
  4  The Effect of the Pandemic on Antifungal Use: What Has Changed?...  2022
  5  Nasopharyngeal Carriage and Serotype Distribution of Streptococcus pneumoniae in Elderly: A Cross-se...  2022
  6  COVID-19 Pneumonia After SARS-CoV-2 Vaccination with CoronaVac: A Case Series from Turkey...  2022
  7  An analysis of antibody response following the second dose of CoronaVac and humoral response after b...  2022
  8  Primary Cutaneous Aspergillosis in Immunocompetent Adults: Three Cases and a Review of the Literatur...  2020
 • NO AD TARİH
  1  Ocrelizumab Kullanan Multipl Skleroz Hastalarında Hepatit B Virüs Seroprevalansı ve Reaktivasyonu... 13/03/2023 - 16/03/2023
  2  COVID-19 Pandemisinin El Hijyeni Uyum Oranlarına Etkisi: Üçüncü Basamak bir Hastaneden Kesitsel... 13/03/2023 - 16/03/2023
  3  Acil Serviste Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Konsültasyonu İstenilen Hastaları... 13/03/2023 - 16/03/2023
  4  COVID-19 Geçiren ve Geçirmeyen Aşılı Sağlık Çalışanlarında Anti RBD IgG ve Nötralizan An... 01/12/2022 - 04/12/2022
  5  HIV ile yaşayan bireylerde kardiovasküler hastalık riskinin farkında mıyız?... 24/11/2022 - 27/11/2022
  6  Aşılama ve Covid-19 Sonrası Oluşan Antikor Düzeyleri ve Nötralizasyon Yüzdelerinin İzlemi... 16/11/2022 - 20/11/2022
  7  Sağlık Çalışanlarında Erken ve Geç Dönem İkinci COVID-19 Booster Dozuna Antikor Yanıtını... 01/11/2022 - 04/11/2022
  8  Acil Serviste Yaşlı Hastalarda Üriner Sistem İnfeksiyonu Tanı Kriterleri Nelerdir?... 23/03/2022 - 27/03/2022
  9  İnfektif Endokardit Olgularının Klinik, Laboratuvar Özelliklerinin İncelenmesi ve Mortalite ile... 09/03/2022 - 12/03/2022
  10  Staphylococcus aureus Bakteriyemisi Olan Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonunun Mortaliteye Etkisi Var m... 09/03/2022 - 12/03/2022
  11  Sağlık çalışanlarında covıd-19 aşılaması sonrası antikor izlem sonuçları-İzmir Dokuz E... 20/10/2021 - 24/10/2021
  12  HIV ile Yaşayan Bireyler COVID-19 Enfeksiyonunu Daha mı Ağır Geçiriyorlar?... 18/10/2021 - 21/10/2021
  13  HIV Pozitif Hastada Akciğer Tutulumlu Kaposi Sarkomu... 13/03/2019 - 16/03/2019
  14  Streptococcus pneumoniae İnfeksiyonu için Risk Faktörü Taşıyan Erişkinlerde Nazofaringeal Pn... 28/03/2018 - 31/03/2018
  15  Kronik Hepatit B?li Hastalarda Golgi Protein 73 (Gp73) Ekspresyonu ile Karaciğer Hasarı ve HBV DNA... 28/03/2018 - 31/03/2018
  16  In treatment of primary cutaneous Aspergillosis, systemic antifungal therapy and surgical management... 09/10/2015 - 12/10/2015
  17  Bir üniversite hastanesinden 2009-2013 yılları arasında bildirilen tüberküloz olguları... 04/11/2014 - 07/11/2014
  18  Uzun Süreli Ateşle Seyreden Bir Fascioliasis Olgusu... 29/09/2013 - 05/10/2013
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi İÇ HASTALIKLARI SEMİYOLOJİ VE ÖTESİ...  2022
  2  AIDS GASTROİNTESTİNAL SİSTEMDE TEMEL SEMİYOLOJİ...  2021