Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. BÜLENT SERHAN YURTLU TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Tedavisi ve Rejyonel Analjezi Uygulamaları: Bir Anket Çalışması...  2022
  2  Configuration of the Anesthesia Clinic in the COVID-19 Pandemic: Dokuz Eylül Faculty of Medicine Ane...  2022
  3  Türkiye'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi: Eğiticilerin Bakış Açısı...  2021
  4  Anaesthesiology and Reanimation Education in Turkey: Residents Views...  2019
  5  Evaluation of Sleep Quality in Medical Faculty Residents...  2019
  6  Midazolam, Propofol ve Tiyopental'in Ratlarda Gastrik Ülser Üzerine Etkileri...  2019
  7  Propofol Enjeksiyon Ağrısının Önlenmesinde Deksketoprofen ve Tenoksikamın Etkileri ...  2018
  8  Evaluation of the Effectiveness of Sugammadex for Digoxin Intoxication: An Experimental Study...  2018
  9  Çoklu ilaç intoksikasyonunda intravenoz lipid emulsiyonu uygulaması (Olgu Sunumu)...  2018
  10  Pseudocholinesterase levels in patients under electroconvulsive therapy...  2018
  11  Effect of Sevoflurane ? Nitrous Oxide Induction on the Incidence of Rocuronium Injection Pain in Adu...  2017
  12  Acute Postoperative Pain Control...  2017
  13  Tıp Öğrencileri ve Tıp Doktorları Arasında Kendi Kendine Tanı ve Tedavi Sıklığının Değerlendirilmesi...  2017
  14  Anesthesia methods used by anesthetic specialists for circumcision cases. National survey study for ...  2017
  15  Morbidity and mortality predictivity of nutritional assessment tools in the postoperative care unit...  2016
  16  Evaluation of the Effects of Intra-Arterial Sugammadex and Dexmedetomidine: An Experimental Study...  2016
  17  Non-invasive mechanical ventilation and epidural anesthesia for an emergency open cholecystectomy...  2016
  18  Effectiveness of sugammadex for cerebral ischemia/reperfusion injury...  2016
  19  Intravenous lipid emulsion prolongs survival in rats intoxicated with digoxin...  2016
  20  Effects of peroperative intravenous paracetamol and lornoxicam for lumbar disc surgery on postoperat...  2016
  21  The effect of gender on reversal of nondepolarizing block...  2016
  22  An Atypical Presentation of Organophosphate Intoxication: Extrapyramidal Sings...  2016
  23  Intraocular Pressure Changes Associated With Tracheal Extubation: Comparison of Sugammadex With Conv...  2015
  24  Haemodynamic responses to tracheal intubation using propofol, etomidate and etomidate - propofol co...  2015
  25  Sinir Stimülatörleri ve Rejyonel Anestezide Kullanımı...  2015
  26  Impact of the practising anesthesiologist team member on the laryngeal mask cuff pressures and adver...  2015
  27  Kalça Kırığı Operasyonlarında Mortalite Ve Morbiditeye Etki Eden Nedenler: Retrospektif Bir Değerlen...  2015
  28  Oral Intoxication by Fertilizer with Ammonium Nitrate and Ammonium Sulfate: Atypical Intake (Case Re...  2015
  29  Evaluation of Precipitation Characteristics of Commonly Used Non-Steroidal Anti-Inflammatory Analges...  2015
  30  Ağrı Polikliniğine Başvuran Hastaların ve Yakınlarının Psikososyal Özelliklerinin Değerlendirilmesi...  2015
  31  Mirtazapin İntoksikasyonunda İntravenöz Lipid Kullanımı...  2015
  32  Effects of smoking on venous cannulation pain: a randomized prospective trial...  2015
  33  Effects of various anesthesia maintenance on serum levels of selenium, copper, zinc, iron and antiox...  2015
  34  Rectal Application of Dexmedetomidine: Anesthetic and Mucosal Effects....  2015
  35  Uzun etkili kalsiyum kanal blokeri zehirlenmeleri (Olgu sunumu)...  2014
  36  Anaesthesia-related outcome after hip fracture...  2014
  37  Evaluation of the Effectiveness of Sugammadex for Teophyllin/Aminophylline Intoxication: An Experime...  2014
  38  Efficiency of levobupivacaine and bupivacaine for supraclavicular block: a randomized double-blind c...  2014
  39  Rejyonel anestezi komplikasyonlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi...  2014
  40  The Comparison Of Levobupivacaine In Continuous Or Single Dose Spinal Anesthesia For Transurethral R...  2014
  41  The effects of nitrous oxide on vitamin B12 and homocysteine levels in methyltetrahydrofolate reduct...  2013
  42  Comparison of Propofol-Dexmedetomidine, Tiopental-Dexmedetomidine and Etomidate-Dexmedetomidine Comb...  2013
  43  Effects of esmolol, lidocaine and fentanyl on Pwd, QT, QTc intervals to endotracheal intubation duri...  2013
  44  Evaluation of the effectiveness of sugammadex for verapamil intoxication...  2013
  45  The effect of Levobupivacaine and Bupivacaine on QT, corrected QT (QTc), and P wave dispersions in c...  2013
  46  Effect of ghrelin on inflammatory response in lung contusion...  2013
  47  Dexmedetomidine did not reduce the effects of turniquet-induced ischemia-reperfusion injury during g...  2013
  48  Precipitation in Gallipoli: Sugammadex / Amiodarone & Sugammadex / Dobutamine & Sugammadex / Protami...  2013
  49  Comparison of the Effects of Bupivacaine, Lidocaine, and Tramadol Infiltration on Wound Healing in R...  2012
  50  Postoperative Pain in Children....  2012
  51  Postoperative Analgesic Effects of Wound Infiltration With Tramadol and Levobupivacaine in Lumbar Di...  2012
  52  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi ögrencilerinin ötenaziye bakışı...  2012
  53  The Effects Of Ketamıne In Subhypnotıc Dose On Neuromuscular Block Characterıstıcs Of Rocuronıum And...  2012
  54  Effects on hypotension incidence: hyperbaric, isobaric, and combinations of bupivacaine for spinal a...  2012
  55  The effects of dexmedetomidine on mesenteric arterial occlusion-associated gut ischemia and reperfus...  2012
  56  Intravenous lipid infusion restores consciousness associated with olanzapine overdose....  2012
  57  Protective effect of dexmedetomidine in a rat model of ?-naphthylthiourea-induced acute lung injury....  2012
  58  Tramadol as an adjunct for levobupivacaine in axillary plexus blockade: a prospective, randomized, d...  2012
  59  Epidural Anesthesia for a Parturient with Superior Vena Cava Syndrome...  2012
  60  Gliserol Trinitrat, Esmolol ve Lidokainin Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Refleks Yanıt Üzerine ...  2012
  61  The analgesic effect of dexketoprofen when added to lidocaine for intravenous regional anaesthesia: ...  2011
  62  Preoperative abnormal P and QTc dispersion intervals in patients with metabolic syndrome....  2011
  63  Tıpta uzmanlık öğrecilerinin eğitiminde temel yaşam desteği uygulamalarının etkinliği....  2011
  64  A subhypnotic dose of ketamine reduces pain associated with injection of propofol and rocuronium....  2011
  65  Effects of acute carbon monoxide poisoning on the P-wave and QT interval dispersions....  2011
  66  Evaluation of the antimicrobial effects of atracurium, rocuronium and mivacurium. Antimicrobial effe...  2011
  67  Non-invasive mechanical ventilation with spinal anesthesia for cesarean delivery....  2010
  68  Anesthesia induction with sevoflurane and propofol: evaluation of P-wave dispersion, QT and correcte...  2010
  69  Brief report: the effects of the menstrual cycle on the hemodynamic response to laryngoscopy and tra...  2010
  70  Çocuklarda peroral midazolam, ketamin ve tarmadolün sevoflurana bağlı ajitasyon üzerine etkilerinin ...  2010
  71  Bispektral İndeks Monitörizasyonu Eşliğinde Azot Protoksitli ve Azot Protoksitsiz Düşük Akımlı Anest...  2010
  72  Effect of low-flow anesthesia education on knowledge, attitude and behavior of the anesthesia team....  2010
  73  Comparison of the analgesic effects of dexketoprofen and diclofenac during shockwave lithotripsy: a ...  2010
  74  Effects of fentanyl-lidocaine-propofol and dexmedetomidine-lidocaine-propofol on tracheal intubation...  2010
  75  Levobupivakain sıcaklığının düşmesi, spinal anestezide yayılımını kısıtlar...  2010
  76  Effect of menstrual cycle on the injection pain due to propofol....  2010
  77  Çocuklarda sevofluran ve propofol ile anestezi indüksiyonu: QT ve QTc süresi üzerine etkileri...  2010
  78  Zonguldak bölgesinde deli bal zehirlenmesi: 72 olgunun analizi...  2010
  79  Tiroid ve paratiroid hastalıkları ve anestezi...  2010
  80  Perkütan nefrolitotomide opioid infüzyonunun stres yanıt üzerine etkisi....  2010
  81  An evaluation of P wave dispersion, QT, corrected QT and corrected QT dispersion intervals on the el...  2010
  82  Effect of dexmedetomidine on testicular torsion/detorsion damage in rats....  2010
  83  Effects of dexmedetomidine pretreatment on bupivacaine cardiotoxicity in rats....  2009
  84  İki değişik taze gaz akım hızının vücut ısısı ve postanestezik titreme üzerine etkinliklerinin karşı...  2009
  85  Anestezi çalışanlarınca pilot balonun palpasyonu ile ayarlanan endotrakeal tüp kaf basınçlarının değ...  2009
  86  İntraarteriyel feniramin enjeksiyonunun başarılı tedavisi...  2009
  87  Sezaryen operasyonlarında intratekal levobupivakaine eklenen fentanil ve morfin kombinasyonlarının e...  2009
  88  Santral venöz kateterizasyona bağlı nadir bir komplikasyon: kılavuz tel ayrılması...  2008
  89  Spinal cerrahide peroperatif ve postoperatif kullanılan intravenöz parasetamolün postoperatif morfin...  2008
  90  Düşük ve yüksek akımlı desfluran anestezisinin hemodinamiye ve anestezik gaz tüketimine etkilerinin ...  2008
  91  Fibromyalji ve Myofasiyal ağrı sendromunda tanı ve tedavi....  2007
  92  The effects of intravenous fentanyl and lidocaine infiltration on the hemodynamic response to skull ...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Günübirlik Hastalarda Preanestezik Değerlendirme Zamanlamasının Preoperatif Anksiyete Üzerine ... 28/10/2020 - 30/10/2020
  2  Yoğun Bakım Hastalarında Rejyonel Analjezi/Anestezi Uygulamaları; Bir Anket Çalışması... 25/10/2017 - 29/10/2017
  3  Türkiye'de Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi: Uzmanlık Öğrencilerinin Bakış Aç... 25/10/2017 - 29/10/2017
  4  Ülkemizde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Nitröz Oksit Kullanımı Hakkındaki Tutum ... 25/10/2017 - 29/10/2017
  5  Midazolam, Propofol ve Tiyopental'in gastrik ülser üzerine etkileri... 25/10/2017 - 29/10/2017
  6  Tıp Öğrencileri ve Tıp Doktorları Arasında Kendi Kendine Tanı ve Tedavi Sıklığının Değe... 21/09/2016 - 21/09/2016
  7  Evaluatıon of the effectiveness of sugammadex for cerebral ischemia/reperfusion injury... 18/05/2016 - 21/05/2016
  8  Evaluatıon Of The Effıcacy Of Norepınephrıne And Dobutamıne In Ropıvacaıne Cardıotoxıcıty:... 18/05/2016 - 21/05/2016
  9  Serebral İskemi Reperfüzyon Hasarına Sugammadeksin Etkinliğinin Değerlendirilmesi... 06/04/2016 - 10/04/2016
  10  İntravenöz lipid emülsiyonu ratlarda digoksin entoksikasyonun modelinde hayatta kalma süresini u... 06/04/2016 - 10/04/2016
  11  NUTRIC skor ve diğer tarama araçları kullanılarak postoperatif bakım ünitesinde nutrisyon risk... 06/04/2016 - 10/04/2016
  12  Propofol enjeksiyon ağrısının önlenmesinde deksketoprofen ve tenoksikamın etkileri... 02/12/2015 - 06/12/2015
  13  Ülkemizde Anestezi Uzmanlarının Sünnet Vakalarında Uyguladıkları Anestezi Yöntemleri.... 25/10/2014 - 29/10/2014
  14  Total Kalça Protezi Operasyonlarına Giren Yaşlı Hastalarda Serebral Oksijen Saturasyon Takibi Ve... 25/10/2014 - 29/10/2014
  15  Anestezi indüksiyonunda kullanılan propofol, etomidat ve propofol - etomidat kombinasyonunun entü... 25/10/2014 - 29/10/2014
  16  The anesthetic management of cesarean section in Turkey: National research survey... 03/09/2014 - 06/09/2014
  17  Farklı Genel Anestezi Uygulamalarının Serum Selenyum, Bakır, Çinko, Demir Seviyeleri İle Antio... 20/11/2013 - 24/11/2013
  18  Non Depolarızan Bloğun Gerı Döndürülmesı Üzerıne Cınsıyetın Etkısı... 20/11/2013 - 24/11/2013
  19  Dıgoksın İntoksıkasyonunda Sugammadeks Etkinliğinin Değerlendirilmesi... 20/11/2013 - 24/11/2013
  20  Ketamin-Midazolam Anestezisi Ve Penil Blok Uygulanan Sirkümsizyon Operasyonlarında Bispektral İnd... 07/11/2012 - 11/11/2012
  21  Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinde Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi... 07/11/2012 - 11/11/2012
  22  Elektrokonvülsif Tedavi Uygulanan Hastalarda Psödokolinesteraz Seviyelerinin Retrospektif İncelen... 07/11/2012 - 11/11/2012
  23  Preemptif deksketoprofenin tiroidektomi operasyonlarında postoperatif analjezi üzerine etkisi.... 07/11/2012 - 11/11/2012
  24  Rokuronyum Enjeksiyon Ağrısı Üzerine Sevofluranın Etkisi... 07/11/2012 - 11/11/2012
  25  Sık kullanılan non steroıdal antı inflamatuar ilaçların (nsaii) presıpıtasyon özellıklerı... 07/11/2012 - 11/11/2012
  26  Myastenia gravis olgularında dexmedetomidin-propofol ile kas gevşetici kullanılmaksızın anestez... 01/03/2012 - 04/03/2012
  27  İlk Uyanık Kraniotomi Deneyimimiz... 28/10/2011 - 30/10/2011
  28  Genel Anestezi sonrası horner sendromu (olgu sunumu)... 26/10/2011 - 30/10/2011
  29  Epidural morfin ve ogilvie sendromu.... 26/10/2011 - 30/10/2011
  30  Nadir bir brakial arter kanulasyon komplikasyonu: Kanül kopması.... 26/10/2011 - 30/10/2011
  31  Zor havayolu ve sugammadeks.... 26/10/2011 - 30/10/2011
  32  Ciddi pulmoner hipertansiyonu ve eisenmenger sendromu olan hastada epidural anestezi.... 26/10/2011 - 30/10/2011
  33  Non invasive ventilation together with epidural anesthesia for an emergency cholecystectomy operatio... 02/09/2011 - 06/09/2011
  34  Massive prilocaine overdose successfully treated with methylene blue.... 02/09/2011 - 06/09/2011
  35  The analgesic effect of dexketoprofen when added to lidocaine for intravenous regional anaesthesia: ... 02/09/2011 - 06/09/2011
  36  Mirtazapin intoksikasyonunda intravenöz lipid emülsiyonu (olgu sunumu).... 18/05/2011 - 21/05/2011
  37  Çoklu ilaç intoksikasyonunda intravenöz lipid emülsiyonu tedavisi (olgu sunumu).... 18/05/2011 - 21/05/2011
  38  Akut baklofen zehirlenmesi (olgu sunumu)... 18/05/2011 - 21/05/2011
  39  Organofosfat intoksikasyonunda atipik bir prezentasyon: Ekstrapiramidal bulgular (Olgu Sunumu).... 18/05/2011 - 21/05/2011
  40  Rejyonel anestezi ile birlikte non-invaziv mekanik ventilasyon (olgu sunumu)... 24/03/2011 - 27/03/2011
  41  Gliseol trinitrat, esmolol ve lidokainin hemodinami, derlenme ve analjezik tüketimi üzerine etkile... 27/10/2010 - 31/10/2010
  42  Deksketoprofenin laringoskopi ve trakeal entübasyona hemodinamik yanıt üzerine etkisi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  43  Genel anestezi altında turnikeye bağlı iskemi reperfüzyon hasarının önlenmesinde deksmedetomi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  44  Sezaryende levobupivakain ve bupivakainin p dalga, QT, QTC ve transmural repolarizasyon dispersiyonl... 27/10/2010 - 31/10/2010
  45  İntravenöz rejyonel anestezide lidokaine deksketoprofen eklenmesinin etkinliği... 27/10/2010 - 31/10/2010
  46  Lomber disk cerrahisinde parasetamol ve lornoksikamın postoperatif opioid tüketimi üzerine etkile... 27/10/2010 - 31/10/2010
  47  Larengeal maske basınçları doğru ayarlana biliyor mu?... 27/10/2010 - 31/10/2010
  48  Propofol ve rokuronyum ile indüksiyonda subanestezik dozda ketamin: enjeksiyon ağrısı ve nöromu... 27/10/2010 - 31/10/2010
  49  Lomber disk cerrahisinde tramadol ve levobupivakainin cerraki yaraya infiltrasyonunun postoperatif a... 27/10/2010 - 31/10/2010
  50  Kas gevşeticisiz entübasyonda propofol-deksmedetomidin, tiopental-deksmedetomidin ve etomıidat-de... 27/10/2010 - 31/10/2010
  51  Bispektral indeks monitörizasyonu eşliğinde azot protoksitli ve azot protoksitsiz düşük akıml... 27/10/2010 - 31/10/2010
  52  Olanzepin intoksikasyonunda lipid tedavisi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  53  Preoperatif Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı (Ön Çalışma)... 27/10/2010 - 31/10/2010
  54  Charlson ko-morbidite indeksi preoperatif değerlendirmede kullanılabilir mi? (ön çalışma)... 27/10/2010 - 31/10/2010
  55  Rokuronyum, atrakuryum ve mivakuryumun antimikrobiyal etkinliklerinin değerlendirilmesi... 28/10/2009 - 01/11/2009
  56  Çocuklarda sevofluran ve propofol ile anestezi indüksiyonunun QT ve QTC süresi üzerine etkilerin... 28/10/2009 - 01/11/2009
  57  Sevofluran ve propofol ile anestezi indüksiyonu: p dalga dispersiyonu QT, QTc sürelerinin değerle... 28/10/2009 - 01/11/2009
  58  Akut karbonmonoksit zehirlenmesinin p dalga ve QT dispersion süreleri üzerine etkisi... 28/10/2009 - 01/11/2009
  59  Zonguldak bölgesinde deli bal zehirlenmeleri: 72 olgunun analizi... 28/10/2009 - 01/11/2009
  60  Alfa-naftiltioüre tarafından indüklenen akut akciğer hasarlanmasında deksmedetomidinin etkinli... 28/10/2009 - 01/11/2009
  61  Myastenia gravisli bir hastada deksmedetomidin propofol kombinasyonu ile kas gevşeticisiz entübasy... 28/10/2009 - 01/11/2009
  62  Deksmedetomidin ve midazolam premedikasyonunun elektrokardiogramda p dalga dispersiyonu, QT, QTC, QT... 28/10/2009 - 01/11/2009
  63  Aksiler blokta levobupivakaine ilave olarak tramadol kullanımı... 28/10/2009 - 01/11/2009
  64  TUR-P cerrahisinde uygulanan tek doz ve devamlı spinal anestezinin etkilerinin karşılaştırılma... 28/10/2009 - 01/11/2009
  65  Süperior vena kava sendromu olan gebede epidural anestezi... 28/10/2009 - 01/11/2009
  66  Charcot-Marie-Tooth hastalığında deksmedetomidin propofol kombinasyonu ile kas gevşeticisiz ent... 28/10/2009 - 01/11/2009
  67  Propofol enjeksiyonu sonrası kardiak arrest ve başarılı resüsitasyon... 28/10/2009 - 01/11/2009
  68  Mitokondriyal miyopatili olguda yoğun bakım ve anestezi uygulaması... 28/10/2009 - 30/10/2009
  69  Morbid obesite cerrahisinde BİS ve TOF monitörizasyonu eşliğinde anestezi yönetimi... 28/10/2009 - 30/10/2009
  70  Comparison of the analgesic effects of Dexketoprofen and Diclofenac during shockwave lithotripsy: A ... 11/09/2009 - 12/09/2009
  71  Komplike gebede acil sezeryan için noninvaziv ventilasyon ve spinal anestezi uygulaması... 15/05/2009 - 18/05/2009
  72  Konjenital adrenal hiperplazi, diabetes mellitus ve preeklampsi; Olgu sunumu... 26/10/2008 - 29/10/2008
  73  Gübre zehirlenmesi: atipik bir alım yolu (olgu sunumu)... 26/10/2008 - 29/10/2008
  74  Endotrakeal tüp kaf basınçları palpasyon ile doğru ayarlanabiliyor mu?... 26/10/2008 - 29/10/2008
  75  Anestezi çalışanlarının düşük akım anestezi uygulamalarına ilişkin bilgi, tutum ve davran... 26/10/2008 - 29/10/2008
  76  Çocuklarda peroral midazolam, ketamin ve tarmadolün sevoflurana bağlı ajitasyon üzerine etkiler... 26/10/2008 - 29/10/2008
  77  West sendromlu iki hastada anestezi yaklaşımlarımız... 28/08/2008 - 30/08/2008
  78  Uzun etkili kalsiyum kanal blokeri zehirlenmeleri (Olgu sunumu)... 30/04/2008 - 02/05/2008
  79  Sezaryen operasyonlarında sevofluran ve desfluranı remifentanil ve fentanil ile kombinasyonların... 28/10/2007 - 30/10/2007
  80  Spinal Cerrahide Peroperatif ve Postoperatif Kullanılan İntravenöz Parasetamolün Postoperatif Mo... 28/10/2007 - 30/10/2007
  81  Düşük ve yüksek akımlı desfluran anestezisinin hemodinami ve anestezik gaz tüketimine etkiler... 26/10/2007 - 29/10/2007
  82  Epidural anestezide prilokaine eklenen neostigmin ve fentanilin klinik etkileri... 28/10/2001 - 30/10/2001
  83  Pediatrik laringeal maske yerleştirilmesinde retrospektif analiz... 28/09/2000 - 30/09/2000
  84  Comparison of clinical findings and bone scintgraphy of stellate ganglion blockade and salmon calcit... 18/10/1999 - 23/10/1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Anesthesia for the pregnant patient with intrathoracic tumor Obstetric Anesthesia for Co-morbid Conditions...  2018
  2  Günübirlik Anestezide Rejyonal Anestezi UygulamalarıGünübirlik Anestezi E-kitap...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Midazolam, Propofol ve Tiyopental'in Ratlarda Gastrik Ülser Üzerine Etkileri...  5/2014 - 5/2015
 • NO AD YIL
  1  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK) 2009 poster yarışması...  2009
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Kasım 2018- Ocak 2019
  2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Başkanı, Temmuz 2014- Temmuz 2017
  3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Temmuz 2014- Temmuz 2017