Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. SAFİYE SUNAY YILDIRIM DOĞRU BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı  1992
  Yüksek Lisans  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Ekn.Bes.ABD  1995
  Doktora  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim ABD Zihin Engellilerin Eğitimi Bilim Dalı  1999
  Doçent  Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri (Çocuk Gelişimi Eğitimi) Bilim Alanı  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylere Günlük Yaşam Becerilerinin Öğretiminde Artan Bekleme Süreli Öğr...  2021
  2  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Okul Öncesi Çocuklarda Piyano Eğitiminin Dikkat ve Kon...  2020
  3  (2018). Early Childhood Special Education for Children Who Need Special Education in Turkey....  2018
  4  (2018). Sciencestart T Destekli Bilim Egitim Programının 60-72 Aylık Çocukların Bilimsel Süreç Becer...  2018
  5  (2017)Göç Eden Çocuklara Sunulan Sosyal Beceri Egitim Programının Stresle Bas Edebilme Durumlarına E...  2017
  6  (2017)Duyu Egitiminin Otistik Çocukların Alıcı Dil Gelisimine Etkileri....  2017
  7  (2017)ALTERNATIVE PROGRAM IN SPECIAL EDUCATIONSPECIAL EDUCATION PROGRAM FOR CHILDREN FROM BIRTH TO S...  2017
  8  (2017). 6-12 Yas Arası Zihin Engelli Çocuklarda Görsel Algı Becerilerinin Degerlendirilmesi....  2017
  9  (2017). THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA ON PRE- TEACHING SKILLS AND SOCIAL COMMUNICATION BEHAVIORS OF C...  2017
  10  (2016)Gelişimi Risk Altında Olan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenme...  2016
  11  (2015) Efficacy of Montessori Education in Attention Gathering Skill of Children....  2015
  12  (2015)Türkiye'de ve Avrupa'da 2000-2013 Yılları Arasında Özel Gereksinimli Çocuklarla İlgili Yapılmı...  2015
  13  (2015) Effect Of Applıed Drama Educatıon In Early Chıldhood To Pre-Teachıng Skılls And Socıal Commun...  2015
  14  (2014) A Study On 5-11 Year-Old Chıldren's Level Of Knowledge About Personal Safety And Protectıon F...  2014
  15  (2014) İlköğretim Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi....  2014
  16  (2014) Investıgatıon Of The Effect Of Parental Involvement In Educatıon To Development Of 0-3 Years...  2014
  17  (2014) The Effıcacy Of Attentıon Traınıng On Upskıllıng The Chıldren's Abılıty To Notıce Detaıls And...  2014
  18  (2014) Adaptation of Mother Child Negligence Scale to Turkish....  2014
  19  (2014) Montessorı Eğitiminin Çocuklarda Sorumluluk Alma, Sırasını Bekleme, Başladığı İşi Bitirme Bec...  2014
  20  (2013) Ailesinde Engelli Birey Bulunan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri Ve Problem Davra...  2013
  21  ( 2013) The Effect Of Parent And Sıblıng Educatıon Program On Attıtudes And Behavıours Towards Chıld...  2013
  22  A Case Study of a Turkish Dyslexic Student Learning English as a Foreign Language....  2012
  23  (2012) Impact Of Inclusıve Educatıon Receıved In Early Chıldhood On School Readıness: A Case Study....  2012
  24  (2012) Aile Eğitimi Ve Kardeş Eğitimi Programlarının Kardeşleri Engelli Olan Çocukların Kardeşlerin...  2012
  25  (2012) Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Sunulan Montesorri Ve Mandala Eğitiminin Görsel Algılama Davran...  2012
  26  (2010) Kaynaştırma Eğitimi Dersinin Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler...  2010
  27  (2010) Evaluatıon Of Shoppıng And Consumer Skılls Wıth Mentaly Dısabled Chıldren....  2010
  28  (2010) Normal Gelişim Gösteren Ve Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Sözcük Dağarcığı İle Dili Anlama D...  2010
  29  (2010) The Effectiveness Of Creative Drama Education On The Teaching Of Social Communication Skills ...  2010
  30  (2010) Engelli Ve Normal Gelişim Gösteren Okul Öncesi Çocukların Sözcük Dağarcığı Düzeylerinin Belir...  2010
  31  (2009) Teachıng Of Tactıle Perceptıon Skılls To Chıldren Wıth Autısm In Early Chıldhood....  2009
  32  (2009) Özel Eğitimde Kullanılan Alternatif Programlar (Montessorı Yaklaşımı)....  2009
  33  ( 2008) Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyi İle Durumluk Kaygı Düzeylerinin Karşılaş...  2008
  34  (2007) Kaynaştırma Eğitimi Veren Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Genel Görüş Ve ...  2007
  35  (2002) Recognızıng And Drawıng Emotıonal Facıalexpressıon Skılls Of Mentally Retarded Chıldren....  2007
  36  (2007) Otistik Çocuklarda Aile Katılımlı Eğitimin Ailelerin Kaygı Düzeyine Etkisi....  2007
  37  (2007) Teachıng How To Rıde A Balance Wheeled Bıcycle To Autıstıc Chıldren Usıng The Dırect Instruct...  2007
  38  (2006) Zihin Engelli Çocuklarda Cinsel İstismar....  2006
  39  (2006) Çocukluk Örseleyici Yaşantıların Ergenlikteki Yakın İlişkilerde Bireye Etkisinin İncelenmesi....  2006
  40  (2006) Çocukların Resimlerindeki Aileyi Tanıma Durumlarının Değerlendirilmesi....  2006
  41  (2004) Zihin Engelli Çocuklarda Beceri ve Kavram Öğretimi....  2004
  42  (2000) Erkennung Von Emotıonalen Gseıchtsausdrücken Durc Geıstıgbehınderte Kınder Und Illgendlıche....  2000
 • NO AD TARİH
  1  ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK UYARLAMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞL... 11/05/2022 - 15/05/2022
  2  Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylere Günlük Yaşam Becerilerinin Öğretiminde Artan Bekleme S... 22/10/2021 - 24/10/2021
  3  OKULÖNCESİ DÖNEMDE KAYNAŞTIRMA KAPSAMINDA UYGULANAN OYUN-ETKİNLİKLERİ PROGRAMININ ÖZEL GEREK... 26/07/2021 - 28/07/2021
  4  OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YAPTIKLARI ÖĞRETİM UYAR... 18/07/2021 - 19/07/2021
  5  Okul Öncesi Dönemde Duygusal Yüz İfadelerini Tanıma ve Dikkat Arasındaki İlşkinin İncelenme... 30/10/2018 - 03/11/2018
  6  (2018)YETERSIZLIGI OLAN ÇOCUKLAR VE AILELERININ GEREKSINIMLERi.... 30/10/2018 - 03/11/2018
  7  (2018) E- DERGILERDE YAYINLANAN BAGIMSIZ HAREKET BECERILERI ÖGRETIMI YAPILAN MAKALELERIN INCELENMES... 14/10/2018 -
  8  (2018)Okul Öncesi Dönemindeki Görme Yetersizliği olan Çocukların Ailelerinin Yönelim ve Bağ... 09/05/2018 - 11/05/2018
  9  (2017) EARLY INTERVENTION IN TURKEY... 04/10/2017 -
  10  Göç Eden Çocuklara Sunulan Sosyal Beceri Eğitim Programının Stresle Baş Edebilme Durumlarına... 11/05/2017 - 13/05/2017
  11  Evaluation of Sensorial Education on Receptive Language Development of Autistic Children... 14/04/2016 -
  12  (2016)Gelişimi Risk Altında Olan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerinin D... 31/03/2016 - 03/04/2016
  13  (2014) 0-3 Yaş Özel Eğitim Alan Zihinsel Engelli Çocukların Gelişiminde Aile Katılımlı Eği... 25/09/2014 - 27/09/2014
  14  (2014)Çocuk Parkları ve Oyun Alanlarının Uzman ve Aile Görüşlerine Göre Özel Gereksinimli ... 24/09/2014 - 27/09/2014
  15  (2014)Türkiye'de ve Avrupa'da 2000-2013 Tarihleri Arasında Özel Gereksinimli Çocuklarla İlgili ... 24/09/2014 - 27/09/2014
  16  (2013)Özel Eğitim Üzerine Yapılan Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi.... 30/10/2013 - 01/11/2013
  17  (2012)zihin engelli bireylerle çalışan öğretmenlerin cinsel eğitime ilişkin tutumlarına yön... 11/10/2012 - 12/10/2012
  18  (2009) Okul Öncesi Eğitimde Ergonomi.... 20/10/2009 - 24/10/2009
  19  (2009)Kronik Hastalığı Olan Çocukların Annelerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenme... 07/10/2009 - 09/10/2009
  20  (2009) An Investıgatıon Of Problem Solvıng Skılls In Dısabled Chıldrens' Mothers And Healthy C... 07/08/2009 - 09/08/2009
  21  (2009)The Effectıve Teachıng Of Dırty And Clear Concept To Chıldren Wıth Mentally Retarded Ch... 09/07/2009 - 11/07/2009
  22  (2008) Parents Opınıons About The Toy Choıce Wıth Chıldren Normally Developıng Or Handıcapped... 13/11/2008 - 15/11/2008
  23  (2008) Evaluatıon Of Handıcapped Chıldren's Consumer Skılls.... 18/06/2008 - 21/06/2008
  24  (2007)The Effect Of Parents Cooperated Toılet Traınıng Of Autıstıc Chıldren On The Anxıety Le... 12/08/2007 - 14/08/2007
  25  (2007)The Effectıveness Of Usıng Dırect Instrucrıon Method For Teachıng The Abılıty Of Rıdı... 12/08/2007 - 14/08/2007
  26  (2006)Anaokulu Ve Anasınıfına Devam Eden Normal Ve Entegre Eğitim Alan Çocukların Ebeveynlerin... 27/06/2006 - 30/06/2006
  27  (2006)Zihin Ve İşitme Engelli Çocukların Ailelerinin Kaygı Düzeyi Ve Yaşam Kaliteleri Yönün... 22/03/2006 - 24/03/2006
  28  (2005)Zihin Engelli Çocuklarda Cinsel İstismar.... 17/11/2005 - 18/11/2005
  29  (2005)The Effectıvness Of The Teachıng Tactıle Perceptıon Skılls To Chıldren Wıth Autısm By... 27/05/2005 - 31/05/2005
  30  (2005)The Evaluatıon Of Famıly Conceptıon Of Turkısh Chıldren's Pıctures Who Lıve In German... 27/05/2005 - 31/05/2005
  31  (2004)Özel Eğitimde Ergo Terapi.... 04/11/2004 - 06/11/2004
  32  (2005)Almanya'da Yaşayan Kaynaştırma(Bütünleştirme) Ve Normal Eğitin Alan Türk Çocukların ... 04/11/2004 - 06/11/2004
  33  (2004) 0-6 Yaş Grubu Çocuklarına Ait Yayınların (Hikaye,Dergi,Şiir,Bilmece,Tekerleme) Değerle... 30/06/2004 - 03/07/2004
  34  (2004)Skılls Of Mentally Retarded Chıldren İn Determınıng And Drawıng Emotıonal Facıal Expre... 28/05/2004 - 01/06/2004
  35  (2002)Zihin Engelli Çocuklarda Okulöncesi Eğitim.... 11/11/2002 - 12/11/2002
  36  (2002)Piaget'in Zihin Gelişimi Kuramına Göre Matematik Öğretimi(Sayı Kavramı İle İlgili Ör... 17/10/2002 - 18/10/2002
  37  (2001)Almanya'da Zihin Engellilerin Eğitimi Ve Yeni Gelişmeler.... 11/11/2001 - 13/11/2001
  38  (1999)Zihin Engelli Çocukların Duygusal Yüz İfadelerini Tanıma Durumlarının Değerlendirilmes... 22/11/1999 - 23/11/1999
  39  (1998) Öğretilebilir Zihin Engelli Çocuklar Okulu Programının Özbakım I Ve Iı. Sınıf Amaç... 09/09/1998 - 11/09/1998
  40  (1997)Zihin Engelli Çocukların Aileleri İle Sorunlara Yönelik Bir Eğitim Çalısması.... 10/09/1997 - 12/09/1997
  41  (1997)Cerebral Palsynin Oluşum Etkileri.... 11/10/1995 - 13/10/1995
  42  (1995)Cerebral Palsy'li Çocuklarda Beslenme Sorunlarının Tespiti.... 12/04/1995 - 14/04/1995
 • NO AD YIL
  1  Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi...  2020
  2  ÇOCUK HAKLARI ve KORUMA, AİLE REFAHI ve KORUMA...  2014
  3  ED: Yıldırım Doğru,S.S. ANONİM. (2013). AİLELER VE ÖĞRETMENLER İÇİN EL KİTABI TÜM...  2013
  4  Yıldırım Doğru, S.S.; Durmuşoğlu Saltalı, N.(2009-2013). ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL E...  2013
  5  ED:Cavkaytar,A. ANONİM (2013). ÖZEL EĞİTİM . 'ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİMİ...  2013
  6  Yıldırım,S.S.(2004).ZİHİN ENGELLİ ÇOCUKLARA BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ...  2004
  7  Yıldırım Doğru,S.S.(2002).ÖZÜRLÜ ÇOCUK VE AİLE...  2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Erken Çocukluk Eğitim Döneminde Fiziksel Mekan Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları...  2020
  2  Öğrenme Güçlükleri Gösteren Çocuklar için Etkinlik Örnekleri öğrenme güçlükleri...  2012
  3  Erken Çocuklarda Özel Eğitim ED: Deniz, E. ANONİM.(2008-2011). ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM 'Erken Çocuklukta Özel E...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Özel Gereksinimli Üniversite Öğrencilerinim Ailelerinin, Akranlarının Ve Öğretim Üyelerinin Farkındalık Durumlarının Değerlendirilmesi Ve Üniversite Temelli Kaynaştırılması...  4/2019 - /
  2  Özel Gereksinimli Üniversite Öğrencilerinim Ailelerinin, Akranlarının Ve Öğretim Üyelerinin Farkındalık Durumlarının Değerlendirilmesi Ve Üniversite Temelli Kaynaştırılması...  4/2019 - /
  3  lÖzel Gereksinimli Üniversite Öğrencilerinin Ailelerinin, Akranlarının, Öğretim Üyelerinin Farkındalık Durumlarının Değerlendirilmesi ve Üniversite Temelli Kaynaştırılması...  4/2019 - /
  4  TEMSİLİ POLİSLİK PROJESİ...  4/2012 - 4/2013
  5  SCINCESTART PROGRAMININ ÇOCUKLARIN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE BİLİM MOTİVASYONLARINA ETKİSİ....  9/2010 - 6/2011
  6  METEM MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN MODERNİZASYONU PROJESİ....  5/2005 - 5/2006
  7  ÖZÜRLÜLÜK EĞİTİMİ - CİNSEL EĞİTİM - ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLER VE CİNSELLİK...  12/2004 - 12/2005
 • NO AD YIL
  1  UYGULAMALI MONTESSORİ EĞİTİMİ SEMİNERİ  2007
  2  MARIAN COHN SCHLU'DE ARAŞTIRMA İNCELEME ÇALIŞMASI  2001
 • NO Görev
  1 Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2023-Devam ediyor
  2 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Eylül 2023-Devam ediyor
  3 DEÜ Rektörlüğü Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü Bilim Kurulu Üyesi, Haziran 2021-Devam ediyor
  4 Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2020- Eylül 2023
  5 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Eylül 2020- Eylül 2023
  6 Hukuk Fakültesi Dekan Vekili, Mayıs 2019- Temmuz 2019
  7 Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Mayıs 2019- Temmuz 2019
  8 Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2019- Temmuz 2019
  9 Bergama Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Nisan 2019- Mayıs 2019
  10 Bergama Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Vekili, Nisan 2019- Mayıs 2019
  11 Bergama Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2019- Mayıs 2019
  12 DEÜ Rektörlüğü Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2019- Temmuz 2019
  13 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Yayın Komisyonu (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı) Başkanı, Nisan 2019- Temmuz 2019
  14 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2019- Temmuz 2019
  15 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Nisan 2019- Temmuz 2019
  16 DEÜ Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu Başkan Yardımcısı, Nisan 2019- Ağustos 2019
  17 DEÜ Rektörlüğü Öğrenci Toplulukları Komisyonu (SKS DB) Başkanı, Ocak 2019- Temmuz 2019
  18 Rektörlük Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü Engelsiz Dokuz Eylül Üniversitesi Koordinatörü, Ocak 2019- Mayıs 2019
  19 Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2017- Eylül 2020
  20 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Eylül 2017- Eylül 2020
  21 Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı, Mayıs 2012- Ekim 2012
  22 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mayıs 2012- Ekim 2012