En

DOÇ.DR. İNCİ BOYACIOĞLU BAL EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SOSYAL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü  2003
  Yüksek Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü  2006
  Doktora  The University of Leeds The University of Leeds Psikoloji  2011
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  2012
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Psikoloji  2017
 • NO AD YIL
  1  Psikolojik şiddetin ölçümü: Psikolojik İstismar Profili'nin ve Kadına Kötü Muamele Envanteri'nin Tür...  2020
  2  Sosyal psikolojik bakış açısından feminist kimlik: Türkiye incelemesi...  2019
  3  Kadına yönelik şiddeti önleyici devlet politikaları: Psikolojik şiddetle mücadele...  2019
  4  Türkiye'de psikoloji alanında kadın çalışmaları ve kadın akademisyenlerin çalışma ortamı üzerine bir...  2019
  5  Psikoloji biliminde cinsiyetçi yanlılıklar ve eşitlikçi bir gelenek olarak feminist psikoloji...  2018
  6  Olayların Merkeziliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması...  2018
  7  Geçmişi Kabul Etme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması...  2017
  8  The effect of attachment anxiety and avoidance on freely recalled autobiographical memories: A lingu...  2017
  9  Dünden bugüne Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve ulusal kadın çalışmaları: Psikolojik araştırmalara...  2016
  10  Gender differences in emotional experiences across childhood, romantic relationship, and self-defini...  2016
  11  Namus kültüründe "şiddeti hak eden kadınlar"...  2015
  12  Development and psychometric properties of a new measure for memory phenomenology: The Autobiographi...  2015
  13  Öztanımlayıcı anıların fenomenolojik özelliklerinde cinsiyete bağlı farklılıklar...  2015
  14  Otobiyografik ve öztanımlayıcı anıların fenomenolojik özellikleri üzerinde bağlanma boyutlarının etk...  2012
  15  Geçmişi kabul etme ve depresyon...  2012
  16  Bağlanma boyutları, otobiyografik bellek ve geçmişi kabul etme...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Psychological violence against women, attitudes, and system justification: A research on university ... 02/07/2019 - 05/07/2019
  2  Memory sharing practices in Turkish families: The effects of parenting styles on memory sharing prac... 02/07/2019 - 05/07/2019
  3  The predictor role of psychological abuse on the characteristics of autobiographical memories... 02/07/2019 - 05/07/2019
  4  Romantik anılarda duygular ve olayların merkezi algılanması... 17/11/2018 -
  5  Anı paylaşım kültürü ve aile içi roller: Aile içinde birbirimize neleri anlatıyoruz?... 17/11/2018 -
  6  Benlik belirginliğinin otobiyografik bellek özellikleri üzerindeki yordayıcı etkisi... 17/11/2018 -
  7  Benlik düzenleme odağının benlik saygısı anılarında hakim tema üzerindeki etkisi... 17/11/2018 -
  8  Cinsel şiddet suçu faillerinin idamına yönelik tutumlarda cinsiyetçilik, tecavüz mitleri ve na... 17/11/2018 -
  9  Öztanımlayıcı anılarda hakim temanın duygusal anı özellikleri üzerindeki etkisi... 14/11/2018 - 17/11/2018
  10  The relationship between autobiographical memory and self-esteem... 11/07/2017 - 14/07/2017
  11  The predictive roles of perceived social support and psychological abuse in psychological symptoms o... 11/07/2017 - 14/07/2017
  12  Psikolojik şiddetin ölçümü: Psikolojik İstismar Profili'nin Türkçeye uyarlanması... 17/11/2016 - 19/11/2016
  13  Psikolojik şiddetin ölçümü: Kadına Psikolojik Kötü Muamele Envanteri'nin Türkçeye uyarlanm... 17/11/2016 - 19/11/2016
  14  Kadınlara yönelik şiddet ve algılanan sosyal destek ilişkisi... 05/09/2016 - 07/09/2016
  15  Olayların Merkeziliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması... 05/09/2016 - 07/09/2016
  16  Öztanımlayıcı anı özelliklerinde bağlanma stillerine bağlı farklılıklar... 09/04/2014 - 12/04/2014
  17  Otobiyografik anılar ve geçmişi kabul etme... 25/04/2012 - 28/04/2012
  18  Hidden effect of attachment system on the self-defining memories... 18/08/2009 - 22/08/2009
  19  The effect of attachment on accepting the past... 18/08/2009 - 22/08/2009
  20  Geçmişi Kabul Etme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması... 02/09/2008 - 05/09/2008
  21  Bağlanma kaygı ve kaçınma boyutları ve otobiyografik bellek... 26/06/2008 - 29/06/2008
  22  Devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde çalışan sağlık personelinin iş doyumu... 07/09/2004 - 11/09/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bağlanma ve hatırlama: Benlik, duygu ve dikkat süreçlerinin rolü Hayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğin Psikolojisi...  2018
  2  1. Dünya Savaşı'ndan kalan insan hikayeleri: Türkiye'de anı paylaşım kültürü ve ulusal kimlik Savaş ve Psikoloji: Psikoloji Bilimi Çerçevesinden Birinci Dünya Savaşına Bir Bakış...  2018
 • NO AD TARIH
  1  Şiddetin Kadınlar Üzerindeki Psikolojik ve Fiziksel Etkileri: Örtük Değişken Modelleri Yaklaşımı...  9/2018 - /
  2  Psikolojik Şiddetin Kadınların Öztanımlayıcı Anıları Üzerindeki Etkisi...  12/2017 - 12/2020
  3  Kadına Yönelik Psikolojik Şiddet, Tutumlar, Değerler ve Sistemi Meşrulaştırma: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme...  11/2017 - 11/2018
  4  Psikolojik Şiddetin Kadınların Öztanımlayıcı Anıları Üzerindeki Etkisi...  10/2017 - /
  5  Bağlanma Stillerine Bağlı Olarak Öztanımlayıcı Anıların İçeriksel Özelliklerinde Gözlenen Farklılaşmaların İncelenmesi...  1/2013 - 1/2014
  6  Otobiyografik Bellek Özellikleri Ölçeği Geliştirme Projesi...  6/2012 - 6/2013
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2006
  2  Koç Üniversitesi  1997
 • NO Görev
  1 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2018- Mayıs 2019
  2 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2018- Mayıs 2019
  3 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2017- Mart 2018
  4 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2017- Kasım 2017
  5 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2017- Şubat 2020
  6 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2014- Şubat 2017
  7 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2012- Mart 2014