Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. TÜLAY TARSUSLU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ-REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kemal Demir Fizik Ted ve Rehab YO  2000
  Yüksek Lisans  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  2002
  Doktora  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  2007
  Doçent  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu  2017
 • NO AD YIL
  1  Anthropometric and demographic properties affect balance in healthy adults: an observational study....  2022
  2  Stimulated biofeedback training for a child with Becker muscular dystrophy and compartment syndrome ...  2021
  3  PLANTAR SENSATION AND BALANCE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS WITH AND WITHOUT PERIPHERAL ...  2021
  4  Investigation of the relationship between physical activity, kinesiophobia and fear of falling in ol...  2021
  5  Motivation and motivation-related factors in children with disabilities....  2021
  6  Pediatrik Motivasyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği...  2018
  7  Muscle Strength and Independence for Older Individuals in Nursing Homes...  2017
  8  The Effects of Body Mass Index on Balance, Mobility, and Functional Capacity in Older Adults...  2017
  9  The effect of body awareness therapy on pain and body image in patients with migraine and tension ty...  2017
  10  The effect of foot plantar massage on balance and functional reach in patients with type II diabetes...  2017
  11  The effect of body awareness therapy and aerobic exercises on pain and quality of life in patients w...  2017
  12  Kronik Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Stres- Kaygı ve Yorgunluk Düzeylerinin Yaşam Kalitesi Üzerine ...  2016
  13  Kronik Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Vücut Algısı, Depresyon Düzeyi Ve Yaşam Memnuniyeti Arasındaki...  2016
  14  Astımlı çocuklarda egzersiz eğitiminin vücut kompozisyonu üzerine etkisi...  2016
  15  The effects of Nintendo Wii(TM)-based balance and upper extremity training on activities of daily li...  2016
  16  The effect of age and body mass index on plantar cutaneous sensation in healthy women...  2016
  17  Eklem hareket açıklığı ölçümünde kullanılan iki farklı telefon uygulamasının uygulayıcı içi ve uygul...  2016
  18  Yaşlılarda kognitif durum depresyon düzeyi ve denge arasındaki ilişkinin incelenmesi...  2016
  19  İnme hastalarında nintendo Wii oyunlarının denge ve üst ekstremite fonksiyonlarına etkisi...  2016
  20  Pediatrik ayak problemlerinde rehabilitasyon...  2016
  21  The Effect of Body Awareness Therapy on Pain, Fatigue and Health-related Quality of Life in Female P...  2016
  22  Desire to have other children in families with a chronically disabled child and its effect on the re...  2015
  23  The comparison socio-economic and clinical characteristics of patients with migraine and tension typ...  2015
  24  Examination of the relation between body mass index, functional level and health-related quality of ...  2014
  25  Serebral palsili çocuklarda beslenme problemleri ve büyüme üzerine etkisi...  2014
  26  Factors Related to the Imapct of Chronically Disabled Children on their Families...  2014
  27  Spina Bifidalı Çocuklarda Üst Ekstremite Kas Kuvveti ile Solunum Fonksiyon Parametreleri Arasındaki ...  2014
  28  The effects of Kinesio® taping on sitting posture, functional independence and gross motor function ...  2011
  29  the relationship between the cognitive functions, daily activities, and mobility levels of elderly p...  2011
  30  Yetişkin Serebral Paralizili Bireyler Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programlarından Yeterli Derecede...  2010
 • NO AD TARİH
  1  Kronik Hastalığı Olan Çocuğa Sahip Ailelerde Hastalıkla Başa Çıkma Tutumlarının Değerlen... 02/05/2018 - 05/05/2018
  2  Kronik Hastalığı Olan Çocuğa Sahip Ailelerde Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Yöntemlerine B... 02/05/2018 - 05/05/2018
  3  Serebral Palsili Çocuklarda Motor Fonksiyon Düzeyi İle Süreli Performans Arasındaki İlişkinin... 29/03/2018 - 01/04/2018
  4  Serebral Palsili Çocuklarda Dengenin Fonksiyon Ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi İle İlişkis... 29/03/2018 - 01/04/2018
  5  Serebral Palsili Çocuklarda Geleneksel Rehabilitasyon Programına Motivasyonun Değerlendirilmesi V... 23/02/2018 - 25/02/2018
  6  Sanal Gerçeklik Eğitiminin Fonksiyonel Kapasite, Düşme Korkusu, Düşme Riski Ve Yaşam Kalitesi... 23/02/2018 - 25/02/2018
  7  AMBULE SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ALT EKSTREMİTE KAS TONUSU İLE YÜRÜYÜŞ ÖZELLİKLERİ AR... 20/10/2017 - 22/10/2017
  8  SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ALT EKSTREMİTE KAS TONUSU VE KUVVETİ İLE POSTURAL KONTROL ARASINDA... 20/10/2017 - 22/10/2017
  9  SPASTİK TİP SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA PEDOBAROGRAFİK ÖLÇÜMLERLE SÜRELİ PERFORMANS TESTL... 20/10/2017 - 22/10/2017
  10  SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ POSTURAL STABİLİTE, DENGE,YÜRÜYÜŞ ÜZERİNE ETKİSİ:OLGU SU... 10/05/2017 - 12/05/2017
  11  Gerilim Tipi Baş Ağrılı Hastalarda Vücut Farkındalığı Terapisi ve Aerobik Egzersizlerin Ağ... 21/04/2016 - 24/04/2016
  12  Yaşlılarda Beden Kütle Indeksinin Günlük Yaşam Aktivite Bağımsızlığı Üzerine Etkisi... 21/04/2016 - 24/04/2016
  13  Kronik Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Stres-Kaygı, Yorgunluk ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İl... 21/04/2016 - 24/04/2016
  14  Farklı germe tekniklerinin hamistring kısalığı üzerine etkisi.... 20/05/2015 - 24/05/2015
  15  yaşlılarda yalnzlık düzeyi ile yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi... 20/05/2015 - 24/05/2015
  16  kronik engelli çocuğa sahip annelerde sosyo-demografik özelliklerle yaşam kalitesi ve yaşam mem... 20/05/2015 - 24/05/2015
  17  Kronik baş ağrılı hastalarda ağrı yorgunluk ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenm... 05/03/2015 - 07/03/2015
  18  sağlıklı kadın bireylerde yaşın ayak plantar duyu üzerine etkisinin incelenmesi... 05/03/2015 - 07/03/2015
  19  Kadınlada beden kütle indeksinin ayak plantar duyu üzerine etkisinin incelenmesi.... 05/03/2015 - 07/03/2015
  20  Migreni olan hastalarda baş ağrısının depresyon-anksiyete ve kaygı düzeyi üzerine etkisi... 08/04/2014 - 12/04/2014
  21  Migrenli hastalarda migren baş ağrısının günlük yaşam aktivite düzeyi ve yaşam memnuniyeti... 08/03/2014 - 12/04/2014
  22  Serebral palsi ve spina bifidalı çocukların fonksiyonel bağımsızlık seviyelerinin karşılaş... 26/04/2012 - 28/04/2012
  23  Kinesiotape uygulamasının nörolojik etkilenimi olan çocuklarda gövde kontrolü ve fonksiyonel b... 08/10/2010 - 10/10/2010
  24  Spina bifidalı çocuklarda kinesiotape uygulamasının gövde kontrolü üzerine etkisi... 08/10/2010 - 10/10/2010
  25  65 yaş ve üztü yaşlı kadın bireylerde sağlık ve mobilite düzeyinin denge fonksiyonu üzerin... 01/04/2010 - 04/04/2010
  26  Huzurevinde ve ev ortamında yaşayan yaşlı bireylerin kognitif fonksiyonlarının mobilite düzey... 01/04/2010 - 04/04/2010
  27  Spastik serebral paralizili çocuklarda kinesiotape uygulamasının gövde kontrolü üzerine etkisi... 08/10/2009 - 10/10/2009
  28  Serebral paralizili çocuklarda ailenin sosyo-ekonomik durumu ile yaşam kalitesi arasındaki ilişk... 08/10/2009 - 10/10/2010
  29  Kronik özürlü çocuklarda fonksiyonel bağımsızlık ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin ... 08/10/2009 - 10/10/2010
  30  Konstipasyonu olan serebral paralizili bireylerde tedavinin aile stres-kaygı düzeyi üzerine olan ... 14/05/2009 - 16/05/2009
  31  Sağlıklı ve diparetik serebral paralizili çocuklarda denge ve postural kontrol mekanizmaların k... 06/11/2008 - 09/11/2008
  32  Comparison of health related quality of life between young adults and adults with cerebral palsy... 05/07/2008 - 07/07/2008
  33  Relationship among the Manual ability Classification System (MACS), Gross Motor Function Classificat... 05/07/2008 - 07/07/2008
  34  Postural control and balance in cerebral palsy children with spastic hemiparesis and spastic dipares... 05/05/2008 - 07/05/2008
  35  Effects of posture control on upper extremity functions in children with spastic cerebral palsy... 18/11/2006 - 21/11/2006
  36  Evaluation of gait function by the families of children with cerebral palsy... 18/11/2006 - 21/11/2006
 • NO AD YIL
  1  Özel gereksinimli öğrenciler için fiziksel eğitim ve spor...  2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Şiddetli Fiziksel Engeli olan bireylerin bakım ve rehabilitasyonu Temel Bakım ve Rehabilitasyon II...  2018
  2  Engeli bireyler için palyatif bakım Temel Bakım ve Rehabilitasyon II...  2018
  3  0-3 Yas Çocukların Motor Gelisimlerinin Evde Desteklenmesi 0-3 yaş çocuklarda evde gelişimsel destek...  2017
  4  Yaşlı Bireylerde Akut Sağlık Sorunları Sonrası Bakım Fiziksel Rehabilitasyon...  2017
  5  Serebral palsili ve travmatik beyin yaralanması geçirmiş öğrencilerde fiziksel eğitim ve spor Özel gereksinimli öğrenciler için fiziksel eğitim ve spor...  2017
  6  Spina bifidada fizyoterapi ve rehabilitasyon Pediatrik fizyoterapi rehabilitasyon...  2017
  7  Engelli bireylerde transfer Temel Bakım ve Rehabilitasyon I...  2017
  8  Serebral palsi rehabilitasyonu ortopedik Rehabilitasyon...  2017
  9  0-3 Yas Çocuklarda Sağlık, Büyüme ve Evde Bakım 0-3 yaş çocuklarda evde gelişimsel destek...  2017
  10  Pediatrik yanıklar fizyoterapi ve rehabilitasyonu Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon...  2016
  11  Riskli yenidoğan erken rehabilitasyon riskli yenidoğanlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon...  2016
  12  Çocuklarda artritle birlikte görülebilecek enfeksiyöz hastalıklar ve diğer çocukluk çağı romatolojik hastalıkları Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon...  2016
  13  Entezitle ilişkili artrit (juvenil ankilozan spondilit) Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon...  2016
  14  Juvenil romatoid artrit Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon...  2016
  15  Beyin yaralanmaları: travmatik beyin yaralanmaları, boğulmalar ve beyin tümörleri Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon...  2016
  16  Obstetrik brakial pleksus yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyonu Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon...  2016
  17  Konjenital musküler tortikollis, fizyoterapi ve rehabilitasyonu Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon...  2016
  18  Serebral palsi fizyoterapi ve rehabilitasyonu Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon...  2016
  19  Yaşlı bireylerde akut sağlık sorunları sonrası bakım Fiziksel rehabilitasyon...  2016
  20  Normal motor gelişim Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon...  2016
 • NO AD TARIH
  1  SPASTİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONUNDA ÜÇ FARKLI TEDAVİ YÖNTEMİNİN POSTURAL KONTROL, DENGE VE YÜRÜYÜŞ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ...  5/2015 - 5/2017
 • NO Görev
  1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2022- Temmuz 2023