Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

MÜGE KOVALI SEZER TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Botanik Ağırlıklı Biy. Prog.  2006
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  2009
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of Herbal Product Use and Preanaesthetic Questioning of Couples Undergoing In Vitro Ferti...  2020
  2  Safe and successful use of oocyte in-vitro maturation in two infertile women with multiple sclerosis...  2020
  3  In Vıtro Maturatıon Is A Safer And Succesfull Treatment Optıon In Infertıle Women Wıth Multıple Scle...  2020
  4  Hysterosalpingography prior to the gonadotropin stimulated intrauterine insemination improves improv...  2017
  5  The effect of intrauterine insemination time on semen parameters...  2014
  6  İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu uygulanan 39 yaş ve üzeri infertil kadınlarda prognostik faktörle...  2014
  7  The levels of hepatocyte growth factor in serum and follicular fluid and the expression of c-Met in ...  2012
  8  IVM is an alternative for patients with PCO after failed conventional IVF attempt...  2011
  9  İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu Uygulanan Çiftlerde Erkek Yaşının Fertilizasyon ve Embriyo Kalite...  2010
 • NO AD TARİH
  1  IMSI ve AH uygulanan Üremeye Yardımcı Tedavi Sikluslarında Sigara Kullanımın Etkisi... 01/10/2023 - 05/10/2023
  2  Kötü yanıtlı olgularda IVF ve ICSI sonuçlarının karşılaştırılması... 02/11/2022 - 06/11/2022
  3  Ejekülat Spermi İle Başarısız İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu Sonrası Testiküler Sperm Ek... 09/10/2022 - 13/10/2022
  4  Açıklanamayan İnfertil Çiftlerde Donma/Çözme Embriyo Transfer Sikluslarında Doğal Siklus Son... 03/10/2019 - 06/10/2019
  5  Oositteki düz endoplazmik retikulum kümelenmelerinin intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonuçlar... 08/11/2018 - 11/11/2018
  6  Hysterosalpingography prior to the gonadotropin stimulated intrauterine insemination improves clinic... 04/10/2017 - 08/10/2017
  7  An evaluation of frozen thawed cycles outcomes to prevent OHSS according to those of electively perf... 04/10/2017 - 08/10/2017
  8  En İyi Sperm Seçimi Ve Oosit Kalitesi... 18/11/2016 -
  9  IVF/ICSI sikluslarında oosit sayısı ve stimülasyon sürelerinin gebelik oranları üzerine olan ... 28/10/2015 - 31/10/2015
  10  YÜT sikluslarında embriyo transfer kataterindeki kan / mukus varlığının gebelik üzerine etk... 26/09/2013 - 29/09/2013
  11  PCOS vakalarında ICSI sonuclarının değerlendirilmesi... 26/09/2013 - 29/09/2013
  12  Sperm yüzdürme süresinin sperm sayısı, motilitesi ve DNA kondensasyonu üzerine etkisi... 26/09/2013 - 29/09/2013
  13  Histerosalpingografi çekilme zamanının kontrollü ovaryan stimülasyon ve intrauterin inseminasyo... 26/09/2013 - 29/09/2013
  14  Aynı kriptozoospermik hastalarda ejakülattan ve TESE'den elde edilen spermlerle ICSI sonuçların... 26/09/2013 - 29/09/2013
  15  Oral kontraseptif ile hazırlanmış ICSI sikluslarında GNRH agonistleri ile antagonistlerinin sikl... 27/09/2012 - 30/09/2012
  16  Dihidroepiandrostenedion kullanan azalmış over rezervli olgularda ovaryan stimulasyona letrozol ek... 27/09/2012 - 30/09/2012
  17  İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası total fertilizasyon başarısızlığı... 27/09/2012 - 30/09/2012
  18  Comparıng serum and follıcular fluıd levels of cytokınes between the gnrh agonısts and antagon... 27/09/2012 - 30/09/2012
  19  Factors affectıng the success of pregnancy after ıntra cytoplasmıc sperm ınjectıon among women ... 27/09/2012 - 30/09/2012
  20  Embriyo transferi sırasında geri gelen embriyoların gebelik sonuçlarına etkisi... 07/10/2010 - 10/10/2010
  21  İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu uygulanan çiftlerde erkek yaşının fertilizasyon ve embriyo k... 01/10/2009 - 04/10/2009
  22  Klasik in vitro fertilizasyon uygulanan çiftlerde inkübatör raflarının fertilizasyon ve embriyo... 01/10/2009 - 04/10/2009
  23  Seminal Plazma Reaktif Oksijen Türlerinin Sperm DNA Fragmantasyonu ve Apopitozun Sürecinde İnfert... 01/10/2009 - 04/10/2009
 • NO AD TARIH
  1  İnsan Granüloza Hücrelerinde Apopitozun Değerlendirilmesi...  6/2008 - 8/2009
 • NO AD YIL
  1  İnsan Granüloza Hücrelerinde Apopitozun Değerlendirilmesi Sözlü Sunum İkincilik Ödülü...  2010