En

DOÇ.DR. SİNEM ÖNEN DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ DENİZ BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü  2001
  Yüksek Lisans  Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü Canlı Deniz Kaynakları Programı  2011
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Deniz ve Gemi Mühendisliği  2018
 • NO AD YIL
  1  Distribution of Ascidians with a New Record of the Non-Indigenous Species Polyclinum constellatum Sa...  2018
  2  Seasonal and spatial changes in water and sediment quality variables in Bafa Lake...  2017
  3  Investigation of heavy metal pollution in eastern Aegean Sea coastal waters by using Cystoseira barb...  2017
  4  Styela plicata: a new promising bioindicator of heavy metal pollution for eastern Aegean Sea coastal...  2016
  5  Assessment of heavy metal contamination in Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776), Mugil cephalus ...  2015
  6  Checklist of Bryozoa on the coasts of Turkey...  2014
  7  Epiphytic bryozoan community of Posidonia oceanica (L.) Delile leaves in two different meadows at di...  2014
  8  Evaluation of spatial and temporal variations of inorganic nutrient species in the eastern Aegean Se...  2012
  9  Temporal and spatial biomonitoring of heavy metals in eastern Aegean coastal waters using Amphibalan...  2011
  10  Assessment of organotin (butyltin species) contamination in marine biota from the Eastern Aegean Sea...  2011
  11  Impact of environmental conditions on Posidonia oceanica meadows in the Eastern Mediterranean Sea...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Doğu Ege Denizi Kıyı Sularının Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesinde Biyoindikatör Organi... 06/09/2016 - 09/09/2016
  2  The comparision of the heavy metal levels in two different barnacle species from the Levent Marina, ... 28/10/2013 - 01/11/2013
  3  Organotin levels in marine organisms from eastern Aegean coast (Turkey)... 28/10/2013 - 01/11/2013
  4  Bafa Gölü'nün makrobentik organizmaları ve bazı fizikokimyasal parametreleri... 03/09/2012 - 07/09/2012
 • NO AD YIL
  1  Turkey: Foça Special Environmental Protection Area...  2020
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bölüm 3: Bentos İzleme Kılavuzu DENİZ İZLEME KILAVUZLARI...  2019
 • NO AD TARIH
  1  Türkiye Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde önemli denizel habitatların haritalandırılması ve balıkçılık faaliyetlerine karşı kırılganlıklarının değerlendirilmesi...  7/2019 - 7/2020
  2  Ege Gübre Sanayi A.Ş Limani Deniz Tabanı Tarama Alanlarında Çevre Açısından Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Dökü Yapılacak Deniz Alanında Çevre Etkilerinin Belirlenmesi...  2/2017 - 3/2017
  3  Ildırı Körfezi, Çeşme'de Leydi Tuna'dan Kaynaklanan Petrol Saçılmasının Etkilerinin İncelenmesi...  3/2017 - 8/2018
  4  Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik etki ve sonuçlarının izlenmesi...  7/2017 - 7/2018
  5  Yeni Foça Körfezi Denizel İzleme...  10/2017 - 8/2018
  6  Yakın Kıyı Denizel Biyoloji Sörveyi...  3/2017 - 8/2017
  7  İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi...  8/2016 - 8/2017
  8  STAR Rafinerisi Denizel Biyo-çeşitlilik ve Sediman Kalitesi İzleme Projesi...  5/2015 - 4/2018
  9  Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi...  10/2015 - 12/2016
  10  Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum IV...  6/2015 - 4/2016
  11  Doğu Ege Denizi Kıyı Sularının Ağır Metal Kirliliğinin Izlenmesinde Biyolojik Indikatör Organizmalar Olarak Ascidanlar ve Bryozoaların Kullanımı...  8/2015 - 2/2017
  12  Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum III...  5/2014 - 12/2014
  13  Çevre Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi...  10/2013 - 7/2015
  14  Bafa Gölün'deki makrobentik omurgasızlar ile çevresel değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılması...  9/2012 - 3/2015
  15  Balık çiftlikleri etkisi ile sedimentte meydana gelen değişimler...  1/2011 - 10/2013
  16  Up-grade black sea scientific network...  1/2009 - 12/2011
  17  Türkiye kıyılarında kentsel atıksu yönetimi: Sıcak nokta ve hassas alanların yeniden tanımlanması, atık özümseme kapasitelerinin izleme-modelleme yöntemleriyle belirlenmesi ve sürdürülebilir kentsel atıksu yatirim planlarının geliştirilmesi projesi (SINHA)....  3/2008 - 3/2011
 • NO AD YIL
  1  Tübitak  2010
 • NO Görev
  1 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Haziran 2019- Kasım 2020
  2 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Haziran 2019- Kasım 2020
  3 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2019- Kasım 2020