En

DOÇ.DR. NİL KULA DEĞİRMENCİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (İNG) DENİZCİLİK EKONOMİSİ VE POLİTİKALARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2005
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı  2008
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  2012
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi  2013
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Hukuku  2016
 • NO AD YIL
  1  THE LEGAL REGIME OF THE ARCTIC REGION BASED ON UNCLOS AND THE POLAR CODE AND EVALUATION OF ITS EFFEC...  2021
  2  Türk Deniz Ticaretini Düzenleyen Hükümlerin TTK m. 935 Anlamında Uygulama Alanı: Türkiye'nin Taraf O...  2021
  3  The Turkish Legislation Governing Freight Forwarders vs. United States Legislation Governing Ocean T...  2020
  4  The European Union Block Exemptions Applicable to Liner Shipping Horizontal Collaborations...  2020
  5  TÜRK TİCARET KANUNU İLE YORK ANVERS 2016 KURALLARI UYARINCA MÜŞTEREK AVARYAYA UYGULANACAK HÜKÜMLERİN...  2019
  6  Legal Approach to Marine Accidents: a comperative research between Turkish and international perspec...  2018
  7  Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin FOB Teslim Şekline İlişkin 18.02.2015 Tarihli Kararının Değerlendirilm...  2018
  8  Türk Deniz Ticaret Hukukunda Uygulanan Hükümler Arasındaki "Bertaraf Edici" ve "Seçimlik" İlişkiler...  2018
  9  Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin CIF Teslim Şekline İlişkin 02.07.2014 Tarihli Kararının Değerlendiril...  2018
  10  Türk Ticaret Kanunu'nun 5.Kitap Hükümleri Karşısında Atıl Durumda Bulunan 1992 FIATA Karma Taşıma Ko...  2017
  11  Türk Ticaret Kanunu Uygulamalarında Gemi Alacaklısı Hakkının Bir Unsuru Olarak Hakkın Sahibi...  2015
  12  Taşıyanın "Fiili Taşıyanın Hata ve İhmallerinden" Doğan Sorumluluğu ile Yararlanabileceği Sorumsuzl...  2015
  13  What Would be the Possible Effects of Articles 26 and 82 of the Rotterdam Rules on the New Turkish L...  2014
  14  Article 12(3) of the Rotterdam Rules: In the Middle of Serious Concerns and Important Features...  2014
  15  Rotterdam Rules: Is A Solution to the Uniformity Problem in Maritime Cargo Transportation?...  2014
  16  Konişmentonun Hukuki İlişkiyi Belirleme İşlevinin İki Boyutu ve Bu İşlevin Özellikle FOB Satışlar Aç...  2013
  17  Intermodal Transport Security:Need for an Integrated Approach...  2012
  18  Türk Deniz Hukukunda Çoklu Taşımacılığın Yeri; Uluslararası Sözleşmeler ile Karşılaştırmalı Bir İnce...  2010
 • NO AD TARİH
  1  LEGAL APPROACH TO MARINE ACCIDENTS: A COMPERATIVE RESEARCH BETWEEN TURKISH AND INTERNATIONAL PERSPEC... 19/04/2018 - 20/04/2018
  2  Türk Hukukunda Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanmasında Milletlerarası Sözle... 28/04/2015 - 28/04/2015
  3  Dünden Bugüne Yargıtay Kararları Işığında Konişmentonun İşlevleri... 02/12/2014 - 02/12/2014
  4  Scope of Application and Period of Responsibility Under Hague-Visby Rules... 06/02/2014 - 07/02/2014
  5  Çoklu Taşımalarda Sorumluluk Sigortası Uygulamaları... 06/03/2013 - 06/03/2013
  6  Çoklu Taşımayı Üstlenen Taşıma İşleri Komisyoncusu: Sorumlulukları ve Sorumluluk Sigortas... 02/12/2012 - 02/12/2012
  7  Legal Aspects of Intermodal Transport Security: The Case of Turkey... 08/11/2012 - 09/11/2012
  8  Intermodal Transport Security:Need for an Integrated Approach... 14/06/2012 - 16/06/2012
  9  Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu Üzerine Bir... 10/05/2012 - 12/05/2012
 • NO AD YIL
  1  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Taşıyanın Sorumluluğu ve Akdedeceği Sorumsuzluk An...  2021
  2  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu I. ve II. Kitap Hükümleri Uyarınca Ticaret Hukuku...  2019
  3  Türk Eşya Taşıma Hukuku...  2018
  4  Maritime Law in Turkey...  2017
  5  Türk Hukukunda Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğu Sınırlama Fonu...  2015
  6  Çoklu Taşıma İşleticisi Olarak Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluklarına ve Sorumlulu...  2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Türk Taşıma Hukuku ile İlgili İki Farklı Kişi: Riske Katlanma Yükümlüsü ve Sorumluluk Sahibi Türkiye için Denizcilik Stratejileri...  2019
  2  Çoklu Taşımayı Düzenleyen Güncel Bir Norm Olarak Roterdam Kuralları: Çoklu Taşımayı Üstlenen İşleticiye Atfedilen Sorumluluklar Lojistikte Güncel Konular...  2013
  3  DENİZ SİGORTA HUKUKU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ...  2013
 • NO AD TARIH
  1  Türkiye Limanları için Liman Otoritesi Modeli...  7/2012 - 10/2012
 • NO AD YIL
  1  TUBITAK  2013
  2  FULBRIGHT  2019
 • NO Görev
  1 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Eylül 2021-Devam ediyor
  2 Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2021-Devam ediyor
  3 DEÜ Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Aralık 2020-Devam ediyor
  4 DEÜ Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2020-Devam ediyor
  5 DEÜ Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Aralık 2020-Devam ediyor
  6 Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng) Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2020-Devam ediyor
  7 Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Haziran 2016- Haziran 2018
  8 Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2016- Temmuz 2017