Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

UZM. DR. CENK UMAY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı  2008
 • NO AD YIL
  1  Prostat Kanserinin Hacimsel Modülasyonlu Ark Tedavisi İle Radyoterapisinde Bilgi Tabanlı Planlama Yö...  2023
  2  Recurrence Patterns in NSCLC Patients Treated with Post-operative Radiotherapy; Turkish Radiation On...  2023
  3  Association Between Dosimetric and Toxicity Findings Using Hypo-Fractionated Whole Breast Radiothera...  2022
  4  National Multi-Center Observational Retrospective Study to Understand Treatment Patterns and Outcome...  2022
  5  Ultrastructural investigation of synaptic alterations in the rat hippocampus after irradiation and h...  2020
  6  Outcome of Early-Stage Glottic Laryngeal Carcinoma Patients Treated with Radical Radiotherapy Using ...  2019
  7  Correlation Between CT-Simulator and Dynamic Magnetic Resonance Images in Determining The Location o...  2019
  8  Dosimetric comparison of anterior posterior?posterior anterior 2?field three?dimensional conformal r...  2018
  9  The prognostic value of morphologic findings for lung squamous cell carcinoma patients...  2016
  10  The effects of enteral glutamine on radiotherapy induced dermatitis in breast cancer....  2015
  11  Baş Boyun Radyoterapisi Uygulanan hastalarda Glutamin Kullanımının Yaşam Kalitesine Etkisi...  2015
  12  Lokal İleri Rektum Kanserinde Neoadjuvan ve Adjuvan Radyoterapi Uygulamaları...  2013
  13  distribution of zonula occludens-1 and occludin and alterations of testicular morphology after in ut...  2012
  14  Jinekolojik Tümörlerde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD Deneyimi...  2012
  15  Hippocampal Neuronal Damage in Rats Exposed to a Double Hit: Irradiation and Hyperthermia...  2011
  16  the impact of trastuzumab on radiation-induced pulmonary fibrosis: results of an experimental study...  2010
  17  the effects of tamoxifen on radiation-induced pulmonary fibrosis in wistar albino rats: results of a...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Yüksek Dereceli Gliyal Tümörlerde Adjuvan KemoRadyoterapi Zamanlamasının Sağkalıma ve Yan Etk... 18/11/2022 - 19/11/2022
  2  WILMS TUMOR: SINGLE CENTER EXPERIENCE... 28/09/2022 - 01/10/2022
  3  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDERADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 20/11/2020 - 22/11/2020
  4  ERKEN EVRE HODGKİN LENFOMADA TEDAVİ SONUÇLARI VE ETKİ EDEN PROGNOSTİK FAKTORLER... 20/11/2020 - 22/11/2020
  5  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 05/03/2020 - 08/03/2020
  6  Evaluation of Thyroid Functions in Survivors of Childhood Head and Neck Cancers Treated with İrradi... 23/10/2019 - 26/10/2019
  7  Baş boyun radyoterapisi uygulanmış kanserli çocuk hastalarda tiroid fonksiyonlarının değerlen... 17/04/2019 - 21/04/2019
  8  Nazofarenks kanserlerinde güncel radyoterapi sonuçlarına kemoterapinin etkisi... 07/03/2019 - 10/03/2019
  9  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 04/10/2018 - 07/10/2018
  10  Radyasyonun Neden Olduğu Testis Hasarında Apocynin'in Etkilerinin Histolojik Olarak İncelenmesi... 10/05/2018 - 13/05/2018
  11  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ ERKEN EVRE GLOTTİK LARENKS KARSİNOMLU HASTAL... 27/04/2018 - 01/05/2018
  12  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 27/04/2018 - 01/05/2018
  13  KEMORADYOTERAPİ UYGULANMIŞ GLİOBLASTOMA TANILI HASTALARDA MOLEKÜLER BELİRTEÇLERİN PROGNOZA ET... 27/04/2018 - 01/05/2018
  14  Düzleştirici filtresiz enerjiler ve volumetrik ark tedavisi ile metastatik kanserlerde stereotakti... 27/04/2018 - 01/05/2018
  15  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ OROFARENKS KANSERLERİNDE PROGNOSTİK ÖZELLİ... 27/04/2018 - 01/05/2018
  16  FFF ENERJİ VE VMAT TEKNİĞİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN TÜMÖRLÜ HASTALARDA E... 27/04/2018 - 01/05/2018
  17  Farklı tekniklerle radikal radyoterapi uygulanmış erken evre glottik larenks karsinomlu hastalard... 08/03/2018 - 11/03/2018
  18  Lokalkontrolle nach Stereotaktische Radiotherapie von Metastasen mit Volumetric Modulated Arc Therap... 15/06/2017 - 18/06/2017
  19  Synaptic Alterations in the Rat Hippocampus after Irradiation and Hyperthermia... 18/05/2017 - 21/05/2017
  20  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 24/11/2016 - 27/11/2016
  21  PROFİLAKTİK KRANİAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ HASTALARDA İKİNCİ SERİ KRANİAL RADYOTERAPİ ETK... 24/11/2016 - 27/11/2016
  22  Timoma ve Timik karsinomlu 36 hastada radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörlerin değerlendi... 24/11/2016 - 27/11/2016
  23  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Radyoterapi-Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisinin Ka... 24/11/2016 - 27/11/2016
  24  METASTATİK HASTALIKTA VMAT VE DÜZLEŞTİRİCİ FİLTRESİZ (FFF) ENERJİ İLE STEREOTAKTİK RADYOT... 20/04/2016 - 24/04/2016
  25  VMAT VE FFF ENERJİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN LEZYONLU HASTALARDA ERKEN DÖNEM S... 20/04/2016 - 24/04/2016
  26  YEREL İLERİ EVRE BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE VOLÜMETRİK ARK TEDAVİSİ İLE RADİKAL RADYOTERAPİ ... 20/04/2016 - 24/04/2016
  27  PRİMER TÜMÖR BÖLGESİNE RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ WİLMS TÜMÖRLÜ ÇOCUKLARDA TEDAVİ SONUÇLAR... 20/04/2016 - 24/04/2016
  28  PELVİK IGRT UYGULANAN HASTALARDA, MESANE DOLULUĞUNUN TEDAVİ ÖNCESİ ULTRASONOGRAFİ ÖLÇÜMÜ (... 20/04/2016 - 24/04/2016
  29  The effect of normal tissue doses on quality of life in nasopharyngeal carcinomas treated with 3D-CR... 12/04/2015 - 14/04/2015
  30  Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde radyoterapi sonrası akut radyasyon pnömonisi ve fibr... 11/11/2014 - 16/11/2014
  31  Boyun ve Mediastene Yönelik Radyoterapi Verilen Kadın Lenfoma Hastalarında AP-PA 2 Alan 3B-KRT, 4... 23/04/2014 - 27/04/2014
  32  AKCİĞER KANSERİ RADYOTERAPİ PLANLAMASINDA GROSS TÜMÖR VOLÜM KONUMUNUN BELİRLENMESİNDE BT-S... 21/11/2013 - 24/11/2013
  33  Treatment Results of Isocentric Non-coplanar 5-7 Field Conformal Radiotherapy in Patients with Naso... 20/06/2013 - 22/06/2013
  34  Importance of radiotherapy techniques on quality of life in nasopharyngeal cancer patients after def... 20/06/2013 - 22/06/2013
  35  Nazofarenks kanserli hastalarda tedavi tekniğinin yaşam kalitesine etkisi... 19/04/2013 - 23/04/2013
  36  İzosentrik non-koplanar 5-7 alan konformal radyoterapi uygulanan nazofarenks kanserli hastalarda te... 19/04/2012 - 23/04/2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Wilms Tümörü Klinik radyasyon onkolojisi El Kitabı...  2021
  2  Spinal Metastazlarda 2. Seri Radyoterapi ONKOLOJIDE PALYATIF BAKIM VE YAŞAM SONU DESTEĞI...  2020
  3  Alt Gastrointatinal Sistem Kanserleri Radyoterapi Teknikerleri için Klinik Radyasyon Onkolojisi El kitabı...  2018
 • NO AD TARIH
  1  KEMORADYOTERAPİ ALAN BAŞ - BOYUN KANSERLİ HASTALARDA ORAL MUKOZİT YÖNETİMİNDE BAL TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ...  6/2018 - 1/2021
  2  Radyoterapide Implant Dozimetrelerin Üretilmesi ve Geliştirilmesi...  9/2013 - 3/2016