En

DOÇ.DR. ALİ CENK GEDİK GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü  1996
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı  2007
  Doktora  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilimdalı  2012
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik  2015
 • NO AD YIL
  1  editörden...  2020
  2  Looking Beyond the Republic of Love or Hate in Turkey: Studies in Popular Music...  2019
  3  Karl Marx'ın Müzik Dünyası: Pasajlar, Mektuplar ve Anılar...  2018
  4  Automatic Transcription of Ney Recordings in Traditional Turkish Art Music...  2018
  5  müziğin istisnai konumu ve marksizm...  2017
  6  marksizm ve müzik araştırmaları: adorno'nun ötesi...  2016
  7  Modern Müzik ve Popüler Müzik: Bir Üçüncü Yol Mümkün mü?...  2015
  8  akademik bir disiplin olarak müzik teknolojisinin anatomisine doğru...  2015
  9  Türk müziği icralarının analizi için bir MIDI projesi...  2013
  10  A computational study on divergence between theory and practice of tanbur fretting...  2013
  11  Similarity Measures for Traditional Turkish Art Music...  2013
  12  Reflections on Popular Music Studies in Turkey...  2012
  13  Sanat ve Edebiyat üzerine Marx ve Engels...  2011
  14  Turkiye'deki Politik Muziğin Değişimi uzerine Bir Tartişma Cercevesi...  2010
  15  Halkın Afyonu olarak Popüler Müzik...  2010
  16  Türkiye'de Sınıflar ve Müzik-1...  2010
  17  Three dimensions of pitched instrument onset detection...  2010
  18  editorial...  2010
  19  Pitch frequency histogram based music information retrieval for Turkish music...  2010
  20  Sınıf Mücadelesi açısından Sanat ve Zanaat...  2010
  21  Marksist Sanat Kuramı Tartışmasına Giriş...  2010
  22  Müziğin Politik Ekonomisi...  2010
  23  İnsan Doğası ve Marksistlerin Doğası...  2009
  24  Evaluation of the Makam Scale Theory of Arel for Music Information Retrieval on Traditional Turkish ...  2009
  25  Sinema ve Müzik: Merak Kediyi Öldürür Mü?...  2009
  26  Popüler Müzikte Sınıf Mücadelesi: Reductio Ad Absurdum...  2009
  27  Batılı bir entellektüel olmak...  2009
  28  editorial...  2009
  29  Siyasette ve Müzikte Eşit Yedirme: Andrei Aleksandrovich Jdanov ve Ziya Gökalp...  2009
  30  MATRIXism ve MARXism: makinalar ve genler...  2009
  31  Köleliğin Biyolojik Kökenleri...  2009
  32  Kitlelerin ilgisini çeken eser kötü eser midir?...  2009
  33  Sanat ve Sepet...  2008
  34  Lenin Baba ve Bulanık Mantık...  2008
  35  Pan'ın 20. Yılına Armağan...  2008
  36  editorial...  2008
  37  this is your brain on music: the science of human obsession...  2007
  38  Komünist Partisi'ne Kulaklarıyla Bağlı Bir Besteci : Aaron Copland...  2007
  39  Türkiye'de Popüler Müziğin Yol Haritası...  2007
  40  Müzikte, Sanatta ve Hayatta Deha...  2007
  41  Açıklamalı Müzik Terimleri Sözlüğü...  2006
  42  Klasik Müzik Starları...  2006
  43  Instrument Independent Musical Genre Classification using Random 3000 ms Segments...  2006
  44  Radyo Günleri :Tarih, Gerçeklik ve Akıl Üzerine...  2006
  45  Kapitalizmde makinalar düşünebilir mi?...  2005
  46  Müzik ve Madde Nasıl Yok Olur?...  2005
  47  Irak 'ulusal' Senfoni Orkestrası'nın Washington Konseri...  2004
  48  Cazlı Köşk Atlı Kahvaltı...  2003
 • NO AD TARİH
  1  Engels'in Güncelliği... 18/12/2020 -
  2  Engels, The Second Violin and Music... 27/11/2020 -
  3  Embodied Musical Labour: The Problematic Place of Political Economy in Ethnomusicology ... 26/09/2019 -
  4  İki Savaş Arasının Düşünsel Mirası: Frankfurt Okulu'ndan Kalan... 06/09/2019 -
  5  popüler kültür: iki savaş arası ve bugün... 05/09/2019 -
  6  The Meaning of Music in Ethnomusicology and Music Information Retrieval: Obstacles Against Computati... 18/10/2018 -
  7  Marksizm ve müzik bilimleri... 10/09/2018 -
  8  21. yüzyılda kültürel yönelimler... 10/09/2018 -
  9  Müziğin metalaşması: Kültür, teknoloji ve sınıf mücadelesi... 05/09/2018 -
  10  Musical Reflections on the Discussions of Democracy in Turkey: The Replacement of Chopin's Funeral M... 12/08/2018 -
  11  Modernleşme ve Batılılaşmanın İzmir'deki Müziksel Tezahürleri: Geç Osmanlı ve Erken Cumhur... 06/04/2018 - 07/04/2018
  12  İşitsel ve Görsel Örneklerle Dünya Müzikleri üzerine Düşünmek... 17/02/2018 -
  13  marksizm ve kültürel çalışmalar... 12/09/2017 - 16/09/2017
  14  marksizm ve müzik... 12/09/2017 - 16/09/2017
  15  kapital'de müzik, müzik bilimlerinde kapital: kapital'i politik ve apolitik olarak okumak... 06/09/2017 - 10/09/2017
  16  The Spectre of Marxism Haunting Music Studies ... 07/07/2017 - 08/07/2017
  17  Etnomüzikoloji perspektifinden otomatik notaya dökme problemi... 16/02/2016 - 18/02/2016
  18  Müzik Bilimlerinde Marksist Müdahaleleri Tartışmak... 16/07/2015 - 19/07/2015
  19  Anaakım Bilime Marksist Müdahaleler... 16/07/2015 - 19/07/2015
  20  Marksizm ve Kültür-Sanat... 16/07/2015 - 19/07/2015
  21  Computational Ethnomusicology Revisited... 16/04/2015 - 17/04/2015
  22  A Computational Ethnomusicology Approach for the Automatic Transcription of Traditional Turkish Art ... 04/12/2014 - 06/12/2014
  23  Audio Engineering as a Musical Performance: Towards an Ethnomusicology of Record Production... 06/11/2014 - 06/11/2014
  24  Müzik Bilimlerinde Çatısan Paradigmalar: Bilimsel Evrenselcilik ve Tarihsel Tikelcilik... 25/10/2014 - 29/10/2014
  25  Evrimi müzik üzerinden düsünmek... 21/12/2013 - 22/12/2013
  26  Popüler müzik çalısmaları ve sınıf mücadelesiz marksizm... 04/09/2013 - 07/09/2013
  27  Marksizm ve İki Kültür... 26/07/2013 - 28/07/2013
  28  Bridging the gap between humanities and sciences for the study of music in digital media: The proble... 17/06/2013 - 19/06/2013
  29  Music and Image: Turkish popular music's resistance to conservative politics... 08/05/2013 - 10/05/2013
  30  Yeni medyada müzik teknolojisinin yeni sorunsalı: müzik bilgi erisimi... 07/05/2013 - 07/05/2013
  31  Müzigin yeni iletisim teknolojilerinde madde ve meta olarak görünümü... 03/05/2013 - 04/05/2013
  32  Tarihsel, estetik ve düsünsel boyutlarıyla Türk müzigi kuramının çalgısı tanbur için bir ... 15/04/2013 - 15/04/2013
  33  Müzik teknolojisi: Toplumsal cinsiyetin yeni görünümleri... 15/11/2012 - 16/11/2012
  34  Engel(s)'siz Bir Marksizm: Marksizmin Disiplinlerarasılığını Müzik Bilimleri Üzerinden Düş... 31/08/2012 - 02/09/2012
  35  An Automatic Transcription System for Turkish Music... 20/04/2011 - 22/04/2011
  36  Türk müzigi için bir frekans analizi aracı... 06/04/2011 - 08/04/2011
  37  Overview: Computational ethnomusicology... 28/02/2011 - 28/02/2011
  38  A study of fret positions of tanbur based on automatic estimates from audio recordings... 26/10/2009 - 29/10/2009
  39  Music Information Retrieval for Turkish Music: problems, proposed solutions and tools... 09/04/2009 - 11/04/2009
  40  Cultural relativity vs. scientific universalism: emotions, identity and the 'materials' of popular m... 03/07/2008 - 06/07/2008
  41  Automatic Classification of Turkish Classical Music Recordings by Arel theory... 02/07/2008 - 06/07/2008
  42  TMVB: A database for classical Turkish music performance analysis... 04/04/2008 - 06/04/2008
  43  Popüler müzik: Kültürel kimlik ve duygular... 21/02/2008 - 23/02/2008
  44  Müzik begenisinin beyindeki yansımaları: Fonksiyonel manyetik resonans görüntüleme çalısmas... 27/10/2007 - 31/10/2007
  45  Cultural effects on musical preferences: An fMRI study... 15/08/2007 - 19/08/2007
  46  Disiplinlerarası bir arastırma alanında kültürel sorunlar: Müzikoloji, nöroloji ve radyoloji ... 09/05/2007 - 11/05/2007
  47  Classification of Turkish Songs According to Makams by Using n-grams... 21/06/2006 - 21/06/2006
  48  Automatic Classification of Turkish Maqams... 06/10/2005 - 08/10/2005
  49  Instrument Independent musical genre classification using random 3000ms segments... 16/07/2005 - 17/07/2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Friedrich Engels'in Mektupları: İki Keman için Bir Konçerto Engels Okuma Kılavuzu...  2020
  2  müzik bilimleri üzerinde dolaşan bir hayalet: marksizm anaakım bilime marksist müdahaleler...  2017
  3  introduction: struggling with and discussing a republic through popular music made in turkey: studies in popular music...  2017
  4  Mapping Popular Music Studies in Turkey Onto Studies in the Anglophone World popular music studies today...  2017
  5  class struggle in popular musics of Turkey: changing sounds from the left made in turkey: studies in popular music...  2017
  6  modernist music in turkey routledge encyclopedia of modernism...  2016
  7  evrimi müzik üzerinden düşünmek evrimin ışığında...  2016
  8  engel(s)siz marksizm veya marksizmde iki kültür problemine dair bir müzik bilimcinin düşünceleri bilim üzerine marksist tartışmalar: marksizm ve iki kültür...  2015
  9  giriş: dr. jeykll ve mr. hyde bilim üzerine marksist tartışmalar: marksizm ve iki kültür...  2015
  10  marksizmin doğa bilimlerinden kopuşunu müzik bilimleri tarihi üzerinden düşünmek bilim üzerine marksist tartışmalar: marksizm bilime yabancı mı?...  2014
 • NO AD TARIH
  1  Klasik Türk Müziği kayıtlarının otomatik olarak notaya dökülmesi ve otomatik makam tanıma...  9/2007 - 9/2010
 • NO AD YIL
  1  tubitak  2007
 • NO Görev
  1 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Temmuz 2018- Nisan 2019