Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. TÜRKMEN TÖRELİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü  1986
  Doktora  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı  2002
  Yardımcı Doçent  Uşak Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  2006
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi  2015
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  2020
 • NO AD YIL
  1  II. Abdülhamid Döneminde Edirne Vilayeti Jandarma Tensikatı...  2020
  2  Uluslararası Diplomasi Aracı Olarak Terörizm ve Türkiye...  2020
  3  Osmanlı Devleti'nde 1910 Tarihinde Meydana Gelen Kolera Salgını Hakkında Önemli bir Kaynak...  2020
  4  Düyun-u Umumiye Genel Sekreteri Vital Cuinet'in 1891'de Malatya Sancağı Üzerine Tespitleri...  2020
  5  Etnik Kimlik ve Kültürel Öğelerin Satın Alma Eğilimi Üzerine Etkileri: İstanbul Anadolu Yakası Bosna...  2020
  6  Trabzon Fırka Kumandanı Ferik Hamdi Paşa Cinayeti: Cinayet mi Suikast mi?...  2020
  7  Birinci Dünya Savaşında ve Sonrasında Milliyetçi ve Şarkiyatçı Söylemlerde Türk Kadını...  2018
  8  Midilli ve Kıblesi Mekke'ye Bakan Bir Kilise Hakkında Bazı Tarihi Tespitler...  2015
  9  Trakya'nın İşgali ve Yunan Mezalimi (1919-1922)...  2012
  10  Bir Osmanlı Valisinin Görevinden Alınma Serüveni (Diyarbakır Valisi İshak Paşa 1832-1834)...  2010
  11  Sovyetlerin Afganistan'ı İşgali ve Sonuçları...  2009
  12  Harf İnkılabına Eleştiriler ve Harf İnkılabının Faydaları...  2009
  13  Milli Hakimiyet Kavramı ve Atatürk...  2009
  14  Batı Trakya'nın İşgali Günlerinde Bulgarlar ve Türk-Bulgar İlişkileri...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Küreselleşen Dünya Düzeni ve Türkiye... 09/02/2015 - 09/02/2015
  2  Orta Doğu'da Çatışma ve Çözüm Önerileri... 17/01/2015 - 17/01/2015
  3  Geçmişten Günümüze Ermeni Meselesi... 08/01/2015 - 08/01/2015
  4  Geçmişten Günümüze Türk-Rus İlişkileri... 12/12/2014 - 12/12/2014
  5  I. Dünya Savaşı'nın Türk İç Siyaseti Üzerine Etkileri... 16/10/2014 - 18/10/2014
  6  Crosby Wheleer'in Fıratta On Yıl Adlı Kitabının Tanıtımı... 23/05/2013 - 25/05/2013
  7  XIV. ve XIX. Yüzyıllarda Batılı Seyyahların Gözüyle Karadeniz Ticareti... 19/10/2012 - 21/10/2012
  8  Büyük Orta Doğu Projesi... 09/04/2006 - 15/04/2006
  9  Türkiye'nin Jeopolitik Konumu... 03/04/2006 - 03/04/2006
  10  Türk Dünyası ve Türkiye'nin Jeopolitik Konumu... 23/03/2006 - 23/03/2006
  11  PKK Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Ermeni Terörü ile Bağlantıları ve Benzer Yönleri... 02/05/2003 - 03/05/2003
 • NO AD YIL
  1  Osmanlı Jandarmasının Mesleki ve Askeri Terbiyesi...  2020
  2  PKK Terör Örgütü (1978-1998)...  2015
  3  İstiklal Harbinde İç İsyanlar...  2012
  4  İttihat Terakki'nin Gizli Propaganda Faaliyetleri ve Abdülhamid...  2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  RAND Corporation Raporlarında Fetullah Gülen15 Temmuz: Türkiye Yüzyılında Milli İradenin Zaferi...  2023
  2  ABD Merkezli Düşünce Kuruluşları ve Türkiye ABD Merkezli Düşünce Kuruluşlarının Türkiye Raporları...  2022
  3  Dwight Whitney Marsh ve Musul Misyonu Osmanlı Devleti'nde Amerikan Board Misyonerleri...  2022
  4  Henry John van Lennep ve Tokat Misyonu Osmanlı Devleti'nde Amerikan Board Misyonerleri...  2022
  5  Amerikan Board Misyoneri Olive L. Parmelee Andrus ve MardinGeçmişten Günümüze Tarihten İzler...  2018
 • NO AD YIL
  1  Üstün Hizmet Ödülü...  2017
  2  En İyi Bildiri Ödülü...  2017
  3  "Ortadoğu ve Terör" başlıklı Konferans için Teşekkür...  2015
  4  "Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi" konulu III. Uluslararası İlkadım Sempozyumuna katkı içi...  2015
  5  Hizmet Ödülü...  2015
  6  Eğitim ve Kültüre Hizmet Ödülü...  2015
 • NO Görev
  1 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2024-Devam ediyor
  2 Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı Başkan Vekili, Aralık 2023-Devam ediyor
  3 Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Aralık 2023-Devam ediyor
  4 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Aralık 2023-Devam ediyor
  5 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ekim 2023-Devam ediyor
  6 DEÜ Rektörlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Komisyonu Üyesi, Haziran 2023- Ocak 2024
  7 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2023-Devam ediyor
  8 Stratejik Araştırmalar Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Şubat 2023-Devam ediyor
  9 Stratejik Araştırmalar Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2023-Devam ediyor
  10 Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü, Şubat 2023-Devam ediyor
  11 DEÜ Rektörlüğü Aşık Veysel Yılı Etkinlikleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu Üyesi, Ocak 2023- Aralık 2023
  12 Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili, Ocak 2023-Devam ediyor
  13 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ocak 2023-Devam ediyor
  14 Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ocak 2023-Devam ediyor
  15 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Ekim 2022- Ocak 2023
  16 Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili, Eylül 2021- Haziran 2022
  17 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Eylül 2021- Haziran 2022
  18 Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2021- Haziran 2022
  19 Sosyal Bilimler Enstitüsü Stratejik Araştırmalar Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2021- Mart 2024
  20 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2021- Mart 2024
  21 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2020- Nisan 2023
  22 Stratejik Araştırmalar Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Şubat 2020- Şubat 2023
  23 Stratejik Araştırmalar Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2020- Şubat 2023
  24 Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü, Şubat 2020- Şubat 2023
  25 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2017- Nisan 2020
  26 Stratejik Araştırmalar Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2017- Şubat 2020
  27 Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü, Şubat 2017- Şubat 2020
  28 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2016- Mayıs 2016
  29 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Aralık 2015- Mayıs 2016
  30 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Temmuz 2015- Ocak 2016
  31 Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Haziran 2015- Haziran 2016
  32 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2015- Temmuz 2015
  33 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Temmuz 2014- Ocak 2015
  34 Stratejik Araştırmalar Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2014- Şubat 2017
  35 Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü, Şubat 2014- Şubat 2017
  36 Kafkasya-Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2013- Ocak 2016
  37 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2012- Ağustos 2012
  38 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2011- Şubat 2012
  39 Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü, Şubat 2011- Şubat 2014
  40 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2011- Ağustos 2011