En

PROF.DR. BİROL ENGİN FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği  1987
  Yüksek Lisans  Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği  1990
  Doktora  Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği  1996
  Doçent  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Fizik  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Late Quaternary paleoclimatic and paleoenvironmental changes in the Konya Closed basin (Konya, Turke...  2021
  2  Production of Metal Oxide Containing Antibacterial Coated Textile Material and Investigation of the ...  2018
  3  Effect of particle size on the thermoluminescence dosimetric properties of household salt...  2017
  4  Dosimetric and kinetic characteristics of watch glass sample...  2016
  5  Dose estimation, Kinetics and Dating of fossil marine mollusc shells from northwestern part of Turke...  2015
  6  ESR and TL investigations on gamma irradiated Linden (Tilia vulgaris)...  2013
  7  The use of ESR spectroscopy for the identification and dose assessment of irradiated pink shrimp (pa...  2013
  8  ESR and TL studies of irradiated Anatolian Laurel Leaf (Laurus nobilis L.)...  2012
  9  Detection of gamma irradiated fig seeds by analysing electron spin resonance...  2011
  10  ESR dating of calcrete nodules from Bala, Ankara (Turkey): Preliminary results...  2011
  11  Radiation-induced signals of gypsum crystals analysed by ESR and TL techniques applied to dating...  2011
  12  ESR dating of stalagmite from Keloğlan cave in the southwestern part of Turkey...  2010
  13  Identification of irradiated sage tea (salvia officinalis L.) by ESR spectroscopy...  2010
  14  Study of the Thermoluminescence dosimetric properties of window glass...  2010
  15  The use of ESR technique for assessment of heating temperatures of archaeological lentil samples...  2010
  16  Electron spin resonance study of gamma-irradiated Anatolian chickpea (cicer arietinum L.)...  2008
  17  Thermoluminescence parameters and kinetics of irradiated inorganic dust collected from black peppers...  2007
  18  ESR dating of Soma (Manisa, West Anatolia-Turkey) fossil gastropoda shells...  2006
  19  Temperature effects on egg shells investigated by XRD, IR and ESR techniques...  2006
  20  ESR dosimetric properties of window glass...  2006
  21  The use of ESR spectroscopy for the investigation of dosimetric properties of egg shells...  2004
  22  Use of Thermoluminescence technique for the detection of irradiated spices...  2004
  23  The effect of heat treatment on the Thermoluminescence of naturally-occurring calcites and their use...  2000
  24  Thermoluminescence and Electron Spin Resonance properties of some travertines from Turkey...  1999
  25  Electron Spin Resonance age determination of a travertine sample from the southwestern part of Turke...  1999
  26  Thermoluminescence dating of Denizli travertines from the southwestern part of Turkey...  1997
 • NO AD TARİH
  1  ESR Spectroscopy Study of Gamma İrradiated dry yeast... 10/06/2019 - 14/06/2019
  2  Investigation of Dosimetric Properties of Autoclaved Aerated Concrete (AAC) by Electron Spin Resonan... 05/09/2018 - 07/09/2018
  3  The importance of pre-annealing treatment for ESR dating of mollusc shells: A key study for İsmil i... 06/09/2017 - 10/09/2017
  4  ESR dating of fossil molluscs shells from Sarıcalar, Konya Closed Basin (Turkey)... 27/08/2017 - 29/08/2017
  5  METAL OXIDE DOPED ANTIBACTERIAL POLYMERIC COATED TEXTILE MATERIALS AND ASSESSEMENT OF ANTIBACTERIAL ... 26/05/2017 - 27/05/2017
  6  Assessment of antibacterial activity of metal oxide containing conveyor belts with Electron Spin Res... 28/06/2016 - 01/07/2016
  7  Depositional environment, foraminifer content and ESR ages of Quaternary Gediz Delta Sediments (East... 17/04/2016 - 22/04/2016
  8  Gediz Deltası'nın (İzmir-Menemen Batı Türkiye) denizel tortullarının foramifer içeriği ve y... 25/10/2015 - 28/10/2015
  9  Dose estimation, Kinetics and Dating of fossil marine mollusc shells from northwestern part of Turke... 07/07/2014 - 11/07/2014
  10  Multi-proxy records of Mid-Brunhes Event from Central Anatolia, Turkey... 01/10/2012 - 05/10/2012
  11  Elektron Spin Rezonans (ESR) Tekniği ile Gastropoda Kavkılarının Tarihlendirilmesi... 11/09/2012 - 13/09/2012
  12  Doğal Gypsum (CaSO4.2H2O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi... 20/09/2010 - 22/09/2010
  13  Gama Işınları ile Işınlanmış Şeker Örneklerinin ESR Tekniği ile Teşhis Edilmesi... 06/10/2009 - 09/10/2009
  14  Termolüminesans Tekniği ile Kırmızı Pul Biberlerin Işınlanıp Işınlanmadığının Belirlen... 28/09/2009 - 30/09/2009
  15  Gama Işınları ile Işınlanmış Yeşil Çay Örneklerinin EPR Tekniği ile Teşhis Edilmesi... 24/09/2009 - 27/09/2009
  16  Gama Işınları ile Işınlanmış Mercimek Örneklerinin EPR Tekniği ile Teşhis Edilmesi... 24/09/2009 - 27/09/2009
  17  Thermoluminescence (TL) Dosimetric Properties of Window Glass... 13/09/2005 - 16/09/2005
  18  Tavlama Sıcaklığının Yumurta Kabukları Üzerine Etkisinin XRD, IR ve ESR Teknikleriyle İncele... 14/09/2004 - 17/09/2004
  19  Thermoluminescence dating of Quaternary Hot Spring Travertines and Some Implications on Graben Evolu... 20/08/2004 - 28/08/2004
  20  The Examination and Dating of the Sediment Samples Taken from the Fault of the Kocaeli (Kullar-Yayla... 14/04/2004 - 20/04/2004
  21  Denizli Travertenlerinin Termolüminesans Yöntemi ile Yaşlandırması ve Graben Evrimi Üzerinde B... 14/05/2003 - 16/05/2003
  22  Gama Radyasyonunun Polipirolün Fiziksel Özelliklerine Etkisinin ESR ile İncelenmesi... 03/09/1996 - 06/09/1996
  23  Doğal Kalsit Örneklerinin Termolüminesans ve Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemleriyle İncelen... 26/08/1996 - 29/08/1996
  24  Doğal Kalsit Türlerinin Termolüminesans (TL) Özellikleri ve Traverten Örneklerde Jeolojik Yaş ... 26/09/1995 - 29/09/1995
 • NO AD TARIH
  1  Jeolojik oluşumların, Arkeolojik ve Antropolojik buluntuların Elektron Spin Rezonans (ESR) tekniği ile tarihlendirilmesi...  3/2012 - 3/2015
  2  İnsanların Çevrelerinde bulunması muhtemel çeşitli materyallerin kaza dozimetresi olarak kullanılabilirliklerinin Lüminesans (TL/OSL) ve Elektron Spin Rezonans (ESR) yöntemleri ile araştırılması...  1/2009 - 12/2012
  3  Nükleer ve Analitik Teknikler Kullanılarak Arkeolojik, Jeolojik ve Organik Kökenli Numunelerin Tarihlendirilmesi...  1/2009 - 12/2012
  4  Işınlanmış gıdaların Tespiti...  1/2009 - 12/2012
  5  Yapay ve doğal dozimetrik malzeme araştırılması, geliştirilmesi ve dedektör malzemesi çalışmaları ile doz ölçüm tekniklerinin uygulamaları...  1/2006 - 12/2009
  6  Günlük hayatta Kullanılan Çeşitli Malzemelerin (Tebeşir, Masa Tuzu, Yumurta Kabuğu, Kabartma Tozu, Vanilya, Ev Tozları, Doğal kalsit ve Deniz Kabukları) Kaza Dozimetresi Olarak Kullanılabilirliklerinin Termolüminesans (TL) ve Elektron Spin Rezonans (ESR) Teknikleriyle Araştırılması...  1/1999 - 12/2001
  7  Işınlanmış balık ve mercimeğin (kırmızı ve yeşil) ESR ve TL teknikleriyle İncelenmesi ve Teşhisi...  1/1999 - 12/2002
  8  Baharatlarda Işınlamanın Termolüminesans ile Teşhisi...  1/1997 - 12/1998
  9  Improving QA/QC in Radiation Technology, IAEA Technical Cooperation...  3/1997 - 12/2000
  10  Doğal Kalsit Örneklerinin Şiddet, Sıcaklık ve Dalgaboyu Karakteristiklerini Elde eden bir Cihaz Tasarımı...  1/1996 - 12/1996
  11  Doğal Kalsit Türlerinin Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi ve Yaş Tayini için Metod Geliştirilmesi...  1/1994 - 12/1997
  12  Ultraviyole Işınlarının Polimerlere Etkisinin ESR ile İncelenmesi...  1/1991 - 12/1992
 • NO Görev
  1 Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2019-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Bölgesel Kalkınma Komisyonu Üyesi, Nisan 2018- Ekim 2018
  3 Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2016- Mayıs 2019
  4 Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2013- Mayıs 2016
  5 Fen Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mart 2011- Mayıs 2013
  6 Fen Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2011- Mayıs 2013