Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ BARBAROS AYDIN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı  2010
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2021
 • NO AD YIL
  1  Prostat Kanserinin Hacimsel Modülasyonlu Ark Tedavisi İle Radyoterapisinde Bilgi Tabanlı Planlama Yö...  2023
  2  The importance of mesorectum motion in determining PTV margins in rectal cancer patients treated wit...  2020
  3  Outcome of Early-Stage Glottic Laryngeal Carcinoma Patients Treated with Radical Radiotherapy Using ...  2019
  4  Long-Term Survival With Salvage Surgery in Persistent Lung Cancer...  2019
  5  The Comparision of Breast Cancer in the Young and Elderly Patients...  2019
  6  Treatment outcomes of prostate cancer patients with Gleason score 8-10 treated with definitive radio...  2019
  7  Correlation Between CT-Simulator and Dynamic Magnetic Resonance Images in Determining The Location o...  2019
  8  Tiroid Oftalmopatisinde Retroorbital Radyoterapi Sonuçlarımız...  2018
  9  Tumor deposits in salivary gland tumors...  2018
  10  Tumor deposits in head and neck carcinomas...  2016
  11  Wister-Albino Sıçanlarda Işınlama Sonrası İntestinal Mukozada Oluşan Değişiklikler ve Askorbik Asidi...  2014
  12  Pediatric laryngeal cancer with 5-year follow up: Case report....  2013
  13  Mature results of neoadjuvant chemotherapy followed by radiotherapy in nasopharyngeal cancer: is it ...  2008
 • NO AD TARİH
  1  MEME KANSERİ TANILI HASTALARDA KLİNİK (ANATOMİK) VE PROGNOSTİK EVRE GRUPLARININ SAĞKALIMA ETK... 06/12/2023 - 10/12/2023
  2  LOKAL İLERİ EVRE VE/VEYA CERRAHİ SONRASI LOKAL YİNELEMİŞ KOLON KANSERLERİNDE NEOADJUVAN RADYO... 06/12/2023 - 10/12/2023
  3  The Effect of Deep Inspiration Breath-Hold Technique on Right Coronary Artery, Heart, and Liver Dose... 30/09/2023 -
  4  Präoperative Strahlentherapie beim lokal fortgeschrittenen retroperitonealem Kolonkarzinom... 22/06/2023 - 24/06/2023
  5  Preoperative Radiotherapy for locally advanced retroperitoneal Colon Cancer... 22/06/2023 - 24/06/2023
  6  Die Auswirkung der Atemanhaltetechnik auf die Dosis der rechten Koronararterie, das Herz und der Leb... 22/06/2023 - 24/06/2023
  7  Yüksek Dereceli Gliyal Tümörlerde Adjuvan KemoRadyoterapi Zamanlamasının Sağkalıma ve Yan Etk... 18/11/2022 - 19/11/2022
  8  The Prognostic Impact of the Surgical Team in Locally Advanced Rectal Cancer Treated with Neoadjuvan... 14/10/2022 - 15/10/2022
  9  radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli hastalarda prognostik faktörler ve uzun dönem sa... 26/11/2021 - 30/11/2021
  10  ADJUVAN RADYOTERAPİ (ART) UYGULANAN İNVAZİV MEME KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK BELİRTEÇLERİ... 20/11/2020 - 22/11/2020
  11  ADJUVAN RADYOTERAPİ (ART) UYGULANAN MEME KANSERLİ ERKEK HASTALARDA UZUN DÖNEM SONUÇLARI (DEMTG... 20/11/2020 - 22/11/2020
  12  TREATMENT OUTCOMES OF PROSTATE CANCER PATIENTS WITH GLEASON SCORE 8?10 TREATED WITH DEFINITIVE RADIO... 20/11/2020 - 22/11/2020
  13  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDERADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 20/11/2020 - 22/11/2020
  14  ÜST REKTUM KANSERLERİNDE UZUN NEOADJUVAN KRT İLE KONTROL VE SAĞKALIMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER. TRO... 20/11/2020 - 22/11/2020
  15  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 05/03/2020 - 08/03/2020
  16  Meme Cerrahisi Sonrası Adjuvan Radyoterapi Uygulanan Tripple Negatif Meme Kanserli Hastalarda Progn... 17/10/2019 - 20/10/2019
  17  Is the Time between Surgery and Radiochemotherapy an Important Factor for Local Control in Locally A... 15/09/2019 - 18/09/2019
  18  Is lymph node ratio an independent prognostic factor in gastric cancer after curative resection and ... 13/06/2019 - 16/06/2019
  19  Is lymph node ratio an independent prognostic factor in gastric cancer after curative resection and ... 13/06/2019 - 16/06/2019
  20  Adjuvan kemoradyoterapi uygulanan lokal ileri evre mide kanserli hastalarda tutulu lenf nodu oranı ... 17/04/2019 - 21/09/2019
  21  Adjuvan kemoterapi uygulanan pankreas kanserli hastalarda sağkalım sonuçları ve prognostik fakt... 17/04/2019 - 21/04/2019
  22  Lokal ileri evre mide kanserli hastalarda cerrahi ile adjuvan kemoradyoterapi arası süre lokal kon... 17/04/2019 - 21/09/2019
  23  Volümetrik ark tekniği ile neoadjuvan kemoradyoterapi uygulanan rektum kanserli hastalarda akut ke... 17/04/2019 - 21/09/2019
  24  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 04/10/2018 - 07/10/2018
  25  Correlation between bone marrow dose volumes and acute hematological toxicity in rectal cancer patie... 28/09/2018 - 29/09/2018
  26  Factors affecting urethral dose in intracavitary brachytherapy using multichannel vaginal applicator... 23/08/2018 - 25/08/2018
  27  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ ERKEN EVRE GLOTTİK LARENKS KARSİNOMLU HASTAL... 27/04/2018 - 01/05/2018
  28  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 27/04/2018 - 01/05/2018
  29  KEMORADYOTERAPİ UYGULANMIŞ GLİOBLASTOMA TANILI HASTALARDA MOLEKÜLER BELİRTEÇLERİN PROGNOZA ET... 27/04/2018 - 01/05/2018
  30  FFF ENERJİ VE VMAT TEKNİĞİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN TÜMÖRLÜ HASTALARDA E... 27/04/2018 - 01/05/2018
  31  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ OROFARENKS KANSERLERİNDE PROGNOSTİK ÖZELLİ... 27/04/2018 - 01/05/2018
  32  Düzleştirici filtresiz enerjiler ve volumetrik ark tedavisi ile metastatik kanserlerde stereotakti... 27/04/2018 - 01/05/2018
  33  Correlation of TCP and NTCP in prostate cancer patients treated with high-dose radiotherapy... 20/04/2018 - 24/04/2018
  34  Farklı tekniklerle radikal radyoterapi uygulanmış erken evre glottik larenks karsinomlu hastalard... 08/03/2018 - 11/03/2018
  35  Lokalkontrolle nach Stereotaktische Radiotherapie von Metastasen mit Volumetric Modulated Arc Therap... 15/06/2017 - 18/06/2017
  36  Importance of mesorectum movement for determining PTV margins in rectal cancer patients treated with... 15/06/2017 - 18/06/2017
  37  Effect of bladder,trigone,urethra doses on acute genitourinary toxicity in prostate cancer treatment... 05/05/2017 - 09/05/2017
  38  The effect of TAB duration and pelvic RT in prostate cancers with gleason score 8-10: TROG study... 05/05/2017 - 09/05/2017
  39  Neoadjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Rektum Kanserli Hastalarda Uzun Dönem Tedavi Sonuçları: Doku... 19/04/2017 - 23/04/2017
  40  PROFİLAKTİK KRANİAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ HASTALARDA İKİNCİ SERİ KRANİAL RADYOTERAPİ ETK... 24/11/2016 - 27/11/2016
  41  Lokal İleri Evre Khdak'nde RT ve KT Sonrası Persistan Hastalıkta Kurtarma Cerrahisi İle Uzun Sa... 24/11/2016 - 27/11/2016
  42  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 24/11/2016 - 27/11/2016
  43  Timoma ve Timik karsinomlu 36 hastada radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörlerin değerlendi... 24/11/2016 - 27/11/2016
  44  In vitro Evaluation of HPV Status and Its relation with Tretament Strategies in Head and Neck Cancer... 04/05/2016 - 07/05/2016
  45  YÜKSEK DOZ RADYOTERAPİ UYGULANAN PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA TCP VE NTCP İLİŞKİSİ... 20/04/2016 - 24/04/2016
  46  ERKEN EVRE LARENKS KARSİNOMLU 307 HASTADA RADİKAL RADYOTERAPİ SONUÇLARI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLE... 20/04/2016 - 24/04/2016
  47  VMAT ile tedavi edilen prostat kanserli hastalarda akut genitoüriner sistem yan etkisine mesane tri... 20/04/2016 - 24/04/2016
  48  YEREL İLERİ EVRE BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE VOLÜMETRİK ARK TEDAVİSİ İLE RADİKAL RADYOTERAPİ ... 20/04/2016 - 24/04/2016
  49  VMAT VE FFF ENERJİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN LEZYONLU HASTALARDA ERKEN DÖNEM S... 20/04/2016 - 24/04/2016
  50  METASTATİK HASTALIKTA VMAT VE DÜZLEŞTİRİCİ FİLTRESİZ (FFF) ENERJİ İLE STEREOTAKTİK RADYOT... 20/04/2016 - 24/04/2016
  51  GENÇ VE YAŞLI MEME KANSERLİ HASTALARIN KARŞILAŞTIRMASI:TROD MEME KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU SONU... 20/04/2016 - 24/04/2016
  52  Meme Cerrahisi Sonrası Radyoterapi Uygulanan 70 Yaş ve Üstü İnvaziv Meme Kanserli Hastalarda Pr... 21/10/2015 - 25/10/2015
  53  Graves Oftalmopatisinde Retroorbital Radyoterapi Sonuçlarımız... 22/04/2015 - 26/04/2015
  54  Derece 4 Glial Tümörlü Hastalarda Konformal Radyoterapi Ve Temozolomid Sağkalımda Ne Değiştir... 22/04/2015 - 26/04/2015
  55  Volumetrik Ark Tedavisi (VMAT) ve Düzleştirici Filtresiz (FFF) Enerji ile Stereotaktik Radyoterapi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  56  Meme cerrahisi sonrası radyoterapi uygulanan 35 yaş ve altı invaziv meme kanserli hastalarda prog... 22/04/2015 - 26/04/2015
  57  The effect of normal tissue doses on quality of life in nasopharyngeal carcinomas treated with 3D-CR... 12/04/2015 - 14/04/2015
  58  What Did Conformal Radiotherapy and Temozolomide Change in Ptients With Grade-IV Glial Tumours?... 27/03/2015 - 28/03/2015
  59  The İmpact of Dıfferent Radıotherapy Technıques on Treatment Outcome of Hypopharyngeal Carcınom... 12/02/2015 - 14/02/2015
  60  NÜKS BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE SERBEST TÜMÖR DEPOZİTLERİ... 19/11/2014 - 23/11/2014
  61  Pediatric nasopharyngeal carcinoma: Dokuz Eylul head and neck tumour group experience... 31/05/2014 - 03/06/2014
  62  Radikal Radyoterapi Uygulanmış Hipofarenks Kanserli Hastalarda Tedavi Yönteminin Sonuçlara Etkis... 23/04/2014 - 27/04/2014
  63  T2N0 Glottik Larenks Karsinomlu Hastalarda Radikal Radyoterapi ile Yerel-Bölgesel Kontrol Sonuçlar... 23/04/2014 - 27/04/2014
  64  Importance of radiotherapy techniques on quality of life in nasopharyngeal cancer patients after def... 20/06/2013 - 22/06/2013
  65  Nazofarenks kanserli hastalarda tedavi tekniğinin yaşam kalitesine etkisi... 19/04/2013 - 23/04/2013
  66  Meme Cerrahisi Sonrası Radyoterapi Uygulanan 70 Yaş Ve Üstü İnvaziv Meme Kanserli Hastalarda Pr... 19/04/2012 - 23/04/2012
  67  Meme cerrahisi sonrası adjuvan radyoterapi uygulanan invazif meme kanserli hastalarda prognostik be... 19/04/2012 - 23/04/2012
  68  Meme cerrahisi sonrası radyoterapi uygulanan 40 yaş ve altı invazif meme kanserli hastalarda prog... 19/04/2012 - 23/04/2012
  69  Expression of cyclin D1 and its relation with ER, PgR, C-erbB2, Ki-67, and p53 in breast cancer... 04/06/2010 - 08/06/2010
  70  The prognostic impact of percentage of involved axillary lymph nodes for breast cancer patients trea... 30/05/2008 - 03/06/2008
  71  Işınlama Tekniklerinin Doz ve Volüm Açısından Karşılaştırılması... 19/04/2008 - 23/04/2008
  72  Meme Koruyucu Carrahi Yapılan Duktal Karsinoma İnsitu Tanılı Olguların Postoperatif Radyoterapi... 05/09/2007 - 09/09/2007
  73  Nazofarenks kanserli olgularda ikinci primer tümörler.... 19/04/2007 - 23/04/2007
  74  Erken Evre Glottik Larenks Kanserlerinde Küratif Radyoterapi... 19/04/2006 - 23/04/2006
  75  Paraganglioma (Kemodektoma) Tanısı ile Radyoterapi Uygulanan Sekiz Olgunun Değerlendirilmesi... 19/04/2006 - 23/04/2006
  76  Langerhans Hücre Histiositozlu Olguların Değerlendirilmesi... 19/04/2006 - 23/04/2006
 • NO AD YIL
  1  Prevention and Management of Acute and Late Toxicities in Radiation Oncology / Management of Toxicit...  2020
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Yaşlı Kanser hastalarında Radyoterapi Geriatrik Onkoloji...  2022
  2  Rektum Kanserinde Tedavi teknikleri ve Radyasyona Bağlı Yan Etkiler ve Yöntemi Rektum Kanserinin Multidisipliner Tedavisi...  2020
  3  Toxicity Management for Upper Abdomen Tumors in Radiation OncologyPrevention and Management of Acute and Late Toxicities in Radiation Oncology...  2020
 • NO AD TARIH
  1  Radyoterapide Implant Dozimetrelerin Üretilmesi ve Geliştirilmesi...  9/2013 - 3/2016
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kapsamı Onkoloji Merkezi (DEÜTF KOM) radyoterapi teknolojik yenileme projesi...  1/2013 - 12/2013
  3  Baş boyun kanserlerinde tedavi stratejilerinin HPV ile ilişkisinin in vitro araştırılması...  10/2013 - 9/2015
 • NO AD YIL
  1  TOG 2016 Çalıştay En İyi Proje Öneri Ödülü...  2016