Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ KORAY UR TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı  2015
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2023
 • NO AD YIL
  1  Comparison of pressure controlled, volume controlled, and volume guaranteed pressure controlled mode...  2024
  2  Preoperatively, which parameter allows us to predict the C5 palsy after cervical open-door laminopla...  2022
  3  Neuroprotective Effects of Lacosamide in Experimental Peripheral Nerve Injury in Rats : A Prospectiv...  2020
  4  The investigation of vasospastic effect of hemostatic matrix used in intracranial operations on cere...  2019
  5  Neuroprotective Effects of Lacosamide in Experimental Traumatic Spinal Cord Injury in Rats...  2019
  6  Intraspinal Anomalies in Individuals with Scheuermann's Kyphosis: Is the Routine Use of Magnetic Res...  2018
  7  Serum endocan level and the severity of spinal cord injury...  2018
  8  Vertebral body bone mineral density in patients with lumbar spondylolysis: a quantitative CT study....  2017
  9  Decompression of The Foramen Magnum Without Burr Hole For Treatment of Chiari Malformation Type 1: R...  2014
  10  Extrusion of the Ventricular Component of a Ventriculo-Peritoneal Shunt Into the Subgaleal Space: Ca...  2014
 • NO AD TARİH
  1  Spontaneous Regression Of Cervical Epidural Hematoma in Pediatric Patient... 24/09/2023 - 28/09/2023
  2  Giant Thrombosed Aneurysm Of The Basilar Artery in Young Adolescent Patient... 24/09/2023 - 28/09/2023
  3  3D Printed Guide Used For Thoracal Spinal Lenfoma Metastasis... 24/09/2023 - 28/09/2023
  4  Early Subdural Empyema And Cerebritis After Epidural Abscess... 24/09/2023 - 28/09/2023
  5  Delayed Symptomatic Radionecrotic Mass After Stereotactic Radiosurgery For Arteriovenous Malformatio... 24/09/2023 - 28/09/2023
  6  Spinal Dural Arteriovenous Fistula Bleeding Presented With Cranial Subarachnoid Hemorrhage... 24/09/2023 - 28/09/2023
  7  3D-Printed Template Used For Cranioplasty in A Patient With Decompressive Craniectomy... 24/09/2023 - 28/09/2023
  8  SCREWING THE LOWER CERVICAL PEDICLE WITH THE USE OF PEROP OF THE 3D MODEL... 24/05/2023 - 27/05/2023
  9  Baziler İnvajinasyonda Postoperatıf Geç Dönemde Apne Gelişmesi Olgu Sunumu... 27/04/2023 - 30/04/2023
  10  Disk Herniasyonlarının Nadir Bir Prezantasyonu: İntradural Disk Herniasyonu... 27/04/2023 - 30/04/2023
  11  Pediatrik Hastada İntraserebral Hematom İle Prezante Olan İntrakranyal Ependimom Olgusu... 27/04/2023 - 30/04/2023
  12  Otolog Greft Kraniyoplasti Uygulanan Hastada Gelişen Kemik Flep Lizisinin 3D Yazıcı Modelleme İl... 27/04/2023 - 30/04/2023
  13  Unilateral Parapedicular Balloon Kyphoplasty in Patients with Thoracolumbar Vertebral Fractures; Tec... 09/12/2022 - 11/12/2022
  14  Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisinde Alın Navigasyonu Kullanımı... 24/11/2022 - 27/11/2022
  15  COVID-19 Sonrası Vaskülite Bağlı Non-Anevrizmatik Spontan SAK ve Vazospazm... 24/11/2022 - 27/11/2022
  16  Akondroplazili Pediatrik Olguda Foramen Magnum Stenozu... 24/11/2022 - 27/11/2022
  17  Torakal ve Lomber Vertebralarda Transpediküler Enstrümantasyon için 3 Boyutlu Baskı İle Elde E... 24/11/2022 - 27/11/2022
  18  Spontaneous haemorrhage within ligamentum flavum in a patient operated for lumbar spinal stenosis... 16/10/2022 - 20/10/2022
  19  Torakal Enstrumantasyonda 3 Boyutlu Baskı ile Elde Edilen Kılavuzun Kullanımı, Teknik Not... 25/05/2022 - 28/05/2022
  20  Ventriküloperitonela Şant Cerrahisinde 3 Boyutlu Yazıcı ile Elde Edilen Modelin Peroperatif Kull... 19/05/2022 - 22/05/2022
  21  AVM Cerrahisinde 3 Boyutlu Yazıcı ile Elde Edilen Modelin Preoperatif Kullanımı... 19/05/2022 - 22/05/2022
  22  YÜKSEK DERECELI GLIAL TÜMÖRLERDE REZEKSIYON SINIRININ SAĞ KALIM ÜZERINDEKI ETKISININ RETROSPEKT... 30/09/2021 - 03/10/2021
  23  Spinal Metastatik Kitle Nedeniyle Opere Edilen Hastaların Retrospektif İncelenmesi... 30/09/2021 - 03/10/2021
  24  Adolesan İdiopatik Skolyozda Kot Rezeksiyonunun Kanama Miktarına Etkisi... 06/12/2019 - 08/12/2019
  25  MEDULLOBASTOMLARIN GÜNCEL TEDAVISI... 11/04/2019 - 14/04/2019
  26  ARAKNOID KIST NEDENIYLE OPERE EDILEN HASTALARIN KLINIK SONUÇLARI... 11/04/2019 - 14/04/2019
  27  Spondilozis Saptanan Hastalarda Kantitatif Bilgisayarlı Tomografi ile Vertebral Kemik Yoğunluğu ... 01/11/2016 - 05/11/2016
  28  Akut serebellar enfarkt ile birlikte olan sol oksipital gliosarkom... 08/04/2016 - 12/04/2016
  29  İntrakranial menejiom eksizyonu sonrası lumboperitoneal şanta bağlı intrakranial hipotansiyon... 08/04/2016 - 12/04/2012
  30  Kafa tabanı yerleşimli plazmositom... 08/04/2016 - 12/04/2016
  31  Dev Posterior Serebral Arter Anevrizması Endovasküler Yaklaşım: Olgu Sunumu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  32  Atipik Yerleşimli Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması... 17/04/2015 - 21/04/2015
  33  Lomber Disk Kliniği ile Gelen Sinoviyal Kist: Olgu Sunumu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  34  Nadir Görülen Spinal Tümör: Olgu Sunumu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  35  Gliomatozis Serebri ile Benzerlik Gösteren Glioblastoma Multiforme: Olgu Sunumu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  36  Ewing Sarkomlu Hastada Beyin Absesi: Olgu Sunumu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  37  Nadir Görülen Bening Bir Tümör Primer Ekstradural Meningiom: Olgu Sunumu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  38  Spontan Regresyon Gösteren Lomber Disk Hernisi: 2 Olgu Sunumu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  39  Siyatalji İle Başvuran Postoperatif Lomber Epidural Hematom: Olgu Sunumu... 25/10/2014 - 28/10/2014
  40  Atlas ve Aksisin Kombine Kırığı: Olgu Sunumu... 25/10/2014 - 28/10/2014
  41  Lomber Diskektomi Sonrası Yaygın Spondilodiskit Olgusu... 25/10/2014 - 28/10/2014
  42  Lomber Transpediküler Vida Malpozisyonuna Yolaçan Enkondrom Olgusu... 25/10/2014 - 28/10/2014
  43  Nadir Görülen Malign Menengiom Metastazı: Bukkal Metastaz... 04/04/2014 - 08/04/2014
  44  Kronik Subdural Hematomlar : 94 olgunun incelenmesi... 04/04/2014 - 08/04/2014
  45  DEÜTF Nöroşirürji Anabilim Dalında 2002-2010 yılları arasında opere edilen arteriyovenöz ma... 04/04/2014 - 08/04/2014
  46  Son 3 yılda dokuz eylül üniversitesi hastanesi nöroşirurji anabilim dalı'nda opere edilen mult... 04/04/2014 - 08/04/2014
  47  Kalsifiye Kronik Subdural Hematomda Cerrahi mi Yoksa Konservatif Tedavi mi: İki Olgunun Sunumu... 04/04/2014 - 08/04/2014
  48  Posterior Segmental Enstrümantasyon sonrası Komşu Segment Diskinde Spondilodiskit: İki Olgu Sunu... 04/04/2014 - 08/04/2014
  49  C2 Yerleşimli Ewing Sarkomu: Olgu Sunumu... 04/04/2014 - 08/04/2014
  50  Travma Sonrası Kronik Spinal Epidural Hematom Gelişen Pediatrik Olgu... 04/04/2014 - 08/04/2014
  51  İlerleyici Nörolojik Defisitle Seyreden Spontan Spinal Epidural Hematom Olgusu... 04/04/2014 - 08/04/2014
  52  Anterior Servikal Hibrit Dekompresyon ve Füzyon Uygulanan 11 Hastanın Değerlendirilmesi... 04/04/2014 - 08/04/2014
  53  Anterior Servikal Korpektomilerin Retrospektif Değerlendirilmesi: Endikasyonlar, Komplikasyonlar ve... 04/04/2014 -
  54  Merkezi Sinir Sistemi Primer Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoması... 04/04/2014 - 08/04/2014
  55  PNET Benzeri Komponent İçeren İki Glioblastom Olgusu... 04/04/2014 - 08/04/2014
  56  Son 1 yılda Kliniğimizde Opere Edilen Mezial Temporal Skleroza Bağlı Dirençli Epilepsi Olgular... 04/04/2014 - 08/04/2014
  57  Çok Nadir Görülen Bir Tümör Olgusu : Epidermoid Kist Zemininde Gelişen Primer İntrakranial Sk... 04/04/2014 - 08/04/2014
  58  Use of intrathecal colistin in the treatment of postoperative ventriculitis in pediatric tumor patie... 11/11/2013 - 14/11/2013
  59  Lokal Anestezi Altında Total Eksize Edilen Sakral Miksopapilller Ependimom Olgusu... 12/04/2013 - 16/04/2013
  60  Cok Seviyeli Servikal Disk Hastalığına Eşlik Eden Postravmatik C3 Frakturune Yaklaşım: Servika... 12/04/2013 - 16/04/2013
  61  Nadir Gorulen Bir Malignite: Malign Glionoronal Tumor... 12/04/2013 - 16/04/2013
  62  A case of nontraumatic bilateral chronic subdural hematoma: Stereological analysis... 06/11/2012 - 08/11/2012
  63  Posterior Transpedicular Dynamic Systems in the Treatment of Chronic Lumbar Instability Clinical Res... 02/09/2012 - 05/09/2012
  64  Erişkinde Glioblastom Multiforme zeminide Primitif Nöroektodermal Tümör oluşumu: Olgu Sunumu... 20/04/2012 - 24/04/2012
  65  C4 Vertebra Tutulumu Olan Herediter Multipl Ekzositoz: Olgu Sunumu... 20/04/2012 - 24/04/2012
  66  C1 SEVİYESİNDE SCHWANNOMA: OLGU SUNUMU... 22/09/2011 - 25/09/2011
  67  C1 DÜZEYİNDE PRİMER OSSEOS HEMANJİOPERİSİTOMA : OLGU SUNUMU... 22/09/2011 - 25/09/2011
  68  Nontravmatik Spontan Spinal Epidural Hematom: Olgu Sunumu... 22/04/2011 - 26/04/2011
  69  Aynı Hastada Alt ve Üst Torakal Yerleşimli Konjenital Dermal Sinüs Traktı... 22/04/2011 - 26/04/2011
  70  Dural invazyon gösteren glioblastoma multiforme olgusu... 28/10/2010 - 31/10/2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Endoskopik Servikal Omurga Cerrahisinin Komplikasyonları Omurgaya Endoskopik Yaklaşımlar...  2019
 • NO AD YIL
  1  The Society of British Neurological Surgeons  2014