Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. BERRİN ONARAN İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme  1985
  Yüksek Lisans  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD., Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı  1987
  Doktora  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD., Kooperatifçilik Bilim Dalı  1993
  Doçent  Dicle Üniversitesi Diyarbakır Meslek Yüksekokulu Pazarlama  2009
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu  2014
 • NO AD YIL
  1  Fark Yaratan Uygulamalar Perspektifinden Seyahat Acentelerinde İlişkisel Pazarlama Faaliyetlerini An...  2014
  2  Eğitim Destekli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Tüketici Algılamaları...  2013
  3  Müşteri Değerinin, Müşteri Tatmini, Marka Sadakati ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Performansı Üzerin...  2013
  4  2007 Genel Seçimlerinde Siyasal Pazarlama Teknikleri ve İzmir İli Örneği...  2008
  5  Müşteri Değeri ve Farklılaşma Başarısı...  2007
  6  Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlü Değer Yaratma:Finansal Performansa Etki Boyutu...  2007
  7  İşletmelerde Müşteri Tatmini: Antalya ve Yöresi Konaklama İşletmelerindeMüşteri Tatmini Sağlama Yönl...  1999
  8  İşletme Müşteri İlişkilerini Kişisel Boyuta İndirgemede Kitlesel Kişiselleştirme(Mass Customization)...  1999
  9  Pazarlama Paradigmasındaki Değişim ve Değişimin Sanayi İşletmelerindeki Görünümüne Yönelik Bir Uygul...  1999
  10  Afyon İlindeki Tüketim Alişkanlıkları:Kamu Kurumlarında Çalışanlar Üzerine Bir araştırma...  1999
  11  Pazarlama Kararlarının Değerlendirilmesinde Bir Araç:Pazarlama Etiği Döngüsü...  1999
  12  Kalite Kavramına Müşteri Yönlü Yaklaşım:Pazarlamanın Kalite Hareketindeki Rolünün İncelenmesi...  1998
  13  Hizmet Pazarlamasında İlişki Değişimi ve Değişimin Etkinliğini Artırmada İlişki Pazarlamasının Rolü...  1997
 • NO AD TARİH
  1  The Link Between Consumers' Online Shopping Behaviours and E-Servicescape in C2C E-Commerce: Evidenc... 15/09/2017 - 16/09/2017
  2  Examining Women's Relational Dimension Between Self-Esteem and Personal Appearance: a Study Applied ... 21/08/2008 - 22/08/2008
  3  FEASIBILITY OF NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING (NLP) AS A TRAINING MODEL IN THE DEVELOPMENT OF CUSTOMER... 07/05/2007 - 09/05/2007
  4  Pazarlama Departmanı İle Pazarlama Fonksiyonunun Bütünleşmesi:Üretim İşletmelerinde Pazarlam... 30/05/2002 - 02/06/2002
 • NO AD YIL
  1  Sürdürülebilir Pazarlama...  2014
  2  İşletmelerde Pazar Yönlü Kültürel Değişim...  2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Pazarlama İşlevi İlkeler ve İşlevler İşletme...  2013
  2  Küresel Pazarlama Etiği Stratejik Küresel Pazarlama...  2013
  3  İşletmelerde Etik ve Sosyal Sorumluluk İlkeler ve İşlevlerle İşletme...  2013
  4  E-Pazarlama Pazarlama İlkeleri...  2008
 • NO Görev
  1 Efes Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2019- Eylül 2021
  2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2018- Haziran 2021
  3 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Haziran 2018- Haziran 2021
  4 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Eylül 2018
  5 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Ekim 2017- Mayıs 2020
  6 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Ekim 2017- Mayıs 2020
  7 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2017- Mayıs 2020
  8 Efes Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2016- Ağustos 2019
  9 İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2015- Eylül 2016
  10 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2013- Ekim 2016
  11 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2013- Aralık 2013
  12 İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2012- Haziran 2015
  13 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2010- Ekim 2013