En

DR. HİLMİ TÜRKYILMAZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2000
  Yüksek Lisans  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri ABD Din Sosyolojisi Bilim Dalı  2003
  Doktora  Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  2016
 • NO AD YIL
  1  İslamcı Bir Düşünür, Said Halim Paşa'nın Batılılaşmaya Bakışı...  2021
  2  Toplumsal Değerlerin Aktarılmasında Farklı Bir Yöntem: İzcilik...  2020
  3  Kaynaştırma ve Sosyal Bütünleştirme Bilincinin Artırılması: Özel Eğitim Dersinin İlahiyat Fakültesi ...  2019
  4  Yenilikçi Bir Öğretim Tekniği Olarak Zihin Haritalama ve Din Eğitiminde Kullanımı...  2017
  5  Türk Modernleşmesinin Arka Yüzü: Dini Grupların Gündelik Hayatta Dışa Kapalı Yapılaşması ve "Taktik...  2017
  6  Bir Öğretim Materyali Olarak Zihin Haritalarının Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinde Kullanımı...  2017
 • NO AD TARİH
  1  The Perspective of The Turkish Society on The Closing of Mosques and Masjids in The Pandemıc Period... 26/08/2020 - 27/08/2020
  2  The Religious and Social Life of Muslims in the 19th Century South Africa in the "a Travelogue of My... 06/06/2020 - 07/06/2020
  3  Ege'de Yaşayan Karamanlı Girişimci Bir Çelik İnsan: Fettah Güventürk... 20/06/2019 - 22/06/2019
  4  Mevlana'nın Torunu Esin Çelebi Gözüyle Yaşayan Mevlevilik... 20/06/2019 - 22/06/2019
  5  Özel Eğitim Dersinin İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kaynaştırma Uygulamaları Yeterlikler... 02/05/2019 - 04/05/2019
  6  Maraspoli Mağarası ve Temuçin Aygen'in Ermenek Hatıraları... 02/08/2018 - 04/08/2018
  7  Gündelik Hayatta Dinselliğin Güncel Görünümleri... 04/04/2018 - 07/04/2018
  8  Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Din Kültürüve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Sosyalleşme v... 04/04/2018 - 07/04/2018
  9  Sosyal ve Dini Değerler Eğitiminde Farklı Bir Uygulama: İzcilik... 05/10/2017 - 08/10/2017
  10  Yenilikçi Bir Öğretim Tekniği Olarak Zihin Haritalama ve Din Eğitiminde Kullanımı... 06/04/2017 - 08/04/2017
  11  Zihin Haritalarının Eğitim Sürecinde Kullanımı... 25/11/2012 - 25/11/2012
 • NO AD YIL
  1  Dini Gruplar ve Cemaatlerin Sosyolojisi - Konya Örneği...  2021
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Sosyal Uzaklaşma Döneminde Dini Gruplar Sosyal Mesafe Döneminde Din...  2021
  2  Toplumsal Hafızada İz Bırakan Salgın Hastalıklar Sosyal Mesafe Döneminde Din...  2021
  3  Ege'de Yaşayan Karamanlı Girişimci Bir Çelik İnsan: Fettah Güventürk KARAMAN ARAŞTIRMALARI II...  2019
  4  Mevlâna'nın Torunu Esin Çelebi Gözüyle Yaşayan Mevlevilik KARAMAN ARAŞTIRMALARI ? II...  2019
  5  Maraspoli Mağarası ve Temuçin Aygen'in Ermenek Hatıraları Ermenek Araştırmaları - I...  2018
  6  Modern Sonrası Dönemde 'Yaşanan Din' ve Din Analyışlarının Arka Planı İLAHİYATTA AKADEMİK ÇALIŞMALAR...  2018