En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2002
  Yüksek Lisans  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (Din Psikolojisi)  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  2016
 • NO AD YIL
  1  CONSTRUCTION OF SOCIAL IDENTITY AND RELIGION...  2020
  2  SOĞUK SAVAŞ SONRASI ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DÖNÜŞEN TEHDİT ALGISI VE TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ...  2017
  3  Değerler Eğitiminin Gençlerin Sağlıklı Sosyalleşmelerine Etkisi...  2017
  4  Avrupa Birliği'nin Çokkültürlülük ile İmtihanı...  2016
  5  Avrupa Birliği Uyum Politikaları: Entegrasyon mu Asimilasyon mu?...  2016
 • NO AD TARİH
  1  SOSYAL KİMLİK İNŞASI VE DİN... 10/10/2019 - 13/10/2019
  2  SÖYLEMSEL BİR İNŞA OLARAK ORYANTALİZM... 04/04/2018 - 07/04/2018
  3  Değerler Eğitiminin Gençlerin Sağlıklı Sosyalleşmelerine Etkisi... 05/10/2017 - 08/10/2017
  4  M. Şemseddin Günaltay'ın Toplum Görüşleri ve Pozitivizm-Materyalizm Eleştirisi... 27/09/2016 - 02/10/2016
  5  M. Şemsettin Günaltay'ın Din Eğitimi Görüşleri... 14/10/2015 - 16/10/2015
  6  AB Örneğinde Çokkültürlülük ve Kimlik Tartışmaları... 04/10/2013 - 06/10/2013
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  M. Şemsettin Günaltay'ın Din Eğitimi Görüşleri Bir Din Aydını Profili M. Şemsettin Günaltay...  2016
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2015- Haziran 2015