En

DOÇ.DR. HASAN TANER KERİMOĞLU ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü  2000
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2008
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Yakınçağ Tarihi  2017
 • NO AD YIL
  1  Yeni Bilgiler Işığında Chester Projesinin İlk Başvuru Süreci 1908-1912...  2020
  2  İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye'de Askeri Darbeler ve Toplum...  2020
  3  İmparatorluktan Cumhuriyet'e Bir Rum Aydını: Yorgaki Effimianidis Ve Eserleri...  2019
  4  İşgalden Kurtuluşa Giden Yolda Bir Dönüm Noktası: 30 Ağustos 1922...  2017
  5  II. Meşrutiyet Döneminde İttihat ve Terakki Muhalifi Bir Gazete: Sada-yı Millet...  2015
  6  İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Makedonya Politikası ve Çeteler Kanunu 1908-1912...  2014
  7  Balkan Savaşları'nda Osmanlı Propagandası: Neşr-i Vesaik Cemiyeti...  2014
  8  Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda Hint Müslümanlarının Osmanlı Devleti'ne Yaptıkları Yardımlar...  2013
  9  II. Meşrutiyet Döneminde Genel Haklar Savunusu Yapan Bir Gazete: Hukuk-ı Umumiye...  2010
  10  Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu 2010 (9 Nisan 2010)...  2010
  11  Kilise ve Mektepler Kanunu Örneğinde II. Meşrutiyet Döneminde İttihatçı-Rum İlişkileri...  2008
  12  1913-1914 Rumlara Karşı Boykot ve Hüseyin Kâzım Bey'in Bir Risâlesi...  2008
  13  II. Meşrutiyet'in İlk Yıllarında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Eğitim Politikası ve Rumlar...  2007
  14  İkinci Meşrutiyetin ilk Yıllarında Sürgün ve Firariler Sorunu ve Fedakaran-ı Millet Cemiyeti...  2007
  15  Fedakâran-ı Millet Cemiyeti...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Hatıralarda Balkan Savaşları... 25/04/2018 - 27/04/2018
  2  1960'lar Türkiyesi'ndeki Siyasal Tartışmalarda Anti-Emperyalizm Kavramı ve ABD İmgesi... 12/10/2011 - 14/10/2011
  3  Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ayrılmasına Yol Açan Siyasal Süreç ve Yüce... 25/02/2011 - 26/02/2011
  4  Mavi Anadoluculuk Örneğinde Türkiye'de Hümanist Tarih Anlayışı... 16/06/2010 - 18/06/2010
  5  Köy Enstitüleri'ne Giden Yolda Birinci Maarif Şûrası... 20/05/2010 - 22/05/2010
  6  Birinci Dünya Savaşı Öncesi'nde Osmanlı Devleti İle Yunanistan'ın Denizlerdeki Üstünlük M... 09/04/2010 - 09/04/2010
 • NO AD YIL
  1  Osmanlı'da Devrim ve Fedakâran-ı Millet...  2018
  2  Osmanlı Kamuoyunda Balkan Meselesi 1908-1914...  2015
  3  İttihat-Terakki ve Rumlar (1908-1914)...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İstibdat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Gayrimüslim Osmanlıların Protesto Hareketleri Osmanlı Payitahtında Siyasi Muhalefet ve Protesto Kültürü...  2020
  2  İttihad-ı Anasır'dan İnfirad-ı Anasır'a:Devr-i Meşrutiyet'te İttihatçıların Gayrimüslim Toplumlarla İlişkileri Osmanlı Tarihi Araştırmaları - ıı - II. Meşrutiyet...  2020
  3  Osmanlı Devleti ile Yunanistan Arasındaki ilk Mübadele Girişimi: 1914 Mübadele Girişimi ve Tarihsel Önemi Mübadele Kitabı...  2017
  4  17. Yüzyıldan Günümüze İzmir'de Ticari İşletmeler İzmir Ansiklopedisi Tarih II...  2011
  5  İzmir ve İttihat-Terakki İzmir Ansiklopedisi Tarih I...  2011
  6  Hasan Ali Yücel Dönemi Sanat ve Müzik Anlayışıi Bestenen Eserleri Hasan Ali Yücel...  2011
  7  Maarif, Beden Eğitimi-Spor Şûraları ve Hasan-Âli Yücel Hasan-Âli Yücel...  2011
  8  19. Yüzyıl Osmanlı Reformları ve İzmir İzmir Ansiklopedisi Tarih I...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Kadınlar da Oradaydı!...  5/2020 - /
 • NO Görev
  1 Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2021-Devam ediyor
  2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2021- Temmuz 2021
  3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ocak 2021- Temmuz 2021
  4 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2021- Temmuz 2021
  5 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Haziran 2020- Aralık 2020
  6 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Haziran 2020- Aralık 2020
  7 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2020- Aralık 2020
  8 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Nisan 2019- Mayıs 2020
  9 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Nisan 2019- Mayıs 2020
  10 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2019- Mayıs 2020
  11 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2018- Nisan 2019
  12 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2017- Ağustos 2018