En

PROF.DR. ŞERMİN AÇIK ÇINAR DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ DENİZ BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  1999
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı  2002
  Doktora  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler ABD  2007
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Su Ürünleri  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  2017
 • NO AD YIL
  1  Spatial distribution pattern of macroinvertebrates associated with the black mussel Mytilus gallopro...  2020
  2  First records of six species of crustaceans fort he Eastern Mediterranean Sea....  2019
  3  Macro-benthic invertebrates associated with the black sponge Sarcotragus foetidus (Porifera) in the ...  2019
  4  Alien Sipuncula species in the Mediterranean Sea...  2018
  5  Seasonal and spatial changes in water and sediment quality variables in Bafa Lake...  2017
  6  Macrobenthic fauna associated with the invasive alien species Brachidontes pharaonis (Mollusca: Biva...  2017
  7  Distribution of Sipunculans along the Aegean and Levantine coasts of Turkey...  2017
  8  Soft bottom Sipunculans in the Sea of Marmara...  2016
  9  A new biotic index for assessing impacts of organic pollution on benthic communities...  2015
  10  Assessment of heavy metal contamination in Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776), Mugil cephalus ...  2015
  11  Check-List of Cnidaria and Ctenophora from the Coasts of Turkey...  2014
  12  Check-list of Sipuncula from the coasts of Turkey....  2014
  13  Environmental assessment of trace element bioaccumulation in sipunculan from seagrass and wetland se...  2013
  14  Spatiotemporal distributions of zoobenthos Mersin Bay (Levantine Sea, eastern Mediterranean) and the...  2012
  15  Spatiotemporal distributions of zoobenthos in soft substratum of Izmir Bay (Aegean Sea, eastern Medi...  2012
  16  An updated review of alien species of the coasts of Turkey...  2011
  17  Annelids (Polychaeta and Oligochaeta) from the Sea of Marmara, with descriptions of five new species...  2011
  18  Sipuncula from the southern coast of Turkey (eastern Mediterranean), with a new report for the Medit...  2011
  19  Kuşadası Körfezi'nde (Ege Denizi) dağılım gösteren Sipuncula türleri...  2010
  20  Sipunculan fauna in the Fethiye-Göçek Specially Protected Area....  2010
  21  Estimation of body size from the beaks of eight sepiolid species (Cephalopoda: Sepiolidae) from the ...  2010
  22  Soft bottom sipunculans in Izmir Bay (Aegean Sea, eastern Mediterranean)....  2009
  23  Sipunculans associated with the seagrass Thalassia hemprichii from Taiwan and two vicinity Islands....  2009
  24  Occurrence of the alien species Aspidosiphon (Aspidosiphon) elegans (Sipuncula) on the Levantine and...  2008
  25  Sipunculans along the Aegean coast of Turkey....  2008
  26  Faunal assemblages of the mussel Mytilus galloprovincialis in and around Alsancak Harbour (Izmir Bay...  2007
  27  Observations on the population characteristics of Apionsoma (Apionsoma) misakianum (Sipuncula: Phasc...  2007
  28  Temporal changes of soft bottom zoobenthic communities in and around Alsancak Harbor (Izmir Bay, Aeg...  2006
  29  Sipunculans from the coast of northern Cyprus (eastern Mediterranean Sea)...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Macrobiological assesment of Tilkicik Bay, Bodrum Muğla Province... 19/06/2018 - 23/06/2018
  2  Türkiye Kıyılarında Posidonia oceanica Çayırlarındaki Cumacea ve Tanaidacea Faunasının Biyo... 09/05/2018 - 12/05/2018
  3  Türkiye'nin Kuzey Ege Denizi Kıyılarında Posidonia oceanica Çayırlarının Crustacea Faunası ... 09/05/2018 - 12/05/2018
  4  Alien Benthic Amphipods in the Mediterranean Area.... 04/10/2017 - 07/10/2017
  5  Bioeroder Sipuncula Species in Ildır Bay (Aegean Sea, Turkey)... 04/10/2017 - 07/10/2017
  6  Soft Bottom Sipunculans in Demircili Bay (Aegean Sea, eastern Mediterranean).... 04/10/2017 - 07/10/2017
  7  Crustaceans Associated with Posidonia oceanica (L.) Delile in İzmir Bay (Aegean Sea, Eastern Medite... 04/10/2017 - 07/10/2017
  8  Macrobenthic fauna associated with the invasive alien species Brachidontes pharaonis (Mollusca: Biva... 29/09/2016 - 30/09/2016
  9  Alien Sipuncula Species in the Mediterranean Sea... 26/09/2016 - 30/09/2016
  10  A new illustrated guide to identify Mediterranean Sipunculans... 20/06/2016 - 22/06/2016
  11  Denizel Ekosistemde Crustacealerin önemi... 01/09/2015 - 04/09/2015
  12  Preliminary Assesment of Coralligenous Benthic Assemblages across the Mediterranean Sea... 29/10/2014 - 30/10/2014
  13  Soft Bottom Sipunculans in the Çanakkale Strait (Sea of Marmara)... 28/10/2013 - 01/11/2013
  14  Sipunculans associated with Posidonia oceanica on the coasts of Turkey and northern Cyprus.... 19/09/2013 - 20/09/2013
  15  Bafa Gölü'nün makrobentik organizmaları ve bazı fizikokimyasal parametreleri... 03/09/2012 - 07/09/2012
  16  Distribution of Sipunculans in different habitats of the southern coast of Turkey (eastern Mediterra... 04/06/2012 - 02/11/2018
  17  Marmara Denizinde dağılım gösteren Sipuncula türleri.... 25/09/2010 - 26/09/2010
  18  Fethiye Körfezi ve civarında tespit edilen Sipuncula türleri ve Ekolojik Özellikleri.... 01/07/2009 - 04/07/2009
  19  Soft bottom sipunculans in Ildır and Gerence Bays (Aegean Sea).... 09/04/2007 - 13/04/2007
  20  Kuzey Kıbrıs sahillerinde dağılım gösteren Sipuncula Türleri ve Ekolojik Özellikleri.... 01/09/2005 - 04/09/2005
  21  Türkiye kıyılarında Sepietta oweniana, Rossia macrosoma ve Heteroteuthis dispar ın (Cephalopoda... 02/09/2003 - 05/09/2003
 • NO AD YIL
  1  Turkey: Foça Special Environmental Protection Area...  2020
  2  DENİZLERDE BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 2014-2016 YILI EGE DENİZİ ÖZET RAPORU...  2017
  3  Guide to the Mediterranean Sipunculans...  2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Macrozoobenthic invertebrates in three submarine caves of the Aegean Sea: Preliminary results. Marine Caves of the Eastern Mediterranean Sea. Biodiversity, Threats and Conservation....  2019
  2  Bölüm 3: Bentos İzleme Kılavuzu DENİZ İZLEME KILAVUZLARI...  2019
  3  Sipunculans Associated With Posidonia Oceanica (l.) Delile On The Coasts Of Turkey And Northern Cyprus First National Workshop On Posidonia Oceanica (l.) Delile On The Coasts Of Turkey...  2013
 • NO AD TARIH
  1  Türkiye Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde önemli denizel habitatların haritalandırılması ve balıkçılık faaliyetlerine karşı kırılganlıklarının değerlendirilmesi...  7/2019 - 7/2020
  2  Ford Otosan Denizel Makro Canlıları Hızlı Mevcut Durum Tespiti Projesi...  10/2018 - 11/2018
  3  Ildırı Körfezi, Çeşme'de Leydi Tuna'dan Kaynaklanan Petrol Saçılmasının Etkilerinin İncelenmesi...  3/2017 - 8/2018
  4  Ege Gübre Sanayi A.Ş Limani Deniz Tabanı Tarama Alanlarında Çevre Açısından Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Dökü Yapılacak Deniz Alanında Çevre Etkilerinin Belirlenmesi...  2/2017 - 3/2017
  5  Yakın Kıyı Denizel Biyoloji Sörveyi...  3/2017 - 8/2017
  6  Yeni Foça Körfezi Denizel İzleme...  10/2017 - 8/2018
  7  Yeni Foça Körfezi Denizel İzleme...  10/2017 - 8/2018
  8  Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik etki ve sonuçlarının izlenmesi...  7/2017 - 7/2018
  9  İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi...  7/2017 - 8/2018
  10  Akdeniz Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi...  3/2017 - 3/2018
  11  Ege Denizi Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi...  3/2017 - 3/2018
  12  Tilkicik Koyu Makrobentik Etüt Projesi...  9/2017 - 11/2017
  13  İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi...  8/2016 - 8/2017
  14  Ege Denizi Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi 2016...  5/2016 - 5/2017
  15  STAR Rafinerisi Denizel Biyo-çeşitlilik ve Sediman Kalitesi İzleme Projesi...  5/2015 - 4/2018
  16  Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi...  10/2015 - 12/2016
  17  Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi...  6/2014 - 3/2015
  18  Akdeniz Kıyı Sularının 'İyi Ekolojik Durumunu' Belirlemeye ve İzlemeye Yönelik Korallijenli Türlere Dayalı Indikatörler (CIGESMED)...  3/2013 - 3/2016
  19  Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi...  1/2013 - 12/2013
  20  Çevre Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi...  10/2013 - 7/2015
  21  Bafa Gölün'deki makrobentik omurgasızlar ile çevresel değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılması...  9/2012 - 3/2015
  22  DBTE-199 Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi...  1/2012 - 12/2012
  23  Marmara Denizi Ve Bogazlarda Bentik Omurgasız Çesitliligi Ve Kommunite Yapıları...  7/2012 - 9/2015
  24  Ildır Körfezi'nde biyoerezyona yol açan makrobentik omurgasızların saptanması...  7/2011 - 7/2012
  25  Balık çiftlikleri etkisi ile sedimentte meydana gelen değişimler...  1/2011 - 10/2013
  26  Türkiye kıyılarında kentsel atıksu yönetimi: Sıcak nokta ve hassas alanların yeniden tanımlanması, atık özümseme kapasitelerinin izleme-modelleme yöntemleriyle belirlenmesi ve sürdürülebilir kentsel atıksu yatirim planlarının geliştirilmesi (SINHA)...  9/2008 - /
  27  Fethiye-Göçek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı ve Deniz Alanlarının Biyolojik Çeşitlilik Tespiti Projesi...  9/2008 - 12/2009
  28  Türkiye kıyılarında kentsel atıksu yönetimi: Sıcak nokta ve hassas alanların yeniden tanımlanması, atık özümseme kapasitelerinin izleme modelleme yöntemleriyle belirlenmesi ve sürdürülebilir kentsel atıksu yatırım planlarının geliştirilmesi...  3/2008 - 3/2008
  29  Türkiye'nin Levant Denizi kıyılarında bulunan zoobentik kommuniterin yapısal özellikleri ve Lessepsian türlerin ekosistem üzerine etkileri, TÜBİTAK Araştırma Projesi...  9/2005 - 5/2008
 • NO AD YIL
  1  Su Ürünleri Fakültesi 2. si...  1999
 • NO AD YIL
  1  Synthesys  2010
  2  National Sun-Yat Sen Üniversitesi Bursu  2008
  3  TÜBİTAK  2006
 • NO Görev
  1 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Kasım 2020-Devam ediyor
  2 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Müdürü, Kasım 2020-Devam ediyor
  3 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2020-Devam ediyor
  4 DEÜ Rektörlüğü Lisansüstü Eğitimde Girişimciliği ve Yenilikçiliği Geliştirme Komisyonu Üyesi, Haziran 2019-Devam ediyor
  5 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Haziran 2019- Kasım 2020
  6 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Müdür Vekili, Haziran 2019- Kasım 2020
  7 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Haziran 2019- Kasım 2020