Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ASI OKTAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2013
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı  2019
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2023
 • NO AD YIL
  1  Protective effects of alpha-lipoic acid on bleomycin-induced skin fibrosis through the repression of...  2022
  2  Causes of Granulomatous Inflammation in Native and Allograft Kidneys: Case Series from A Single Cent...  2021
  3  Acute Kidney Injury Following Colistin Treatment in Critically-Ill Patients: May Glucocorticoids Pro...  2020
  4  Kidney Biopsy in Older Individuals: Impact on Patient Management, Risks, and Consequences - Single C...  2020
  5  Risk Factors of Delayed Graft Function in Transplantation of Mate Kidneys...  2020
  6  Renoprotective Effects of Alpha Lipoic Acid on Iron Overload-Induced Kidney Injury in Rats by Suppre...  2020
  7  Nefroloji Kliniğimizde Takip Edilen Birincil Membranöz Glomerülonefritli Hastalarda Klasik Prognoz K...  2019
  8  Yaşlanma ve böbrek...  2019
  9  Long-Term Outcomes of Patients With Amyloidosis Following Kidney Transplant....  2019
  10  Renal tubular P-glycoprotein expression is reduced in plasma cell disorders....  2019
  11  Predictors and Histopathological Characteristics of Non-Diabetic Renal Disorders In Diabetes: A Look...  2019
  12  Mesangial C4d deposition is independently associated with poor renal survival in patients with prima...  2019
  13  Clinical significance of mesangial IgM deposition in patients with IgA nephropathy...  2019
  14  Chronic Renal Failure, Anemia, and Parenteral Iron Treatment: From Bench to Bedside...  2019
  15  Rat models of colistin nephrotoxicity: previous experimental researches and future perspectives....  2019
  16  Should We Use Adenosine Deaminase Assay for the Differential Diagnosis of Tuberculous Peritonitis in...  2018
  17  A possible link between luteinizing hormone and macrophage migration inhibitory factor levels in pol...  2016
 • NO AD TARİH
  1  Periton Diyalizi Hastalarında periton membranı geçirgenlik değişimi ve kardiyak yeniden yapıla... 06/12/2023 - 10/12/2023
  2  Yeni koronavirus 19 pandemisinde periton diyalizi ilişkili enfeksiyonlar... 06/12/2023 - 10/12/2023
  3  Geriatrik periton diyaliz hastalarında vücut kitle indeksi değişimi ve mortalite arasındaki ili... 06/12/2023 - 10/12/2023
  4  Periton diyaliz hastalarında nutrisyon değerlendirmesinde pratik parametreler: Monosit/lenfosit or... 09/05/2023 - 13/05/2023
  5  The protective effect of alpha lipoic acid on iron sucrose-induced oxidative kidney damage in rats w... 09/07/2022 - 14/07/2022
  6  Erişkin Birincil Membranöz Glomerülonefritli Hastalarda Prognozu Etkileyen Faktörlerin Değerlen... 16/10/2019 - 20/10/2019
  7  Aterosklerotik Renal Arter Darlığında Seçilmiş Hastalara Stent Uygulaması: Teknik ve Klinik Sa... 16/10/2019 - 20/10/2019
  8  Alfa Lipoik Asit Sıçanlarda Demir Kaynaklı Oksidatif Akut Böbrek Hasarını Azaltmaktadır... 16/10/2019 - 20/10/2019
  9  İzole Mikroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Ovaryan Ven Sendromu... 16/10/2019 - 20/10/2019
  10  Aynı Kadaverik Donörden Yapılan Böbrek Nakillerinde Gecikmiş Greft Fonksiyonu İlişkili Risk F... 16/10/2019 - 20/10/2019
  11  Erişkin Tip Polikistik Böbrek Hastalarında Tolvaptan Başlamada Farklı Kılavuzların Hasta Seç... 16/10/2019 - 20/10/2019
  12  Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarının İzleminde İki Yeni Değişken: Ortalama Kan ba... 16/10/2019 - 20/10/2019
  13  Böbrek Nakli Alıcısında Mikotik Anevrizma: Olgu Sunumu... 16/10/2019 - 20/10/2019
  14  Polikistik Böbrek Hastalığı Tedavisinde Tolvaptan Kullanımı Tek Merkez Erken Dönem - Başlang... 16/10/2019 - 20/10/2019
  15  Böbrek Nakli Alıcısında Nadir Bir Derin Ven Trombozu Nedeni: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma... 18/10/2018 - 21/10/2018
  16  Amiloidozu Olan Böbrek Nakli Alıcılarında Greft ve Hasta Sağkalımlarının Değerlendirilmesi... 18/10/2018 - 21/10/2018
  17  65 Yaş Üstünde Böbrek Biyopsisi: Hasta Yönetimine Etkisi, Riskleri ve Sonuçları-Tek Merkez De... 03/10/2018 - 07/10/2018
  18  Membranöz Glomerülonefrit ve ANCA-MPO POZİTİFLİĞİ İLE BAŞVURAN AKCİĞER ADENOKANSER VAKASI... 03/10/2018 - 07/10/2018
  19  PRİMER AMİLOİDOZLU HASTALARDA RENAL TÜBÜLER P-GLİKOPROTEİN EKSPRESYONUNUN ANALİZİ... 03/10/2018 - 07/10/2018
  20  IgA Nefropatili Hastalarda Mezangiyal IgM Birikiminin Klinik Önemi... 03/10/2018 - 07/10/2018
  21  Sıçanlarda Demir Sükroz ile Toksisite Modelinde Lipoik Asitin Böbrek Hasarı Üzerinde Koruyucu ... 03/10/2018 - 07/10/2018
  22  Fokal Segmental Glomerülosklerozda Glomerüler IgM Birikiminin Kompleman Sistemiyle İlişkisi... 03/10/2018 - 07/10/2018
  23  Periton Diyalizi Hastalarında Geriye Kalan Böbrek İşlevlerinin Volüm Kontrolü Üzerine Etkisin... 18/10/2017 - 22/10/2017
  24  Böbrek Nakli Alıcılarında Nakil Sonrası İlk Yıl İçinde Gelişen İdrar Yolu Enfeksiyonları... 18/10/2017 - 22/10/2017
  25  Böbrek Nakli Alıcısında Parvovirüs B19 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  26  Periton Diyalizi Kateterinde Balonlaşma ve Renk Değişikliği: 3 Olgu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  27  Nefroloji Pratiğinde Plazmaferez Tedavisi: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 18/10/2017 - 22/10/2017
  28  Diyabetik Bir Hastada Plazma Hücresi Hastalığı ve Amiloidoza Bağlı Atipik Proteinüri Gelişim... 18/10/2017 - 22/10/2017
  29  Böbrek Biyopsisi Yapılan Diyabetik Hastalarda Diyabet Dışı Böbrek Hastalıklarının Klinik İ... 18/10/2017 - 22/10/2017
  30  Oküler Değerlendirme Bulgularının Fabry Hastalığının Tanısındaki Önemi: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  31  Renal Onkositom ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  32  Böbrek Nakli Alıcısında De Novo Trombotik Mikroanjiyopati: Olgu Sunumu... 06/04/2017 - 09/04/2017
  33  Relationship Between Circulating Betatrophin Levels and Insulin Resistance in Prediabetic Subjects... 21/06/2014 - 24/06/2014
  34  Low apelin levels are associated with a marked increase in risk for development of the gestational d... 03/05/2014 - 07/05/2014
  35  Gestasyonel Diyabet için ortalama trombosit hacmi bir marker olarak kullanılabilinir mi?... 17/04/2013 - 21/04/2013
  36  Gestasyonel diyabette D vitamini düzeyleri... 17/04/2013 - 21/04/2013
  37  Propiltiyourasil (PTU) kullanımı ile ilişkili Pulmoner Toksisite Olgusu... 11/04/2012 - 15/04/2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hipermagnezemi OLGULARLA NEFROLOJİK ACİLLER...  2023
 • NO AD TARIH
  1  Bleomisinle oluşturulmuş deneysel skleroderma modelinde lipoik asitin olası koruyucu etkisine aracılık eden moleküler mekanizmaların araştırılması...  4/2019 - 10/2020
  2  Sıçanlarda Kolistin Nefrotoksisitesine Karşı Alfa-Lipoik Asit'in Koruyucu Rolünün Araştırılması...  1/2019 - 9/2020
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (DEÜ HADYEK) Üyesi, Mart 2024-Devam ediyor