Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

SULTAN SEDA GÜNGÖR TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji  2004
  Yüksek Lisans  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  2008
 • NO AD YIL
  1  Safe and successful use of oocyte in-vitro maturation in two infertile women with multiple sclerosis...  2020
  2  In Vıtro Maturatıon Is A Safer And Succesfull Treatment Optıon In Infertıle Women Wıth Multıple Scle...  2020
  3  The effect of intrauterine insemination time on semen parameters...  2014
  4  İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu uygulanan 39 yaş ve üzeri infertil kadınlarda prognostik faktörle...  2014
  5  IVM is an alternative for patients with PCO after failed conventional IVF attempt...  2011
  6  Influence of follicular fluid GDF9 and BMP15 on embryo quality....  2011
  7  İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu Uygulanan Çiftlerde Erkek Yaşının Fertilizasyon ve Embriyo Kalite...  2010
 • NO AD TARİH
  1  IMSI ve AH uygulanan Üremeye Yardımcı Tedavi Sikluslarında Sigara Kullanımın Etkisi... 01/10/2023 - 05/10/2023
  2  Kötü yanıtlı olgularda IVF ve ICSI sonuçlarının karşılaştırılması... 02/11/2022 - 06/11/2022
  3  Açıklanamayan İnfertil Çiftlerde Donma/Çözme Embriyo Transfer Sikluslarında Doğal Siklus Son... 03/10/2019 - 06/10/2019
  4  Yardımcı Üreme Tekniklerinde Sperm Seçimi... 08/11/2018 - 11/11/2018
  5  Oositteki düz endoplazmik retikulum kümelenmelerinin intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonuçlar... 08/11/2018 - 11/11/2018
  6  An evaluation of frozen thawed cycles outcomes to prevent OHSS according to those of electively perf... 04/10/2017 - 08/10/2017
  7  Semen Analizi... 18/11/2016 -
  8  YÜT sikluslarında embriyo transfer kataterindeki kan / mukus varlığının gebelik üzerine etk... 26/09/2013 - 29/09/2013
  9  Aynı kriptozoospermik hastalarda ejakülattan ve TESE'den elde edilen spermlerle ICSI sonuçların... 26/09/2013 - 29/09/2013
  10  Sperm yüzdürme süresinin sperm sayısı, motilitesi ve DNA kondensasyonu üzerine etkisi... 26/09/2013 - 29/09/2013
  11  PCOS vakalarında ICSI sonuclarının değerlendirilmesi... 26/09/2013 - 29/09/2013
  12  Factors affectıng the success of pregnancy after ıntra cytoplasmıc sperm ınjectıon among women ... 27/09/2012 - 30/09/2012
  13  Dihidroepiandrostenedion kullanan azalmış over rezervli olgularda ovaryan stimulasyona letrozol ek... 27/09/2012 - 30/09/2012
  14  Oral kontraseptif ile hazırlanmış ICSI sikluslarında GNRH agonistleri ile antagonistlerinin sikl... 27/09/2012 - 30/09/2012
  15  IVF de Siklus İptalleri Sınıflaması: Çok Merkezli Çalışma Sonuçlarının Analizi... 27/09/2012 - 30/09/2012
  16  İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası total fertilizasyon başarısızlığı... 27/09/2012 - 30/09/2012
  17  Comparıng serum and follıcular fluıd levels of cytokınes between the gnrh agonısts and antagon... 27/09/2012 - 30/09/2012
  18  Embriyo transferi sırasında geri gelen embriyoların gebelik sonuçlarına etkisi... 07/10/2010 - 10/10/2010
  19  Klasik in vitro fertilizasyon uygulanan çiftlerde inkübatör raflarının fertilizasyon ve embriyo... 01/10/2009 - 04/10/2009
  20  İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu uygulanan çiftlerde erkek yaşının fertilizasyon ve embriyo k... 01/10/2009 - 04/10/2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Yardımcı Urreme Tekniklerinde Sperm Secimi Sağlık Bilimlerindeki Gelişmelerin Akademik Perspektiften Analizi...  2023
  2  Bölüm 9: Sağlık Ekibine Sık Sorulan Sorular Nelerdir? (İn) Fertilite Yolculuğumuz...  2023
  3  Leptin Sağlık Bilimlerindeki Gelişmelerin Akademik Perspektiften Analizi,...  2023
  4  Yardımcı Üreme Tekniklerinde Total İmmotil Spermi Olan Erkeklerde Sperm Seçim Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler 1...  2023