En

DR.ÖĞR.ÜYESİ FİGEN ŞENGÜN İNAN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2003
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı  2007
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Bilim Dalı  2015
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  The Lived Experiences of the Partners of Breast Cancer Survivors: Psychosocial Difficulties and Chan...  2022
  2  The effect of a nurse led intervention program on compassion fatigue, burnout, compassion satisfacti...  2022
  3  The Effect of Psychological Empowerment Program on Manager Nurses on Distress and Professional Quali...  2021
  4  Şizofreni Hastalarının Ebeveynlerinin Damgalanma Deneyimleri: Kalitatif Araştırma...  2021
  5  The Effect of a Peer Education Program on Nursing Students Beliefs toward Mental Illnesses and Their...  2021
  6  A Dimension in Recovery: Return to Working Life After Breast Cancer...  2020
  7  Hemşirelik Öğrencileri Tarafından Uygulanan Akran Eğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Ruhsa...  2020
  8  Post-Traumatic Growth in the Early Survival Phase: From Turkish Breast Cancer Survivors Perspective...  2020
  9  The Impact of Mental Health Nursing Module, Clinical Practice and an Anti- Stigma Program on Nursing...  2019
  10  Meme Kanseriyle İlgili Türkçe Web Sitelerinin Özelliklerinin İncelenmesi...  2019
  11  Fear of Recurrence in Turkish Breast Cancer Survivors: A Qualitative Study...  2019
  12  After the Psychoeducational Intervention: Turkish Breast Cancer Survivors Experiences...  2018
  13  Home-Based Psychoeducational Intervention for Breast Cancer Survivors...  2018
  14  Kronik Ruhsal Hastalıklar ve Ailenin Damgalanması...  2018
  15  Effects of two different psychiatric nursing course on nursing students' attitudes towards mental il...  2017
  16  Exploration of the Factors Affecting the Choices of Nursing Students Who Choose Psychiatric Nursing ...  2017
  17  Travma Sonrası Gelişim...  2017
  18  Experiences of Turkish survivors of breast cancer: Neuman Systems Model Perspective...  2016
  19  Experiences of Newly Diagnosed Breast Cancer Patients in Turkey...  2016
  20  Psikiyatri Kliniğinde Refakatçi Uygulamasına Yönelik Hasta Yakınlarının ve Sağlık Profesyonellerinin...  2015
  21  Meme Kanseri ve Travma Sonrası Gelişim...  2014
  22  Evde Psikososyal Bakım Örneği: Meme Kanserinde Tedavisi Sonrası Dönemde Psikoeğitim Uygulaması...  2014
  23  Şizofreni Hastasına Bakım Verenlerin Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler: Sosyo Demografik Değişkenler...  2013
  24  Experiences of Turkish Women with Breast Cancer During the Treatment Process and Facilitating Coping...  2013
  25  Meme Kanserinde Tedavi Sonrası Dönemde Biyopsikososyal Değişimler...  2013
  26  Türkiyede Kuram/Modele Dayalı Hemşirelik Araştırmalarının İncelenmesi...  2013
  27  Bakım: Kavram Analizi...  2011
  28  Hemşirelik Öğrencilerinde Kontrol Odağı ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyi Arasındaki İliş...  2011
  29  Kanıta Dayalı Uygulama: Psikoeğitim...  2011
 • NO AD TARİH
  1  "Bitmek Bilmeyen bir Kısır Döngü..."COVID-19 Pandemi Sürecinde Acil Serviste Çalışan Hemşir... 24/06/2021 - 25/06/2021
  2  Dünya Sağlık Örgütü Aile Görüşme Formu Damgalanma Alt Boyutunun Psikometrik Özelliklerinin... 20/06/2020 - 21/06/2020
  3  Meme Kanseri ve Duygu Düzenleme Kavramı... 04/06/2020 - 06/06/2020
  4  Akut Lenfoblastik Lösemi Tanısına Sahip Çocukların Annelerinde Duygu Düzenleme Stratejilerinin... 26/02/2020 - 29/02/2020
  5  Psikolojik Güçlendirme Programının Yönetici Hemşirelerin Psikolojik Distres ve Çalışan Yaş... 19/12/2019 - 21/12/2019
  6  Şizofreni Hastalarının Ebeveynlerinin Damgalanma Deneyimleri: Kalitatif Araştırma... 19/12/2019 - 21/12/2019
  7  Meme Kanseriyle İlgili Türkçe Web Sitelerinin Özelliklerinin İncelenmesi... 17/04/2019 - 21/04/2019
  8  İyileşmede Bir Boyut: Meme Kanseri Sonrasi Çalişma Yaşamina Dönme... 20/11/2018 - 23/11/2018
  9  Meme Kanserinden Sonra: Olumlu Yaşam Değişimlerinin Açıklanması... 05/11/2017 - 08/11/2017
  10  Psikiyatri Hemşireliğini İlk ve Son Sırada Tercih Eden İntern Hemşirelerin Görüşlerinin İn... 06/11/2016 - 09/11/2016
  11  Probleme Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Eğitimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Psikiyatri Hastala... 06/11/2016 - 09/11/2016
  12  Opinions of Patients Relatives and Health Professionals Regarding Patient Accompaniment in the Depar... 31/10/2013 - 02/11/2013
  13  Quality Indicator in PhD Education: Students Perspectives... 25/04/2013 - 27/04/2013
  14  Students Evaluation of the Quality of Nursing PhD Education in Izmir... 25/04/2013 - 27/04/2013
  15  Using Model / Theory in Psychiatric Nursing PhD Theses... 28/11/2012 - 30/11/2012
  16  Experiences of Breast Cancer Survivors... 26/04/2012 - 27/04/2012
  17  Bakım:Kavram Analizi... 22/09/2011 - 24/09/2011
  18  Kanıta Dayalı Uygulama:Psikoeğitim... 22/09/2011 - 24/09/2011
  19  Araştırmalar Etik Açıdan Uygun mu?... 22/09/2011 - 24/09/2011
  20  Kültüre Özgü Başetme:Bir Film Örneği... 15/09/2011 - 17/09/2011
  21  Examination of the Content of Doctoral Programs in Nursing... 27/04/2011 - 30/04/2011
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı Toplumsal Cinsiyet Eşit... 14/09/2010 - 17/09/2010
  23  Psikiyatri Hemşireliği Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi... 20/09/2009 - 24/09/2009
  24  Şizofreni Hastasına Bakım Verenlerin Ruhsal Sağlık Durumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenm... 14/10/2008 - 19/10/2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bakımın Psikososyal Boyutu Temel Hemşirelik Esaslar, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar...  2021
  2  Birey/Hasta ile iletişim ve Hasta Olmanın Anlamı Sağlık Profesyonelleri için İletişim...  2020
  3  İletişim Becerileri Hemşirelikte İletişim...  2019
 • NO AD YIL
  1  En iyi bildiri ödülü...  2012
  2  Lisans Eğitimi Mezuniyet: Birincilik Derecesi...  2003
  3  V.Uluslararası IX. Ulusal Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2018
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Kasım 2018- Kasım 2021