En

DR. KADİR CİHAN TEKİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜRETİM METALURJİSİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü  2007
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı  2010
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı  2016
 • NO AD YIL
  1  Mechanical and electrochemical properties of PEO coatings on zirconium alloy...  2020
  2  Savunma Sanayisinde Aşırı Koşullara Maruz Kalan Hafif Yapısal Malzemelerin Yüzey Modifikasyonu...  2019
  3  Synthesis and structural and thermal properties of cyclotriphosphazene-based ionic liquids: tribolog...  2019
  4  Tribological behavior and quantum chemical calculations of protic ionic liquids: synthesis, spectros...  2019
  5  Synthesis, and spectroscopic, thermal and dielectric properties of phosphazene based ionic liquids: ...  2019
  6  Production of plasma electrolytic oxide coatings on Ti6Al4V alloy in aluminate-based electrolytes...  2017
  7  Tribological behaviour of plasma electrolytic oxide coatings on Ti6Al4V and cp-Ti alloys...  2016
  8  Wear behaviour of plasma electrolytic oxide coatings on E21 and WE43 Mg alloys...  2015
  9  Electrochemical behavior of plasma electrolytic oxide coatings on rare earth element containing Mg a...  2013
  10  Tribological properties of plasma electrolytic oxide coatings on magnesium alloys...  2012
  11  An investigation into the mechanical and tribological properties of plasma electrolytic oxidation an...  2011
  12  Influence of post-treatment on the corrosion resistance of PEO coated AM50B and AM60B Mg alloys...  2010
  13  Tribocorrosion of Stellite 706 and Tribaloy 400 superalloys ...  2010
  14  Assessing the Tribocorrosion Performance of Three Different Nickel-Based Superalloys...  2010
  15  The effect of substrate composition on the electrochemical and mechanical properties of PEO coatings...  2010
  16  Plazma elektrolitik oksitlenme yöntemiyle hafif metallerin kaplanması...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Investigation of The Effect of Different Machining Parameters on Surface Properties by Magnetic Bark... 24/09/2017 - 26/09/2017
  2  Frictional and wear properties of phosphazene-based ionic liquids on AA7075 aluminum alloy... 13/09/2017 - 15/09/2017
  3  Production of hard ceramic oxide coatings on Ti6Al4V alloy using plasma electrolytic oxidation (PEO)... 28/06/2016 - 01/07/2016
  4  Havacılık Uygulamalarında Kullanılan Hafif Alaşımların Plazma Elektrolitik Oksidasyonu... 29/11/2013 - 30/11/2013
  5  Electrochemical behaviour of plasma electrolytic oxidized WE43 and Elektron 21 magnesium alloys... 09/09/2012 - 13/09/2012
  6  The effect of the additives on the electrochemical behaviour of Plasma Electrolytic oxide coatings o... 15/07/2011 - 18/07/2011
  7  Investigation of tribological properties of plasma electrolytic oxidation (PEO) coated Mg alloys... 07/10/2009 - 10/10/2009
 • NO AD TARIH
  1  Polimer Matrisli Kompozit Malzemelerin Üzerinde Soğuk Püskürtme Kaplamaların Üretimi ...  1/2020 - /
  2  ISO 13779-3 Kodlu Standarda Uygun XRD Çekimi,Pattern Analizi ve Referans Eğrilerinin olşturulması Projesi...  3/2016 - 6/2016
  3  Reliability and Durability of Machines and Mechanisms used for Oil and Gas Transportation in Black Sea Region...  12/2011 - 2/2015
  4  Magnezyum Alaşımlarının Mikro Ark Oksitlenme (MAO) Yöntemi ile Aşınma ve Korozyona Karşı Dayanımlarının Arttırılması...  2/2008 - 2/2010
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2012
  2  TÜBİTAK  2008