Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. ALEV GÖZCÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  2004
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2006
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi (Tarih Öğretmenliği) Anabilim Dalı  2007
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2012
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü  2013
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi  2017
 • NO AD YIL
  1  Cumhuriyet'in Kendini Batı'ya Tanıtma Projesi: Seyyar Sergi'nin Türk ve Dünya Kamuoyundaki Yansımala...  2023
  2  Ahmet Taner Kışlalı'nın Kültür Bakanlığı...  2021
  3  Türk Basın Hayatında Demirkırat Gazetesi ve Fikret Karakoyunlu...  2020
  4  "CUMHURİYET'iN İLK YILLARINDA TÜRKİYE'NİN GÜNEY SINIRINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİ"...  2019
  5  "Atatürk Döneminde Türkiye'de Tarımın Gelişiminde Alman Etkisi"...  2018
  6  İkinci Dünya Savaşı Türkiye'sinde Ekonomik Durumun Sosyal Hayata Etkilerine Dair Bazı Tespitler...  2018
  7  I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti'nin Gündelik Hayatından Kesitler...  2016
  8  Refet Paşa'nın İstanbul'a Girişi ve Tıbbiyelilerce Karşılanışı...  2015
  9  The Sinking of Saphir, the French Submarine, in Gallipoli Front and Turkish Propaganda...  2015
  10  Şerafettin Turan'ın Tarihçiliği...  2014
  11  1929 Ekonomik Bunalımı Sonrasında Dünyada Yeni Türkiye Algısı ve Türkiye'nin Ekonomik Arayışlarına...  2010
  12  Bir İntiharın Sosyo-ekonomik Arka Planı:Dünya Ekonomik Bunalımının İzmir Örneğinde Gündelik Yaşama Y...  2009
 • NO AD TARİH
  1  İki Kent Bir Lider:Mustafa Kemal... 12/09/2022 - 13/09/2022
  2  " Türk Düşün Dünyasında Mehmet Akif Ersoy"... 12/03/2021 - 13/03/2021
  3  İzmir İktisat Kongresi... 18/12/2019 - 20/12/2019
  4  Samsun -Canik ve Değerleri: "Levenet Kırca Ve Türk Tiyatrosu... 24/10/2013 - 26/10/2013
  5  "Cumhuriyet Döneminde Karadeniz Bölgesinde Limanları Besleyen Ürünler ve Ticari Etkinlikler"... 19/10/2012 - 21/10/2012
  6  "Kurtuluş Savaşı'nda Rol Almış Askeri Kişilerin İsmet Paşa'ya Yönelik Muhalif Duruşları"... 02/10/2012 - 04/10/2012
  7  İstanbul Basınından Bir Muhalif: "Refik Halit Karay"... 04/09/2012 - 04/09/2012
  8  20. Yüzyılın Başlarında Türkiye-Rusya Ticaretinde Trabzon Limanı ve Faaliyetleri... 16/04/2012 - 17/04/2012
  9  Ceyhan Terminali Aracılığıyla Taşınan Ham petrolün Dünya Pazarlarına Ulaştırılması: Bu ... 07/04/2011 - 08/04/2011
  10  Hasan Âli Yücel'den Türk-İslam Sentezine Cumhuriyet'in Kültür Politikaları... 25/02/2011 - 27/02/2011
  11  "Atatürk'ün Düşünce Dünyasında Namık Kemal'in Etkisi"... 20/12/2010 - 22/12/2010
  12  1974 Kıbrıs Barış Harekatında Türkiye'de Siyasal İklim ve CHP-MSP Koalisyonu... 21/10/2010 - 25/10/2010
  13  "Osmanlı Mutfağında Kar ve Buz"... 14/10/2010 - 15/10/2010
  14  İsmail Hakkı Tonguç ve Seyyar Terbiye Sergisi... 20/05/2010 - 22/05/2010
  15  Dünya Ekonomik Bunalımı Sarmalında İzmir'de Ekonomik Yaşama Bakış... 10/12/2009 - 11/12/2009
  16  Geçmişten Günümüze Demiryolu Ulaşım Politikalarına Genel Bir Bakış ve İzmir Örneği... 08/12/2009 - 09/12/2009
  17  Refik Halit Karay'ın Düşünce Dünyasında Anadolu'daki Ulusal Direniş Hareketi ve Kuva-yı Mill... 07/09/2009 - 08/09/2009
  18  Dünya Ekonomik Bunalımı Sonrasında İzmir Limanı... 07/05/2009 - 07/05/2009
 • NO AD YIL
  1  Körfezin Mavi Kucağında KONAK...  2014
  2  Belleklerden Dile Gelen Bornova (Osmanlı'dan Günümüze)...  2014
  3  TÜRK TIBBINA ADANMIŞ BİR ÖMÜR MEHMET ALİ BÖLÜKOĞLU...  2013
  4  1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve Türkiye...  2013
  5  "Ben ATATÜRK'ü çok seviyorum..." Ergün Aybars ile TARİH ve TÜRKİYE...  2008
  6  TARİH YAŞANMIŞ HAYATTIR: Şerafettin Turan ile Söyleşi...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Osmanlı Toplumunda Tütün Merkezli Çatışma Alanı: Kolcular ve Ayıngacılar Mucizeden Belaya Yolculuk Tütün...  2014
  2  Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Siyasal Yaşamın İzmir'e Yansımaları İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih Cildi(II)...  2013
  3  12 Eylül'den 2000'lere İzmir'de Siyasal Tercihler İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih Cildi(II)...  2013
  4  İzmir İktisat Kongresi İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih Cildi(II)...  2013
 • NO AD TARIH
  1  Kayseri Atatürk Evi Müzesinin Onarım ve Restorasyon Çalışmaları...  10/2016 - 8/2017
  2  İzmir Atatürk Müzesi Teşhir ve Tanzim...  9/2014 - 5/2015
  3  Osmanlı'dan Günümüze Bornova Tarihi...  3/2013 - 3/2014
  4  Konak Kent Belleği...  8/2013 - 3/2014
  5  "Selanik Atatürk Evi"...  7/2011 - 8/2013
 • NO Görev
  1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2023-Devam ediyor
  2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2021- Mart 2023
  3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2020- Ağustos 2021
  4 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Ağustos 2018
  5 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Kasım 2017- Ağustos 2018
  6 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Ağustos 2018
  7 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ekim 2017- Kasım 2017
  8 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2017- Kasım 2017
  9 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2017- Kasım 2017
  10 Stratejik Araştırmalar Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2017- Haziran 2017
  11 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Eylül 2015- Ocak 2016
  12 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Eylül 2015- Ocak 2016
  13 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2015- Ocak 2016