En

DOÇ.DR. MİTHAT KADRİ VURAL REKTÖRLÜK

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2011
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi  2020
 • NO AD YIL
  1  Osmanlı Modernlesmesi'nde Toplum Karsısında Öznelesmek Mekteb-i Tıbbiye ve Içtimai Tabip Gelenegi...  2020
  2  II. Dünya Savası Türkiye'sinde Sosyalistlerin Taktigi ve Faaliyetleri...  2019
  3  Belgelerin Gözünden Hasan Tahsin ve "İlk Kurşun" Meselesine Yeniden Bakmak...  2019
  4  Türkiye'de Dünü Insa Etmek: Hasan Tahsin ve Ilk Kursun Anıtı...  2019
  5  Hasan Tahsin ve "İlk Kurşun" Üzerine Bir Literatür Analiz...  2019
  6  İzmir'de İlk Kurşun Hadisesi'ne Dair Bazı Tanıklıklar...  2019
  7  Gazeteci Bülent Ecevit'in Kaleminden Kıbrıs Meselesine Bakmak...  2019
  8  'Unutma" ile "Hatırlama" Arasında Türkiye'nin Ermeni Meselesi (1923-1985)...  2018
  9  1940'lar Türkiyesi'nde Komünist Aramak...  2018
  10  "Ankara Çevresi"nin Ötekileştirilme Süreci ve Dil-Tarih Tasfiyesi'nin İdeolojik-Düşünsel Arka Planı...  2018
  11  Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık...  2016
  12  Savaş Yıllarında Milli Bir Burjuvazi Oluşturma Çabası Olarak Harp Zenginleri ve Buna Yönelik Eleştir...  2016
  13  II. Dünya Savası Sonrası Anti-Komünist Siyasal Iklimin Köy Enstitüleri'nin Kapatılmasına Etkisi....  2015
  14  "En Büyük Tehlike" Broşürü ve Buna Bağlı Olarak Turancı Akımların Kamuoyunda Tartışılması...  2010
  15  II. Dünya Savaşı Türkiyesi'nde Bir Muhalefet Örneği Olarak "Tan Gazetesi"...  2010
  16  Sedat Laçiner, Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası, 1. baskı, Uluslararası Stratejik Araş...  2009
  17  Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu I (İzmir ve Doğu Akdeniz)...  2009
 • NO AD TARİH
  1  Savaş Dönemi'nde Türkiye'de Sol Düşünceler ve Muzaffer Şerif... 03/11/2013 - 04/11/2013
  2  Savaş Sonrası Türkiye'de Egemen Olan Siyasal İklim Ve Köy Enstitülerinin Kapatılması... 13/04/2013 - 14/04/2013
  3  Uluslararası Siyasetin Türk İç Politikasını Şekillendirmesine Bir Örnek; II. Dünya Savaşı... 12/10/2011 - 14/10/2011
  4  Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ayrılmasına Yol Açan Siyasal Süreç ve Yüce... 25/02/2011 - 26/02/2011
  5  Türk Romanlarında Tıbbiyeli Algısı... 18/12/2010 - 19/12/2010
  6  Gazeteci Bülent Ecevit'in Kaleminden Kıbrıs Sorunu... 21/10/2010 - 23/10/2010
  7  Üniversiteye Giriş Sisteminin Tarih Eğitimine Olan Etkileri ve Bu Bağlamda Eğitim Sistemi İçi... 16/06/2010 - 18/06/2010
  8  Köy Enstitüleri'nin Kapatılma Sürecinde Türkiye'de Siyasal Akımlar, Görüşler ve Tartışmal... 20/05/2010 - 22/05/2010
  9  Üniversiteye Girişte Sosyal Bilimlerin Etkisi Veya Etkisizliği... 16/04/2010 - 18/04/2010
  10  Roman Üzerinden Tarihin Algılanmasına Bir Örnek: Kemal Tahir... 18/03/2010 - 20/03/2010
  11  Soğuk Savaşın Başlagıçında Amerikan Filosu'nun İzmir Ziyareti ve Kamuoyundaki Yansımaları... 10/12/2009 - 11/12/2009
  12  II. Dünya Savaşı Sonunda Türkiye'nin Dış Siyasetinde Yaşananların Ulaşım Politiklarına Et... 08/12/2009 - 09/12/2009
  13  Kemal Tahir Romanlarında Kuva-yi Milliye İmgesi... 08/09/2009 - 09/09/2009
 • NO AD YIL
  1  II. Dünya Savaşı Türkiye'sinde Millet Dergisi ve Anadolucu Milliyetçilik...  2020
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hasan Ali Yücel Dönemi Sanat ve Müzik Anlayışıi Bestenen Eserleri Hasan Ali Yücel...  2011
  2  Maarif, Beden Eğitimi-Spor Şûraları ve Hasan-Âli Yücel Hasan-Âli Yücel...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı Tasarımı ve Uygulaması...  3/2018 - 12/2018
 • NO Görev
  1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2021- Ağustos 2021
  2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Haziran 2020- Ekim 2020
  3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Haziran 2020- Ekim 2020
  4 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2020- Ekim 2020
  5 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Nisan 2019- Mayıs 2020
  6 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Nisan 2019- Mayıs 2020
  7 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2019- Mayıs 2020