Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. MİTHAT KADRİ VURAL ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi  2020
 • NO AD YIL
  1  27 MAYIS DÖNEMİ'nde TOPLUMSAL ALGI İNŞASI VE CEMAL GÜRSEL'iN SANSÜRLENEN MEKTUBU...  2020
  2  Osmanlı Modernlesmesi'nde Toplum Karsısında Öznelesmek Mekteb-i Tıbbiye ve Içtimai Tabip Gelenegi...  2020
  3  II. Dünya Savası Türkiye'sinde Sosyalistlerin Taktigi ve Faaliyetleri...  2019
  4  Belgelerin Gözünden Hasan Tahsin ve "İlk Kurşun" Meselesine Yeniden Bakmak...  2019
  5  Türkiye'de Dünü Insa Etmek: Hasan Tahsin ve Ilk Kursun Anıtı...  2019
  6  Hasan Tahsin ve "İlk Kurşun" Üzerine Bir Literatür Analiz...  2019
  7  İzmir'de İlk Kurşun Hadisesi'ne Dair Bazı Tanıklıklar...  2019
  8  Gazeteci Bülent Ecevit'in Kaleminden Kıbrıs Meselesine Bakmak...  2019
  9  'Unutma" ile "Hatırlama" Arasında Türkiye'nin Ermeni Meselesi (1923-1985)...  2018
  10  1940'lar Türkiyesi'nde Komünist Aramak...  2018
  11  "Ankara Çevresi"nin Ötekileştirilme Süreci ve Dil-Tarih Tasfiyesi'nin İdeolojik-Düşünsel Arka Planı...  2018
  12  Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık...  2016
  13  Savaş Yıllarında Milli Bir Burjuvazi Oluşturma Çabası Olarak Harp Zenginleri ve Buna Yönelik Eleştir...  2016
  14  II. Dünya Savası Sonrası Anti-Komünist Siyasal Iklimin Köy Enstitüleri'nin Kapatılmasına Etkisi....  2015
  15  "En Büyük Tehlike" Broşürü ve Buna Bağlı Olarak Turancı Akımların Kamuoyunda Tartışılması...  2010
  16  II. Dünya Savaşı Türkiyesi'nde Bir Muhalefet Örneği Olarak "Tan Gazetesi"...  2010
  17  Siyasi Bir Hesaplaşma Olarak "Hasan Ali Yücel-Kenan Öner Davası"...  2010
  18  Sedat Laçiner, Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası, 1. baskı, Uluslararası Stratejik Araş...  2009
 • NO AD TARİH
  1  Üniversiteye Giriş Sistemi Neyi Ölçme(me)ktedir?... 20/09/2014 - 20/09/2014
  2  Savaş Dönemi'nde Türkiye'de Sol Düşünceler ve Muzaffer Şerif... 03/11/2013 - 04/11/2013
  3  Uluslararası Siyasetin Türk İç Politikasını Şekillendirmesine Bir Örnek; II. Dünya Savaşı... 12/10/2011 - 14/10/2011
  4  Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ayrılmasına Yol Açan Siyasal Süreç ve Yüce... 25/02/2011 - 26/02/2011
  5  Türk Romanlarında Tıbbiyeli Algısı... 18/12/2010 - 19/12/2010
  6  Gazeteci Bülent Ecevit'in Kaleminden Kıbrıs Sorunu... 21/10/2010 - 23/10/2012
  7  Köy Enstitüleri'nin Kapatılma Sürecinde Türkiye'de Siyasal Akımlar, Görüşler ve Tartışmal... 20/05/2010 - 22/05/2010
  8  Üniversiteye Girişte Sosyal Bilimlerin Etkisi Veya Etkisizliği... 16/04/2010 - 18/04/2010
  9  Roman Üzerinden Tarihin Algılanmasına Bir Örnek: Kemal Tahir... 18/03/2010 - 20/03/2010
  10  Soğuk Savaşın Başlagıçında Amerikan Filosu'nun İzmir Ziyareti ve Kamuoyundaki Yansımaları... 10/12/2009 - 11/12/2009
  11  II. Dünya Savaşı Sonunda Türkiye'nin Dış Siyasetinde Yaşananların Ulaşım Politiklarına Et... 08/12/2009 - 09/12/2009
  12  Kemal Tahir Romanlarında Kuva-yi Milliye İmgesi... 08/09/2009 - 09/09/2009
 • NO AD YIL
  1  II. Dünya Savaşı Türkiye'sinde Millet Dergisi ve Anadolucu Milliyetçilik...  2020
 • KİTABIN ADI: ŞEHİR KÜLTÜR MEDENİYET ÇAKA BEY'DEN GÜNÜMÜZE İZMİR]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İZMİR'de 'iLK KURŞUN' MESELESİNE DAİR BAZI TESPİTLER ŞEHİR KÜLTÜR MEDENİYET ÇAKA BEY'DEN GÜNÜMÜZE İZMİR...  2022
  2  CUMHURİYET DÖNEMİNDE İZMİR'de EĞİTİM İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih 2. Cilt...  2013
  3  ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İZMİR'de KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ İzmir Kent Ansiklopedisi 2. Cilt...  2013
  4  Maarif, Beden Eğitimi-Spor Şûraları ve Hasan-Âli Yücel Hasan-Âli Yücel...  2011
  5  Hasan Ali Yücel Dönemi Sanat ve Müzik Anlayışıi Bestenen Eserleri Hasan Ali Yücel...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Ortaokul sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim programı tasarımı ve uygulaması...  2/2018 - 11/2018
  2  Tarih öğretmenlerinin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim programı tasarımı ve uygulaması...  2/2018 - 11/2018
 • NO Görev
  1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2024-Devam ediyor
  2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2021- Ocak 2024
  3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2021- Ağustos 2021
  4 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Haziran 2020- Ekim 2020
  5 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Haziran 2020- Ekim 2020
  6 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2020- Ekim 2020
  7 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Nisan 2019- Mayıs 2020
  8 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Nisan 2019- Mayıs 2020
  9 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2019- Mayıs 2020