En

DOÇ.DR. FEVZİ ÇAKMAK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  2003
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Alan Öğr.Sosyal Bilimler Eğt.Abd.(Tarih Öğretmenliği)  2005
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2007
  Doktora  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı  2012
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü  2013
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Alanı  2016
 • NO AD YIL
  1  27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi'nden 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne Türkiye'de Siyasî Yasak ve Mahkumiy...  2020
  2  TÜRK BASIN TARİHİ İÇİNDE MUHALİF BİR GAZETE: DEMOKRAT İZMİR...  2020
  3  Türk Basın Hayatında Demirkırat Gazetesi ve Fikret Karakoyunlu...  2020
  4  MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ'nın YAYIN ORGANI: BİRLİK GAZETESİ...  2019
  5  Milli Mücadele Dönemi Türk Mizahında Muhalif Bir Kimlik: Ali Kemal...  2019
  6  "CUMHURİYET'iN İLK YILLARINDA TÜRKİYE'NİN GÜNEY SINIRINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİ"...  2019
  7  Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Sürecinde CHP Kurultay Görüşmeleri ve Müfettiş Raporlarına Göre Part...  2017
  8  Halkevlerinin Kapatılması ve Cumhuriyet Halk Partisi Mallarına El Konulması...  2015
  9  Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'Ege Vazife Gezisi' ve 1959 Yılı Uşak-İzmir Olayları...  2014
  10  Kemal Anadol, Kasırga- Aera!, Doğan Kitap, Mayıs, 2013, 150 Sy. (Tanıtım Yazısı)...  2014
  11  Cumhuriyet İdaresi'nin Nüfusu Kayıt Altına Alma Girişimlerine Bir Örnek: 1934 Yılı Nüfus Taraması...  2013
  12  Bülent Durgun,Erken Cumhuriyet Dönemi İzmir Ekonomisi 1923-1938, (İsimli Kitabın Tanıtım Yazısı), 1....  2013
  13  Böceklerin Besin Kaynağı Olarak Kullanılmasına Bir Örnek: Çekirgeler...  2012
  14  Milis Yüzbaşı Recep Reis (İpsiz Recep)...  2012
  15  Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Nüfusu Kayıt Altına Almaya Yönelik Girişimler...  2010
  16  Orhan Karaveli, Ali Kemal: Belki Bir Günah Keçisi, 8. baskı, Doğan Kitap, İstanbul, 2009 (Kitap Tanı...  2010
  17  Bursa'da On Beşinci Yıl Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları...  2010
  18  Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk'ün Yanı Başında, Çankaya Köşkü Kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun Hatıraları,...  2009
  19  Kuruluşundan Kapatılışına Kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi İçerisinde Köy Enstitülerine Yönelik Mu...  2009
 • NO AD TARİH
  1  İnönü Savaşları'ndan Sakarya Savaşı'na Türk Düşününde Yaşanan Değişimi Görsellerden ... 07/10/2021 - 08/10/2021
  2  Milli Mücadele Yıllarında Sebilürreşad Dergisi'nde Mehmed Akif Ersoy'un Söylemleri... 12/03/2021 - 13/03/2021
  3  İkinci Meşrutiyet Dönemi Türk Mizah Sütunlarında Anayasa, Meclis-i Mebusan ve Politik Yaşam... 12/03/2020 - 13/03/2020
  4  İzmir ve İsmet İnönü... 18/12/2019 - 20/12/2019
  5  Milli Mücadele Dönemi Türk Mizahında Muhalif Bir Kimlik: Refik Halid (Karay)... 12/11/2019 - 15/11/2019
  6  Milli Mücadele Dönemi Türk Mizahında Muhalif Bir Kimlik: Ali Kemal... 11/06/2019 - 14/06/2019
  7  İngiliz "The Times" Gazetesi'ne Göre Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Katılma Süreci (1... 04/04/2019 - 06/04/2019
  8  Cumhuriyet Türkiye'sinin Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla Mücadelesine Bir Örnek: Sıtma Sav... 19/09/2018 - 21/09/2018
  9  Milli Mücadele Dönemi Türk Mizahında İttihatçılık ve İttihatçılar... 11/09/2018 - 12/09/2018
  10  İttihad Gazetesi Gözünden İzmir'de 1908 Seçimleri... 05/04/2018 - 07/04/2018
  11  Muhalif Kimliğiyle Adnan Menderes'in Türk Siyasetindeki İzleri... 20/03/2018 - 20/03/2018
  12  Milli Mücadele Döneminden Cumhuriyet'in İlk Yıllarına Türk Mizahında Sovyet Rusya ve Bolşevi... 25/10/2017 - 27/10/2017
  13  Balkan Savaşlarından Mübadele'ye: Anadolu'ya Yönelik Göçlerin Türk Mizahına Olan Yansımalar... 17/02/2017 - 19/02/2017
  14  Türk Mizahında Birinci Dünya SAvaşı... 01/06/2016 - 04/06/2016
  15  27 Mayıs'a Giden Süreç... 26/05/2016 - 26/05/2016
  16  Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Deniz Ticaretinin Genel Durumu ve Gelişimine Yönelik Alınan Tedbi... 26/11/2015 - 28/11/2015
  17  İzmir: Küllerinden Doğan Bir Şehir ve Belediye Başkanı Behçet Uz... 15/05/2015 - 17/05/2015
  18  Karagöz Mizah Dergisi Sütunlarında Birinci Dünya SAvaşı... 16/10/2014 - 18/10/2014
  19  İnsan Gıdası Olarak Arı Tüketilebilir mi?... 16/10/2014 - 17/10/2014
  20  Türk Mizahında Mübadele... 08/05/2014 - 09/05/2014
  21  Bedri Koraman ve Türk Karikatüründeki Yeri... 24/10/2013 - 26/10/2013
  22  "Navarin Baskını Sonrasında Osmanlı Devleti'nin Yeni Donanma Kurma Çabaları ve ABD ile Yapıla... 23/06/2013 - 23/06/2013
  23  "Sivas Kongresi'nden Meclis-i Mebusan'ın Açılışına Giden Süreçte Yaşananlar"... 25/04/2013 - 25/04/2013
  24  18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Karadeniz Ticaretinde Türk-Rus Rekabeti... 19/10/2012 - 21/10/2012
  25  Torbalı ve Bayındır Nüfus Defterlerine Göre Balkan Savaşlarında Kalanlar... 05/10/2012 - 07/10/2012
  26  Ay Dede ve Karagöz Mizah Dergilerinde Türk Kurtuluş Savaşı... 02/10/2012 - 04/10/2012
  27  Tıbbiyeli Hikmet Örneğinde Gençliğin Milli Mücadeledeki Rolü... 04/09/2012 - 04/09/2012
  28  Büyük Taarruzun İtilaf Devletleri ve Yunanlılar Açısından Sonuçları... 25/08/2012 - 25/08/2012
  29  Kongreler Döneminde İstanbul'daki Mualif Yapı... 07/08/2012 - 07/08/2012
  30  20. Yüzyılın Başlarında Türkiye-Rusya Ticaretinde Trabzon Limanı ve Faaliyetleri... 16/04/2012 - 17/04/2012
  31  Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Bergama da Siyaset Hayatı (1946-1950)... 07/04/2011 - 09/04/2011
  32  Hasan Âli Yücel'den Türk-İslam Sentezine Cumhuriyet'in Kültür Politikaları... 25/02/2011 - 27/02/2011
  33  Türk Kamuoyunda Kıbrıs Algısı: 1958 Kıbrıs Mitingleri... 21/10/2010 - 23/10/2010
  34  Türkiye'de Tarihçiliğin Gelişiminde Süreli Yayınların Etkisine Bir Örnek: Ülkü Dergisi... 16/06/2010 - 18/06/2010
  35  İsmail Hakkı Tonguç'un Düşüncesinde İş ve Üretime Yönelik Eğitim ve Bunun Türk Köyüne ... 20/05/2010 - 22/05/2010
  36  Sözel Tarihçiliğe Yönelik Saptamalar ve Sorunlar: Bursa Örneği... 18/03/2010 - 20/03/2010
  37  Demokrat Parti'nin Muhalefeti Sürecinde İzmir'de İktidar Muhalefet İlişkisi 1945-1950... 10/12/2009 - 12/12/2009
  38  Umur-u Nafia Programı'ndan Günümüze Cumhuriyet'in Ulaşım Politikaları... 08/12/2009 - 09/12/2009
  39  Kuva-yı Milliye Hareketine Karşı Farklı Bir Bakış: Ali Kemal... 06/09/2009 - 08/09/2009
 • NO AD YIL
  1  İzmir'in Siyasi Hayatında Seçimler (1908-1945)...  2017
  2  Körfezin Mavi Kucağında KONAK...  2014
  3  Belleklerden Dile Gelen Bornova (Osmanlı'dan Günümüze)...  2014
  4  Bursa Yerelinde Cumhuriyet Halk Partisi (1946-1960)...  2014
  5  Bursa İli Çanakkale Şehitleri...  2008
 • KİTABIN ADI: Köy Enstitüleri Dosyası]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Av. Teoman Ergül'e Armağan]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Mustafa İsmet İnönü and Izmir IZMIR:Search of the Past...  2020
  2  Nuri (Nurettin) Ulusu (1905-1979)Atatürk Ansiklopedisi...  2020
  3  İzmir Enternasyonal FuarıAtatürk Ansiklopedisi...  2020
  4  1961 REFERANDUMUNDAN 12 MART 1971 MUHTIRASI'na RİZE'de SİYASET Cumhuriyet Döneminde Rize - II (1950-1960) Siyasi Temeller...  2019
  5  12 MART'TAN 12 EYLÜL'E RİZE'DE SİYASÎ HAYAT CUMHURİYET DÖNEMİNDE RİZE-II (1950-1980) SİYASÎ TEMELLER...  2019
  6  Sağlık ve Sosyal Dayanışma Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-1950)...  2018
  7  Köy Esntitüleri Bünyesinde 'Yaşayarak ve Üreterek' Eğitim Köy Enstitüleri Dosyası...  2018
  8  Ekrem Hayri Üstündağ İzmir Kent Ansiklopedisi Biyografi Cildi II...  2018
  9  Atilla Karaosmanoğlu İzmir Kent Ansiklopedisi Biyografi Cildi I...  2018
  10  Hümanist Bir Aydınlanmacı; Hasan Âli Yücel Köy Enstitüleri Dosyası Türk Rönesansı...  2018
  11  Türk Mizahında Mübadele Mübadele Kitabı...  2017
  12  'Roman Tadında' Bir Milli Mücadele Tarihi Av. Teoman Ergül'e Armağan...  2017
  13  Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıtlarına Göre Türkiye Cumhuriyeti'nin Sıtma Savaşı (1920-1946) Tarihsel Süreçte Anadolu'da Sıtma...  2017
  14  Atatürk ve Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Uyguladığı İktisadi Politikalar Cumhuriyet'in Kazanımları...  2017
  15  Milli Mücadelenin Tıbbiyeliler Tarafından Desteklenmesi ve Darülfünun Boykotu Vatan ve Sıhhat-Tıbbiyenin Yurtseverliği...  2015
  16  Bir Sürgün Hikayesi: Şeref Kurbanları ve Tıbbiyeliler Vatan ve Sıhhat-Tıbbiyenin Yurtseverliği...  2015
  17  Sivas Kongresinde Bir Tıbbiyeli: Dr. Hikmet Mehmet (Boran) Bey Vatan ve Sıhhat-Tıbbiyenin Yurtseverliği...  2015
  18  Sağlık Tarihinde Tütün Mucizeden Belaya Yolculuk TÜTÜN...  2014
  19  Osmanlı Toplumunda Tütün Merkezli Çatışma Alanı: Kolcular ve Ayıngacılar Mucizeden Belaya Yolculuk Tütün...  2014
  20  27 Mayıs'tan 12 Eylül'e İzmir İzmir Kent Ansiklopedisi...  2013
  21  Demokrat Parti İktidarında İzmir (1950-1960) İzmir Kent Ansiklopedisi...  2013
  22  Çok Partili Hayata Geçiş Süreci ve İzmir (1946-1950) İzmir Kent Ansiklopedisi...  2013
 • NO AD TARIH
  1  Kayseri Atatürk Evi Müzesinin Onarım ve Restorasyon Çalışmaları...  10/2016 - 8/2017
  2  İzmir Atatürk Müzesi Teşhir ve Tanzim...  9/2014 - 5/2015
  3  İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih Cildi...  5/2011 - 5/2013
  4  "Selanik Atatürk Evi"...  7/2011 - 8/2013
  5  Bursa İline Mensup Çanakkale Şehitlerinin Ailelerine Yönelik Bir Saha Araştırması...  12/2006 - /2008
  6  Tanıkların Anlatılarıyla Bursa Tarihi (Sözlü Tarih Arşivi 1919-1938)...  7/2002 - 1/2005
 • NO AD TARIH
  1  TRT Haber Radyo/ Mercek Programı/29 Nisan 2018, Radyo Programı...  2018
  2  TRT Kent Radyo/ Deniz'in Kokusu/18 Mart 2016, Radyo Programı...  2016
  3  EGE TV- Güne Bakış Programı- "9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu", TV Programı...  2015
  4  EGE TV-Hayat Sevince Güzel- Çanakkale Savaşları-17.03.2015, TV Programı...  2015
  5  SKY TV- "Hayatın Nabzı Programı"- Çanakkale Savaşları'nın Günümüz Siyasi Gelişmelerine Ol...  2015
  6  Kanal 35- Günaydın Ege Programı- "9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu", TV Programı...  2015
  7  "Atatürk'ün Çanakkale Savaşları Üzerine Kaleme Aldığı Eserler", TRT Radyo 1, Sesli Rehber P...  2014
  8  "19 Mayıs'ın Türk Tarihi Açısından Önemi", TRT Radyo 1, Sesli Rehber Programı, 20 Mayıs 201...  2014
  9  EGE TV-Hayat Sevince Güzel- "Kabotaj Bayramı", TV Programı...  2014
  10  EGE TV-Hayat Sevince Güzel-"Çanakkale Zaferi" 26.03.2014, TV Programı...  2014
  11  EGE TV-Hayat Sevince Güzel-"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" Programı, TV Programı...  2013
  12  EGE TV-Hayat Sevince Güzel-"30 Ağustos Zafer Bayramı", TV Programı...  2013
  13  EGE TV-Hayat Sevince Güzel- "9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu", TV Programı...  2013
  14  EGE TV-Günebakış-"Çanakkale Zaferi ve Atatürk"-15 Mart 2012, TV Programı...  2012
  15  EGE TV-Gökkuşağı Programı-"10 Kasım ve Atatürk"-10 Kasım 2011, TV Programı...  2011
  16  TRT Belgesel- "Atatürk ve Cumhuriyet", 29 Ekim 2010, TV Programı...  2010
  17  Yeni Asır TV-"Atatürk ve Türkiye", 10 Kasım 2010, TV Programı...  2010
  18  TRT, "1915 Ermeni Tehciri", 06.04.2009, Radyo Programı...  2009
  19  TRT, "Cumhuriyet ve Atatürk", 29.10.2009, Radyo Programı...  2009
 • NO AD YIL
  1  Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü...  2013
 • NO Görev
  1 DEÜ Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2021-Devam ediyor
  2 Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2021-Devam ediyor
  3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2021- Temmuz 2021
  4 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ocak 2021- Temmuz 2021
  5 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2021- Temmuz 2021
  6 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2020- Aralık 2020
  7 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2019- Aralık 2020
  8 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2018- Eylül 2018
  9 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Kasım 2017- Ağustos 2018
  10 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdürü, Kasım 2017- Ağustos 2018
  11 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Ağustos 2018
  12 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2017- Ağustos 2018
  13 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Ağustos 2018
  14 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Kasım 2017
  15 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Kasım 2017- Kasım 2017
  16 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Kasım 2017
  17 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2017- Kasım 2017
  18 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2016- Ekim 2017
  19 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Mart 2016- Ekim 2017
  20 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2016- Ekim 2017
  21 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2016- Mart 2016
  22 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2016- Mart 2016
  23 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı Vekili, Ocak 2016- Ekim 2017
  24 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ağustos 2015- Ocak 2016
  25 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ağustos 2015- Ocak 2016
  26 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2015- Ocak 2016