Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. FEVZİ ÇAKMAK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  2003
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Alan Öğr.Sosyal Bilimler Eğt.Abd.(Tarih Öğretmenliği)  2005
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2007
  Doktora  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı  2012
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü  2013
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Alanı  2016
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü  2023
 • NO AD YIL
  1  OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'de DEPREM İLE BULAŞICI VE SALGIN HASTALIKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ...  2023
  2  Cumhuriyet Türkiyesi'nin Sağlık Politikası ve Uygulamaları (1923-1973)...  2023
  3  Cumhuriyet'in Kendini Batı'ya Tanıtma Projesi: Seyyar Sergi'nin Türk ve Dünya Kamuoyundaki Yansımala...  2023
  4  Milli Mücadele Döneminde Batı Cephesinde Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele...  2022
  5  TÜRK BASIN TARİHİ İÇİNDE MUHALİF BİR GAZETE: DEMOKRAT İZMİR...  2020
  6  27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi'nden 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne Türkiye'de Siyasî Yasak ve Mahkumiy...  2020
  7  Türk Basın Hayatında Demirkırat Gazetesi ve Fikret Karakoyunlu...  2020
  8  Milli Mücadele Dönemi Türk Mizahında Muhalif Bir Kimlik: Ali Kemal...  2019
  9  MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ'nın YAYIN ORGANI: BİRLİK GAZETESİ...  2019
  10  "CUMHURİYET'iN İLK YILLARINDA TÜRKİYE'NİN GÜNEY SINIRINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİ"...  2019
  11  Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Sürecinde CHP Kurultay Görüşmeleri ve Müfettiş Raporlarına Göre Part...  2017
  12  Halkevlerinin Kapatılması ve Cumhuriyet Halk Partisi Mallarına El Konulması...  2015
  13  Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'Ege Vazife Gezisi' ve 1959 Yılı Uşak-İzmir Olayları...  2014
  14  Kemal Anadol, Kasırga- Aera!, Doğan Kitap, Mayıs, 2013, 150 Sy. (Tanıtım Yazısı)...  2014
  15  Cumhuriyet İdaresi'nin Nüfusu Kayıt Altına Alma Girişimlerine Bir Örnek: 1934 Yılı Nüfus Taraması...  2013
  16  Bülent Durgun,Erken Cumhuriyet Dönemi İzmir Ekonomisi 1923-1938, (İsimli Kitabın Tanıtım Yazısı), 1....  2013
  17  Böceklerin Besin Kaynağı Olarak Kullanılmasına Bir Örnek: Çekirgeler...  2012
  18  Milis Yüzbaşı Recep Reis (İpsiz Recep)...  2012
  19  Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Nüfusu Kayıt Altına Almaya Yönelik Girişimler...  2010
  20  Orhan Karaveli, Ali Kemal: Belki Bir Günah Keçisi, 8. baskı, Doğan Kitap, İstanbul, 2009 (Kitap Tanı...  2010
  21  Bursa'da On Beşinci Yıl Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları...  2010
  22  Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk'ün Yanı Başında, Çankaya Köşkü Kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun Hatıraları,...  2009
  23  Kuruluşundan Kapatılışına Kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi İçerisinde Köy Enstitülerine Yönelik Mu...  2009
 • NO AD TARİH
  1  Atatürk Türkiye'sinin Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla Mücadelesi... 10/11/2022 - 13/11/2022
  2  Mudanya Mütarekesi Günlerinde Kazım Karabekir Paşa'nın Faaliyetleri... 11/10/2022 - 13/10/2022
  3  Saltanatın Kaldırılmasının 100. Yılında Türk Basınında Rejim Tartışmaları (Kasım 1922-... 03/10/2022 - 07/10/2022
  4  Muhalefet Lideri Olarak Celal Bayar'ın Söylem ve Eylemleri (1945-1950)... 21/09/2022 - 23/09/2022
  5  Halit (Karsıalan) Paşa'nın Kocaeli Grup Komutanlığı Görevinin Büyük Taarruz'daki Yeri ve Ö... 17/09/2022 - 18/09/2022
  6  Mudanya Mütarekesi Günlerinde Paşaların Bursa Günleri (Ekim 1922)... 16/09/2022 - 16/09/2022
  7  Cumhuriyet Hükümetlerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Törenlerine Yönelik Tutum ve Uygula... 26/08/2022 - 28/08/2022
  8  Cumhuriyet'in İLan Edildiği Yıl İzmir'in SAğlık Durumu ve Sağlık Teşkilatı... 24/03/2022 - 27/03/2022
  9  Milli Mücadele Döneminde Batı Anadolu'da Sağlık ve Sosyal Yardım Faaliyetleri... 22/10/2021 - 24/10/2021
  10  İnönü Savaşları'ndan Sakarya Savaşı'na Türk Düşününde Yaşanan Değişimi Görsellerden ... 07/10/2021 - 08/10/2021
  11  Milli Mücadele Yıllarında Sebilürreşad Dergisi'nde Mehmed Akif Ersoy'un Söylemleri... 12/03/2021 - 13/03/2021
  12  İkinci Meşrutiyet Dönemi Türk Mizah Sütunlarında Anayasa, Meclis-i Mebusan ve Politik Yaşam... 12/03/2020 - 13/03/2020
  13  İzmir ve İsmet İnönü... 18/12/2019 - 20/12/2019
  14  Milli Mücadele Dönemi Türk Mizahında Muhalif Bir Kimlik: Refik Halid (Karay)... 12/11/2019 - 15/11/2019
  15  Milli Mücadele Dönemi Türk Mizahında Muhalif Bir Kimlik: Ali Kemal... 11/06/2019 - 14/06/2019
  16  İngiliz "The Times" Gazetesi'ne Göre Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Katılma Süreci (1... 04/04/2019 - 06/04/2019
  17  Cumhuriyet Türkiye'sinin Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla Mücadelesine Bir Örnek: Sıtma Sav... 19/09/2018 - 21/09/2018
  18  Milli Mücadele Dönemi Türk Mizahında İttihatçılık ve İttihatçılar... 11/09/2018 - 12/09/2018
  19  İttihad Gazetesi Gözünden İzmir'de 1908 Seçimleri... 05/04/2018 - 07/04/2018
  20  Muhalif Kimliğiyle Adnan Menderes'in Türk Siyasetindeki İzleri... 20/03/2018 - 20/03/2018
  21  Milli Mücadele Döneminden Cumhuriyet'in İlk Yıllarına Türk Mizahında Sovyet Rusya ve Bolşevi... 25/10/2017 - 27/10/2017
  22  Balkan Savaşlarından Mübadele'ye: Anadolu'ya Yönelik Göçlerin Türk Mizahına Olan Yansımalar... 17/02/2017 - 19/02/2017
  23  Türk Mizahında Birinci Dünya SAvaşı... 01/06/2016 - 04/06/2016
  24  27 Mayıs'a Giden Süreç... 26/05/2016 - 26/05/2016
  25  Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Deniz Ticaretinin Genel Durumu ve Gelişimine Yönelik Alınan Tedbi... 26/11/2015 - 28/11/2015
  26  İzmir: Küllerinden Doğan Bir Şehir ve Belediye Başkanı Behçet Uz... 15/05/2015 - 17/05/2015
  27  İnsan Gıdası Olarak Arı Tüketilebilir mi?... 16/10/2014 - 17/10/2014
  28  Karagöz Mizah Dergisi Sütunlarında Birinci Dünya SAvaşı... 16/10/2014 - 18/10/2014
  29  Türk Mizahında Mübadele... 08/05/2014 - 09/05/2014
  30  Bedri Koraman ve Türk Karikatüründeki Yeri... 24/10/2013 - 26/10/2013
  31  "Navarin Baskını Sonrasında Osmanlı Devleti'nin Yeni Donanma Kurma Çabaları ve ABD ile Yapıla... 23/06/2013 - 23/06/2013
  32  "Sivas Kongresi'nden Meclis-i Mebusan'ın Açılışına Giden Süreçte Yaşananlar"... 25/04/2013 - 25/04/2013
  33  18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Karadeniz Ticaretinde Türk-Rus Rekabeti... 19/10/2012 - 21/10/2012
  34  Torbalı ve Bayındır Nüfus Defterlerine Göre Balkan Savaşlarında Kalanlar... 05/10/2012 - 07/10/2012
  35  Ay Dede ve Karagöz Mizah Dergilerinde Türk Kurtuluş Savaşı... 02/10/2012 - 04/10/2012
  36  Tıbbiyeli Hikmet Örneğinde Gençliğin Milli Mücadeledeki Rolü... 04/09/2012 - 04/09/2012
  37  Büyük Taarruzun İtilaf Devletleri ve Yunanlılar Açısından Sonuçları... 25/08/2012 - 25/08/2012
  38  Kongreler Döneminde İstanbul'daki Mualif Yapı... 07/08/2012 - 07/08/2012
  39  20. Yüzyılın Başlarında Türkiye-Rusya Ticaretinde Trabzon Limanı ve Faaliyetleri... 16/04/2012 - 17/04/2012
  40  Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Bergama da Siyaset Hayatı (1946-1950)... 07/04/2011 - 09/04/2011
  41  Hasan Âli Yücel'den Türk-İslam Sentezine Cumhuriyet'in Kültür Politikaları... 25/02/2011 - 27/02/2011
  42  Türk Kamuoyunda Kıbrıs Algısı: 1958 Kıbrıs Mitingleri... 21/10/2010 - 23/10/2010
  43  Türkiye'de Tarihçiliğin Gelişiminde Süreli Yayınların Etkisine Bir Örnek: Ülkü Dergisi... 16/06/2010 - 18/06/2010
  44  İsmail Hakkı Tonguç'un Düşüncesinde İş ve Üretime Yönelik Eğitim ve Bunun Türk Köyüne ... 20/05/2010 - 22/05/2010
  45  Sözel Tarihçiliğe Yönelik Saptamalar ve Sorunlar: Bursa Örneği... 18/03/2010 - 20/03/2010
  46  Demokrat Parti'nin Muhalefeti Sürecinde İzmir'de İktidar Muhalefet İlişkisi 1945-1950... 10/12/2009 - 12/12/2009
  47  Umur-u Nafia Programı'ndan Günümüze Cumhuriyet'in Ulaşım Politikaları... 08/12/2009 - 09/12/2009
  48  Kuva-yı Milliye Hareketine Karşı Farklı Bir Bakış: Ali Kemal... 06/09/2009 - 08/09/2009
 • NO AD YIL
  1  II. Meşrutiyet'ten Milli Mücadele'nin Sonuna Türk Mizahında Siyasi Karikatürler (1908-1922)...  2022
  2  İzmir'in Siyasi Hayatında Seçimler (1908-1945)...  2017
  3  Körfezin Mavi Kucağında KONAK...  2014
  4  Belleklerden Dile Gelen Bornova (Osmanlı'dan Günümüze)...  2014
  5  Bursa Yerelinde Cumhuriyet Halk Partisi (1946-1960)...  2014
  6  Bursa İli Çanakkale Şehitleri...  2008
 • KİTABIN ADI: Köy Enstitüleri Dosyası]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Av. Teoman Ergül'e Armağan]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  KOALİSYONLAR DÖNEMİ (1961-1965)Türkiye Cumhuriyet Tarihi-3...  2023
  2  Atatürk Dönemi Türk Mizahında Siyasi Karikatür 100. Yılında Atatürk ve Cumhuriyet...  2023
  3  Cumhuriyet Hükümetlerinin Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla Mücadelesi Cumhuriyetimizin 100. Yılında Devlet Ebed Müddet...  2023
  4  Cumhuriyet Türkiye'sinin Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla Mücadelesi Üzerinden Yalova ve Çevresine Bakış Osman Gazi'den Atatürk'e Cumhuriyet'in 100. Yılı ve Yalova...  2023
  5  Batı Anadolu'da Kuva-yı MilliyeTürkiye Cumhuriyeti Tarihi-1...  2023
  6  İzmir'in İşgali (15 Mayıs 1919)Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-1...  2023
  7  Cumhuriyet'in Toplumsal Dönüşüm Kurumları: Halkevleri (1932-1951) Türk Siyasal Hayatında Siyasi Fikir Temsilleri-1...  2023
  8  Cumhuriyet Hükümetlerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Törenlerine Yönelik Tutum ve Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi100. Yılında Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi...  2023
  9  Türk İstiklal Harbi'nin Mali Boyutları Türk Milleti'nin Milli Mücadelesi: Türk İstiklal Harbi...  2023
  10  İktidar'dan Muhalefete Adnan Menderes (1930-1950) Türk Tarihçiliğinde Kırk Yıl: Prof. Dr. Mustafa Yılmaz'a Armağan...  2023
  11  Mudanya Mütarekesi Günlerinde Paşaların Bursa Günleri (Ekim 1922) İşgalden Kurtuluşa Milli Mücadele Döneminde Bursa (100.YIl)...  2023
  12  Demokrat İzmir GazetesiAtatürk Ansiklopedisi...  2023
  13  İzmir Atatürk Müzesi (11 Eylül 1941)Atatürk Ansiklopedisi...  2023
  14  Türk Mizah Dergilerinde Lozan Barış Görüşmeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin Tapu Senedi Lozan Barış ANtlaşması 100. Yıl...  2023
  15  BÜYÜK TAARRUZ ÖNCESİ YUNANİSTAN'IN BATI ANADOLU'daKİ MUHTARİYET İLANI 100. Yılında Büyük Taarruz...  2022
  16  MUHALEFET LİDERİ OLARAK CELAL BAYAR'ıN SÖYLEM VE EYLEMLERİ (1945-1950) Asırlık Çınar Celal Bayar...  2022
  17  HALİT (KARSIALAN) PAŞA'NIN KOCAELİ GRUP KOMUTANLIĞI GÖREVİNİN BÜYÜK TAARRUZ'DAKİ YERİ VE ÖNEMİ100. Yılında Milli Mücadele ve Bandırma'da Son Kurşun...  2022
  18  Türk Demokrasi Tarihi İçinde 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Darbeler...  2022
  19  Kemalist Milliyetçiliğin İdeoloğu: Recep Peker Tek Parti Döneminde Türk Milliyetçiliğinin Farklılaşan 'Yüz'leri (1923-1950)...  2022
  20  Cumhuriyet'in İlan Edildiği Yıl İzmir'in Sağlık Durumu ve Sağlık TeşkilatıÇaka Bey'den Günümüze İzmir...  2022
  21  İnönü Savaşlarından Sakarya Savaşına Türk Düşününde Yaşanan Değişimi Karikatürlerden Okumak Mütarekeden İstiklale 1921 Yılında Milli Mücadele...  2021
  22  Milli Mücadele Dönemi Sağlık ve Sosyal Yardım Faaliyetleri Milli Mücadele 1921...  2021
  23  Nuri (Nurettin) Ulusu (1905-1979)Atatürk Ansiklopedisi...  2021
  24  İzmir Enternasyonal FuarıAtatürk Ansiklopedisi...  2021
  25  Türk İdman Cemiyetleri (Türk Spor Kurumu)Atatürk Ansiklopedisi...  2021
  26  Mustafa İsmet İnönü and Izmir IZMIR:Search of the Past...  2020
  27  1961 REFERANDUMUNDAN 12 MART 1971 MUHTIRASI'na RİZE'de SİYASET Cumhuriyet Döneminde Rize - II (1950-1960) Siyasi Temeller...  2019
  28  12 MART'TAN 12 EYLÜL'E RİZE'DE SİYASÎ HAYAT CUMHURİYET DÖNEMİNDE RİZE-II (1950-1980) SİYASÎ TEMELLER...  2019
  29  Ekrem Hayri Üstündağ İzmir Kent Ansiklopedisi Biyografi Cildi II...  2018
  30  Atilla Karaosmanoğlu İzmir Kent Ansiklopedisi Biyografi Cildi I...  2018
  31  Sağlık ve Sosyal Dayanışma Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-1950)...  2018
  32  Köy Esntitüleri Bünyesinde 'Yaşayarak ve Üreterek' Eğitim Köy Enstitüleri Dosyası...  2018
  33  Atatürk ve Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Uyguladığı İktisadi Politikalar Cumhuriyet'in Kazanımları...  2017
  34  Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıtlarına Göre Türkiye Cumhuriyeti'nin Sıtma Savaşı (1920-1946) Tarihsel Süreçte Anadolu'da Sıtma...  2017
  35  Türk Mizahında Mübadele Mübadele Kitabı...  2017
  36  'Roman Tadında' Bir Milli Mücadele Tarihi Av. Teoman Ergül'e Armağan...  2017
  37  Milli Mücadelenin Tıbbiyeliler Tarafından Desteklenmesi ve Darülfünun Boykotu Vatan ve Sıhhat-Tıbbiyenin Yurtseverliği...  2015
  38  Bir Sürgün Hikayesi: Şeref Kurbanları ve Tıbbiyeliler Vatan ve Sıhhat-Tıbbiyenin Yurtseverliği...  2015
  39  Sivas Kongresinde Bir Tıbbiyeli: Dr. Hikmet Mehmet (Boran) Bey Vatan ve Sıhhat-Tıbbiyenin Yurtseverliği...  2015
  40  Sağlık Tarihinde Tütün Mucizeden Belaya Yolculuk TÜTÜN...  2014
  41  Osmanlı Toplumunda Tütün Merkezli Çatışma Alanı: Kolcular ve Ayıngacılar Mucizeden Belaya Yolculuk Tütün...  2014
  42  27 Mayıs'tan 12 Eylül'e İzmir İzmir Kent Ansiklopedisi...  2013
  43  Demokrat Parti İktidarında İzmir (1950-1960) İzmir Kent Ansiklopedisi...  2013
  44  Çok Partili Hayata Geçiş Süreci ve İzmir (1946-1950) İzmir Kent Ansiklopedisi...  2013
 • NO AD TARIH
  1  Kayseri Atatürk Evi Müzesinin Onarım ve Restorasyon Çalışmaları...  10/2016 - 8/2017
  2  İzmir Atatürk Müzesi Teşhir ve Tanzim...  9/2014 - 5/2015
  3  İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih Cildi...  5/2011 - 5/2013
  4  "Selanik Atatürk Evi"...  7/2011 - 8/2013
  5  Bursa İline Mensup Çanakkale Şehitlerinin Ailelerine Yönelik Bir Saha Araştırması...  12/2006 - /2008
  6  Tanıkların Anlatılarıyla Bursa Tarihi (Sözlü Tarih Arşivi 1919-1938)...  7/2002 - 1/2005
 • NO AD TARIH
  1  TRT Haber Radyo/ Mercek Programı/29 Nisan 2018, Radyo Programı...  2018
  2  TRT Kent Radyo/ Deniz'in Kokusu/18 Mart 2016, Radyo Programı...  2016
  3  EGE TV- Güne Bakış Programı- "9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu", TV Programı...  2015
  4  EGE TV-Hayat Sevince Güzel- Çanakkale Savaşları-17.03.2015, TV Programı...  2015
  5  SKY TV- "Hayatın Nabzı Programı"- Çanakkale Savaşları'nın Günümüz Siyasi Gelişmelerine Ol...  2015
  6  Kanal 35- Günaydın Ege Programı- "9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu", TV Programı...  2015
  7  "Atatürk'ün Çanakkale Savaşları Üzerine Kaleme Aldığı Eserler", TRT Radyo 1, Sesli Rehber P...  2014
  8  "19 Mayıs'ın Türk Tarihi Açısından Önemi", TRT Radyo 1, Sesli Rehber Programı, 20 Mayıs 201...  2014
  9  EGE TV-Hayat Sevince Güzel- "Kabotaj Bayramı", TV Programı...  2014
  10  EGE TV-Hayat Sevince Güzel-"Çanakkale Zaferi" 26.03.2014, TV Programı...  2014
  11  EGE TV-Hayat Sevince Güzel-"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" Programı, TV Programı...  2013
  12  EGE TV-Hayat Sevince Güzel-"30 Ağustos Zafer Bayramı", TV Programı...  2013
  13  EGE TV-Hayat Sevince Güzel- "9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu", TV Programı...  2013
  14  EGE TV-Günebakış-"Çanakkale Zaferi ve Atatürk"-15 Mart 2012, TV Programı...  2012
  15  EGE TV-Gökkuşağı Programı-"10 Kasım ve Atatürk"-10 Kasım 2011, TV Programı...  2011
  16  TRT Belgesel- "Atatürk ve Cumhuriyet", 29 Ekim 2010, TV Programı...  2010
  17  Yeni Asır TV-"Atatürk ve Türkiye", 10 Kasım 2010, TV Programı...  2010
  18  TRT, "1915 Ermeni Tehciri", 06.04.2009, Radyo Programı...  2009
  19  TRT, "Cumhuriyet ve Atatürk", 29.10.2009, Radyo Programı...  2009
 • NO AD YIL
  1  Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü...  2013
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü İzmir'in Kurtuluşunun 100.Yılına İlişkin Kitap Yazım Komisyonu Üyesi, Mayıs 2023-Devam ediyor
  2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2023-Devam ediyor
  3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ocak 2023-Devam ediyor
  4 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2023-Devam ediyor
  5 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2023- Ocak 2023
  6 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ocak 2023- Ocak 2023
  7 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2023- Ocak 2023
  8 D.E.Ü. Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2021-Devam ediyor
  9 Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2021- Temmuz 2023
  10 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2021- Temmuz 2021
  11 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ocak 2021- Temmuz 2021
  12 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2021- Temmuz 2021
  13 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2020- Aralık 2020
  14 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2019- Aralık 2020
  15 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2018- Eylül 2018
  16 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Kasım 2017- Ağustos 2018
  17 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdürü, Kasım 2017- Ağustos 2018
  18 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Ağustos 2018
  19 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2017- Ağustos 2018
  20 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Ağustos 2018
  21 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Kasım 2017
  22 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Kasım 2017- Kasım 2017
  23 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Kasım 2017
  24 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2017- Kasım 2017
  25 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2016- Ekim 2017
  26 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Mart 2016- Ekim 2017
  27 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2016- Ekim 2017
  28 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2016- Mart 2016
  29 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2016- Mart 2016
  30 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı Vekili, Ocak 2016- Ekim 2017
  31 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ağustos 2015- Ocak 2016
  32 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ağustos 2015- Ocak 2016
  33 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2015- Ocak 2016