En

DOÇ.DR. EMEL ULUSOY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ACİL BAKIM BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2013
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bakım Bilim Dalı  2018
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Çocuk Acil  2020
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2021
 • NO AD YIL
  1  Bakteriyel Menenjitin Erken Tanısında Klinik ve Laboratuvarın Yeri Clinical and Laboratory Findings ...  2020
  2  Which Device Is Favorable for Intubation Attempts of Pediatric Residents on Four Different Pediatric...  2020
  3  Is Ischemia-Modified Albumin a Reliable Marker in Accurate Diagnosis of Appendicitis in Children...  2020
  4  Integration of Physical Examination, Old and New Biomarkers, and Ultrasonography by Using Neural Net...  2019
  5  The effect of early midazolam infusion on the duration of pediatric status epilepticus patients...  2019
  6  Unexpected Complication of Blunt Trauma: Evisceration...  2018
  7  Unexpected Diagnosis in an Adolescent With Bruises and Ecchymosis: Celiac Disease...  2018
  8  Acute Traumatic Coagulopathy: The Value of Histone in Pediatric Trauma Patients...  2018
  9  Elevated serum neopterin levels in children with functional constipation: association with systemic ...  2018
  10  Are cytokines and cortisol important predictors for the severity of pediatric croup: A case control ...  2017
  11  A rare cause of subgaleal hematoma in children: Hair pulling...  2017
  12  Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis...  2016
  13  Serum motilin levels and motilin gene polymorphisms in children with functional constipation...  2016
  14  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi...  2016
  15  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri...  2015
  16  Çocukluk çağında fonksiyonel konstipasyonun tanı ve tedavisi....  2013
  17  Pankreas Yaralanması: Olgu Sunumu...  2012
  18  Vitamin D Bağımlı Rikets Tip I: İki Olgu Sunumu...  2012
  19  Clinical profile and etiologies of children with central diabetes insipidus: a single-center experie...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Tip 1 diyabetes mellitus ve diyabetik ketoasidoz birlikteliğinde unutulmaması gereken bir tanı... 30/05/2021 - 02/06/2021
  2  The role of optic nerve sheath diameter measurements by ocular ultrasonography in predication of rai... 19/09/2020 - 22/09/2020
  3  İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN'İN APANDİSİT TANISINDAKİ YERİ... 18/10/2018 - 20/10/2018
  4  ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA ENFEKSİYON DIŞI MAKSİLLOFASİYAL ACİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 18/10/2018 - 20/10/2018
  5  Respiratuvar sinsityal virüse bağlı lat solunum yolu enfeksiyonlarında hastaneye yatışı belir... 18/10/2017 - 21/10/2017
  6  Çocukluk yaş gubu major travmalarında eşlik eden ekstremite travmalarının klinik sonuçlar üz... 18/10/2017 - 21/10/2017
  7  Kafa travması geçiren çocuklarda serum IGF-1 düzeyi ile nörolojik hasar ilişkisi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  8  Çocuk araç güvenliği konusunda çocuk ve acil hekimlerinin farkındalığı... 18/10/2017 - 21/10/2017
  9  Pediatrik status epileptikus olgularında erken midazolam infüzyonunun süre üzerine etkisi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  10  Akut apandisit ayırıcı tanısında serum kalprotektin ölçümünün değeri... 18/10/2017 - 21/10/2017
  11  Çocukluk çağı alt solunum yolu enfeksiyonlarında serum supar düzeyinin hastalık şiddetini ö... 18/10/2017 - 21/10/2017
  12  Çocukluk çağında akut travma ilişkili koagülopati ve HMGB1... 18/10/2017 - 21/10/2017
  13  Kayısı çekirdeği yenmesiyle oluşan siyanür zehirlenmesi: Olgu sunumu... 18/10/2017 - 21/10/2017
  14  Sığ suya dalma sonrası gelişen pnömomediastinum... 06/10/2016 - 08/10/2016
  15  Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu tanısında toraks ultrasonunun yeri... 06/10/2016 - 08/10/2016
  16  Çölyak hastalığının nadir bir komplikasyonu: Koagülopati... 06/10/2016 - 08/10/2016
  17  Çocuk acil serviste solunum sıkıntısı olan çocuklarda yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi ... 06/10/2016 - 08/10/2016
  18  Künt travmanın nadir bir komplikasyonu: Eviserasyon... 06/10/2016 - 08/10/2016
  19  Pediatri asistanları tarafından yapılan entübasyonlarda direkt laringoskop, McGrath MAC ve Storz... 05/10/2016 - 08/05/2016
  20  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 05/10/2016 - 08/10/2016
  21  Beyin oksijen satürasyonu pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyonu sonlandırmada ya da ... 05/10/2016 - 08/10/2016
  22  Is cerebral oxygen saturation an effective method to terminate or continue cardiopulmonary resuscita... 14/09/2016 - 16/09/2016
  23  Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopthy Early After Trauma in Pedatric Patients?... 09/06/2016 - 12/06/2016
  24  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 12/05/2016 - 14/05/2016
  25  Nitrat intoksikasonun abğlı ciddi methemoglobinemi olgusuy... 15/04/2015 - 19/04/2015
  26  Subgaleal hematomun ilginç bir nedeni: Saç çekme... 15/04/2015 - 19/04/2015
  27  Atropin zehirlenmesi ile maskelenmiş bir intrakranial kanama olgusu... 15/04/2015 - 19/04/2015
  28  Çocuklarda torakoabdomnal yaralanmaların retrospektif olarak değerlendirilmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  29  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni; kist hidatik rüptprp... 15/04/2015 - 19/04/2015
  30  Çocuk acil serviste kardiyopulmoner canlandırma uygulanan hastalarda sonucu etkileyen faktörlerin... 15/04/2015 - 19/04/2015
  31  Çocuklarda hafif ve orta derecede travmatik beyin yaralanmasında bilgisayarlı beyin tomografisi t... 15/04/2015 - 19/04/2015
  32  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  33  Krup hastalarında klinik ağırlığı belirleyen etkenler... 15/04/2015 - 19/04/2015
  34  Çocuk Acil Servisine Başvuran Akut Solunum Yetmezliği Hastalarında Non-invaziv Ventilasyon Deney... 15/04/2015 - 19/04/2015
  35  Konstipasyonu olan çocuklarda motilin gen polimorfizminin serum motilin düzeyi ve klinik bulgularl... 30/04/2014 - 03/05/2014
  36  Konstipasyonu olan çocuklarda motilin gen polimorfizminin serum motilin düzeyi ve klinik bulgularl... 26/09/2013 - 27/09/2013
  37  Fonksiyonel konstipasyon, çocuklarda iştah durumunu ve büyümeyi etkiliyor mu?... 27/06/2013 - 29/06/2013
  38  Aetiologies and clinical characteristics of childhood central diabetes insipidus.... 20/09/2012 - 23/09/2012
  39  Santal Diabetes İnsipidus Çocukların Klinik , Laboratuvar ve Etyolojik Özellikleri... 23/11/2011 - 26/11/2011
  40  Vitamin D Bağımlı Rikets Tip 1: İki Olgu Sunumu... 23/11/2011 - 26/11/2011
  41  Varicella Zoster ve EBV enfeksiyonu birlikteliğinde Kawasaki Hastalığı tanısı alan ve akut hip... 04/04/2011 - 08/04/2011
  42  Febril Konvülsiyon İle Başvuran Tuberoskleroz Olgusu... 20/10/2010 - 24/10/2010
 • NO AD TARIH
  1  Konstipasyonu olan çocuklarda enflamasyon belirteçlerinin klinik bulgularla ilişkisinin araştırılması...  1/2013 - 1/2015
  2  Konstipasyonu olan çocuklarda Motilin Gen Polimorfizminin serum Motilin düzeyi ve klinik bulgularla ilişkisinin araştırılması...  5/2012 - /
 • NO AD YIL
  1  Çocukluk Çağında Akut Travma İlişkili Koagülopati ve HMGB1 Sözel Bildiri İkincilik Ödülü...  2017
  2  Çocuk acil serviste solunum sıkıntısı olan çocuklarda yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi ...  2016
  3  Beyin oksijen satürasyonu pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyon sonlandırmada ya da d...  2016
  4  Çocuk travma olgularında plazma histon düzeyinin koagülopati ve travma ağırlığını öngörm...  2016
  5  Çocuk Acil Serviste Kardiyopulmoner Canlandırma Uygulanan Hastalarda Sonucu Etkileyen Faktörlerin...  2015
  6  Konstipasyonu olan çocuklarda motilin gen polimorfizminin serum motilin düzeyi ve klinik bulgularl...  2014