Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. NAZLI PINAR KARAHAN ŞEN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı  2013
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2021
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Nükleer Tıp  2023
 • NO AD YIL
  1  Volumetric Evaluation of Staging 18F-FDG PET/CT Images in Patients with Esophageal Cancer...  2022
  2  Prediction of early biochemical response after 177Lu-PSMA radioligand therapy with 68Ga-PSMA PET, a ...  2022
  3  The role of volumetric and textural analysis of pretreatment 18F-fluorodeoxyglucose PET/computerize...  2022
  4  Interreader agreement in evaluation of 68Ga-PSMA PET/CT at the time of initial staging: comparison o...  2022
  5  Koronavirüs Hastalığı-2019 Pandemisi Sırasında Flor-18 Florodeoksiglukoz Pozitron Emisyon Tomografis...  2021
  6  The Comparison of Quantitative Evaluation Results of the MPS SPECT/CT and Coronary Angiography: Dete...  2021
  7  A different overview of staging PET/CT images in patients with espophageal cancer:the role of textur...  2021
  8  Evaluation of 68Ga-PSMA PET/CT with volumetric parameters for staging of prostate cancer patients...  2021
  9  Value of volumetric and textural analysis in predicting the treatment response in patients with loca...  2020
  10  Evaluating Focal 18 F-FDG Uptake in Thyroid Gland with Radiomics...  2020
  11  The use of pre-test and post-test probability values as criteria before selecting patients to underg...  2016
  12  Acute Kidney Injury Secondary to NSAID Diagnosed on 99mTc MDP bone scan...  2013
  13  Multiple leiomyosarcoma foci in (18)F-FDG PET-CT...  2013
 • NO AD TARİH
  1  177Lu-DOTATATE Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması... 27/03/2022 - 31/03/2022
  2  Akciğer Kanserinde PET/BT`den elde edilen sayısal verilerin histopatoloji ve sağkalım ilişkisi ... 18/12/2021 - 19/12/2021
  3  F-18 FDG PET/BT Volümetrik ve Doku Analizi Verilerinin Kolorektal Kanserlerde Kras Mutasyonunu Öng... 28/05/2021 - 29/05/2021
  4  Evaluation of staging 18F FDG PET/CT images with conventional and volumetric data in patients diagno... 08/05/2021 - 09/05/2021
  5  Miyokard Perfüzyon Tek Foton Emisyon Bilgisayarlı Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi: Kantitatif De... 20/11/2020 - 21/11/2020
  6  Value of Volumetric and Textural Analysis in Predicting the Treatment Response in Patients with Loca... 22/10/2020 - 30/10/2020
  7  LOKAL VE LOKAL İLERİ/METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HETEROJENİTENİN GA-68 PSMA PET RADYOMİK AN... 06/11/2019 - 10/11/2019
  8  PROSTAT KANSERİ TANILI OLGULARDA TEDAVİ YANITINI ÖNCEDEN TAHMİN EDEBİLMEK MÜMKÜN MÜ?... 06/11/2019 - 10/11/2019
  9  Evaluating Focal 18F-FDG Uptake In Thyroid Gland With Radiomics... 12/10/2019 - 16/10/2019
  10  A rare case; recurrence of cecal SCC on PET/CT... 10/04/2019 - 14/04/2019
  11  The role of radiomics: Predicting the treatment response to neoadjuvant therapy in patients with LAR... 10/04/2019 - 14/04/2019
  12  TİROİT İNSİDENTALOMALARINA DOKU ANALİZİ İLE YAKLAŞIM... 10/04/2019 - 14/04/2019
  13  The imaging characteristics of F-18 FDG PET-CT on epidermal growth factor receptor mutations in non-... 19/10/2013 - 23/10/2013
  14  The correlation of F-18 FDG uptake and EGFR mutation in non small cell lung cancer... 27/10/2012 - 31/10/2012
  15  A parathyroid Adenoma Presenting as a Hypermetabolic Mediastinal Mass on F-18 FDG PET-CT... 27/10/2012 - 31/10/2012
  16  LEIOMYOSARCOMA AND F-18 FDG PET/CT IMAGE... 04/04/2012 - 08/04/2012
  17  A Case of Periaortitis Diagnosed on F-18 FDG PET/CT... 04/04/2012 - 04/08/2012
  18  A Very Rare Case of Metaplastic Thymoma with Intense F-18 FDG Uptake... 04/04/2012 - 04/08/2012
  19  F-18 FDG PET Study in Differentiating a Solitary Bone Plasmacytoma from a Multiple Myeloma... 04/04/2012 - 04/08/2012
  20  A parathyroid Adenoma Presenting as a Hypermetabolic Mediastinal Mass on F-18 FDG PET-CT... 04/04/2012 - 08/04/2012
  21  Gastrointestinal Stromal Tümörlerde F-18 FDG PET/BT... 04/04/2012 - 08/04/2012
  22  Ekstrarenal rhabdoid tümör tanılı bir olguda F-18 FDG PET/BT ile görüntüleme... 27/04/2011 - 01/05/2011
  23  Tiroglobulin pozitif, I-131 negatif diferansiye tiroid karsinomlu hastaların takibinde PET/BT, ilk ... 27/04/2011 - 01/05/2011
  24  Diferansiye tiroid karsinomlu bir olguda tek bir ablasyon dozu ile tespit ve tedavi edilen çoklu ak... 25/04/2010 - 29/04/2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  GASTROENTEROPANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE TERAPÖTİK NÜKLEER TIP YÖNTEM VE YAKLAŞIMLARI Endokrin Sistem Tümörleri...  2021
  2  Karaciğer Metastazında TARE Tedavisinde Güncel Durum Onkolojide Görüntüleme ve Nükleer Tıp Temelli Tedaviler...  2020
  3  Kolorektal kanserlerin Evrelemesinde Moleküler Görüntülemenin Önemi Onkolojide Görüntüleme ve Nükleer Tıp Temelli Tedaviler...  2020