En

DOÇ.DR. MERAL TORUN BAYRAM TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK NEFROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2007
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Nefroloji)  2015
 • NO AD YIL
  1  Obesity is associated with severe clinical course in children with Henoch-Schonlein purpura...  2020
  2  A novel NPHS1 mutation associated with temporary elevation of maternal serum alfa-fetoprotein and la...  2020
  3  Anetoderma in a child with systemic lupus erythematosus...  2020
  4  Rituximab-induced serum sickness and anaphylaxis in a child with nephrotic syndrome...  2020
  5  Clinical Features of Cases Followed with Idiopathic Hypercalciuria in Childhood, Long-term Follow-up...  2020
  6  Çocuklarda Detrüsor Duvar Kalınlığı Ölçümünün İşeme Disfonksiyonunda Katkısı...  2019
  7  An adolescent with lupus nephritis presenting with fever, lymphadenomegaly, and arthralgia: Answers...  2019
  8  An adolescent with lupus nephritis presenting with fever, lymphadenomegaly, and arthralgia: Question...  2019
  9  Initial Next-Generation Sequencing (NGS) Results of Alport Syndrome...  2019
  10  IL-1ß blockade in periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenitis (PFAPA) sy...  2019
  11  An adolescent patient with hyponatremic seizure: Answer...  2019
  12  An adolescent patient presenting with hyponatremic seizure: Question...  2019
  13  Clinical and histopathological prognostic factors affecting the renal outcomes in childhood ANCA-ass...  2019
  14  Evaluation of the body composition with bioelectrical impedence analysis in epileptic patients terat...  2018
  15  Rhabdomyolysis with different etiologies in childhood...  2017
  16  Body composition with bioelectrical impedance analysis and body growth in late diagnosed vesicourete...  2017
  17  Bioelectric Impedance Analysis in the Diagnosis of Vesicoureteral Reflux...  2015
  18  Body composition with bioelectrical impedance analysis and body growth in late diagnosed vesicourete...  2015
  19  Clinical Significance of R202Q alteration of MEFV gene in children with Familial Mediterranean fFeve...  2015
  20  Risk factors for subclinical inflammation in children with Familial Mediterranean fever...  2015
  21  Reply...  2014
  22  Carnitine Palmitoyl Transferase II Deficiency in an Adolescent Presenting With Rhabdomyolysis and Ac...  2014
  23  The Importance of Renal Angiomyolipoma in the Differantial Diagnosis of the Tuberous Sclerosis...  2014
  24  Anazarka Tarzı Ödem ile Başvuran İki Sütçocuğu: Protein Kaybettiren Enteropati...  2014
  25  Place of Ultrasonography in Predicting Vesicoureteral Reflux in Patients With Mild Renal Scarring...  2014
  26  Clinical and Radiological Course of Simple Renal Cysts in Children...  2014
  27  Chronic kidney disease in an adolescent with hyperuricemia: familial juvenile hyperuricemic nephropa...  2013
  28  Hydronephrosis associated with ureteral wall thickness...  2013
  29  C3 glomerulonephritis: two pediatric cases....  2013
  30  Clinical course of children with nutcracker syndrome...  2013
  31  Acute focal bacterial nephritis developed in a healthy child...  2013
  32  TheRelationship between Renal P-Glycoprotein Expression and Response to Steroid Therapy in Childhood...  2013
  33  TLR-4 polymorphisms and leukocyte TLR-4 expression in febrile UTI and renal scarring....  2013
  34  Asymptomatic proteinuria in a child with recurrent urinary tract infections-questions...  2012
  35  Long term neurodevelopmental outcome of preterm infants with periventricular-intraventricular hemorr...  2012
  36  Two adolescent girls with keratinizing squamous metaplasia of the bladder....  2012
  37  Akut Pyelonefrit Kliniği İle Başvuran Bir Kawasaki Olgusu...  2012
  38  Çocuklarda Tüm Vezikoüreteral Reflüleri Ortaya Çıkarmak Gerekli mi?...  2012
  39  Secondary pseudohypoaldosteronism caused by urinary tract infection associated with urinary tract an...  2012
  40  Tüberküloz tanısı için önerilen Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin çocuklarda klinik olarak değerlend...  2012
  41  Sotos sendromlu bir olgu...  2012
  42  Cefixime-Induced Oculogyric crisis...  2012
  43  Penile involvement in Henoch Schonlein purpura...  2012
  44  Myalgia as a symptom of familial Mediterranean fever in children...  2011
  45  Alport sendromu ve parsiyel IgA eksikliği olan bir olgu...  2011
  46  serum concentration of brain-derived neurotrophic factor in epileptic children...  2009
  47  evaluation of short-term neurodevelopmental outcomes in the premature patients with periventricular-...  2008
  48  An Evaluation of The Neurodevelopmental Outcomes And Complications In The Premature Patients With Pe...  2008
  49  Efficacy and safety of oral suspension of oxcarbazepine in children with epilepsy...  2008
  50  efficacy and safety of oral suspension of oxcarbazepine in children with epilepsy...  2008
  51  Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Okskarbazepin Tedavisinin Etkinlik ve Güvelirliği: Bir Çocuk Hastanesi...  2007
 • NO AD TARİH
  1  Malign melanomlu bir çocuk hastada nivolumab ilişkili IgA nefropatisi... 04/12/2020 - 05/12/2020
  2  Renal dış medüller potasyum kanalındaki homozigot mutasyona bağlı izole nefrokalsinozis... 04/12/2020 -
  3  An adolescent case who was brought by hyponatremic seizure: Dental Hyponatremia... 17/10/2019 - 21/10/2019
  4  Demographic, clinical and laboratory findings of juvenile systemic lupus erythematosis cases: Single... 17/10/2019 - 21/10/2019
  5  The follow-up results of renal transplant receiver children under age five... 17/10/2019 - 21/10/2019
  6  Hydrochlorothiazide treatment in pediatric patients with idiopathic hypercalciüria: treatment effic... 17/10/2019 - 21/10/2019
  7  Obesity is associated with severe clinical course in children with Henoch Shonlein Purpura... 17/10/2019 - 21/10/2019
  8  Congenital seminal vesicle cyst and ipsilateral renal agenesia: two cases with Zinner's Syndrome... 17/10/2019 - 21/10/2019
  9  A rare cause of ürinary system stone disease: Type 1 plasminogen deficiency... 17/10/2019 - 21/10/2019
  10  Do MEFV gene mutations impact clinical, laboratory findings and the course of Henoch-Sconlein Purpur... 17/10/2019 - 21/10/2019
  11  Application complaints, etiology and clinical course of children with nephrocalcinosis... 17/10/2019 - 21/10/2019
  12  Creatinine clearance overestimates the glomerular filtration rate in children with nephrotic syndrom... 17/10/2019 - 21/10/2019
  13  The comparison of imaging methods in determining cakut following childhood ürinary system infection... 17/10/2019 - 21/10/2019
  14  MYCOPHENOLATE-MOFETIL EFFICIENCY IN CHILDHOOD IDIOPATHIC NEPHROTIC SYNDROME ... 17/10/2019 - 21/10/2019
  15  Comparison of clinical, pathological and renal outcomes of Henoch- Schonlein Purpura Nephritis and I... 17/10/2019 - 21/10/2019
  16  Alport Sendromlu Olgularımızın Genetik Sonuçları... 25/09/2019 - 27/09/2019
  17  Henoch-Schönlein Purpura Nefriti ve Iga Nefropatisinin Klinik, Patolojik ve Uzun Dönem Renal Progn... 01/05/2019 - 04/05/2019
  18  Nefrokalsinozisli Çocuklarda Başvuru Yakınmaları, Etiyoloji ve Klinik Seyir... 01/05/2019 - 04/05/2019
  19  Nefrotik Düzeyde Proteinüri ve Fokal Segmental Glomerüloskleroz Saptanan Dent Hastalığı Olgusu... 01/05/2019 - 04/05/2019
  20  Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonu Sonrası CAKUT Belirlemede Görüntüleme Yöntemlerini... 01/05/2019 - 04/05/2019
  21  Beş Yaş Altı Renal Transplant Alıcısı Çocukların Kısa Ve Orta Dönem İzlem Sonuçları... 01/05/2019 - 04/05/2019
  22  Henoch Schonlein Purpuralı Çocuklarda Obesitenin Persistan Döküntü, Uzamış Eklem Semptomları... 01/05/2019 - 04/05/2019
  23  Juvenil Sistemik Lupus Eritematozus Olgularının Demografik, Klinik Ve Laboratuvar Bulguları: Tek ... 01/05/2019 - 04/05/2019
  24  İdiyopatik Hiperkalsiürili Çocuk Hastalarda Hidroklorotiyazid Tedavisi: Tedavi Etkinliği ve Yan ... 01/05/2019 - 04/05/2019
  25  MEFV Gen Mutasyonları Henoch Schonlein Purpura'da Klinik, Laboratuvar Bulguları Ve Hastalık Seyri... 01/05/2019 - 04/05/2019
  26  Üriner Sistem Taş Hastalığının Nadir Bir Nedeni: Tip 1 Plazminojen Eksikliği... 01/05/2019 - 04/05/2019
  27  Konjenital Seminal Vezikül Kisti Ve İpsilateral Renal Agenezi: Zinner Sendromlu İki Olgu... 01/05/2019 - 04/05/2019
  28  Hiponatremik Nöbet ile Getirilen Bir Adölesan Olgu: Dental Hiponatremi... 01/05/2019 - 04/05/2019
  29  Lupuslu adölesan olguda mikofenolat mofetil ilişkili inflamatuar sendrom... 15/03/2019 - 15/03/2019
  30  Sistemik lupus eritematozuslu bir çocuk olguda anetoderma... 15/03/2019 - 15/03/2019
  31  EARLY USE OF ECULIZUMAB IN A CASE OF STEC-HUS BEFORE THE DEVELOPMENT OF CLINICAL SYMPTOMS... 03/10/2018 - 06/10/2018
  32  Clinical course of C3 glomerulopathy in Turkish children: A multicentric study.... 03/10/2018 - 06/10/2018
  33  COMPARISON OF THE ANTIPROTEINURIC EFFECT OF ACEI AND ACEI PLUS ARB IN CHILDREN WITH PROTEINURIC GLOM... 03/10/2018 - 06/10/2018
  34  DOES COMPLEXING OF ALBUMIN WITH HIGH MOLECULAR WEIGHT/LOW NEGATIVELY CHARGED NANOPARTICLES INCREASE ... 03/10/2018 - 06/10/2018
  35  MEMBRANOUS NEPHROPATHY IN CHILDREN: A RETROSPECTIVE OBSERVATIONAL MULTICENTRE STUDY IN TURKEY... 03/10/2018 - 06/10/2018
  36  DO THE GENDER AND AGE OF CHILDREN EFFECT THE IN VITRO GROWTH RATE OF UROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI ... 03/10/2018 - 06/10/2018
  37  Autosomal dominant polycystic kidney disease in children: Preliminary results of a Turkish National ... 03/10/2018 - 06/10/2018
  38  COMPARISON OF SFU GRADING SYSTEM AND URINARY TRACT DILATION CLASSIFICATION SYSTEM FOR PREDICTING PRO... 03/10/2018 - 06/10/2018
  39  EXTRA-RENAL PATHOLOGIES INCIDENTALLY DETECTED ON ABDOMINO-PELVIC ULTRASONOGRAPHY THAT HAS BEEN PERFO... 03/10/2018 - 06/10/2018
  40  CLINICAL AND RADIOLOGICAL COURSE OF CHILDREN WITH NON-REFLUXING NON-OBSTRUCTIVE MEGAURETER... 03/10/2018 - 06/10/2018
  41  RITUXIMAB-INDUCED SERUM SICKNESS IN A CHILD WITH NEPHROTIC SYNDROME... 03/10/2018 - 06/10/2018
  42  Clinical, epidemiological and prognostic features of children with hemolytic uremic syndrome: Multic... 03/10/2018 - 06/10/2018
  43  Clinical and histopathological prognostic factors affecting the renal outcomes in childhood anca ass... 05/09/2018 - 09/09/2018
  44  Bilateral renal agenezi nedeni ile periton diyalizi uygulanan yenidoğanda nadir bir komplikasyon ol... 14/04/2018 - 18/04/2018
  45  Distal renal tübüler asidoz ile işitme kaybı: olgu sunumu... 01/12/2017 - 03/12/2017
  46  Kronik Böbrek Hastalığının Bir Nedeni: Familyal Hipomagnezemik Hiperkalsiürik Nefrokalsinozis... 03/11/2017 - 04/11/2017
  47  CAKUT ile Birlikte Sert Deri Sendromu... 03/11/2017 - 04/11/2017
  48  Uromodulin ilişkili Otozomal Dominant Tübülointerstisyel Böbrek Hastalğı... 03/11/2017 - 04/11/2017
  49  Anemi ve Büyüme Gelişme Geriliği Nedeni ile İzlenirken Nefronofitizi Saptanan Bir Olgu.... 03/11/2017 - 04/11/2017
  50  Herediter Renal Hipoürisemi Tip 2 ve Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı... 03/11/2017 - 04/11/2017
  51  MYO1E Mutasyonu ile İlişkili Fokal Segmental Glomerüloskleroz... 03/11/2017 - 04/11/2017
  52  Halsizlik yakınması ile başvuran adölesan kız olguda kronikböbrek yetersizliği ve hiperürise... 11/12/2015 - 12/12/2015
  53  Longterm Neurodevelopmental Outcome of Preterm Infants with Periventricular-Intraventricular Hemorrh... 17/10/2014 - 21/10/2014
  54  Evaluation of plasma and urine NGAL levels as a marker of renal scar development in children with fe... 18/09/2014 - 20/09/2014
  55  Risk factors for subclinical inflammation in children with familial Mediterranean fever. [Pediatri... 17/09/2014 - 21/09/2014
  56  Ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda renal skar gelişiminin göstergesi olarak plazm... 13/11/2013 - 17/11/2013
  57  Geç tanı alan vezikoüreteral reflülü hastalarda biyoelektrik impedans analizi ile vücut kompoz... 29/09/2013 - 01/10/2013
  58  Ailesel Akdeniz ateşi olan çocuklarda MEFV gen R202Qpolimorfizminin klinik ile ilişkisi... 11/09/2013 - 15/09/2013
  59  Mutation analysis of the AGXT gene in combined liver-kidney and isolated liver transplanted six chil... 08/06/2013 - 11/06/2013
  60  Evaluation of Body Composition with Bioelectrical Impetance Analysis in Epileptic Patients Treated w... 30/11/2012 - 04/12/2012
  61  Tüberoskleroz kompleksi ile ilişkili renal bulgular ve klinik seyir... 03/10/2012 - 06/10/2012
  62  Pyelonefrit sonrası renal skar gelişen ve gelişmeyen hastalarda TLR-4 Asp299Gly ve Thre399Ile pol... 03/10/2012 - 06/10/2012
  63  Kolşisine dirençli ailesel Akdeniz ateşi olan iki adölesan hastada anakinra tedavisi.... 03/10/2012 - 06/10/2012
  64  Sağlıklı çocukta gelişen akut fokal bakteriyel nefrit.... 03/10/2012 - 06/10/2012
  65  Üreter kalınlığının nadir bir nedeni: Üreter lenfoması.... 03/10/2012 - 06/10/2012
  66  Urolithiasis in two infants with citrullinemia... 04/09/2012 - 07/09/2012
  67  A rare cause of ureteral thickening:ureteral lymphoma... 03/09/2012 - 05/09/2012
  68  Evaluation of the rate of TLR- 4 ASP299GYL and THRE399ILE polymorphysims and leucocyte TLR-4 expres... 03/09/2012 - 05/09/2012
  69  Klippel Trenaunay Sendromu ve Renal Fibromüsküler Displazi Birlikteliği... 23/06/2012 -
  70  Correlation between expanded hammersmith functional motor scale, body composition and anthropometry ... 16/05/2012 - 19/05/2012
  71  Clinical correlation between body composition and motor limitations in patients with cerebral palsy... 16/05/2012 - 19/05/2012
  72  Klippel Trenaunay sendromu ve renal fibromusküler displazi birlikteliği.... 23/04/2012 - 27/04/2012
  73  Vezikoüreteral reflü tanısında bioelektrik impedans analizi.... 23/04/2012 - 27/04/2012
  74  Spontan gerileyen vezikoüreteral reflünün klinik önemi var mıdır?... 23/04/2012 - 27/04/2012
  75  Çocuklarda basit renal kistlerin seyri.... 23/04/2012 - 27/04/2012
  76  Akut poststreptokokal glomerülonefritli bir olguda nifedipin ilişkili nontrombositopenik purpura.... 23/04/2012 - 27/04/2012
  77  Uzun süre jüvenil idiopatik artrit tanısı ile tedavi edilen kamptodaktili-artropati-koksa vara s... 23/04/2012 - 27/04/2012
  78  46 XY Cinsel Farklılaşma Kusurunun Nadir Bir Nedeni: Frasier Sendromu... 23/11/2011 - 26/11/2011
  79  Trimethoprim-sulfamethoxazole associated glomerulotubular zebra bodies.... 14/09/2011 - 17/09/2011
  80  Comparison of posttransplantation renal functions in isolated kidney and combined liver-kidney trans... 14/09/2011 - 17/09/2011
  81  Clinical course of children with nutcracker syndrome.... 14/09/2011 - 17/09/2011
  82  Clinical and radiological course of simple renal cyts in children.... 14/09/2011 - 17/09/2011
  83  Blood pressure load and its association with end organ damage with respect to different cut-off leve... 14/09/2011 - 17/09/2011
  84  Bioelectric impedance analysis in the diagnosis of vesicoureteral reflux.... 14/09/2011 - 17/09/2011
  85  Üromodulin ilişkili böbrek hastalığı (UAKD): olgu sunumu... 13/05/2011 - 14/05/2011
  86  İzole C3 mezangial proliferatif glomerülonefrit: İki olgu.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  87  İki olgu ile mesane skuamöz metaplazisi.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  88  Kodeine bağlı gelişen akut tubulointerstisyel nefrit ve üveit (TINU) sendromu.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  89  Çocukluk çağı Trimetoprim-sülfametoksazol ilişkili glomerülotübüler zebra cisimcikleri.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  90  Fokal segmental glomerüloskleroz ve XY gonadal disgenezi: Frasier sendromlu bir olgu.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  91  Ailesel Akdeniz ateşi ve IgA nefropatisi birlikteliği.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  92  Obstrüktif üropatiye bağlı akut böbrek yetmezliği: Lesch Nyhan sendromu.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  93  Çocukluk çağında renal anjiomyolipom tuberosklerozun ilk bulgusu olabilir mi?... 13/05/2011 - 14/05/2011
  94  Beckwith-Wiedemann sendromu ve üreteropelvik bileşke darlığı birlikteliği: Olgu sunumu.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  95  Bilateral hidroüreteronefroz ile başvuran bir vajinal atrezi vakası.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  96  Makroskopik hematürinin nadir bir nedeni: urakus kisti.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  97  Vezikoüreteral reflü, displastik böbrek bulguları olan sotos sendromu.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  98  Sefiksime bağlı okülojirik kriz gelişen 7 yaşında erkek olgu... 10/05/2011 - 14/05/2011
  99  Kombine karaciğer-böbrek ve izole böbrek transplantasyonu yapılan hastaların posttransplant bö... 21/04/2011 - 24/04/2011
  100  Trimetoprim-sulfamethoxazole associated glomerulotubular zebra bodies... 15/04/2011 - 18/04/2011
  101  Çocukluk çağı Fanconi sendromunun en sık nedeni: İki olgu ile nefropatik sistinozis... 14/04/2011 - 16/04/2011
  102  Trimetoprim-sülfametoksazol ilişkili glomerülotübüler zebra cisimcikleri... 14/04/2011 - 16/04/2011
  103  Kodeine bağlı gelişen akut tubulointerstisyel nefrit ve üveit (TINU) sendromu... 06/03/2011 - 09/03/2011
  104  Lenfödem tanılı üç olgu... 20/10/2010 - 24/10/2010
  105  İki olgu ile mesane skuamöz metaplazisi.... 20/10/2010 - 24/10/2010
  106  İzole C3 mezangial proliferatif glomerülonefrit: İki olgu.... 20/10/2010 - 24/10/2010
  107  İntrakranial kanaması olan pretermlerin geç dönem nörogelişimsel değerlendirilmesi... 26/05/2010 - 29/05/2010
  108  an evaluation of the premature patients with periventricular-intraventricular haemorrhage... 10/09/2008 - 13/09/2008
  109  An Evaluation Of The Premature Patients With Periventriculer-İntraventrıculer Haemorrhage... 10/09/2008 - 13/09/2008
  110  An Evaluation Of The Neurodevelopmental Outcomes And Complications In The Premature Patient With Per... 10/09/2008 - 13/09/2008
  111  an evaluation of the neurodevelopmental outcomes and complications in the premature patients with pe... 10/09/2008 - 13/09/2008
  112  Is serum brain-derived neurotrophic factor a marker for early diagnosis of epilepsy?... 14/05/2008 - 17/05/2008
  113  is serum brain derived neurotrophic factor a marker for early diagnosis of epilepsy?... 14/05/2008 - 17/05/2008
  114  Serebellit ve Motor Polinöropatiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu... 18/02/2008 - 21/02/2008
  115  Epilepsili Çocuklarda Serum Brain-derived Neurotrophic Faktör Düzeyleri... 17/02/2008 - 20/02/2008
  116  Efficacy and Safety of Oral Suspension of Oxcarbazepine in Childhood Epilepsies: A Clinical Experinc... 07/11/2007 - 11/11/2007
  117  efficacy and safety of oral suspension of oxcarbazepine in childhood epilepsies: a clinical experinc... 07/11/2007 - 11/11/2007
  118  Germinal Matriks Kanamalı Prematüre Bebeklerde Görüntüleme Yöntemleri... 18/02/2007 - 21/02/2007
  119  Aseptik Menenjitle Kliniğe Yansıyan Bir Transvers Miyelit Olgusu... 18/02/2007 - 21/02/2007
  120  Akut Hepatit Ve Otoimmun Hemolitik anemiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu... 18/02/2007 - 21/02/2007
  121  Kronik Amebiazise Sekonder Hemofagositik Lenfohistiositozlu Bir Olgu... 18/02/2007 - 21/02/2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İdrar yolu enfeksiyonu Olgular ile Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları...  2017
  2  Böbrek yetersizliği Olgular ile Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Proteinüri ile seyreden böbrek hastalıklarında aşırı yüksek heseplanan kreatenin klirensinin, glomerül filtrasyon hızında gerçek bir artışı temsil edip etmediğinin ve uzun vadede böbrek fonksiyonlarına etkisinin araştırılması...  11/2018 - 11/2019
  2  Neutrophil gelatinase-associated lipocalin antenatal hidronefrozlu infantların postnatal izleminde kullanılabilir mi?...  12/2012 - 10/2015
  3  VEZİKOÜRETERAL REFLÜ TANISINDA BİYOELEKTRİK İMPEDANS ANALİZ YÖNTEMİ KULLANILABİLİR Mİ?...  6/2011 - /
  4  Primer hiperoksalüri nedeni ile izole karaciğer veye kombine karaciğer böbrek transplantasyonu yapılan olguların genetik olarak değerlendirilmesi...  10/2011 - /
  5  PYELONEFRİT SONRASI RENAL SKAR GELİŞEN VE GELİŞMEYEN HASTALARDA TLR-4 ASP299GLY VE THRE399ILE POLiMORFiZM SIKLIĞININ VE BU HASTALARDA LÖKOSİT TLR-4 EKSPRESYON DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI...  7/2010 - 11/2011