Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ GAZİ ARSLAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2013
  Yandal ihtisas  S B Kilis Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı  2017
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2023
 • NO AD YIL
  1  What is the safe observation period for seizure recurrence in pediatric emergency departments?...  2023
  2  Biochemical indicators of euthyroid sick syndrome in critically ill children...  2022
  3  Mortality Risk Factors Among Critically Ill Children With Acute COVID-19 in PICUs: A Multicenter Stu...  2022
  4  COVID-19 disease in children presenting to the pediatric emergency department: A multicenter study w...  2022
  5  Epidemiology of pediatric severe sepsis and septic shock in Turkey: Prevalence, Results and Treatmen...  2022
  6  Multisystem inflammatory syndrome in children associated with COVID-19 in 101 cases from Turkey (Tur...  2022
  7  Point of care diaphragm ultrasound in mechanically ventilated children: A predictive tool to detect ...  2022
  8  COVID-19 associated multisystemic inflammatory syndrome in 614 children with and without overlap wit...  2022
  9  Meta-Analizi Anlamak ve Yorumlamak: Hemşireler İçin Öneriler...  2022
  10  Posterior reversible encephalopathy syndrome related to COVID-19 in a child...  2022
  11  Çocuklarda Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Güncel Yaklaşı...  2021
  12  Çocuk yoğun bakım ünitesinde izlenen olguların elektroensefalografi sonuçlarının geriye dönük olarak...  2021
  13  Clinical Characteristics of Pediatric COVID-19 and Predictors of PCR Positivity...  2021
  14  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Kan Dolaşımı Enfeksiyonu İnsidans ve Risk Faktörleri...  2021
  15  Frequency, Risk Factors, Clinical Course, and Effect on Mortality of Acute Kidney Injury in Newborns...  2020
  16  An intoxication mimicking brain death: baclofen...  2020
  17  Yenidoğan yoğunbakım ünitesindeki hastalarda akut böbrek hasarının sıklığı, risk faktörleri, klinik ...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Examples of Goog Practice in the Safe Drug Administration in Intensive Care: Use of Standart Drug Do... 09/11/2022 - 12/11/2022
  2  Karaciğer nakli sonrası gelişen nadir bir komplikasyon: Diafragma hernisi... 02/11/2022 - 05/11/2022
  3  Çocuklarda Mekanik Ventilasyon Uygulamaları... 14/09/2022 - 16/09/2022
  4  The Outcome of Congenital Heart Surgery Post-Operative Care; A Single Center Experience... 10/12/2021 - 12/12/2021
  5  Çocuklarda COVİD-19 ve Şiddetli Hastalık Risk Faktörleri... 29/05/2021 - 28/05/2021
  6  A case series of multisystem inflammatory syndrome in children with favorable outcomes... 24/05/2021 - 29/05/2021
  7  Septik şokta Güncel Yaklaşımlar... 25/03/2021 - 27/03/2021
  8  ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA SIFIR ENFEKSİYON MÜMKÜN: SANTRAL VENÖZ KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI... 06/03/2021 - 06/03/2021
  9  Mekanik Ventilasyon... 10/03/2020 - 10/03/2020
  10  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Nazokomiyal Sepsis Epidemiyolojisi... 26/02/2020 - 29/02/2020
  11  Şok ve Tedavisi... 26/02/2020 - 29/02/2020
  12  Terapötik plazma değişimi ile başarılı şekilde tedavi edilen parainfluenza tip 3'e bağlı ak... 02/10/2019 - 05/10/2019
  13  Acil serviste afebril nöbet tekrarı: İzlem süresi ne olmalı ve risk faktörleri nelerdir?... 02/10/2019 - 05/10/2019
  14  AĞIR KARDİYOJENİK ŞOK İLE BAŞVURAN PEDİATRİK MİKSÖDEM KOMA OLGUSU... 02/10/2019 - 05/10/2019
  15  İnfluenza A Zemininde Sevoflorana Bağlı Gelişen Akut Fulminan Hepatit ve Karaciğer Transplantas... 18/10/2017 - 21/10/2017
  16  İdiyopatik Perikardiyal ve Plevral Effüzyon ile Tuzak Akciğer... 18/10/2017 - 21/10/2017
  17  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde In-Sıtu Simulasyon ile Resüsitasyon Eğitimi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  18  Plevral Drenaj İçin Ultrason Eşliğinde Seldinger Yöntemi İle Santral Kateter Kullanımı... 18/10/2017 - 21/10/2017
  19  Hiperferritinemi ile Seyreden Fenitoin İlişkili Akut Karaciğer Hasarı... 18/10/2017 - 21/10/2017
  20  Assessment of Postoperative Pediatric Cardiac Patients ICU Management in Turkey... 06/06/2017 - 09/06/2017
  21  Akut lenfoblastik lösemili bir hastada akut nekrozitan pankreatit seyri... 04/05/2017 - 07/05/2017
  22  Beyin Ölümünü Taklit Eden Bir Zehirlenme: Baklofen İntoksikasyonu... 06/10/2016 - 09/10/2016
  23  Pulmoner Alveoler Proteinosis Tanılı Çocuk Olguda Total Akciğer Lavajı... 06/10/2016 - 08/10/2016
  24  Türkiye'de Çocuk Kardiyak Yoğun Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi... 06/10/2016 - 08/10/2016
  25  Türkiye'de Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinin Hastane İçi Transport Uygulamalarının ve Transpo... 06/10/2016 - 08/10/2016
  26  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Plansız Ekstübasyonların Önlenmesinde Paket Yaklaşımı... 06/10/2016 - 08/10/2016
  27  Frequency, risk factors, clinical course and effect on mortality of acute kidney injury in newborns ... 18/05/2013 - 21/05/2013
  28  Üçüncü basamak yenidoğan yoğunbakım ünitesinde izlenen yenidoğanlarda akut böbrek hasarın... 24/04/2013 - 28/04/2013
  29  Butamirat sitrat kullanımına bağlı akut servikal distoni... 15/05/2012 - 19/05/2012
  30  Round pnömonili iki olgu... 23/04/2012 - 27/04/2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Pediatrik Akut Respiratuar Distres Sendromunda Nonkonvansiyonel Mekanik VentilasyonTürkiye Klinikleri Pediatrik Akut Respiratuvar Distres Sendromu...  2022
  2  Antipsikotik İlaçlarla ZehirlenmeTürkiye Klinikleri Çocukluk Çağı Zehirlenmelerine Acil Yaklaşım...  2021
  3  Konvansiyonel Mekanik Ventilasyonda Nemlendirme ve Filtrasyon Pediatrik Mekanik Ventilasyon...  2021
  4  Şok(septik) Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar...  2021
  5  Pediatrik Travma Hastasında Solunum Sıkıntısına YaklaşımTürkiye Klinikleri Çocukluk Çağı Solunum Acilleri...  2021
  6  Yüksek Frekanslı Mekanik Ventilasyon Pediatrik Mekanik Ventilasyon...  2021
  7  Ven Kateterizasyonu (Periferik, Santral) ve İntraosseöz GirişimTürkiye Klinikleri Yenidoğanda İnvaziv Girişimler...  2020
  8  Yüksek Frekanslı Ossilatuvar VentilasyonTürkiye Klinikleri Noninvaziv ve İnvaziv Mekanik Ventilasyon...  2020
 • NO AD YIL
  1  Kahoot, İnteraktif Ultrasonografi Oturumu...  2018
  2  Sözlü Bildiri / Birincilik...  2016
  3  Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitimine Katkı Ödülü...  2015
  4  Sözlü Bildiri / Üçüncülük...  2022