En

UZM.DR. GAZİ ARSLAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2013
  Yandal ihtisas  S B Kilis Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı  2017
 • NO AD YIL
  1  Çocuklarda Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Güncel Yaklaşı...  2021
  2  Clinical Characteristics of Pediatric COVID?19 and Predictors of PCR Positivity...  2021
  3  Pediatrik Travma Hastasında Solunum Sıkıntısına Yaklaşım...  2021
  4  An intoxication mimicking brain death: baclofen...  2020
  5  Vasküler Girişimler: Ven Kateterizasyonu (Periferik, Santral) ve İntraosseöz Girişim...  2020
  6  Frequency, Risk Factors, Clinical Course, and Effect on Mortality of Acute Kidney Injury in Newborns...  2020
  7  Yüksek Frekanslı Osilatuvar Ventilasyon...  2020
  8  Yenidoğan yoğunbakım ünitesindeki hastalarda akut böbrek hasarının sıklığı, risk faktörleri, klinik ...  2013
 • NO AD TARİH
  1  ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA SIFIR ENFEKSİYON MÜMKÜN: SANTRAL VENÖZ KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI... 06/03/2021 - 06/03/2021
  2  Mekanik Ventilasyon... 10/03/2020 - 10/03/2020
  3  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde In-Sıtu Simulasyon ile Resüsitasyon Eğitimi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  4  Plevral Drenaj İçin Ultrason Eşliğinde Seldinger Yöntemi İle Santral Kateter Kullanımı... 18/10/2017 - 21/10/2017
  5  İnfluenza A Zemininde Sevoflorana Bağlı Gelişen Akut Fulminan Hepatit ve Karaciğer Transplantas... 18/10/2017 - 21/10/2017
  6  Hiperferritinemi ile Seyreden Fenitoin İlişkili Akut Karaciğer Hasarı... 18/10/2017 - 21/10/2017
  7  İdiyopatik Perikardiyal ve Plevral Effüzyon ile Tuzak Akciğer... 18/10/2017 - 21/10/2017
  8  Assessment of Postoperative Pediatric Cardiac Patients ICU Management in Turkey... 06/06/2017 - 09/06/2017
  9  Akut lenfoblastik lösemili bir hastada akut nekrozitan pankreatit seyri... 04/05/2017 - 07/05/2017
  10  Türkiye'de Çocuk Kardiyak Yoğun Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi... 06/10/2016 - 08/10/2016
  11  Beyin Ölümünü Taklit Eden Bir Zehirlenme: Baklofen İntoksikasyonu... 06/10/2016 - 09/10/2016
  12  Pulmoner Alveoler Proteinosis Tanılı Çocuk Olguda Total Akciğer Lavajı... 06/10/2016 - 08/10/2016
  13  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Plansız Ekstübasyonların Önlenmesinde Paket Yaklaşımı... 06/10/2016 - 08/10/2016
  14  Türkiye'de Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinin Hastane İçi Transport Uygulamalarının ve Transpo... 06/10/2016 - 08/10/2016
  15  Frequency, risk factors, clinical course and effect on mortality of acute kidney injury in newborns ... 18/05/2013 - 21/05/2013
  16  Üçüncü basamak yenidoğan yoğunbakım ünitesinde izlenen yenidoğanlarda akut böbrek hasarın... 24/04/2013 - 28/04/2013
  17  Butamirat sitrat kullanımına bağlı akut servikal distoni... 15/05/2012 - 19/05/2012
  18  Round pnömonili iki olgu... 23/04/2012 - 27/04/2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Konvansiyonel Mekanik Ventilasyonda Nemlendirme ve Filtrasyon Pediatrik Mekanik Ventilasyon...  2021
  2  Yüksek Frekanslı Mekanik Ventilasyon Pediatrik Mekanik Ventilasyon...  2021