En

DOÇ.DR. FUNDA ERDOĞAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEONATOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2005
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi NEONATOLOJİ BİLİM DALI  2011
  Doçent  İzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji)  2013
 • NO AD YIL
  1  COVID-19 enfeksiyonunda vertikal geçiş ve neonatal?perinatal yaklaşım: Tek merkez deneyimi...  2021
  2  Epigenetic Programming Through Breast Milk and Its Impact on Milk-Siblings Mating...  2020
  3  A multicenter study on epidemiological and clinical characteristics of 125 newborns born to women in...  2020
  4  An Observational, Prospective, Multicenter, Registry-Based Cohort Study Comparing Conservative and M...  2020
  5  Endotracheal Surfactant Combined With Budesonide for Neonatal ARDS...  2020
  6  Volume Guarentee High Frequency Oscillatory Ventilation in Preterm İnfants with RDS: Tidal volume an...  2020
  7  Comparison of isotonic and hypotonic intravenous fluids in term newborns: is it time to quit hypoton...  2020
  8  Prophylactic Fucose can Alleviate Lipopolysaccharide-Induced Cholestatic Liver Injury in Neonatal Ra...  2019
  9  Dermal bilirubin kinetics during phototherapy in term neonates....  2019
  10  Is European Medicines Agency (EMA) sepsis criteria accurate for neonatal sepsis diagnosis or do we n...  2019
  11  Incidence, risk factors and severity of retinopathy of prematurity in Turkey (TR-ROP study): a prosp...  2018
  12  Senkronize ventilasyon modları...  2018
  13  Effects of maternal folic acid supplementation on airway remodeling and allergic airway disease deve...  2018
  14  The effects of perinatal steroid therapy on growth factor levels during different stages of the deve...  2017
  15  Comparison of INTERGROWTH-21 and Fenton growth standards to assess size at birth and extrauterine gr...  2017
  16  Intranasal surfactant protein D as neuroprotective rescue in a neonatal rat model of periventricular...  2017
  17  Milk-borne epidermal growth factor modulates bilirubin levels in neonatal rats...  2015
  18  Impact of Volume Guarantee on High-Frequency Oscillatory Ventilation in Preterm Infants: A Randomize...  2015
  19  Bacillus Calmette?Guerı´n vaccination: a novel therapeutic approach to preventing hyperoxic lung in...  2015
  20  Nasal intermittent positive pressure ventilation with or without very early surfactant therapy for t...  2014
  21  Effect of induced hypothermia on lipopolysaccharide-induced lung injury in neonatal rats...  2014
  22  Protective effects of pentoxifylline on lipopolysaccharide-induced white matter injury in a rat mode...  2013
  23  Role of epigenetic regulatory mechanisms in neonatal hypoxic-ischemic brain injury...  2013
  24  Lipopolysaccharide-preconditioning protects against endotoxin-induced white matter injury in the neo...  2012
  25  Breast Milk Jaundice: The Impact of Bacteria Present in Breast Milk And Infant Feces...  2012
  26  Genetic basis of apnea of prematurity and caffeine treatment response: role of adenosine receptor po...  2012
  27  Neuroprotective effect of neotrofin in a neonatal rat model of periventricular leukomalacia....  2012
  28  Maternal prenatal omega-3 fatty acid supplementation attenuates hyperoxia-induced apoptosis in the d...  2012
  29  Maternal omega-3 fatty acid supplementation protects against lipopolysaccharide-induced white matter...  2012
  30  Impact of volume guarantee on synchronized ventilation in preterm infants: a randomized controlled t...  2012
  31  Ozkan, Hasan, et al. "Milk kinship hypothesis in light of epigenetic knowledge." Clinical epigenetic...  2012
  32  Effects of neotrofin on neonatal hypoxic ischemic brain injury...  2011
  33  Is gastric aspiration needed for newborn management in delivery room?...  2011
  34  Erythropoietin in neonatal brain protection: The past, the present and the future...  2010
  35  The evaluation of blood donor deferral causes...  2009
  36  Role of epigenetic regulatory mechanisms in neonatal hypoxic-ischemic brain injury....  2009
  37  Can curry protect the brain from bilirubin toxicity?...  2009
  38  Increased sleep tendency in jaundiced infants: Role of endogenous co....  2008
  39  Circadian genes: Mystery underlying the physiopathology of infantile colic....  2008
  40  Induced hypothermia as a new approach to bronchopulmonary dysplasia....  2008
 • NO AD TARİH
  1  HİPOFİBRİNOJENEMİYE BAĞLI İNTRAUTERİN İNTRAKRANİYAL KANAMA VE PURPURA FULMİNANS OLGUSU... 09/10/2021 - 10/10/2021
  2  YENİDOĞANDA NADİR BİR HİPONATREMİ NEDENİ OLARAK ORAL SU TAKVİYESİ... 06/10/2021 - 10/10/2021
  3  GÖĞÜS DUVARI KİTLESİ İLE BAŞVURAN BİR YENİDOĞAN OLGUSU ... 10/12/2020 - 14/12/2020
  4  DOĞUM SALONUNDA NEONATAL ARİTMİ GELİŞEN YENİDOĞAN OLGUSU... 10/12/2020 - 14/12/2020
  5  PRETERM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ (PEMR) VE KORİOAMNİONİT VARLIĞI ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI... 10/12/2020 - 14/12/2020
  6  Multipl Anomalilerle Giden Aplazya Kutis Konjenita Tip-6 (Bart Sendromu) Olgusu... 10/12/2020 - 14/12/2020
  7  DOĞAR DOĞMAZ FOTOTERAPİ VE KAN DEĞİŞİMİ GEREKSİNİMİNİN NADİR SEBEPLERİNDEN BİRİ:CRİ... 10/12/2020 - 14/12/2020
  8  YENİDOĞAN DÖNEMİNDE VİRAL SOLUNUM YOLU ENFEKSİYON ETKENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 5 YILL... 10/12/2020 - 14/12/2020
  9  Korneal Opasite Nedeni Olarak Anterior Stafiloma Saptanan Olgu... 10/12/2020 - 14/12/2020
  10  THE ROLE OF PLACENTAL AUTOPHAGY IN PRETERM MORBIDITIES: PROSPECTIVE COHORT STUDY... 17/09/2019 - 21/09/2019
  11  Prophylactic Fucose can Alleviate Lps Induced Cholestatic Liver Injury in Neonatal Rats... 11/09/2019 - 14/09/2019
  12  Yenidoğanlarda Hiperbilirubinemi ve Fototerapinin Apoptotik, Endotel-Kaynaklı, Trombosit-Kaynaklı... 06/07/2019 - 10/07/2019
  13  THE EFFECT OF HYPERBILIRUBINEMIA AND PHOTOTHERAPY ON APOPTOTIC, PLATELET-DERIVED, ENDOTHELIAL-DERIVE... 06/07/2019 - 10/07/2019
  14  Motor profile difference in late preterm infants versus full-term infants at the corrected age of 4 ... 20/06/2019 - 22/06/2019
  15  Bronkojenik Kist Saptanan Bir ELBW Bebekte Volüm Garantili Yüksek Frekanslı Ventilasyon Deneyimi... 03/04/2019 - 07/04/2019
  16  Uzayan Trombositopeniden Nadir Bir Kemik İliği Yetmezliği Sendromuna: MECOM Gen Mutasyonu Saptana... 03/04/2019 - 07/04/2019
  17  Nonimmun Hidrops Fetalis'in Nadir Bir Nedeni: Fonksiyonel Pulmoner Atrezi veTriküspit Yetmezliği... 03/04/2019 - 07/04/2019
  18  Plasental Otofaji ve İnflamazom Aktivasyonunun Premature Morbiditeleri ile İlişkisi... 03/04/2019 - 07/04/2019
  19  İnfantil Kolik Bir Biyoritim Bozukluğu mudur?... 03/04/2019 - 07/04/2019
  20  Volume guarentee high-frequency oscıllatory ventilation in preterm infants with rds: tidal volumes,... 30/10/2018 - 03/11/2018
  21  İnfantil piknositoz: yenidoğanda nadir bir hemolitik anemi nedeni... 03/05/2018 - 06/05/2018
  22  yenidoğan döneminde arteriel switch operasyonu sonrası gelişen supraventriküler taşikardili ol... 14/04/2018 - 18/04/2018
  23  Dirençli hiperbilirubinemi ve anemi ile prezente olan nadir bir hemolitik anemi: infantil piknosito... 14/04/2018 - 18/04/2018
  24  Bilateral renal agenezi nedeni ile periton diyalizi uygulanan yenidoğanda nadir bir komplikasyon ol... 14/04/2018 - 18/04/2018
  25  hipoksik solunum yetmezliği gelişen yenidoğanda intrakardiak trombüs... 14/04/2018 - 18/04/2018
  26  Neonatal ards tedavisinde budesonidli surfaktan tedavisi... 14/04/2018 - 17/04/2018
  27  bohring-opitz sendromlu bir olgu... 11/10/2017 - 13/10/2017
  28  EFFECTS OF MATERNAL FOLIC ACID SUPPLEMENTATION ON AIRWAY REMODELLING AND ALLERGIC AIRWAY DISEASE RIS... 25/05/2017 - 26/05/2017
  29  Yenidoğan Taramasında Biotinidaz Eksikliği Ön Tanısı ile Gelen Klasik Galaktozemi Olgusu... 26/04/2017 - 30/04/2017
  30  Bilirubin Ensefalopatisini Önlemede Yeni Tedavi Seçenekleri: Darbepoetin ve Topiramat Faydalı Ola... 12/04/2017 - 16/04/2017
  31  Proflaktik Fukoz Desteği Yenidoğan Kolestazını Önleyebilir mi?... 12/04/2017 - 16/04/2017
  32  COULD NEW INTERGROWTH-21 CURVES CHANGE INTRAUTERINE AND EXTRAUTERINE GROWTH RETARDATION INCIDENCE IN... 21/10/2016 - 25/10/2016
  33  DOES IT MAKE ANY SENSE FOR PREMATURE INFANTS AT RISK TO START NEURODEVELOPMENTAL TREATMENT IN THE NE... 21/10/2016 - 25/10/2016
  34  Effect of Induced Hypothermia on Lipopolysaccharide-Induced Lung Injury in Neonatal Rats... 03/06/2016 - 04/06/2016
  35  YENİDOĞANLARDA OMFALİT GELİŞİMİNE ETKİ EDEN GÜNCEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: PROSPEKTİ... 19/04/2016 -
  36  YENİ İNTERGROWTH-21 EĞRİLERİ ÇOK KÜÇÜK PREMATÜRE BEBEKLERDE İNTRAUTERİN VE EKSTRAUTERİN... 19/04/2016 -
  37  RİSKLİ PREMATÜRE BEBEKLERDE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE UYGULANAN NÖROGELİŞİMSEL TEDAVİ UYGUL... 17/04/2016 - 20/04/2016
  38  Neonatal akut parotitis ile karışan parots bezi hemanjiomu... 17/04/2016 - 20/04/2016
  39  Karaciğer yetmezliği ile başvuran familyal hemofagositik lenfohistiyositoz olgusu... 21/10/2015 - 24/10/2015
  40  INTRANASAL SURFACTANT PROTEIN D AS NEUROPROTECTIVE RESCUE IN A NEONATAL RAT MODEL OF PERIVENTRICULAR... 05/06/2015 - 06/06/2015
  41  EFFECTS OF PERINATAL STEROID THERAPY ON DEVELOPING BRAIN AND GROWTH FACTORS: WHAT IS THE CRITICAL TI... 05/06/2015 - 05/06/2015
  42  NEONATAL RATLARDA BEYİN GELİŞİMİNİN FARKLI AŞAMALARINDA UYGULANAN STEROİD TEDAVİSİNİN BÜ... 20/04/2015 -
  43  Ağır hiponatremi ile prezente olan bir konjenital adrenal hiperplazi olgusu... 19/04/2015 - 22/04/2015
  44  İkizden ikize transfüzyon sendromu: Olgu sunumu... 19/04/2015 - 22/04/2015
  45  PSEUDO BARTTER SENDROMUNUN NADİR NEDENLERİNDEN BİRİ... ANULER PANKREAS... 19/04/2015 - 22/04/2015
  46  Konjenital Renal Anomaliye Sekonder Psödohipoaldestronizm Tablosu Gelişen Bir Yenidoğan... 19/04/2015 - 22/04/2015
  47  Gastrik Pnömatozisin Nadir rastlanan Bir Nedeni: Nozokomiyal Sepsis... 19/04/2015 - 22/04/2015
  48  Nadir Görülen Neonatal İntestinal Psödo- Obstruksiyon Olgusu... 19/04/2015 - 22/04/2015
  49  Deneysel Periventriküler Lökomalazi Modelinde Kurtarma Tedavisi Olarak İntranazal Surfaktan Prote... 19/04/2015 - 22/04/2015
  50  Impact of Volume Guarantee on High-Frequency Oscillatory Ventilation in Preterm Infants: A Randomize... 19/04/2015 - 22/04/2015
  51  RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMLU PREMATÜRE İNFANTLARDA VOLÜM GARANTİLİ YÜKSEK FREKANSLI OSİLA... 19/04/2015 -
  52  BCG AŞISI HİPEROKSİK AKCİĞER HASARINI ENGELLEYEBİLİR Mİ?... 10/04/2014 - 13/04/2014
  53  RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMLU PREMATÜRE BEBEKLERDE PRİMER TEDAVİDE PROFİLAKTİK SURFAKTANLI YA... 14/04/2013 - 17/03/2013
  54  Deneysel Hipoksik İskemik Ensefalopati Modelinde Neotrofinin Koruyucu Rolü... 15/04/2012 - 18/04/2012
  55  Hipotermi Uygulamasının Deneysel Bronkopulmoner Displazi Modelinde Koruyucu Rolü... 15/04/2012 - 18/04/2012
  56  İntraperikardial karaciğer hernisi... 17/04/2011 - 20/04/2011
  57  Asinetobakter ve listeria menenjiti: iki etken, iki klinik gidiş... 17/04/2011 - 20/04/2011
  58  Endotoksinle Uyarılmış Toleransın Beyaz Cevher Hasarı ve Gen Ekspresyonlarına Etkisi... 17/04/2011 - 20/04/2011
  59  Pulmoner kapak yokluğu sendromu... 17/04/2011 - 20/04/2011
  60  Neonatal pertussis;iki olgu, iki farklı klinik seyir... 17/04/2011 - 20/04/2011
  61  Doğum odası resusitasyonunda gastrik aspirasyon gerekli midir?... 17/04/2011 - 20/04/2011
  62  Maternal Omega 3 Yağ Asidi Desteğinin Periventriküler Lökomalazide Koruyucu Rolü... 17/04/2011 - 20/04/2011
  63  Maternal omega-3 esansiyel yağ asidi desteğinin yenidoğan sıçanlarda hiperoksik beyin hasarı m... 21/04/2010 - 24/04/2010
  64  Respiratuar distres sendromlu çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde senkronize venti... 21/04/2010 - 24/04/2010
  65  Term yenidoğanlarda nadir görülen bir apne sebebi: konjenital santral hipoventilasyon sendromu... 27/04/2009 - 30/04/2009
  66  Ağır konjenital nötropeni (kostmann sendromu)... 27/04/2009 - 30/04/2009
  67  Yenidoğanda ender görülen bir durum: atrial septal anevrizma ve atrial flutter birlikteliği... 27/04/2009 - 30/04/2009
  68  Persistan pulmoner hipertansiyon tanılı yenidoğanlarda oral sildenafil ve konvansiyonel tedavi et... 27/04/2009 - 30/04/2009
  69  Malignite ilişkili olmayan yenidoğan hiperürisemisinde rasburicase tedavisi... 27/04/2009 - 30/04/2009
 • BÖLÜMÜN ADI: Yenidoğanda septik şok
  KİTABIN ADI: Çocuk Acil Tıp:Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Akciğer Koruyucu Mekanik Ventilasyon Yenidoğanda Solunum Desteği...  2019
  2  Yenidoğanda Nitrik Oksit Tedavisi Yenidoğanda Solunum Desteği...  2019
  3  Solunum Desteği İlkeleri Yurdakök Pediatri...  2017
  4  Yenidoğanda septik şok Çocuk Acil Tıp:Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Türkiye'de Toplumsal Kökenli Neonatal COVID-19 Vakalarının ve COVID-19 Gebelerin Bebeklerinin Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Araştırılması...  5/2020 - 2/2021
  2  Prematüre bebeklerde nazal CPAP ve nazal IPPV altında uygulanan daha az invaziv surfaktan tedavisinin etkinliğinin karşılaştırılması: CURLISPAP çalışması...  12/2020 - 1/2024
  3  Prematüre Bebeklerde Oksidatif Stres İle İlişkili Hastalıklarda Plasental Otofajinin Rolü...  3/2018 - 9/2018
  4  DEÜTF'de doğan ya da polikliniğe başvuran yenidoğanlarda major / minör konjenital anomali frekansı ve etkili faktörlerin taranması...  9/2016 - /
  5  Türkiye'de Prematüre Retinopatisi Sıklığı, Etki Eden Risk Faktörleri ve Tedavi Gerektiren Olguların Saptanmas...  3/2016 - 3/2017
  6  'a PHASE 3, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY EVALUATING THE EFFICACY AND SAFETY OF A HUMAN MONOCLONAL ANTIBODY, REGN2222, FOR THE PREVENTION OF MEDICALLY ATTENDED RSV INFECTION IN PRETERM INFANTS - R2222-RSV-1332?...  10/2015 - 1/2018
  7  Sıçanlarda Topiramat veDarbepoetin Alfa Bilirubine Bağlı Nöronal Hücre Hasarını Engelleyebilir mi?...  8/2015 - /
  8   Epigenetik Mekanizmaların Süt Kardeşlik Fenomenindeki Rolünün Değerlendirilmesi...  5/2015 - /
  9  Türkiye Sarılık Veri Tabanı...  9/2015 - 9/2017
  10  EMA (Expert Meeting On Neonatal And Pediatric Sepsis Consensus 2010) kriterleri Yenidoğan Sepsisini öngörmede geçerli Midir, yeni kriterlere gereksinim var mıdır?...  9/2015 - 11/2018
  11  Neonatal Ratlarda Lipopolisakkarit ile İndüklenmiş Kolestaz Modelinde Fukozun Etkileri...  9/2015 - 9/2016
  12  Yenidoğan Sıçanlarda Hiperoksik Akciğer Hasarında BCG Aşısının Etkilerinin Araştırılması...  3/2013 - /
  13  ANTENATAL KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİ GELİŞMEKTE OLAN BEYİNDE BÜYÜME FAKTÖRLERİNİ NASIL ETKİLEMEKTEDİR...  3/2013 - /
  14  Surfaktan Protein D, Lipopolisakkarit Uygulaması ile Oluşturulan Periventriküler Lökomalazi Modelinde İnflamatuar Zedelenmeyi Azaltır Mı?...  9/2012 - /
  15  Bronkopulmoner Displazi Modelinde Hipotermi Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması...  1/2010 - /
  16  Neonatal hipoksik iskemik ensefalopati sıçan modelinde antioksidatif ve antiinflamatuar sistemle ilişkili genlerde ekspresyon ve DNA metilasyonunun değerlendirilmesi...  1/2009 - 1/2010
  17  Laktasyon döneminde yapılan metil suplemantasyonunun epigenetik değişikliklere etkisi...  1/2009 - 1/2010
  18  Preterm bebeklerde kord kanı iskemi modifiye albumin düzeyleri beyaz cevher hasarının tanısal göstergesi olabilir mi?...  1/2009 - 1/2010
  19  Maternal pentoksifilin tedavisinin periventriküler lökomalazi hayvan modelinde beyin hasarı üzerine olan etkisi...  1/2009 - 1/2010
  20  Maternal n-3 esansiyel yağ asidi suplemantasyonunun lipopolisakkarit uygulaması sonrası oluşan sıçan periventriküler lökomalazi modelinde beyin hasarlanması üzerine etkisi...  1/2009 - 1/2010
  21  Hipoksik iskemik ensefalopati sıçan modelinde epigenetik düzenleyici mekanizmaların rolü...  1/2009 - 1/2010
  22  Maternal liposakkarit uygulaması sonrası oluşan periventriküler lökomalazi modelinde Neotrofinin Yenidoğan sıçan beyni üzerine olan etkisinin araştırılması...  6/2009 - 6/2010
  23  Hipoksik iskemik ensefalopatide neotrofinin rolü...  6/2009 - 6/2010
  24  Anne Sütündeki Probiotiklerin Uzamış Sarılık Üzerine Olan Etkisi...  6/2009 - 12/2009
  25  Periventriküler lökomalazi modelinde lipopolisakkaritin tolerans gelişimine etkisi ve tolerans gelişiminde rol oynayabilecek faktörlerin gösterilmesi...  1/2009 - 1/2010
  26  İntrauterin uygulanan hiperoksinin yenidoğan sıçanlarda bronkopulmoner displazi modeline etkisi...  1/2009 - 1/2010
 • NO AD YIL
  1  Proje ödülü/1....  2015
  2  En iyi Klinik Çalışma/1.lik...  2015
  3  En iyi deneysel çalışma / 1. lik...  2015
  4  En iyi deneysel çalışma / 2. lik...  2015
  5  Türk Neonatoloji Derneği...  2016
  6  Türk Neonatoloji Derneği : Epidemiyoloji Çalışmalar 3. lüğü...  2016
  7  Türk Neonatoloji Derneği, Deneysel Çalışmalar 1.lik ödülü...  2019