Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEK SEZGİN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Böl.  2006
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik (İç Hastalıkları Hemşireliği)  2009
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği  2015
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Correlation of QRS/T angle with clinical, echocardiographic, and hemodynamic variables in chronic th...  2023
  2  The Usefulness of the TAPSE/sPAP Ratio for Predicting Survival in Medically Treated Chronic Thromboe...  2023
  3  Pulmonary to Systemic Flow Ratio in Precapillary Pulmonary Hypertension Without Left-to-Right Shunts...  2021
  4  The Use of Complementary and Alternative Medicine in Individuals with Heart Failure...  2021
  5  The Obesity Paradox Existing in Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension...  2020
  6  Cardiovascular Risk, Risk Knowledge, and Related Factors in Patients With Type 2 Diabetes...  2020
  7  Sürekli İntravenöz Prostasiklin Tedavisi Alan Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hastalarının Hemşirel...  2018
  8  The Effect on Patient Outcomes of a Nursing Care and Follow-up Program for Patients with Heart Failu...  2017
  9  Clinical and Hemodynamic Profiles of Elderly Patients with Pulmonary Arterial Hypertension: A Single...  2017
  10  Self-Care Management of Individuals with Heart Failure: A Qualitative Study...  2017
  11  Yaşlı Hastaların Oral Antikoagülan Kullanım Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi...  2016
  12  Kalp Yetersizliğinde Öz-Bakım...  2015
  13  Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Hemşirelik Bakımında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar...  2015
  14  The Turkish Version of Self-Care of Heart Failure Index, v6...  2013
  15  İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Refakatçiler Hakkındaki Görüş ve Deneyimleri...  2013
  16  Locus of Control in Nursing Students on a Problem-Based Learning Program: A Longitudinal Examination...  2012
  17  Geleneksel ve Probleme Dayalı Öğrenim Modeliyle Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Bece...  2011
  18  Hastalık Modifiye Edici Antiromatizmal İlaç Tedavisi Alan Bireylerin Tedavi Algılarının Uyuma Etkisi...  2010
 • NO AD TARİH
  1  Pulmonary arterial hypertension be related to microbiota,is it possible?... 17/12/2020 - 19/12/2020
  2  Pulmoner hipertansiyonum har, gebe kalabilir miyim?... 04/06/2020 - 06/06/2020
  3  Sürekli İntravenöz Prostasiklin Tedavisi Alan Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hastasının Hemş... 19/12/2019 - 21/12/2019
  4  The prognostic value of Qp/Qs ratio in pulmonary hypertension patients without left-to-right shunts... 26/01/2017 - 29/01/2017
  5  A simple and valuable echocardiographic parameter for predicting prognosis in pulmonary hypertension... 26/01/2017 - 29/01/2017
  6  The Correlation of Nutritional Status with Important Prognostic Factors in Pulmonary Arterial Hypert... 22/10/2015 - 25/10/2015
  7  Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Öz-Bakım Yönetimi: Kalitatif Çalışma... 14/10/2015 - 18/10/2015
  8  Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon ve Sürekli SC Treprostinil Tedavisi: Olgu Sunumu... 14/10/2015 - 18/10/2015
  9  Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Polikliniği, Yeni Tedaviler,Yeni Bir Deneyim... 14/10/2015 - 18/10/2015
  10  Kalp Yetersizliği Olan Bireylere Uygulanan Hemşirelik Bakım ve İzlem Programının Hasta Sonuçl... 15/10/2014 - 19/10/2014
  11  Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Durumlarının İncel... 24/04/2014 - 26/04/2014
  12  Evidence Based Approaches in Home Caring of the Individuals with Heart Failure... 03/07/2013 - 06/07/2013
  13  Examination of Doctoral Students State of Managing The Process of Research in Nursing... 28/11/2012 - 30/11/2012
  14  Reliability and Validity of Turkish Version of Self-care of Heart Failure Index, v6... 29/05/2012 - 01/06/2012
  15  Kalp Yetersizliği Öz-Bakım Teorisine Göre Vaka Yönetimi... 06/10/2010 - 10/10/2010
  16  Romatizmal Hastalıklarda Hastalık Modifiye Edici İlaç Tedavisi Alan Bireylerin Tedaviye İlişki... 30/09/2009 - 04/10/2009
  17  Geleneksel ve Probleme Dayalı Öğrenim modeliyle Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Emp... 09/06/2007 - 10/06/2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kalp Hastalıkları ve Beslenme Temel Beslenme...  2023
  2  İmmün Yetersizlikler İç Hastalıkları Hemşireliği 500 Soru 500 Yanıt...  2020
  3  Pulmoner Hipertansiyon ve Bakım yönetimi Olgu Senaryolarıyla İç Hastalıkları Hemşireliği...  2019
  4  Solunum Sistemine İlişkin Laboratuvar Tetkikleri ve Tanı Yöntemleri Sistemlere İlişkinLaboratuar Tetkikleri ve Tanı Yöntemleri...  2018
 • NO AD TARIH
  1  Kalp Yetersizliği Olan Bireylerde Öz-Bakım Yönetiminin İncelenmesi ve Hemşirelik Bakım ve İzlem Programının Hasta Sonuçlarına Etkisi...  10/2012 - 12/2015
 • NO AD YIL
  1  Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı 2017 Hemşirelikte Araştırma İki...  2017
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Nisan 2021- Nisan 2024