En

DR. ERDEM AKTAŞ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  2006
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon  2010
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Doktora  2019
 • NO AD YIL
  1  What does Web 4.0 Promise for Tourism Ecosystem? A Qualitative Research on Tourism Ecosystem Stakeho...  2018
  2  TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN VARK ÖĞRENME MODELİNE GÖRE ÖĞRENME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ: LİSANS VE ÖN LİSA...  2016
  3  Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarında Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışlarının Rolü...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Effects of Covid-19: Reframing Crisis Management in Turkish Hotel Industry... 01/09/2020 - 02/09/2020
  2  What does Web 4.0 promise for tourism ecosystem: a qualitative research on tourism ecosystem stakeho... 03/10/2017 - 07/10/2017
  3  Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarında Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının ... 10/05/2012 - 12/05/2012
  4  Nepotizmin Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları Üzerine Etkisi... 20/05/2010 - 22/05/2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Smart Tourısm Ecosystems? Impacts On Tourism Destinations, Routledge The Routledge Handbook Of Tourism Impacts: Theoretical And Applied Perspectives...  2019
  2  Şehir Turizminde RAISA Ve Otonom Şehirler Turizm 4.0: İlkeler Ve Uygulamalar...  2019
  3  Şehir Turizminde RAISA ve Otonom Şehirler Turizm 4.0: Kavramlar ve Uygulamalar...  2019
  4  Büyük Veri ve Karma Gerçeklik Turizm 4.0: Kavramlar ve Uygulamalar...  2019
  5  Organik Tarım ve Dikey Tarım Gastronomi ve Yiyecek Tarihi...  2018
  6  Moleküler Gastronomi Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi...  2017
  7  Şehir Tarımı ve Dikey Tarım Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi...  2017
  8  Amerika Mutfağı Gastronomi ve Turizm: Kavramlar - Uygulamalar - Uluslararası Mutfaklar - Reçeteler...  2016
  9  Sürdürülebilir Turizm ve Uluslararası Örgütler Sürdürülebilir Turzim, Kavramlar - Uygulamalar...  2014
 • NO AD TARIH
  1  Yenilikçi Üniversite Kültürünü Keşfetmek (Odak Grup Çalışmaları)...  9/2015 - 9/2015