Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDEM AKTAŞ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  2006
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon  2010
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Doktora  2019
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi  2023
 • NO AD YIL
  1  Turizm Sektöründe Metaverse'ün Geleceği: Araç mı, Amaç mı?...  2023
  2  Beta tourist world: a conceptual framework for organizing an event in the metaverse...  2023
  3  Real-Time Data Analysis (RTDA) and Proposed Innovative Business Models: A Conceptual Study of the To...  2022
  4  Applications and Implications of Service Robots in Hospitality Sector: A Case Study...  2022
  5  Destination Image Analysis with User-Generated Content: A Computer Vision and Machine Learning Appro...  2022
  6  SORUMLU TURİZM YAKLAŞIMI İLE TURİSTİK DESTİNASYONLARIN GELİŞİMİ: FOÇA ÖRNEĞİ...  2021
  7  What does Web 4.0 Promise for Tourism Ecosystem? A Qualitative Research on Tourism Ecosystem Stakeho...  2018
  8  TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN VARK ÖĞRENME MODELİNE GÖRE ÖĞRENME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ: LİSANS VE ÖN LİSA...  2016
  9  Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarında Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışlarının Rolü...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Meta Kampüste Eğitim: Metaversity... 13/10/2023 - 15/10/2023
  2  Sustainability and Digitalization Interaction in the Tourism Sector: A Dilemma... 15/03/2023 - 18/03/2023
  3  DESIGN THINKING APPROACH IN DESTINATION PLANNING... 24/09/2020 -
  4  Effects of Covid-19: Reframing Crisis Management in Turkish Hotel Industry... 01/09/2020 - 02/09/2020
  5  What does Web 4.0 promise for tourism ecosystem: a qualitative research on tourism ecosystem stakeho... 03/10/2017 - 07/10/2017
  6  Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarında Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının ... 10/05/2012 - 12/05/2012
  7  Nepotizmin Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları Üzerine Etkisi... 20/05/2010 - 22/05/2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Turizm Sektöründe Gerçek Zamanlı Veri Analizi Turizm ve Teknoloji - Sürdürülebilirlik Yaklaşımıyla ...  2022
  2  Büyük Veri ve Karma Gerçeklik Turizm 4.0: Kavramlar ve Uygulamalar...  2019
  3  Şehir Turizminde RAISA ve Otonom Şehirler Turizm 4.0: Kavramlar ve Uygulamalar...  2019
  4  Smart Tourısm Ecosystems? Impacts On Tourism Destinations, Routledge The Routledge Handbook Of Tourism Impacts: Theoretical And Applied Perspectives...  2019
  5  Organik Tarım ve Dikey Tarım Gastronomi ve Yiyecek Tarihi...  2018
  6  Şehir Tarımı ve Dikey Tarım Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi...  2017
  7  Moleküler Gastronomi Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi...  2017
  8  Amerika Mutfağı Gastronomi ve Turizm: Kavramlar - Uygulamalar - Uluslararası Mutfaklar - Reçeteler...  2016
  9  Sürdürülebilir Turizm ve Uluslararası Örgütler Sürdürülebilir Turzim, Kavramlar - Uygulamalar...  2014
 • NO AD TARIH
  1  Yenilikçi Üniversite Kültürünü Keşfetmek (Odak Grup Çalışmaları)...  9/2015 - 9/2015
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Bağlı Birimleri Ar-Ge ve İnovasyon Kültür Envanteri...  9/2014 - 8/2021
 • NO Görev
  1 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2024-Devam ediyor
  2 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2023- Mart 2024
  3 Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Eylül 2023-Devam ediyor