En

PROF.DR. BAHAR BARAN BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilim Bölümü  1998
  Yüksek Lisans  Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölüm  2001
  Doktora  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Ogret.Tek.Eğt.Bölümü  2007
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Alan Eğitimi (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi)  2015
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2020
 • NO AD YIL
  1  Reproductive System Augmented Reality Application for Sexual Health Classes...  2020
  2  Reproductive System Augmented Reality Application for Sexual Health Classes...  2020
  3  Using augmented reality to teach fifth grade students about electrical circuits...  2020
  4  Development of the Attitudes toward Infertility Scale (ATIS): validity and reliability study...  2018
  5  Investigating university students' attitudes towards infertility in terms of socio-demographic varia...  2018
  6  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı (BÖTE-TCE Algı) Ölçeğinin Geliş...  2018
  7  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı (BÖTE-TCE Algı) Ölçeğinin Geliş...  2018
  8  Üniversite öğrencilerinin infertiliteye ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi...  2018
  9  Yaşamdaki Matematiğe Yönelik 3B Sanal Öğrenme Ortamının (MATHLIFE) Uygulanması: Deneyimler ve Zorluk...  2017
  10  Turkish foreign language learners' roles and outputs: Introducing an innovation and role-playing in ...  2017
  11  Determining reactive and proactive aggression and empathy levels of middle school students regarding...  2017
  12  The Evaluation of 'Technological Pedagogical Content Knowledge based Argumentation Practices' Traini...  2016
  13  Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz yeterlik Algılarının İncelenmesi...  2016
  14  Applying The CHAID algorithm to analyze how achievement is influenced by university students demogra...  2015
  15  Üniversite öğrencilerinin bilgi okuryazarlık öz-yeterlik algısının karar ağacı analizi ile incelenme...  2014
  16  Second Life ortamında altı şapka düşünme tekniğinin dil öğretimi sürecine katkısı...  2014
  17  Öğretmen adaylarının Facebook'ta zorbalık yapma ve zorbalığa maruz kalma durumlarının bazı değişkenl...  2014
  18  Üniversite öğrencilerinin Web 2.0 teknolojileri kullanma durumları, beceri düzeyleri ve eğitsel olar...  2013
  19  Çoklu görev(ler)'in öğretim elemanlarının akademik işlerine etkisi [The effect of multitasking to fa...  2013
  20  Öğretmen adaylarının teknoloji tabanlı materyal geliştirme sürecinde Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji...  2012
  21  Second life users` profiles and views about educational Potential of Second life: A case of Turkey...  2012
  22  Eğitim fakültesi öğrencileri için e-öğrenmeye yönelik genel bir tutum ölçeği geliştirme çalışması...  2012
  23  Case study discussion experiences of computer education and instructional technologies students abou...  2011
  24  The dynamics of online communities in the activity theory framework...  2010
  25  Facebook as a formal instructional environment...  2010
  26  Experiences from the process of designing lessons with interactive whiteboard: ASSURE as a road map...  2010
  27  The motivators and barriers in the development of online communities of practice...  2010
  28  Turkish university students, technology use profile and their thoughts about distance education...  2010
  29  Knowledge management and online communities of practice in teacher education...  2006
  30  Teachers' experiences in online professional development environment...  2006
  31  Üniversite öğretim üyelerinin internet üzerinden eğitim hakkındaki görüşleri...  2006
  32  Excel yardımıyla fonksiyonlar konusunun öğretimi...  2003
 • NO AD TARİH
  1  ERASMUS + Project for Enhancing Digital Literacy of University Students: E-DigiLit... 18/09/2020 - 18/09/2020
  2  E-DigiLit Project: An Investigation of Digital Literacy Needs of Students in the View of Stakeholder... 17/09/2020 - 18/09/2020
  3  A Project of Erasmus+ KA203 Strategic partnership in higher education: Developıng IT / STEM teache... 26/09/2019 - 28/09/2019
  4  The Implementation of Biomimicking and Biodesign Education for Faculty Members Studying in Architect... 12/09/2019 - 13/09/2019
  5  How Coding Education Should Be? Example of EDUCODE Project... 12/09/2019 - 13/09/2019
  6  İngilizce Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojileri Derslerinin Yeniden Tasarlanmasına Yöne... 02/09/2019 - 04/09/2019
  7  Practitioners' Handbook for Developing ICT Teacher Candidates' Pedagogical Skills about Teaching Cod... 02/05/2019 - 02/05/2019
  8  Türkiye'de Harmanlanmış Öğrenme Çerçevesinde Yapılmış Çalışmalar... 02/05/2019 - 04/05/2019
  9  2015-2018 Yılları Arasında Sosyal Bilgiler Eğitiminde Teknoloji Kullanımı ile İlgili Yapılm... 02/05/2019 - 04/05/2019
  10  Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  11  Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik An... 04/10/2018 - 05/10/2018
  12  The Determination of the Needs of STEM or ICT teacher candidates with regards to a new curriculum re... 31/05/2018 - 01/06/2018
  13  Artırılmış Gerçeklikle Geliştirilen Üreme Sistemleri Uygulamasının Üniversite Öğrenciler... 02/05/2018 - 04/05/2018
  14  Ortaokul Elektrik Devre Elemanları Ünitesine Yönelik Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları... 02/05/2018 - 04/05/2018
  15  Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerini... 02/05/2018 - 04/05/2018
  16  Interactive Learning in The Honeycomb: Geliştirilmesi, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi... 02/05/2018 - 04/05/2018
  17  The Design and Development of Online Infertility Prevention Education in the Frame of Mayer's Multim... 19/04/2018 - 20/04/2018
  18  Development of Infertility Prevention Psycho-Education Program for University Students and Evaluatio... 19/04/2018 - 20/04/2018
  19  The Design and Development of Online Infertility Prevention Education in the Frame of Mayer's Multim... 19/04/2018 - 20/04/2018
  20  Çevrimiçi İnfertiliteyi Önleme Eğitimi Sitesi: Kullanılabilirlik Çalışması... 18/04/2018 - 22/04/2018
  21  Çevrimiçi İnfertiliteyi Önleme Eğitimi Sitesi: Kullanılabilirlik Çalışması... 18/04/2018 -
  22  Artırılmış Gerçeklikle Geliştirilen Üreme Sistemleri Uygulamasının Üniversite Öğrencile... 02/04/2018 - 04/04/2018
  23  Yabancı Dil Öğretimi Öğretmen Adaylarının Youtube İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi... 11/10/2017 -
  24  Yabancı Dil Öğretimi Öğretmen Adaylarının Youtube ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi... 11/10/2017 - 13/10/2017
  25  Öğretim Tasarımı Dersinde Not Almanın Ders Başarısına Etkisinin İncelenmesi... 11/10/2017 - 13/10/2017
  26  Determination of the Needs for Development of Infertility Psycho-Educational Program and the Design ... 14/08/2017 - 15/08/2017
  27  Investigating University Students' Attitudes Towards Infertility in Terms of Socio-Demographic Varia... 07/08/2017 - 08/08/2017
  28  Determination of the Needs for Development of Infertility Psycho-Educational Program and the Design ... 07/08/2017 - 08/08/2017
  29  Investigating University Students' Knowledge Levels about Infertility... 07/08/2017 - 08/08/2017
  30  Ortaokul öğrencilerinin Xbox Kinect Oyunlarını Eğitsel Amaçlı Kullanmalarına Yönelik Görü... 24/05/2017 - 26/05/2017
  31  Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programına ait Öğretmen Görüşlerinin Incel... 26/06/2016 - 29/04/2016
  32  6 Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinde Verilen Ev Ödevinin Öğrencilerin Ders Baş... 26/04/2016 - 29/04/2016
  33  Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Özyeterlik Algılarının İncelenmesi... 09/09/2015 - 11/09/2015
  34  Mathlife Ortamında Matematik Kullanmayı Gerektiren Günlük Yaşam Senaryosunun Tasarımı Ve Uygu... 20/05/2015 - 22/05/2015
  35  Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Web Pedagojik İçerik Bilgilerinin Farklı Değişke... 20/05/2015 - 22/05/2015
  36  Matematik Becerisi Gerektiren Günlük Yaşam Aktivitelerini İçeren Üç Boyutlu Sanal Öğrenme O... 23/04/2015 - 26/04/2015
  37  Araştırma Görevlilerinin ve Lisansüstü Öğrencilerin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin A... 20/05/2014 - 22/05/2014
  38  İzmir'de Bilişim ve Teknoloji Temalı 23 Nisan Çocuk Bayramı Kutlaması: Tasarımı ve Uygulamas... 20/05/2014 - 22/05/2014
  39  Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin... 10/09/2013 -
  40  Youtube'un İşlemsel Öğrenme için Kullanılmasının Öğretmen Adayları Tarafından Kabul Edil... 26/06/2013 - 28/06/2013
  41  Öğretmen adaylarının Facebook`ta Zorbalık yapma ve zorbalığa maruz kalma durumlarının ince... 26/06/2013 - 28/06/2013
  42  Bir Ölçek Uyarlama Çalışması: Facebook`ta Zorbalığa Maruz Kalma... 26/06/2013 - 28/06/2013
  43  Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Özyeterlik Algılarının Yabancı Dil Düzeyin... 22/09/2011 - 24/09/2011
  44  Second Life ortamında rol oynama tekniği ile yabancı dil etkinliklerinin tasarım süreci ve uygu... 22/09/2011 - 24/09/2011
  45  Second Life Yabancı Dil Öğretim Ortamında Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Uygulanması... 25/05/2011 - 27/05/2011
  46  Second life users' views about second life use in education: A case of Turkey... 26/10/2010 - 30/10/2010
  47  Teacher Candidates: Interactive White Board Experiences, ASSURE as a road map... 07/10/2009 - 09/10/2009
  48  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Asenkron Ortamda Öğretim Tasarım... 07/09/2009 - 09/09/2009
  49  Üniversite eğitiminde çevrimiçi uygulama toplulukları... 07/06/2008 - 08/06/2008
  50  Online Communities of Practice for Turkish Teachers: Motivators,Barriers, and Outcomes... 24/03/2008 - 28/03/2008
  51  How Do Adults Solve Digital Tangram Problems? Analyzing Cognitive Strategies through Eye Tracking Ap... 22/07/2007 - 27/07/2007
  52  Tracing Users Behaviors in a Multimodal Instructional Material: An Eye-Tracking Study... 22/07/2007 - 27/07/2004
  53  Professional Development Circle (PDC): Pre-service teachers' experience in an online learning commun... 29/12/2006 - 01/01/2006
  54  Differences from Turkish University Students:Their Universities, Gender and Social Status versus The... 13/09/2006 - 15/09/2006
  55  What People in Turkey Think About e-learning? Their awareness and preferences... 13/09/2006 - 15/09/2006
  56  Bilgisayar Okur Yazarlığı Etkileşim Modeli... 07/09/2006 - 09/09/2006
  57  Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Çevrim içi Uygulama Camiaları... 07/09/2006 - 09/09/2006
  58  Turkish University Students: How Do They Use Technology and What Do They Think About Distance Educat... 19/10/2005 - 22/10/2005
  59  Turkish teachers' experiences in online professional development environment... 19/10/2005 - 22/10/2005
  60  Ideas of Academics about Internet aided education... 20/10/2004 - 22/10/2004
  61  Bilgisayar Donanımlı Ortamda Fonksiyon ve Grafiklerinin Öğretimi: Tasarım, Uygulama, Değerlend... 24/05/2001 - 26/05/2001
  62  Excel Yardımıyla İlköğretim Matematik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Materyal Geliştirme... 06/09/2000 - 08/09/2000
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ders 3. Öğretim Yöntemleri ve Kodlama Eğimi EDUCODE: Öğretmen El kitabı. Etkili şekilde Kodlamayı Öğretme Rehberi...  2019
  2  Ders 1 Kodlama Konularına Yönelik Ders Planı Hazırlama EDUCODE: Öğretmen El kitabı. Etkili şekilde Kodlamayı Öğretme Rehberi...  2019
  3  Ders 1. Kodlama Öğretiminde Öğretim Yöntemleri EDUCODE: Öğretmen El kitabı. Etkili şekilde Kodlamayı Öğretme Rehberi...  2019
  4  Ders 2. Kodlama Öğretiminde Öğretim Yöntemleri EDUCODE: Öğretmen El kitabı. Etkili şekilde Kodlamayı Öğretme Rehberi...  2019
  5  Eğitimde uygulama toplulukları: Tanımı, Nitelikleri ve İnternet Teknolojileri ile İlişkisi Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler...  2013
  6  internet ve Uygulama Toplulukları Özel Öğretim Yöntemleri I-II...  2009
  7  Tracing Users? Behaviors in a Multimodal Instructional Material: An Eye-Tracking Study Lecture Notes in Computer Science...  2007
  8  How do adults solve digital tangram problems? analyzing cognitive strategies through eye tracking approach Lecture Notes in Computer Science...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Mimarlık/ Mühendislik Eğitimi için Yenilikçi ve Yaratıcı bir Yaklaşım: Biyobenzetim ve Biyotasarım...  3/2019 - 2/2020
  2  Sanal Gerçeklik Uygulamasıyla Desteklenen Sosyal Bilgiler Öğretiminin İncelenmesi...  10/2019 - 10/2020
  3  Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Sanal Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi...  10/2019 - 9/2020
  4  Enhancing Digital Literacy of University Students (E-DigiLit)...  9/2019 - /
  5  Çevrimiçi Video Destekli Robotik Kodlama Eğitiminin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi...  11/2018 - 7/2019
  6  Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Bilimsel Akıl Yürütme Uygulamaları TAYBU...  1/2018 - 9/2018
  7  Üç Boyutlu Sanal Ortamda Tarih Öğretimi: Zamanda Yolculuk...  11/2018 - /
  8  Increasing the Competency of Computer Science Teaching Undergraduates on Coding Education...  10/2017 - 12/2019
  9  Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Argümantasyon Uygulamaları-II...  10/2017 - 7/2018
  10  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  11  Interactive Learning in the Honeycomb?: Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi...  12/2017 - 7/2018
  12  Üniversite Öğrencilerinin İnfertiliteye İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi ve İnfertiliteyi Önleme Psiko-eğitim Programı ile Çevrim İçi Eğitim Programının Geliştirilerek Etkililiğinin Değerlendirilmesi...  5/2016 - 5/2018
  13  Üniversite Öğrencilerinin İnfertiliteye İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi ve İnfertiliteyi Önleme Psiko-eğitim Programı ile Çevrim İçi Eğitim Programının Geliştirilerek Etkililiğinin Değerlendirilmesi...  10/2016 - 5/2018
  14  Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Teknolojik-Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Argümantasyon Uygulamaları...  4/2015 - 12/2015
  15  Matematik Becerileri Gerektiren Günlük Yaşam Aktivitelerini İçeren Üç Boyutlu Sanal Ortamın Tasarım ve Değerlendirilmesi: Mathlife Örneği...  10/2013 - 10/2015
 • NO AD YIL
  1  12 yayın için yayın teşvik ödülü...  2015
  2  ICIT2018 CEvat Alkan En iyi Bildiri Ödülü...  2018
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Uluslarararasılaşma Komisyonu Üyesi, Ağustos 2020-Devam ediyor
  2 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ağustos 2020-Devam ediyor
  3 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2020-Devam ediyor
  4 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ağustos 2020-Devam ediyor
  5 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Aralık 2019-Devam ediyor
  6 Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2019-Devam ediyor
  7 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2017- Eylül 2019
  8 Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2016- Nisan 2019
  9 Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2013- Nisan 2016
  10 Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2010- Nisan 2013