En

DR. EBRU ÖZPEK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  2007
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı  2011
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı  2017
 • NO AD YIL
  1  Determination of Separation Parameters for Calcite and Apatite by Magnetic Coating...  2015
 • NO AD TARİH
  1  Determination of alkaline leach parameters of low grade oxidized zinc ore slime... 31/10/2019 - 02/11/2019
  2  Beneficiation of Niğde Ulukışla Region Oxidized Coarse Size (9.51/4.75 mm) Lignites... 12/06/2019 - 16/06/2019
  3  Erzurum Karayazı Manganez Cevherinin Fiziksel Ayırma Yöntemleri İle Zenginleştirilmesi... 16/04/2019 - 19/04/2019
  4  Parameter Screening for Collector Dosage Determination in Froth Flotation of a Sphalerite Ore... 20/06/2018 - 21/06/2018
  5  Evaluating the Impacts of Jaw Crusher Design Parameters by Simulation... 20/06/2018 - 21/06/2018
  6  A Comparison on New Generation Stirred Media, Vibrating and Centrifugal Grinding Mills... 18/10/2017 - 21/10/2017
  7  Magnetic Characterization of Chromium Ores from Podiform Chromite Deposts in Turkey... 19/10/2016 - 21/10/2016
  8  Beneficiation of Kutahya-Karaoz Talc Ore by Knelson Concentrator and Magnetic Separator... 19/10/2016 - 21/10/2016
  9  Niğde Ulukışla Bölgesi 4.75/2 mm Tane Boyut Aralığı Okside Olmuş Linyitlerinin Değerlendiri... 15/05/2015 - 15/05/2015
  10  An Overview to the Dust Related Problems in a Quartz Processing Plant... 14/05/2015 - 15/05/2015
  11  Electro-Deposition of Boron End Products from Borax Decahydrate... 14/05/2015 - 15/05/2015
  12  Kalsit ve Apatit Minerallerinin Manyetik Kaplama Tekniği ile Ayrılma Koşullarının Belirlenmesi... 14/05/2015 - 15/05/2015
  13  Removal of Impurity Ions from Zinc Sulfate Solution by Cementation... 15/10/2014 - 17/10/2014
  14  Flotation Parameter Determination for Deslimed Complex Oxidized Zinc Ore... 15/10/2014 - 17/10/2014
  15  Experimentation on Beneficiation of Oxidized Zinc Ore by Gravitational Methods... 15/10/2014 - 17/10/2014
  16  Determination of optimum flotation conditions for chalcopyrite ore from Ordu-Kabaduz region... 15/10/2014 - 17/10/2014
  17  Removal of Iron from Acidic Leach Liquor of Zinc Leach Plant Residue by Jarosite Precipitation: Effe... 15/10/2014 - 17/10/2014
  18  Beneficiation of Deveci Siderite Ores by Calcination and Reduction Processes... 10/10/2012 - 12/10/2012
  19  Beneficiation of Iskenderun Region Chromite Ore by Using Shaking Table... 06/10/2010 - 08/10/2010
 • NO AD TARIH
  1  Ayazmant Açık İşletme Demir Madeninde Üretilen Cevherin İşlendiği Karaayıt Demir Ve Bakır Zenginleştirme Tesisi Artıklarının Karakterizasyonu, Cevher İçinde Bulunan Molibdenin Kazanılması Ve Tesisin Performansının İyileştirilmesi Projesi...  3/2020 - 12/2020
  2  Neyma Mimarlık ve Madencilik Tic.Ltd.Şti.'ne ait Kayseri Uzunpınar Demir cevherinin zenginleştirilme olanaklarının araştırılması...  8/2019 - 11/2019
  3  Gürün/Sivas Demir Cevherinin Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması Ve Uygun Prosesin Tasarımı...  9/2018 - 12/2018
  4  BALIKESİR MENŞEİLİ BİR DEMİR CEVHERİNİN ZENGİNLEŞTİRME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE UYGUN PROSESİN TASARIMI...  11/2017 - 1/2018
  5  Gördes Zeolit A.Ş. Manisa İli Gördes İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kıranköy Zeolit Sahasından Alınan Cevher Örneklerinin Karakterizasyonu...  5/2015 - 10/2015
  6  Dimin Madencilik'e ait 3 farklı Apatitli Demir Cevherlerinden Manyetik Zenginleştirme ve Flotasyon yöntemleri ile Satılabilir Kalitede Demir ve Apatit konsantrelerinin elde edilebilirliğinin Araştırılması...  9/2014 - 1/2015
  7  Mikrodalga Radyasyonunun Cevherlerin Yüzey Alterasyonuna ve Liç Verimine Etkisi...  9/2012 - 9/2015
  8  İnce Tane Boyutundaki Kromit Artıklarının Manyetik Taşıyıcı Yöntem ile Değerlendirilmesi...  11/2012 - /
  9  Niğde Çiftehan Demir ve Bakır Cevherinin Zenginleştirme Koşullarının Araştırılması...  2/2012 - 5/2012
  10  Eti Bakır Murgul İşletmesi Akerşen Bölgesi Bakır Çinko Cevherinden Flotasyon Yöntemiyle Çinkonun Kazanılması...  3/2011 - 6/2011