Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ NİHAN ERDİNÇ GÜNDÜZ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  2014
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2022
 • NO AD YIL
  1  An evaluation of central sensitization in medical students: A cross sectional study (TIP FAKÜLTESİ Ö...  2023
  2  Nöromusküler Hastalıklarda Aktivite Kısıtlanması ve Fonksiyonel Değerlendirme: Tersiyer Bir Merkez S...  2023
  3  Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalık ve Bilgi Düzeyleri...  2022
  4  Adherence to Compression Garment Wear and Associated Factors Among Patients with Breast Cancer-Relat...  2022
  5  Diagnostic Contribution of Ultrasonography in Breast Cancer-Related Lymphedema...  2021
  6  The Relationship Between Scoliosis and Upper Extremity Functions in Patients with Duchenne Muscular ...  2021
  7  The relationship of ischemia-modified albumin levels to disease activity scores and HLA-B27 in patie...  2020
  8  Relationship of Scoliosis with Pain and Respiratory Dysfunction in Patients with Duchenne Muscular D...  2020
  9  Preference of Patients with Neuromuscular Diseases Concerning Complementary and Alternative Medical ...  2019
  10  Is Fibromyalgia Syndrome a Neuropathic Pain Syndrome?...  2019
  11  Awareness and Knowledge Levels of Osteoporosis in Patients with Neuromuscular Diseases: A Multicentr...  2019
  12  Is dry heat treatment (fluidotherapy) effective in improving hand function in patients with rheumato...  2018
  13  Grip ability test in rheumatoid arthritis patients: Relationship with disease activity and hand-spec...  2014
  14  Correlation Between Motor Performance Scales, Body Composition, and Anthropometry in Patients with D...  2013
  15  Correlation between motor performance scales, body composition, and anthropometry in patients with D...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Is There a Relationship Between The Common Extensor Tendon Tears and Clinical-Ultrasonographic Chang... 02/11/2023 - 05/11/2023
  2  Erken Yaşta Osteoporoz İle Başvuran Hastalarda Akılda Tutulması Gereken Bir Hastalık; Çölyak... 08/03/2023 - 12/03/2023
  3  Lipödemde Görülen Ağrı Nöropatik Ağrı Mıdır? Ön Çalışma Sonuçları... 16/09/2022 - 18/09/2022
  4  Alt Ekstremite Lenfödem ve Lipödem Tanılı Hastalarda Bası Giysisi Tedavisine Uyum ve Etkili Fak... 16/09/2022 - 18/09/2022
  5  SPİNA BİFİDALI BİR OLGUDA TEKRARLAYAN FEMUR KIRIKLARI... 13/05/2022 - 15/05/2022
  6  ATİPİK MEDİAL UYLUK AĞRISI ile PREZENTE OLAN PUBİK FRAJİLİTE KIRIĞI OLGUSU... 13/05/2022 - 15/05/2022
  7  Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Romatizma Etkisi Ölçüm Skalası-2 (AIMS-2) Anketinin Türkçe... 08/04/2021 - 11/04/2021
  8  Meme Ca ile İlişkili Lenfödemde Ultrasonografinin Tanısal Katkısı... 11/10/2019 - 13/10/2019
  9  Meme Ca Tanılı Türk Kadınlarının Bası Giysisi Kullanımı ile İlişkili Gerçek Yaşam Veril... 11/10/2019 - 13/10/2019
  10  Miyotoni Hastalarında Kramp, Ağrı ve Yorgunluk ile Serum 25-(OH) Vitamin D Düzeyleri Arasındaki... 17/04/2019 - 21/04/2019
  11  Grup A Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Kemik Mineral Yoğunluğu ve Vitamin D Düzeyleri... 17/04/2019 - 21/04/2019
  12  Serebral Palsili Hastalarda Fonksiyonel Mobilite Skalasının Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve G... 17/04/2019 - 21/04/2019
  13  Ankilozan Spondilit ve Romatoid Artrit'de Osteoporoz Farkındalığı ve Osteoporoz Bilgi Düzeyi.... 20/03/2019 - 24/03/2019
  14  Meme Kanserli Hastalarda Osteoporoz Farkındalığı, Bilgi Düzeyi ve Etkili Faktörler: Ön Çalı... 22/11/2018 - 25/11/2018
  15  Nöromuskuler Hastalıklarda Tamamlayıcı Alternatıf Tıp Yöntemlerinin Kullanımı... 08/11/2018 - 11/11/2018
  16  Duchenne Muskuler Distrofili (DMD) Hastalarda Skolyoz ile Üst Ekstremite Fonksiyonları ilişkisi... 08/11/2018 - 11/11/2018
  17  Association between muscle cramps, fatigue, pain and serum 25-(OH) vitamin D levels in myotonic pati... 27/06/2018 - 29/06/2018
  18  The association of scoliosis, pain and respiratory functions in DMD patients... 27/06/2018 - 29/06/2018
  19  Correlation between functional ambulation classification (FAC) levels and serum vitamin B12 levels i... 27/06/2018 - 29/06/2018
  20  Awereness and Knowledge Level of Osteoporosis in Patients with Neuromuscular Diseases- Multicentre S... 27/06/2018 - 29/06/2018
  21  Complementary and Alternative Therapies in Neuromuscular Diseases... 27/06/2018 - 29/06/2018
  22  Ankilozan Spondilitli Hastalarda Hastalık Aktivite Kriterleri, HLA B27 ve İskemik Modifiye Albumin... 28/03/2018 - 01/04/2018
  23  65 yaş üstü kadın hastalarda osteoporoz risk faktörleri.... 25/10/2017 - 29/10/2017
  24  Kronik Obstruktif Akciğer Hastalarında Kemik Mineral Yoğunluğu ve D vitamin Düzeyleri... 25/10/2017 - 29/10/2017
  25  Gebelikle İlişkili Osteoporoza Bağlı Torakal Vertebra Fraktürü... 25/10/2017 - 29/10/2017
  26  Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalığı, Bilgi Düzeyi ve Etkilli Faktörler; Ön- ... 25/04/2017 - 29/04/2017
  27  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalarda D Vitamini Düzeyleri... 25/04/2017 - 29/04/2017
  28  Ankilozan Spondilit'li Hastalarda İskemik Modifiye Albumin ve C-Reaktif Protein İlişkisi... 25/04/2017 - 29/04/2017
  29  Osteopetrozise Bağlı Kalçanın Avasküler Nekrozu.... 25/04/2017 - 29/04/2017
  30  Kanama Diskrazili Hastada Gelişen Femoral Nöropati... 25/04/2017 - 29/04/2017
  31  Ön Diz Ağrısında Nadir Bir Neden: Patella Alta, Hoffa Yağ Yastıkcığı Sıkışma Sendromu Bi... 25/04/2017 - 29/04/2017
  32  Gebelikle İlişkili Kalçanın Geçici Osteoporozu... 25/04/2017 - 29/04/2017
  33  Bel Ağrısı İle Prezente Olan Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma... 25/04/2017 - 29/04/2017
  34  Farklı Nedenlerle Peroneal Sinir Felci Gelişen Üç Olgu... 25/04/2017 - 29/04/2017
  35  Humerus Distal Uç Osteokondromu: Bir Olgu Sunumu.... 25/04/2017 - 29/04/2017
  36  Meralgia Parestetika Olgu Serisi... 25/04/2017 - 29/04/2017
  37  Konjenital spinal deformite, servikal miyelopati ve ankilozan spondilit birlikteliği.... 11/05/2016 - 15/05/2016
  38  Romatoid elde fluidoterapi etkin midir? - randomize kontrollü bir çalışma... 22/04/2015 - 26/04/2015
  39  Kronik mekanik bel ağrılı hastalarda transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu ve interferans... 22/04/2015 - 26/04/2015
  40  Romatoid artritli hastalarda "Kavrama Beceri Testi": Klinik parametreler, hastalık aktivitesi ve su... 27/03/2013 - 31/03/2013
  41  Meme Kanserli Hastalarımızda 25 OH Vitamin D Düzeyleri... 15/11/2012 - 18/11/2012
  42  Correlation Between Expanded Hammersmith Functional Motor Scale, Body Composition and Anthropometry ... 16/05/2012 - 19/05/2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Legg-Calvé-Perthes Rehabilitasyonu Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji - Özel Konular...  2023
  2  Osteoporoz patofizyolojisi Türkiye Klinikleri, Osteoporoz...  2019
  3  Bandajlama ve Ortez Kulanımı Takım Doktoru Olarak Spor Ortopedisti...  2018
  4  Asölesan idiyopatik Skolyozda Egzersiz Tedavisi Adölesan idiyopatik Skolyoz...  2017
  5  Ayak bileği ligaman yaralanmaları rehabilitasyonu Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Mekanizma Temelli Kronik Agrı Tiplerinin Ayırıcı Tanısında Yapay Zeka Yöntemlerinin Performansının Arastırılması...  9/2023 - /
 • NO AD YIL
  1  dokuzeylül ünv tıp fakültesi mezuniyet 1.liği ödülü...  2007
  2  I. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Kongresi poster birincilik ödülü...  2019
 • NO Görev
  1 D.E.Ü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2023-Devam ediyor