Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. ASLI ÇAKIR ÇETİN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KULAK,BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı  2012
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Anabilim Dalı  2020
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz  2021
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2021
 • NO AD YIL
  1  Cognitive function in Meniere's disease...  2023
  2  Effects of Cross-linked Hyaluronic Acid in a Rat Model of Vestibular and Cochlear Toxicity...  2023
  3  Methotrexate for recurrent chronic rhinosinusitis with nasal polyps: A randomized controlled phase I...  2023
  4  Tinnitus and Underlying Theoretical Mechanism: The Key and Lock?...  2022
  5  Sinonasal Polyps...  2022
  6  Postoperative Findings Of Unilateral Stapes Surgery In Patients With Bilateral Otosclerosis: Does Ag...  2022
  7  Therapeutic effects of melatonin on an ovalbumin-induced allergic rhinitis model in rats...  2021
  8  Treatment Results And Prognostic Factors For Nasopharyngeal Carcinoma After Re-Irradiation...  2021
  9  The Relationship Between the Third Window Abnormalities and Inner Ear Malformations in Children with...  2021
  10  Researching of the Efficiency of Wideband Absorbance Measurement in Determining Middle Ear Pathology...  2021
  11  Turkish Guideline for Diagnosis and Treatment of Allergic Rhinitis (ART)...  2021
  12  Determination of Retronasal Olfactory Threshold Values...  2021
  13  Recurrent Benign Salivary Gland Neoplasms...  2021
  14  Ossicular chain reconstruction: endoscopic or microscopic?...  2020
  15  Effects of familial Mediterranean fever on the middle ear...  2020
  16  Ophthalmic Abnormalities among Children Treated with Cochlear Implants...  2020
  17  The Diagnostic Efficacy of MRI in the Evaluation of the Enlarged Vestibular Aqueduct in Children wit...  2020
  18  Hyperbaric oxygen therapy: The last remedy for sudden sensorineural hearing loss?...  2020
  19  Melatonin and Allergic Rhinitis...  2020
  20  A novel two-step surgical technique for bone-anchored hearing aid conversion surgery...  2019
  21  Wide-Band Tympanometry Results during an Acute Episode of Ménière's Disease...  2019
  22  Turkish validation of the Sino-Nasal Outcome Test-22...  2019
  23  Retronasal Olfaction Test Methods: A Systematic Review...  2019
  24  Submandibular gland invasion and feasibility of gland-sparing neck dissection in oral cavity carcino...  2018
  25  Extracranial head and neck schwannomas: A series of 14 patients (Ekstrakraniyal baş boyun schwannoml...  2017
  26  Our experience in the management of CSF otorrhea: A transmastoid approach with middle ear cavity obl...  2017
  27  Do the otorhinolaryngology specialization theses turn into publications?...  2017
  28  A New Trend in the Management of Pediatric Deep Neck Abscess: Achievement of the Medical Treatment A...  2017
  29  Post-tonsillectomy bleeding: Our 10-year experience...  2017
  30  Validity and Reliability of the Diagnostic Tests for Ménière's Disease (Ménière Hastalığı Tanısında ...  2016
  31  Laryngomalacia: Our Clinical Experience...  2016
  32  Assessment of Synaptic Plasticity via Long-Term Potentiation in Young Mice on the Day after Acoustic...  2015
 • NO AD TARİH
  1  ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ SONUÇLARIMIZ... 17/05/2023 - 20/05/2023
  2  KOKLEAR İMPLANTASYON SONRASI İŞİTME DÜZEYLERİNE ETKİ ETMESİ OLASI FAKTÖRLERİNİN DEĞERLEN... 04/05/2023 - 06/05/2023
  3  İÇ KULAK ANOMALİSİ OLAN OLGULARDA KOKLEAR İMPLANTASYON DENEYİMİMİZ... 04/05/2023 - 06/05/2023
  4  Endoskopik Sert Damak Pleomorfik Adenom Eksizyonu... 16/11/2022 - 20/11/2022
  5  Krikoid kıkırdak posterior laminasını penetre eden bir yabancı cisim olgusu... 16/11/2022 - 20/11/2022
  6  Graves Oftalmopatisinde Endoskopik Medial Orbital Dekompresyon Deneyimimiz: 2 Olgunun Sunumu... 12/05/2022 - 15/05/2022
  7  Nazal Polipozlu Postoperatif Rekürren Şiddetli Kronik Rinosinüzit Için Idame Tedavi Olarak Metot... 12/05/2022 - 15/05/2022
  8  Bir Laringotrakeal Seperasyon Olgusu... 12/05/2022 - 15/05/2022
  9  Üç Yaş Altı Adenotonsil Cerrahisi Sonuçlarımız... 12/05/2022 - 15/05/2022
  10  Çocukluk Çağında Kulakta Yabancı Cisimlere Cerrahi Müdahale... 12/05/2022 - 05/05/2022
  11  Maksillektomi - 9 Yıllık Cerrahi Deneyimimiz... 12/05/2022 - 15/05/2022
  12  İnvaziv Fungal Rinosinüzit Cerrahisinde Yedi Yıllık Klinik Deneyimimiz... 12/05/2022 - 15/05/2022
  13  İmmünsupresif Tedavi İle İlişkili İnvasiv Fungal Sinüzitte Ağız Bulguları: Vaka Raporu... 18/03/2022 - 20/03/2022
  14  Cognitive functions in Meniere's disease... 18/06/2021 -
  15  Type II Tympanoplasty Revisited... 24/12/2020 - 26/12/2020
  16  Meniere Hastalığı'nda Tanı Testlerinin Geçerlilik ve Güvenilirliği... 24/12/2020 - 26/12/2020
  17  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDERADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 20/11/2020 - 22/11/2020
  18  İKİNCİ SERİ RADYOTERAPİ UYGULANAN NAZOFARENKS KANSERLİ HASTALARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ ve PRO... 05/03/2020 - 08/03/2020
  19  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 05/03/2020 - 08/03/2020
  20  Meniere Hastalığı'nda Endoskop-Asiste Endolenfatik Kese Drenajı ve Şantı... 06/12/2019 - 07/12/2019
  21  Gebelerde Derin Boyun Enfeksiyonları - Olgu Serisi... 13/11/2019 - 17/11/2019
  22  Çapraz Bağlı Hyalüronik Asitin Vestibüler ve Koklear Toksisite Modelinde İç Kulak Etkilerinin... 13/11/2019 - 17/11/2019
  23  Pterigopalatin Fossada Mesane Karsinom Metastazı: Olgu Sunumu... 13/11/2019 - 17/11/2019
  24  Melatoninin Alerjik Rinit Üzerine Etkisinin İncelenmesi... 06/11/2019 -
  25  Uzun Dönem koklear İmplant Kullanıcısı Olan Çocuklarda Türkçe Matris Testi Sonuçlarının D... 14/10/2019 - 16/10/2019
  26  Günübirlik Cerrahi Ünitemizde Son 3 Yıllık Klinik Deneyimimiz... 04/04/2019 - 07/04/2019
  27  Nazofarenks kanserlerinde güncel radyoterapi sonuçlarına kemoterapinin etkisi... 07/03/2019 - 10/03/2019
  28  Data Reporting Standards of Pure Tone Audiometry in Turkish Clinical Trials... 15/01/2019 - 17/01/2019
  29  Hiperbarik oksijen tedavisi: Ani iştme kaybı için son çare olabilir mi?... 07/11/2018 - 11/11/2018
  30  Cholesteatoma matrix removal of labyrinthine fistula: Long-term surgical and hearing outcome... 20/06/2018 - 23/06/2018
  31  An Infantil Giant Temporoparietal Cystic Mass... 02/06/2018 - 05/06/2018
  32  Endoscopic Management of Pediatrc Tongue Base Masses... 02/06/2018 - 02/05/2018
  33  Retronazal Koku Eşik Değerlerinin Değerlendirilmesi... 28/04/2018 - 01/05/2018
  34  Ön Kafa Tabanı Defektlerinde Endoskopik Endonazal Cerrahi Onarım... 28/04/2018 - 01/05/2018
  35  Kolesteatom matrixinin kaldırıldığı labirent fistülü cerrahisinde uzun dönem cerrahi ve işi... 28/04/2018 - 01/05/2018
  36  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 27/04/2018 - 01/05/2018
  37  Endoscopic endonasal repair of csf rhinorrhea: an institutional experience... 19/04/2018 - 21/04/2018
  38  Our institutional experience in the management of petrous cholesteatoma:a combined endoscopic and mi... 19/04/2018 - 21/04/2018
  39  Petröz kemik kolesteatom cerrahisinde klinik deneyimimiz: Kombine endoskopik ve mikroskobik suprala... 23/03/2018 - 25/03/2018
  40  BOS Rinoresi Onarımında Endoskopik Endonazal Cerrahi Deneyimimiz... 22/03/2018 - 25/03/2018
  41  Endoskopik Ossiküloplasti: Erken Dönem Sonuçlarımız... 07/12/2017 - 10/12/2017
  42  Efüzyonlu otitis media tarafından maskelenen bilateral oval pencere agenezisi... 08/11/2017 - 12/11/2017
  43  Yenidoğanda dev temporoparietal bölge kistik kitlesi... 08/11/2017 - 12/11/2017
  44  Melatoninin Alerjik Rinit Üzerine Etkisinin İncelenmesi... 08/11/2017 - 12/11/2017
  45  Kemiğe implante işitme cihazlarının yaşam kalitesine etkisi... 08/10/2017 - 12/10/2017
  46  Geriatric Tonsillectomy: Review of 26 Cases... 07/10/2017 - 11/10/2017
  47  Endoscopic Ossiculoplasty: Our Preliminary Results... 19/09/2017 - 22/09/2017
  48  A Novel Two Step Surgical Techique For BAHA Conversion Surgery... 19/09/2017 - 22/09/2017
  49  Effects of bone anchored hearing aids on life quality... 19/09/2017 - 22/09/2017
  50  Postoperative Vestibular Functions of Cochlear Implant Patients and The Value of VEMP to Predict The... 19/09/2017 - 22/09/2017
  51  Kohlear implant uygulanmış çocuklarda oftalmolojik bulgular... 09/11/2016 - 13/11/2016
  52  Oral kavite karsinomlarında submandibular gland tutulumu ve gland koruyucu boyun diseksiyonunun uyg... 26/10/2016 - 30/10/2016
  53  Çocukluk çağı derin boyun enfeksiyonlarında medikal tedavinin yeri... 26/10/2016 - 30/10/2016
  54  Kulak burun boğaz uzmanlık tezleri yayına dönüşüyor mu?... 26/10/2016 - 30/10/2016
  55  Geriatrik Tonsillektomi: Klinik Deneyimimiz... 22/09/2016 - 25/09/2016
  56  Our experience in the management of CSF otorrhea in two cases: A transmastoid approach with middle e... 25/08/2016 - 28/08/2016
  57  Endoscopic Transpterygoid Approach for Sternberg? s Canal CSF Rhinorrhea... 25/08/2016 - 28/08/2016
  58  OUR ADENOTONSILLECTOMY EXPERIENCE IN CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE... 18/06/2016 - 21/06/2016
  59  Endoscopic Ear Surgery in Different Otologic Procedures... 05/06/2016 - 08/06/2016
  60  Malignite dışı pediatrik majör tükürük bezi cerrahileri: 5 yıllık analiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  61  Tonsillektomi sonrası kanama komplikasyonu, 10 yıllık klinik deneyimimiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  62  Üç Yaş Altı Adenotonsil Cerrahisinde Klinik Deneyimimiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  63  Laringomalazi: Son 5 yıllık klinik deneyimimiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  64  Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu... 28/10/2015 - 01/11/2015
  65  Farelerde Akustik Travma ile Oluşturulmuş Tinnitus Modelinde LTP Aracılı Sinaptik Plastisite Sü... 26/10/2011 - 30/10/2011
  66  Uzak organ metastazı ile seyreden submandibular glandın polimorföz düşük dereceli adenokarsino... 27/10/2010 - 31/10/2010
  67  Kemoradyoterapi uygulanan hipofarenks kanserli hastalarda trakeotomi gereksinimi... 28/10/2009 - 01/11/2009
  68  Ekstrakranial baş boyun schwannomları... 08/10/2008 - 12/10/2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Mesleksel İşitme Kayıplarıİş ve Meslek Hastalıkları...  2022
  2  İşitme Sistemi Anatomisi Tüm Yönleriyle Odyoloji...  2021
  3  Nekrotizan Otitis Eksterna ve Temporal Kemiğin Spesifik Enfeksiyonları Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Otoloji Cilt 1...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Çapraz bağlı hyalüronik asit'in deneysel vestibuler ve koklear toksisite modelinde iç kulak etkilerinin incelenmesi...  7/2019 - 7/2020
  2  Melatoninin Alerjik Rinit Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  4/2017 - 11/2020
  3  Nazal Polipozisli Kronik Rinosinüzitin Medikal ve Cerrahi Sonrası İdame Tedavisinde Düşük Dozda Oral Metotreksat veya Düşük Dozda Oral Metilprednizolon Tedavisinin Standart Tedaviyle karşılaştırılması: Randomize, Kontrollü, Üç kollu, Paralel, Açık Etiketli, Faz 2 Klinik Araştır...  9/2017 - 2/2020
 • NO AD YIL
  1  1st Place Winner of the Bayer Healthcare Research Award, Young Otolaryngologist Day...  2012
  2  En İyi Otoloji- Nörotoloji Çalışması...  2011
  3  1.lik Ödülü KBBde Yorum Farkı Klinik Ziyareti...  2010
  4  Best Abstract...  2017
  5  Üçüncülük Ödülü...  2022
  6  41. Ulusal KBB BBC Kongresi Otoloji Ve Nörootoloji Sözlü Sunum 2. lik Ödülü...  2019
  7  Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü...  2018
  8  Fellow of The European Board of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery...  2022