Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. ANIL AYSAL AĞALAR TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  2011
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2018
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Tıbbi Patoloji  2023
 • NO AD YIL
  1  Morphomolecular Correlatıon and Clınıcopathologıcal Analysıs ın Endometrıalcarcınoma...  2023
  2  The prognostic significance of circulating tumor cells in patients with pancreatobiliary cancer....  2023
  3  Prognostic value of the morphological features of postperfusion liver biopsies in liver transplantat...  2022
  4  Pankreatik Psödokistlerde tanısal yöntemlerin performansı...  2022
  5  Relationship between placental autophagy and inflammasome activities with morbidity of extremely pre...  2022
  6  The Site of Lymph Node Metastasis: A Significant Prognostic Factor in Pancreatic Ductal Adenocarcino...  2022
  7  Peritumoral histopathologic findings in patients with chronic viral hepatitis associated hepatocellu...  2022
  8  Tumoral and Parenchymal Morphological Assessment in Liver Metastases of Colorectal Carcinoma: Microm...  2022
  9  Konjenital faktör VII eksikliği tespit edilen olguda laparaskopik kolesistektomi: Olgu sunumu...  2022
  10  Combination of gemcitabine, infusional 5-fluorouracil and high-dose folinic acid (GEMFUFOL) as adjuv...  2021
  11  Rare Case of Intestinal Mass: Ganglioneuroma...  2021
  12  Reconsideration of clinicopathologic prognostic factors in pancreatic neuroendocrine tumors for bett...  2021
  13  A grading dilemma; Gleason scoring system: Are we sufficiently compatible? A multi center study...  2020
  14  The Contribution of Additional Sampling in Cholecystectomy Materials: A Multicenter Prospective Stud...  2020
  15  The role of log-odds of positive lymph nodes in predicting the survival after resection for ampullar...  2020
  16  Liver transplantation in Wilson's disease: long-term experience of single center...  2019
  17  The Glasgow Prognostic Score and hepatic Glasgow Prognostic Score predicts prognosis in both decease...  2019
  18  Assessment of effect of intraperitoneal tacrolimus on liver regeneration in major (70%) hepatectomy ...  2019
  19  Primary sclerosing cholangitis: long-term experience of the single center...  2018
  20  Evaluation of neoangiogenesis and cell activation in hepatic fibrosis and cirrhosis caused by chroni...  2017
  21  A Retrospective Evaluation of the Epithelial Changes/Lesions and Neoplasms of the Gallbladder in Tur...  2017
  22  Porcine Dermal Collagen Prevents Seroma Formation After Mastectomy and Axillary Dissection in Rats...  2017
  23  Solid-pseudopapillary neoplasm of the pancreas: a clinicopathological review of 20 cases including r...  2016
  24  SATB2 Expression Distinguishes Ovarian Metastases of Colorectal and Appendiceal Origin From Primary ...  2016
  25  Pleuropulmonary Blastoma: A Case Report....  2015
  26  CD40 expression in pancreatic cancer...  2013
  27  transitional cell-like morphology in ovarian endometrioid carcinoma - morphologic, immunohistochemic...  2013
  28  ovarian endometrioid adenocarcinoma: ıncidence and clinical significance of the morphologic and ımmu...  2012
  29  Does glucagon like peptide-2 receptor expression have any effect on the development of human colorec...  2011
  30  The effects of Interferon alpha2b on chemically induced peritoneal fibrosis and on peritoneal tissu...  2010
  31  The Effects Of Darbepoetın On Perıtoneal Fıbrosıs Induced By Chemıcal Perıtonıtıs And On Perıtoneal ...  2009
  32  The effects of darbepoetin on peritoneal fibrosis induced by chemical peritonitis and on peritoneal ...  2009
 • NO AD TARİH
  1  Total Gastrektomi Materyalinde Eş Zamanlı Mide Adenokarsinomu, Gastrointestinal Stromal Tümör ve... 26/10/2022 - 30/10/2022
  2  WHIPPLE MATERYALİNDE NADİR İYİ HABER: MALİGNİTE ÖN TANISI İLE OPERE EDİLEN VE BENİGN MEZEN... 26/10/2022 - 30/10/2022
  3  Gastrointestinal Stromal Tumors with PDGFRA-D842V Mutation: Single Center Experience for the Frequen... 28/09/2022 - 29/09/2022
  4  Do different ALK positivity rates affect treatment response and prognosis in nonsmall cell carcinoma... 03/09/2022 - 07/09/2022
  5  Opere Pankreas Kanserinin Adjuvan Tedavisinde Gemsitabin, İnfüzyonel 5-Fluorourasil ve Yüksek Doz... 18/05/2022 - 22/05/2022
  6  Pankreatobilier Kanserli Hastalarda Dolaşan Tümör Hücrelerinin Prognostik Önemi... 18/05/2022 - 22/05/2022
  7  Log Odds of Positive Lymph Nodes Predicts the Survival in Resectable Pancreatic Adenocarcinoma... 02/12/2021 - 05/12/2021
  8  AKCİĞER ADENOKARSİNOMUNDA PRİMER EGFR T790M MUTASYONLARININ SIKLIĞI VE KLİNİK ÖNEMİ TEK MER... 12/11/2021 - 13/11/2021
  9  Distal pankreatektomi sonrası pankreas güdüğünün kapatılmasında farklı yöntemlerin fistül... 09/09/2021 - 12/09/2021
  10  GASTROENTEROPANKREATIK NÖROENDOKRIN NEOPLAZILERDE MIKROSATELLIT INSTABILITE SIKLIĞI VE PROGNOSTIK ... 20/05/2021 - 23/05/2021
  11  TIROID PAPILLER MIKROKARSINOMLARDA TÜMÖR ODAK SAYISININ PROGNOSTIK ÖNEMI... 20/05/2021 - 23/05/2021
  12  THE ROLE OF PLACENTAL AUTOPHAGY IN PRETERM MORBIDITIES: PROSPECTIVE COHORT STUDY... 17/09/2019 - 21/09/2019
  13  Pankreatik Nöroendokrin Neoplazilerde Morfolojik ve Prognostik Özelliklerin Değerlendirilmesi 25 ... 03/05/2019 - 05/05/2019
  14  Posterior Mediastende Ektopik Tiroid Karsinomu... 25/04/2019 - 28/04/2019
  15  Plasental Otofaji ve İnflamazom Aktivasyonunun Premature Morbiditeleri ile İlişkisi... 03/04/2019 - 07/04/2019
  16  Ampuller adenokarsinomlarda lenf nodu metastazı varlığının ve pozitif lenf nodu oranı logaritm... 11/04/2018 - 15/04/2018
  17  Yükselmiş kan ''eozinofil'' sayısı, karaciğer transplantasyonu sonrası geç ortaya çıkan aku... 11/04/2018 - 15/04/2018
  18  Kolorektal karsinom karaciğer metastazlarında iki yönlü değerlendirme: tümör ve parankime ait... 01/11/2017 - 04/11/2017
  19  Ratlarda oluşturulan deneysel Pringle manevrası sonrası yapılan major (%70) hepatektomi modelind... 01/11/2017 - 04/11/2017
  20  Pankreasın intraduktal papiller müsinöz neoplazisi: 25 olguluk seri... 01/11/2017 - 04/11/2017
  21  Küratif rezeksiyon uygulanan ampuller adenokarsinomlu hastalarda pozitif lenf nodu oranı logaritma... 01/10/2017 - 04/10/2017
  22  Resistance rates of all commonly used antimicrobials for Helicobacter pylori clinical isolates... 07/09/2017 - 09/09/2017
  23  Antimicrobial susceptibility of five antimicrobial agents in Helicobacter pylori clinical isolates.... 15/09/2016 - 17/09/2016
  24  Evaluation of endoscopic findings and conventional methods in Helicobacter pylori infection.... 15/09/2016 - 17/09/2016
  25  One center experience in hilar cholanjiocarcinomas... 20/04/2016 - 23/04/2016
  26  Apendikste nöroendokrin tümör ve düşük dereceli apendisiyel müsinöz neoplazi birlikteliği: ... 14/10/2015 - 17/10/2015
  27  Safra kesesinde adenomyom zemininde heterotopik gastrik mukoza olgu sunumu... 19/11/2014 - 23/11/2014
  28  Ratlarda mastektomi ve aksiller diseksiyon sonrası porcine dermal kollajen kullanımının seroma o... 16/04/2014 - 20/04/2014
  29  Pankreas kanserinde CD40 ekspresyonu... 13/11/2013 - 17/11/2013
  30  CD40 expression in pancreatic cancer... 14/12/2012 - 16/12/2012
  31  plevropulmoner blastom: bir olgu sunumu... 16/11/2011 - 20/11/2011
  32  gastrointestinal sistem nöroendokrin tümörlerinde glukagon like peptid -2 reseptör ekspresyonunu... 16/11/2011 - 20/11/2011
  33  Hyalin hücreden zengin hidradenoma... 29/09/2010 - 03/10/2010
  34  Akciğerin mukoepidermoid karsinomu ve eşlik eden Erdheim-Chester hastalığı benzeri histiositik ... 29/09/2010 - 03/10/2010
  35  Bir yıllık keratoplasti deneyimimiz... 29/09/2010 - 03/10/2010
  36  Kolon kanseri ve polip dokusunda glp-2 reseptör ekspresyonunun değerlendirilmesi... 12/11/2008 - 16/11/2008
  37  Darbepoetin'in Kimyasal Peritonitin Neden Olduğu Peritoneal Fibrozis ve Sıçanlarda Peritoneal Do... 25/10/2008 - 29/10/2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Biomarkers in Hepatopancreatobiliary Carcinomas Biomarkers in Carcinoma of Unknown Primary...  2022
  2  DNA VE RNA İZOLASYONU MOLEKÜLER PATOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ VE BİYOİNFORMATİK YAKLAŞIM...  2022
  3  MOLEKÜLER PATOLOJİ LABORATUVARI YAPILANMASI MOLEKÜLER PATOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ VE BİYOİNFORMATİK YAKLAŞIM...  2022
 • NO AD TARIH
  1  İnsan ekstrahepatik biliyer sisteminde interstisyel Cajal hücrelerinin normal dağılımının gösterilmesi....  3/2021 - /
  2  Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Neoplazilerde Mikrosatellit İnstabilite Sıklığı ve Prognostik Önemi...  10/2019 - /
  3  Helicobacter pylori enfeksiyonunda primer tetrasiklin ve levofloksasin direncinin belirlenmesi...  8/2015 - 6/2017
  4  Pankreas adenokarsinomunda CD40'ın prognostik değeri...  1/2009 - 1/2010
  5  Ratlarda Darbepoetinin Peritoneal Fibrozis, Peritoneal TGF-B, MMP-2, TIMP-2 Üzerine Etkisi...  2/2008 - 7/2008
 • NO AD YIL
  1  22.ulusal patoloji kongresi en iyi poster bildiri birinciliği...  2012
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2009
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Aralık 2020- Ağustos 2023